[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

uptimed 1:0.4.0+git20150923.6b22106-1: Please update debconf PO translation for the package uptimedHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
uptimed. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against uptimed.

feel free to push to the git repo

git.debian.org:/git/collab-maint/uptimed.git


Thanks in advance,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uptimed\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: uptimed@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-04 11:34+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-02 11:09+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uprecords-cgi.templates:2001
msgid "pre"
msgstr "pre"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uprecords-cgi.templates:2001
msgid "list"
msgstr "seznam"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uprecords-cgi.templates:2001
msgid "table"
msgstr "tabulka"

#. Type: select
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:2002
msgid "Format used by uprecords.cgi:"
msgstr "Formát používaný uprecords.cgi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:2002
msgid ""
"Three different layouts are available for use by the uprecords CGI script. "
"Which method you use is a matter of personal preference."
msgstr ""
"CGI skript uprecords nabízí tři různé možnosti formátování výsledků a je "
"zcela na vás, kterou z nich použijete."

#. Type: select
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:2002
msgid ""
" * pre: Encloses everything in <pre>...</pre>\n"
" * list: Makes a list, using <ol>...</ol>\n"
" * table: Creates an HTML table."
msgstr ""
" * pre: Vše uzavře do značek <pre>...</pre>\n"
" * seznam: Vytvoří seznam pomocí <ol>...</ol>\n"
" * tabulka: Vytvoří HTML tabulku."

#. Type: string
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:3001
msgid "Number of records shown by uprecords.cgi:"
msgstr "Počet záznamů zobrazovaných uprecords.cgi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:3001
msgid ""
"While uptimed may keep a large number of uptime records, not all of them are "
"interesting to the outside world. Thus, you can limit the number of records "
"that will be shown here."
msgstr ""
"uptimed uchovává mnoho záznamů, ale ne všechy jsou pro okolní svět zajímavé. "
"Proto si můžete zvolit počet záznamů, které se mají zobrazovat."

#. Type: note
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:4001
msgid "uprecords.cgi has been installed into the web tree"
msgstr "uprecords.cgi byl instalován do webového stromu"

#. Type: note
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:4001
msgid ""
"You have installed the uprecords-cgi package. That means that a new CGI "
"script has been installed, which is now visible to the outside world as "
"http://${hostname}/cgi-bin/uprecords.cgi (if you didn't modify your web "
"server configuration to have CGI scripts in a different place)."
msgstr ""
"Nainstalovali jste balík uprecords-cgi. To znamená, že byl nainstalován nový "
"CGI skript, který je nyní viditelný vnějšímu světu jako http://${hostname}/";
"cgi-bin/uprecords.cgi (pokud jste ovšem v konfiguraci webového serveru "
"nezměnili umístění CGI skriptů)."

#. Type: note
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "In the default web server configuration, CGI scripts are accessible from "
#| "anywhere in the world. If you do not want this, you should set up access "
#| "restrictions... but why wouldn't you want to show off your uptimes?"
msgid ""
"In the default web server configuration, CGI scripts are accessible from "
"anywhere in the world. If you do not want this, you should set up access "
"restrictions."
msgstr ""
"Ve výchozím nastavení webového serveru jsou CGI skripty dostupné odkudkoliv "
"na světě. Pokud se vám takové nastavení nelíbí, měli byste zavést omezení "
"přístupu (ale kdo by se nechtěl pochlubit svým uptimem?)."

#. Type: note
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:4001
msgid ""
"You may also want to modify the HTML header and footer files in /etc/"
"uprecords-cgi (or have your webmaster do so)."
msgstr ""
"Také možná budete chtít upravit záhlaví a patičku HTML stránek v /etc/"
"uprecords-cgi (nebo to nechte na správci webu)."

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:2001
msgid "Delay between database updates (seconds):"
msgstr "Pauza mezi aktualizacemi databáze (sekundy):"

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:2001
msgid ""
"Uptimed will update its database regularly so that the uptime doesn't get "
"lost in case of a system crash. You can set how frequently this will happen "
"(use higher values if you want to avoid disk activity, for instance on a "
"laptop)."
msgstr ""
"Aby se v případě spadnutí systému neztratil údaj o době běhu, aktualizuje "
"uptimed svou databázi každých n sekund. Nyní můžete za n dosadit konkrétní "
"číslo. Chcete-li se vyhnout zbytečné diskové aktivitě (třeba na notebooku), "
"použijte vyšší hodnotu."

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:3001
msgid "Number of records that should be kept:"
msgstr "Počet záznamů, které se mají uchovávat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:3001
msgid ""
"Uptimed can limit the number of records to be kept to the highest n, to keep "
"an unlimited number of records set this value to 0"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:3001
msgid ""
"Be aware that uptime data will be lost if the limit has been reached and/or "
"the number records is reduced."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../uptimed.templates:4001
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uptimed.templates:4001
msgid "Record"
msgstr "Rekord"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uptimed.templates:4001
msgid "Milestone"
msgstr "Milník"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uptimed.templates:4001
msgid "Both"
msgstr "Oboje"

#. Type: select
#. Description
#: ../uptimed.templates:4002
msgid "Send mails if a milestone or record is reached:"
msgstr "Zasílat poštu při dosažení milníku nebo rekordu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uptimed.templates:4002
msgid ""
"Uptimed can be configured to send a mail each time a record is broken or a "
"\"milestone\" is reached. You can choose whether you:"
msgstr ""
"uptimed můžete nastavit tak, aby poštou zasílal hlášení pokaždé, kdy je "
"prolomen rekord, nebo pokud je dosažen „milník“. Můžete si vybrat, zda:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uptimed.templates:4002
msgid ""
" * never want to receive these mails;\n"
" * want to be notified only when a record is broken;\n"
" * would like to know about milestones;\n"
" * are interested in both."
msgstr ""
" * nikdy nechcete dostávat tuto poštu\n"
" * chcete být upozorněni pouze pokud je zlomen rekord\n"
" * chcete vědět o milnících\n"
" * vás zajímají oboje hodnoty"

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:5001
msgid "Uptimed email recipient:"
msgstr "Příjemce pošty od uptimed:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:5001
msgid ""
"Since you have chosen to be sent emails, you should specify where to send "
"these mails."
msgstr ""
"Jelikož jste zvolili, že se má posílat pošta, měli byste zadat, na kterou "
"adresu má být doručována."

#. Type: note
#. Description
#: ../uptimed.templates:6001
msgid "Milestone configuration must be done manually"
msgstr "Nastavení milníků musíte provést ručně"

#. Type: note
#. Description
#: ../uptimed.templates:6001
msgid ""
"The milestones must be configured manually in /etc/uptimed.conf. Since you "
"have chosen to receive emails for milestones you probably want to modify "
"that file."
msgstr ""
"Nastavení milníků musíte provést ručně v souboru /etc/uptimed.conf. Protože "
"jste zvolili, že chcete dostávat zprávy o dosažených milnících, asi byste je "
"měli v souboru nastavit."

#~ msgid ""
#~ "On systems that reboot frequently, you will get a fairly large list of "
#~ "uptime records pretty soon. To avoid this, uptimed will only keep the n "
#~ "highest uptimes. You may want to limit this to a lower value if you want "
#~ "to get emails each time a record is broken or if you reboot your machine "
#~ "often."
#~ msgstr ""
#~ "Na systémech, které se restartují často, získáte poměrně rychle velmi "
#~ "dlouhý seznam záznamů. Abyste tomu předešli, můžete omezit počet "
#~ "uchovávaných záznamů na n nejvyšších. Chcete-li dostávat poštu pokaždé, "
#~ "kdy zlomíte rekord, nebo pokud často restartujete, zadejte nižší hodnotu."

#~ msgid ""
#~ "The uprecords CGI script has different ways of doing a proper display "
#~ "layout. Which method you want to use depends mainly on your personal "
#~ "preference. Available options are:"
#~ msgstr ""
#~ "CGI skript uprecords může správného rozložení stránky dosáhnout několika "
#~ "způsoby a je zcela na vás, kterou použijete. Dostupné možnosti jsou:"

#~ msgid ""
#~ "Since you have chosen to be sent emails, you should specify where to send "
#~ "these mails. The default \"root@localhost\" makes sort of sense, but if "
#~ "you are one of many sysadmins and you are unsure whether the other admins "
#~ "want to get these mails, you should probably set this to your real "
#~ "address."
#~ msgstr ""
#~ "Protože jste vybrali, že se má posílat pošta, měli byste zadat, na jakou "
#~ "adresu má být doručována. Výchozí „root@localhost“ dává celkem smysl, "
#~ "ovšem pokud je vás více spoluadministrátorů a nevíte, zda si ostatní "
#~ "přejí dostávat tuto poštu, je lepší zadat vaši konkrétní adresu."

#~ msgid "Where should uptimed send its mails to?"
#~ msgstr "Kam má uptimed zasílat svou poštu?"

#~ msgid "Never, Record, Milestone, Both"
#~ msgstr "Nikdy, Rekord, Milník, Oboje"

#~ msgid "pre, list, table"
#~ msgstr "pre, seznam, tabulka"

Reply to: