[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

REVISED: postfix 3.1.3-6: Please update debconf PO translation for the package postfixHi,

[Right after I sent the last email, review found that one more template
was needed. Please do the translations based on this email, not the
earlier one.]

You are noted as the last translator of the debconf translation for
postfix. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against postfix.

The deadline for receiving the updated translation is
Sun, 08 Jan 2017 17:00:00 -0700.

Thanks in advance,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postfix\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: postfix@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-30 20:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-22 18:48+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Add a 'mydomain' entry in main.cf for upgrade?"
msgstr "Přidat při aktualizaci do souboru master.cf záznam „mydomain“?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Postfix version 2.3.3-2 and later require changes in main.cf. Specifically, "
"mydomain must be specified, since hostname(1) is not a fully qualified "
"domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Postfix verze 2.3.3-2 a novější vyžadují změnu v main.cf. Konkrétně musí být "
"zadáno mydomain, protože hostname(2) není plně kvalifikované doménové jméno "
"(FQDN)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically set mydomain based on the FQDN "
"of the machine."
msgstr ""
"Opomenutí této opravy bude mít za následek nefunkční poštu. Pro přerušení "
"aktualizace tuto volbu odmítněte, dostanete tak příležitost přidat toto "
"nastavení sami. Chcete-li nastavit mydomain na plně kvalifikované doménové "
"jméno tohoto počítače automaticky, volbu přijměte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Set smtpd_relay_restrictions in main.cf for upgrade?"
msgstr "Nastavit při aktualizaci smtpd_relay_restrictions v main.cf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Postfix version 2.10 adds smtpd_relay_restrictions, to separate relaying "
"restrictions from recipient restrictions, and you have a non-default value "
"for smtpd_recipient_restrictions."
msgstr ""
"Postfix verze 2.10 přidává proměnnou smtpd_relay_restrictions, aby se "
"oddělila omezení pro relay od omezení pro příjemce. Proměnná "
"smtpd_recipient_restrictions ve vašem konfiguračním souboru nemá výchozí "
"hodnotu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Failure to do this may result in deferred or bounced mail after the "
"upgrade. Accept this option to set smtpd_relay_restrictions equal to "
"smtpd_recipient_restrictions."
msgstr ""
"Odpovíte-li kladně, nastaví se nová proměnná smtpd_relay_restrictions na "
"stejnou hodnotu jako smtpd_recipient_restrictions. V opačném případě je "
"možné, že se po aktualizaci bude pošta vracet nebo zpožďovat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Update configuration to avoid compatibility warnings?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This upgrade of postfix changes some default values in the configuration. As "
"part of this upgrade, the following will be changed: (1) chrooted components "
"will be changed from '-' to 'y' in master.cf, and (2) myhostname will be set "
"to a fully-qualified domain name if it is not already such. The install "
"will be aborted if you do not allow the change."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Update master.cf for merged lmtp/smtp binary?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This upgrade of postfix changes where daemons are located, and your "
#| "postfix configuration explicitly specifies the old location. The install "
#| "will be aborted if you do not allow the change."
msgid ""
"This upgrade of postfix drops the \"lmtp\" symlink, and your configuration "
"(master.cf) refers to it: lmtp was merged into smtp long ago. The install "
"will be aborted if you do not allow the change."
msgstr ""
"S touto aktualizací postfixu se mění umístění daemonů. Konfigurační soubor "
"postfixu na tomto počítači explicitně uvádí staré umístění. Pokud tuto změnu "
"nepovolíte, bude instalace přerušena."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Update main.cf for daemon_directory change"
msgid "Update main.cf for daemon_directory change?"
msgstr "Změna daemon_directory v main.cf"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"This upgrade of postfix changes where daemons are located, and your postfix "
"configuration explicitly specifies the old location. The install will be "
"aborted if you do not allow the change."
msgstr ""
"S touto aktualizací postfixu se mění umístění daemonů. Konfigurační soubor "
"postfixu na tomto počítači explicitně uvádí staré umístění. Pokud tuto změnu "
"nepovolíte, bude instalace přerušena."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "Update dynamicmaps.cf for 3.0"
msgid "Update dynamicmaps.cf for 3.0?"
msgstr "Aktualizace dynamicmaps.cf pro 3.0"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Postfix version 3.0 changes how dynamic maps are delivered, and your "
"dynamicmaps.cf does not reflect that. Accept this option to convert "
"dynamicmaps.cf to the version required for 3.0."
msgstr ""
"Postfix verze 3.0 mění způsob doručování dynamických mapování, a soubor "
"dynamicmaps.cf na tomto počítači to zatím nereflektuje. Odpovíte-li kladně, "
"bude soubor dynamicmaps.cf automaticky upraven pro použití s verzí 3.0."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Add 'sqlite' entry to dynamicmaps.cf?"
msgstr "Přidat do dynamicmaps.cf položku „sqlite“?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Postfix version 2.9 adds sqlite support to maps, but your dynamicmaps.cf "
"does not reflect that. Accept this option to add support for sqlite maps."
msgstr ""
"Postfix verze 2.9 přidává podporu pro sqlite, avšak soubor dynamicmaps.cf na "
"tomto počítači to zatím nereflektuje. Odpovíte-li kladně, přidá se podpora "
"pro sqlite automaticky."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Install postfix despite an unsupported kernel?"
msgstr "Instalovat postfix navzdory nepodporovanému jádru?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Postfix uses features that are not found in kernels prior to 2.6. If you "
"proceed with the installation, Postfix will not run."
msgstr ""
"Postfix vyžaduje vlastnosti, které se nachází pouze v jádrech řady 2.6 a "
"novějších. Budete-li pokračovat v instalaci, Postfix nebude fungovat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
msgstr "Opravit záznam retry v souboru master.cf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Postfix version 2.4 requires that the retry service be added to master.cf."
msgstr "Postfix verze 2.4 vyžaduje přidání služby retry do master.cf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with "
"Postfix 2.4 in this respect."
msgstr ""
"Opomenutí této opravy bude mít za následek nefunkční poštu. Pro přerušení "
"aktualizace tuto volbu odmítněte, dostanete tak příležitost přidat toto "
"nastavení sami. Chcete-li mít master.cf po této stránce automaticky "
"kompatibilní s Postfixem 2.4, volbu přijměte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Correct tlsmgr entry in master.cf for upgrade?"
msgstr "Opravit záznam tlsmgr v souboru master.cf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Postfix version 2.2 has changed the invocation of tlsmgr."
msgstr "Postfix verze 2.2 změnil způsob spouštění tlsmgr."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with "
"Postfix 2.2 in this respect."
msgstr ""
"Opomenutí této opravy bude mít za následek nefunkční poštu. Pro přerušení "
"aktualizace tuto volbu odmítněte, dostanete tak příležitost přidat toto "
"nastavení sami. Chcete-li mít master.cf po této stránce automaticky "
"kompatibilní s Postfixem 2.2, volbu přijměte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Ignore incorrect hostname entry?"
msgstr "Ignorovat chybné jméno počítače?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"The string '${enteredstring}' does not follow RFC 1035 and does not appear "
"to be a valid IP address."
msgstr ""
"Řetězec „${enteredstring}“ ani nevyhovuje RFC 1035, ani nevypadá jako platná "
"IP adresa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"RFC 1035 states that 'each component must start with an alphanum, end with "
"an alphanum and contain only alphanums and hyphens. Components must be "
"separated by full stops.'"
msgstr ""
"RFC 1035 říká, že: „Každá část musí začínat a končit alfanumerickým znakem a "
"může obsahovat pouze alfanumerické znaky a pomlčky. Jednotlivé části musí "
"být odděleny tečkami.“"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Please choose whether you want to keep that choice anyway."
msgstr "Rozhodněte se, zda přesto chcete ponechat zadanou možnost."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:12001
msgid "No configuration"
msgstr "Žádné nastavení"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:12001
msgid "Internet Site"
msgstr "Internetový počítač"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:12001
msgid "Internet with smarthost"
msgstr "Internet se smarthostem"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:12001
msgid "Satellite system"
msgstr "Satelitní systém"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:12001
msgid "Local only"
msgstr "Pouze tento počítač"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:12002
msgid "General type of mail configuration:"
msgstr "Základní model nastavení pošty:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:12002
msgid ""
"Please select the mail server configuration type that best meets your needs."
msgstr ""
"Vyberte prosím variantu nastavení poštovního serveru, která nejlépe odpovídá "
"vašim požadavkům."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:12002
msgid ""
" No configuration:\n"
" Should be chosen to leave the current configuration unchanged.\n"
" Internet site:\n"
" Mail is sent and received directly using SMTP.\n"
" Internet with smarthost:\n"
" Mail is received directly using SMTP or by running a utility such\n"
" as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.\n"
" Satellite system:\n"
" All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for delivery.\n"
" Local only:\n"
" The only delivered mail is the mail for local users. There is no network."
msgstr ""
" Žádné nastavení:\n"
" Vyberte, pokud chcete zachovat stávající nastavení nezměněné.\n"
" Internetový počítač:\n"
" Pošta je odesílána a přijímána přímo protokolem SMTP.\n"
" Internet se smarthostem:\n"
" Pošta je přijímána přímo pomocí SMTP nebo nástrojem typu\n"
" fetchmail. Odchozí pošta je zasílána skrze smarthosta.\n"
" Satelitní systém:\n"
" Veškerá pošta se zasílá na jiný počítač nazývaný „smarthost“,\n"
" který poštu doručí.\n"
" Pouze tento počítač:\n"
" Pošta se doručuje pouze mezi lokálními uživateli. Není zde síť."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Postfix not configured"
msgstr "Postfix nebyl nastaven"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You have chosen 'No Configuration'. Postfix will not be configured and "
#| "will not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at "
#| "a later date, or configure it yourself by:\n"
#| " - Editing /etc/postfix/main.cf to your liking;\n"
#| " - Running '/etc/init.d/postfix start'."
msgid ""
"You have chosen 'No Configuration'. Postfix will not be configured and will "
"not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at a later "
"date, or configure it yourself by:\n"
" - Editing /etc/postfix/main.cf to your liking;\n"
" - Running 'service postfix start'."
msgstr ""
"Zvolili jste „Žádné nastavení“ - Postfix nyní nebude nastaven a proto také "
"nebude spuštěn. Později to můžete napravit příkazem „dpkg-reconfigure "
"postfix“, nebo ručně:\n"
" - úpravou /etc/postfix/main.cf dle vašich představ;\n"
" - následným spuštěním „/etc/init.d/postfix start“."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "System mail name:"
msgstr "Poštovní jméno systému:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"The \"mail name\" is the domain name used to \"qualify\" _ALL_ mail "
"addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>: "
"please do not make your machine send out mail from root@example.org unless "
"root@example.org has told you to."
msgstr ""
"„Poštovní jméno“ je doménové jméno používané pro „kvalifikování“ poštovních "
"adres bez doménového jména. Sem patří pošta od a pro adresu <root>: ujistěte "
"se prosím, že pokud nemáte svolení od root@domena, tak váš počítač nebude "
"odesílat poštu z adresy root@domena."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"This name will also be used by other programs. It should be the single, "
"fully qualified domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Toto jméno budou využívat i jiné programy. Mělo by se jednat o plně "
"kvalifikované doménové jméno (FQDN)."

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'example.org' whch is registered
#. as a domain name reserved for documentation as per RFC 2606
#: ../templates:14001
msgid ""
"Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct "
"value for this option would be example.org."
msgstr ""
"Jestliže je například adresa na lokálním počítači karel@example.org, byla by "
"správná odpověď na tuto otázku example.org."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Other destinations to accept mail for (blank for none):"
msgstr "Další místa, pro která přijímat poštu (nebo ponechte prázdné):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"Please give a comma-separated list of domains for which this machine should "
"consider itself the final destination. If this is a mail domain gateway, you "
"probably want to include the top-level domain."
msgstr ""
"Zadejte čárkami oddělený seznam domén, pro které má Postfix předpokládat, že "
"pošta pro ně skončí na tomto počítači. Pokud je počítač poštovní bránou pro "
"doménu, měli byste zahrnout vrcholovou doménu."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "SMTP relay host (blank for none):"
msgstr "Počítač pro SMTP relay (nebo prázdné):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16001
msgid ""
"Please specify a domain, host, host:port, [address] or [address]:port. Use "
"the form [destination] to turn off MX lookups. Leave this blank for no relay "
"host."
msgstr ""
"Zadejte prosím doménu, počítač, počítač:port, [adresu] nebo [adresu]:port. "
"Variantu [cíl] můžete použít pro vypnutí MX dotazů. Pokud nepoužíváte "
"počítač pro přeposílání (relay) pošty, ponechte prázdné."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Do not specify more than one host."
msgstr "Nezadávejte více než jeden počítač."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16001
msgid ""
"The relayhost parameter specifies the default host to send mail to when no "
"entry is matched in the optional transport(5) table. When no relay host is "
"given, mail is routed directly to the destination."
msgstr ""
"Parametr relayhost zadává výchozí počítač, přes který se zasílá pošta, která "
"nevyhoví žádnému pravidlu ve volitelné tabulce transport(5). Pokud je "
"parametr relayhost prázdný, pošta je směrována rovnou k cíli."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "Use procmail for local delivery?"
msgstr "Použít pro lokální doručování procmail?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "Please choose whether you want to use procmail to deliver local mail."
msgstr "Vyberte, zda chcete pro doručování lokální pošty použít procmail."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17001
msgid ""
"Note that if you use procmail to deliver mail system-wide, you should set up "
"an alias that forwards mail for root to a real user."
msgstr ""
"Pokud budete pro doručování pošty v celém systému používat procmail, měli "
"byste vytvořit alias, který bude přeposílat rootovu poštu reálnému uživateli."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:18001
msgid "all"
msgstr "všechny"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:18001
msgid "ipv6"
msgstr "ipv6"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:18001
msgid "ipv4"
msgstr "ipv4"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:18002
msgid "Internet protocols to use:"
msgstr "Internetové protokoly, které se mají použít:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:18002
msgid ""
"By default, whichever Internet protocols are enabled on the system at "
"installation time will be used. You may override this default with any of "
"the following:"
msgstr ""
"Postfix bude automaticky používat libovolné internetové protokoly, které "
"jsou v době instalace na systému k dispozici. Toto chování můžete změnit "
"následujícím:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:18002
msgid ""
" all : use both IPv4 and IPv6 addresses;\n"
" ipv6: listen only on IPv6 addresses;\n"
" ipv4: listen only on IPv4 addresses."
msgstr ""
" všechny: použije adresy IPv4 i IPv6;\n"
" ipv6:  naslouchá pouze na adresách IPv6;\n"
" ipv4:  naslouchá pouze na adresách IPv4."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19001
msgid "Local address extension character:"
msgstr "Znak pro příponu lokální adresy:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19001
msgid ""
"Please choose the character that will be used to define a local address "
"extension."
msgstr "Vyberte prosím znak, kterým se definuje přípona lokální adresy."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19001
msgid "To not use address extensions, leave the string blank."
msgstr "Pokud nechcete používat přípony adres, ponechte prázdné."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:20001
msgid "Bad recipient delimiter"
msgstr "Chybný oddělovač příjemců"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:20001
msgid ""
"The recipient delimiter must be a single character. '${enteredstring}' is "
"what you entered."
msgstr ""
"Oddělovač příjemců musí být jediný znak, ale vy jste zadali "
"„${enteredstring}“."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:21001
msgid "Force synchronous updates on mail queue?"
msgstr "Vynutit synchronní aktualizaci poštovní fronty?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:21001
msgid ""
"If synchronous updates are forced, then mail is processed more slowly. If "
"not forced, then there is a remote chance of losing some mail if the system "
"crashes at an inopportune time, and you are not using a journaled filesystem "
"(such as ext3)."
msgstr ""
"Pokud je vynucena synchronní aktualizace, bude se pošta zpracovávat "
"pomaleji. Pokud není vynucena, existuje malá šance, že když systém spadne v "
"nevhodný okamžik a nepoužíváte žurnálovací souborový systém (jako ext3), "
"může se některá pošta ztratit."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:22001
msgid "Local networks:"
msgstr "Lokální sítě:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:22001
msgid ""
"Please specify the network blocks for which this host should relay mail. The "
"default is just the local host, which is needed by some mail user agents. "
"The default includes local host for both IPv4 and IPv6. If just connecting "
"via one IP version, the unused value(s) may be removed."
msgstr ""
"Zadejte prosím bloky adres, pro které má tento počítač předávat poštu. "
"Výchozí je pouze tento počítač, což je vyžadováno některými poštovními "
"agenty. Výchozí hodnota obsahuje adresu tohoto počítače jak v protokolu "
"IPv4, tak v protokolu IPv6. Pokud používáte pouze jeden z nich, můžete "
"adresu pro nepoužívaný protokol vymazat."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:22001
msgid ""
"If this host is a smarthost for a block of machines, you need to specify the "
"netblocks here, or mail will be rejected rather than relayed."
msgstr ""
"Pokud tento počítač slouží jako smarthost pro skupinu počítačů, musíte je "
"zde zadat, nebo bude jejich pošta odmítnuta."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:22001
msgid ""
"To use the postfix default (which is based on the connected subnets), leave "
"this blank."
msgstr ""
"Chcete-li použít výchozí nastavení (které je založeno na připojených "
"podsítích), ponechte prázdné."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:23001
msgid "Mailbox size limit (bytes):"
msgstr "Limit poštovní schránky (bajty):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:23001
msgid ""
"Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to "
"prevent runaway software errors. A value of zero (0) means no limit. The "
"upstream default is 51200000."
msgstr ""
"Zadejte prosím limit, který má Postfix uplatňovat na velikost poštovních "
"schránek. Hodnota nula (0) znamená bez omezení. Autor programu nastavuje "
"51200000."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:24001
msgid "Root and postmaster mail recipient:"
msgstr "Příjemce pošty pro uživatele root a postmaster:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:24001
msgid ""
"Mail for the 'postmaster', 'root', and other system accounts needs to be "
"redirected to the user account of the actual system administrator."
msgstr ""
"Pošta pro uživatele „postmaster“, „root“ a ostatní systémové účty musí být "
"přesměrována na běžný uživatelský účet správce systému."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:24001
msgid ""
"If this value is left empty, such mail will be saved in /var/mail/nobody, "
"which is not recommended."
msgstr ""
"Ponecháte-li hodnotu prázdnou, bude se tato pošta ukládat do /var/mail/"
"nobody, což se nedoporučuje."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:24001
msgid "Mail is not delivered to external delivery agents as root."
msgstr ""
"Pošta není předávána externím doručovacím programům pod uživatelem root."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:24001
msgid ""
"If you already have a /etc/aliases file and it does not have an entry for "
"root, then you should add this entry. Leave this blank to not add one."
msgstr ""
"Pokud již soubor /etc/aliases máte a chybí v něm záznam pro uživatele root, "
"měli byste ho přidat. Ponecháte-li prázdné, záznam se nepřidá."

#~ msgid ""
#~ "Postfix version 2.0.2 and later require changes in dynamicmaps.cf. "
#~ "Specifically, wildcard support is gone, and with it, %s expansion. Any "
#~ "changes that you made to dynamicmaps.cf that relied on these features "
#~ "will need to be fixed by you. Failure to correct these will result in a "
#~ "broken mailer."
#~ msgstr ""
#~ "Postfix verze 2.0.2 a pozdější vyžadují změny v dynamicmaps.cf. Konkrétně "
#~ "je pryč podpora zástupných znaků a s ní expanze %s. Jakékoliv změny, "
#~ "které jste provedli v dynamicmaps.cf a které se spoléhají na tyto "
#~ "vlastnosti, bude potřeba opravit. Pokud je neopravíte, bude výsledkem "
#~ "nefunkční pošta."

#~ msgid ""
#~ "Should dynamicmaps.cf be automatically changed? Decline this option to "
#~ "abort the upgrade, giving you the opportunity to eliminate wildcard and "
#~ "%s-expansion-dependent configuration. Accept this option if you have no "
#~ "such configuration, and automatically make dynamicmaps.cf compatible with "
#~ "Postfix 2.0.2 in this respect."
#~ msgstr ""
#~ "Má být dynamicmaps.cf automaticky změněn? Odmítněte tuto volbu pro "
#~ "přerušení aktualizace, dostanete tak šanci odstranit zástupné znaky a "
#~ "konfiguraci závislou na %s-expanzi. Přijměte tuto volbu, pokud žádnou "
#~ "takovou konfiguraci nemáte a chcete mít dynamicmaps.cf po této stránce "
#~ "automaticky kompatibilní s Postfixem 2.0.2."

#~ msgid "Correct master.cf for upgrade?"
#~ msgstr "Opravit master.cf pro aktualizaci?"

#~ msgid ""
#~ "Should this configuration be automatically added to master.cf? Decline "
#~ "this option to abort the upgrade, giving you the opportunity to add this "
#~ "configuration yourself. Accept this option to automatically make master."
#~ "cf compatible with Postfix 2.1 in this respect."
#~ msgstr ""
#~ "Má být tato konfigurace automaticky přidána do master.cf? Odmítněte tuto "
#~ "volbu pro přerušení aktualizace, dostanete tak šanci přidat tuto "
#~ "konfiguraci sami. Přijměte tuto volbu, pokud chcete mít master.cf po této "
#~ "stránce automaticky kompatibilní s Postfix 2.1."

#~ msgid ""
#~ "Postfix version 2.1 renamed \"nqmgr\" to \"qmgr\", and you are using "
#~ "\"nqmgr\"."
#~ msgstr ""
#~ "Postfix verze 2.1 přejmenoval „nqmgr“ na „qmgr“ a vy používáte „nqmgr“."

#~ msgid ""
#~ "Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option "
#~ "to abort the upgrade, giving you the opportunity to add this "
#~ "configuration yourself. Accept this option to automatically make master."
#~ "cf compatible with Postfix 2.1 in this respect."
#~ msgstr ""
#~ "Opomenutí této opravy bude mít za následek nefunkční poštu. Odmítněte "
#~ "tuto volbu pro přerušení aktualizace, dostanete tak šanci přidat tuto "
#~ "konfiguraci sami. Přijměte tuto volbu, pokud chcete mít master.cf po této "
#~ "stránce automaticky kompatibilní s Postfix 2.1."

#~ msgid "Should Postfix upgrade hash and btree maps?"
#~ msgstr "Má Postfix aktualizovat hash a btree mapy?"

#~ msgid ""
#~ "Postfix has switched to db4, and this may require maps to be upgraded."
#~ msgstr "Postfix přešel na db4, což může vyžadovat aktualizaci map."

#~ msgid "Do you want to automatically attempt the conversion?"
#~ msgstr "Chcete se pokusit o automatickou konverzi?"

#~ msgid "Transport map incompatibility"
#~ msgstr "Nekompatibilita transportní mapy"

#~ msgid ""
#~ "You have a transport map defined, and there is an incompatible change in "
#~ "how transport maps are used. Postfix will not be restarted automatically."
#~ msgstr ""
#~ "Máte definovánu transportní mapu a v této verzi se nachází nekompatibilní "
#~ "změna ve způsobu používání transportních map. Postfix nebude automaticky "
#~ "restartován."

#~ msgid ""
#~ "Transport map entries override $mydestination. If you use transport "
#~ "maps, it is better to always have explicit entries for all domain names "
#~ "you have in $mydestination. See the html/faq.html sections for firewalls "
#~ "and intranets. If you have transport entries for parent domains of "
#~ "anything delivered locally, you will probably need to add specific "
#~ "entries for the destination domains before you restart Postfix."
#~ msgstr ""
#~ "Položky transportní mapy přebíjejí $mydestination. Pokud používáte "
#~ "transportní mapy, je lepší mít vždy explicitní položky pro všechna "
#~ "doménová jména, která máte uvedena v $mydestination. Viz sekce pro "
#~ "firewally a intranety v html/faq.html. Pokud máte transportní položky pro "
#~ "nadřazené domény čehokoliv doručovaného lokálně, budete pravděpodobně "
#~ "muset před restartováním Postfixu přidat konkrétní položky pro cílové "
#~ "domény."

#~ msgid ""
#~ "No configuration, Internet Site, Internet with smarthost, Satellite "
#~ "system, Local only"
#~ msgstr ""
#~ "Žádné nastavení, Internetový server, Internet se smarthostem, Satelitní "
#~ "systém, Pouze lokální"

#~ msgid ""
#~ "You have several choices for general configuration at this point. If you "
#~ "have your debconf priority set to 'low' or 'medium', you will be asked "
#~ "more questions later. You can always run \"dpkg-reconfigure --"
#~ "priority=low postfix\" at a later point if you want to see these "
#~ "questions again."
#~ msgstr ""
#~ "Nyní si můžete zvolit z několika základních typů nastavení. Pokud máte "
#~ "prioritu debconf otázek nastavenu na nízkou nebo střední, budete dotázáni "
#~ "na více otázek. Budete-li si chtít tyto otázky projít později, můžete "
#~ "použít příkaz „dpkg-reconfigure --priority=low postfix“."

#~ msgid ""
#~ "No configuration - IF YOU WANT THE INSTALL TO LEAVE YOUR CONFIG ALONE, "
#~ "CHOOSE THIS OPTION. No configuration changes will be done now: If you "
#~ "have not already configured Postfix, your mail system will be broken and "
#~ "should not be used. You must then do the configuration yourself by "
#~ "editing /usr/share/postfix/main.cf.dist and saving your changes as /etc/"
#~ "postfix/main.cf, or by running dpkg-reconfigure Postfix. main.cf will "
#~ "not be modified by the Postfix install process."
#~ msgstr ""
#~ "Žádné nastavení - POKUD CHCETE, ABY INSTALÁTOR NECHAL VAŠE NASTAVENÍ NA "
#~ "POKOJI, VYBERTE TUTO MOŽNOST. Žádné konfigurační změny nebudou nyní "
#~ "provedeny: Pokud již nemáte Postfix zkonfigurovaný, váš poštovní systém "
#~ "bude nefunkční a neměl by se používat. Potom musíte provést konfiguraci "
#~ "ručně editováním /usr/share/postfix/main.cf.dist a uložením změn jako /"
#~ "etc/postfix/main.cf, nebo spuštěním dpkg-reconfigure postfix. Soubor main."
#~ "cf nebude instalačním procesem Postfixu změněn."

#~ msgid ""
#~ "Internet site - mail is sent and received directly using SMTP. If your "
#~ "needs don't fit neatly into any category, you probably want to start with "
#~ "this one and then edit the config file by hand."
#~ msgstr ""
#~ "Internetový server - pošta je zasílána a přijímána přímo pomocí SMTP. "
#~ "Pokud vaše potřeby pořádně nezapadají do žádné kategorie, bude nejlepší "
#~ "začít s touto a potom upravit konfigurační soubor ručně."

#~ msgid ""
#~ "Internet site using smarthost - You receive Internet mail on this "
#~ "machine, either directly by SMTP or by running a utility such as "
#~ "fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost. optionally with "
#~ "addresses rewritten. This is probably what you want for a dialup system."
#~ msgstr ""
#~ "Internetový počítač používající smarthost - Přijímáte internetovou poštu "
#~ "na tomto stroji buď přímo pomocí SMTP nebo spuštěním nástroje jako je "
#~ "fetchmail. Odchozí pošta je zasílána pomocí smarthosta, volitelně s "
#~ "přepsanými adresami. Toto je nejlepší volba pro vytáčený (dialup) systém."

#~ msgid ""
#~ "Satellite system - All mail is sent to another machine, called a \"smart "
#~ "host\" for delivery. No mail is received locally."
#~ msgstr ""
#~ "Satelitní systém - Veškerá pošta je zaslána na jiný stroj, nazývaný "
#~ "„smart host“, který ji doručí. Žádná pošta není doručována lokálně."

#~ msgid ""
#~ "Local delivery only - You are not on a network. Mail for local users is "
#~ "delivered."
#~ msgstr ""
#~ "Pouze lokální doručování - Nejste na síti. Doručuje se pouze pošta mezi "
#~ "lokálními uživateli."

#~ msgid "1) Editing /etc/postfix/main.cf to your liking"
#~ msgstr "1) Upravte /etc/postfix/main.cf dle potřeb"

#~ msgid "2) Running /etc/init.d/postfix start"
#~ msgstr "2) Spusťte /etc/init.d/postfix start"

#~ msgid "Mail name?"
#~ msgstr "Poštovní jméno?"

#~ msgid ""
#~ "Your `mail name' is the hostname portion of the address to be shown on "
#~ "outgoing news and mail messages (following the username and @ sign)."
#~ msgstr ""
#~ "Vaše poštovní jméno je adresa počítače, která se bude zobrazovat na "
#~ "odchozích zprávách (následuje za jménem uživatele a znakem @)."

#~ msgid "The default is \"no\"."
#~ msgstr "Výchozí je „no“."

#~ msgid "Where should mail for root go"
#~ msgstr "Kam má chodit pošta pro roota?"

#~ msgid ""
#~ "The user root (and any other users with a uid of 0) must have mail "
#~ "redirected via an alias, or their mail may be delivered to /var/mail/"
#~ "nobody. This is by design: mail is not delivered to external delivery "
#~ "agents as root."
#~ msgstr ""
#~ "Uživatel root (nebo jiný uživatel s uid 0) musí mít poštu přesměrovánu "
#~ "přes alias, nebo bude jeho pošta doručena do /var/mail/nobody. To je věc "
#~ "návrhu, protože pošta není předávána externím doručovacím programům pod "
#~ "uživatelem root."

#~ msgid ""
#~ "What address should be added to /etc/aliases, if the file is created? "
#~ "(Leave this blank to not add one.)"
#~ msgstr ""
#~ "Pokud se vytvoří soubor /etc/aliases, jaká adresa se do něj má přidat? "
#~ "(Nechcete-li přidat žádnou, ponechte prázdné.)"

#~ msgid "+"
#~ msgstr "+"

#~ msgid "false"
#~ msgstr "false"

#~ msgid "127.0.0.0/8"
#~ msgstr "127.0.0.0/8"

#~ msgid "0"
#~ msgstr "0"

#~ msgid "NONE"
#~ msgstr "NIC"

#~ msgid "Bad entry, try again?"
#~ msgstr "Chybný záznam. Zkusit znovu?"

#~ msgid ""
#~ "When Postfix sees an address with only one component in the hostname, "
#~ "should it append .$mydomain? Appending .$mydomain means that you don't "
#~ "need to qualify destinations in your own domain, but breaks mail bound "
#~ "for users at top-level domain addresses. (yes, there are some of these.)"
#~ msgstr ""
#~ "Když Postfix vidí adresu s pouze první částí jména počítače, má k ní "
#~ "připojit .$mydomain? Připojení .$mydomain znamená, že pro počítače ve "
#~ "vlastní doméně nemusíte zadávat plně kvalifikované doménové jméno, ale "
#~ "může to porušit poštu pro uživatele ve vrcholových doménách (ano, i tací "
#~ "existují)."

#~ msgid ""
#~ "If you are forwarding mail out of your organization, you should almost "
#~ "certainly not append .$mydomain. If you're the only user of mail on your "
#~ "system, choose whichever is more convenient for you."
#~ msgstr ""
#~ "Posíláte-li poštu ven z organizace, měli byste zamítnout. Pokud jste "
#~ "domácí uživatel, vyberte si, co je pro vás vhodnější."

Reply to: