[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xsp 4.2-1: Please update debconf PO translation for the package xspHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
xsp. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against xsp.

The deadline for receiving the updated translation is
Thu, 10 Dec 2015 15:16:47 +0000.

Thanks in advance,

Jo Shields

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xsp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xsp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-30 15:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-10 10:38+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:1001
msgid "Let mono-apache-server4 restart Apache?"
msgstr "Má mono-apache-server4 restartovat Apache?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:1001
msgid ""
"The Debian version of mono-apache-server4 includes a mono-server4-update "
"script that creates a configuration file for Apache to start the ASP.NET "
"applications, and mono-server4-update can restart Apache if there's a new "
"configuration file (/etc/mono-server4/mono-server-hosts.conf). If this is "
"true, then Apache will be restarted when there is a new mono-server4-hosts."
"conf file."
msgstr ""
"mono-apache-server4 v Debianu obsahuje skript mono-server4-update, který "
"slouží pro vytvoření konfiguračního souboru pro Apache, aby mohl Apache "
"spouštět aplikace v ASP.NET. Skript mono-server4-update umí rozpoznat, zda "
"je vytvořen nový konfigurační soubor /etc/mono-server4/mono-server-hosts."
"conf a případně restartovat Apache, aby se změny projevily. Chcete "
"restartovat Apache v případě nového konfiguračního souboru mono-server4-"
"hosts.conf?"

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:2001 ../mono-xsp4.templates:4001
msgid "ASP.NET 1.0 support removed"
msgstr "Odstraněna podpora ASP.NET 1.0"

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-"
#| "server1. Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and "
#| "above, and you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must "
#| "reconfigure XSP to serve these sites using either 2.0 or 4.0 profiles, "
#| "assuming your application is compatible. Please see mono-server2-admin(8) "
#| "or mono-server4-admin(8) to see how to regenerate a configuration for use "
#| "with 2.0 or 4.0 profiles."
msgid ""
"You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-server. "
"Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and above, and "
"you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must reconfigure XSP "
"to serve these sites using the 4.0 profile, assuming your application is "
"compatible. Please see mono-server4-admin(8) to see how to regenerate a "
"configuration for use with the 4.0 profile."
msgstr ""
"Zdá se, že v /etc/mono-server1 jsou nakonfigurovány nějaké weby pro ASP.NET "
"1.0. Podpora pro profil 1.0 byla z Mona 2.8 odstraněna, což znamená, že již "
"nemůžete hostovat weby pro ASP.NET 1.0. Pokud je aplikace kompatibilní, "
"stačí přenastavit XSP tak, aby tyto weby hostovalo pomocí profilu 2.0 nebo "
"4.0. Postup, jak upravit nastavení pro profily 2.0 resp. 4.0, naleznete v "
"manuálové stránce mono-server2-admin(8) resp. mono-server4-admin(8)."

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:3001 ../mono-xsp4.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "ASP.NET 1.0 support removed"
msgid "ASP.NET 2.0 support removed"
msgstr "Odstraněna podpora ASP.NET 1.0"

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-"
#| "server1. Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and "
#| "above, and you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must "
#| "reconfigure XSP to serve these sites using either 2.0 or 4.0 profiles, "
#| "assuming your application is compatible. Please see mono-server2-admin(8) "
#| "or mono-server4-admin(8) to see how to regenerate a configuration for use "
#| "with 2.0 or 4.0 profiles."
msgid ""
"You appear to have some ASP.NET 2.0 sites configured in /etc/mono-server. "
"Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 4.0 and above, and "
"you are no longer able to serve ASP.NET 2.0 sites. You must reconfigure XSP "
"to serve these sites using the 4.0 profile, assuming your application is "
"compatible. Please see mono-server4-admin(8) to see how to regenerate a "
"configuration for use with the 4.0 profile."
msgstr ""
"Zdá se, že v /etc/mono-server1 jsou nakonfigurovány nějaké weby pro ASP.NET "
"1.0. Podpora pro profil 1.0 byla z Mona 2.8 odstraněna, což znamená, že již "
"nemůžete hostovat weby pro ASP.NET 1.0. Pokud je aplikace kompatibilní, "
"stačí přenastavit XSP tak, aby tyto weby hostovalo pomocí profilu 2.0 nebo "
"4.0. Postup, jak upravit nastavení pro profily 2.0 resp. 4.0, naleznete v "
"manuálové stránce mono-server2-admin(8) resp. mono-server4-admin(8)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:1001
msgid "Start on boot?"
msgstr "Spustit při zavádění systému?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:1001
msgid ""
"If this is true, then XSP4 will automatically start when the computer is "
"turned on."
msgstr ""
"Odpovíte-li kladně, bude se XSP4 spouštět automaticky po zapnutí počítače."

#. Type: string
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:2001
msgid "Bind to address:"
msgstr "Navázat na adresu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:2001
msgid ""
"To function properly, XSP4 needs to be bound to an IP address. The default "
"(\"0.0.0.0\") binds to all addresses of the server, but a specific port can "
"be selected. To use XSP4 only locally, use \"127.0.0.1\" for the address."
msgstr ""
"Aby XSP4 pracoval správně, musí se navázat na IP adresu. Výchozí „0.0.0.0“ "
"se naváže na všechny adresy na serveru, nicméně stále si můžete zvolit port. "
"Chcete-li XSP4 používat pouze lokálně, použijte adresu „127.0.0.1“."

#. Type: string
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:3001
msgid "Bind to port:"
msgstr "Navázat na port:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:3001
msgid ""
"XSP is bound to a specific port on the server. Common values are 80, 8080, "
"or 8081."
msgstr ""
"XSP je na serveru navázán na konkrétní port. Běžné hodnoty jsou 80, 8080 "
"nebo 8081."

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-"
#| "server1. Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and "
#| "above, and you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must "
#| "reconfigure XSP to serve these sites using either 2.0 or 4.0 profiles, "
#| "assuming your application is compatible. Please see mono-xsp2-admin(8) or "
#| "mono-xsp4-admin(8) to see how to regenerate a configuration for use with "
#| "2.0 or 4.0 profiles."
msgid ""
"You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-server. "
"Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and above, and "
"you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must reconfigure XSP "
"to serve these sites using the 4.0 profile, assuming your application is "
"compatible. Please see mono-xsp4-admin(8) to see how to regenerate a "
"configuration for use with the 4.0 profile."
msgstr ""
"Zdá se, že v /etc/mono-server1 jsou nakonfigurovány nějaké weby pro ASP.NET "
"1.0. Podpora pro profil 1.0 byla z Mona 2.8 odstraněna, což znamená, že již "
"nemůžete hostovat weby pro ASP.NET 1.0. Pokud je aplikace kompatibilní, "
"stačí přenastavit XSP tak, aby tyto weby hostovalo pomocí profilu 2.0 nebo "
"4.0. Postup, jak upravit nastavení pro profily 2.0 resp. 4.0, naleznete v "
"manuálové stránce mono-xsp2-admin(8) resp. mono-xsp4-admin(8)."

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-"
#| "server1. Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and "
#| "above, and you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must "
#| "reconfigure XSP to serve these sites using either 2.0 or 4.0 profiles, "
#| "assuming your application is compatible. Please see mono-xsp2-admin(8) or "
#| "mono-xsp4-admin(8) to see how to regenerate a configuration for use with "
#| "2.0 or 4.0 profiles."
msgid ""
"You appear to have some ASP.NET 2.0 sites configured in /etc/mono-server2. "
"Support for the 2.0 profile has been removed from Mono 4.0 and above, and "
"you are no longer able to serve ASP.NET 2.0 sites. You must reconfigure XSP "
"to serve these sites using the 4.0 profile, assuming your application is "
"compatible. Please see mono-xsp4-admin(8) to see how to regenerate a "
"configuration for use with the 4.0 profile."
msgstr ""
"Zdá se, že v /etc/mono-server1 jsou nakonfigurovány nějaké weby pro ASP.NET "
"1.0. Podpora pro profil 1.0 byla z Mona 2.8 odstraněna, což znamená, že již "
"nemůžete hostovat weby pro ASP.NET 1.0. Pokud je aplikace kompatibilní, "
"stačí přenastavit XSP tak, aby tyto weby hostovalo pomocí profilu 2.0 nebo "
"4.0. Postup, jak upravit nastavení pro profily 2.0 resp. 4.0, naleznete v "
"manuálové stránce mono-xsp2-admin(8) resp. mono-xsp4-admin(8)."

#~ msgid "Let mono-apache-server2 restart Apache?"
#~ msgstr "Má mono-apache-server2 restartovat Apache?"

#~ msgid ""
#~ "The Debian version of mono-apache-server2 includes a mono-server2-update "
#~ "script that creates a configuration file for Apache to start the ASP.NET "
#~ "applications, and mono-server2-update can restart Apache if there's a new "
#~ "configuration file (/etc/mono-server2/mono-server2-hosts.conf). If this "
#~ "is true, then Apache will be restarted when there is a new mono-server2-"
#~ "hosts.conf file."
#~ msgstr ""
#~ "mono-apache-server2 v Debianu obsahuje skript mono-server2-update, který "
#~ "slouží pro vytvoření konfiguračního souboru pro Apache, aby mohl Apache "
#~ "spouštět aplikace v ASP.NET. Skript mono-server2-update umí rozpoznat, "
#~ "zda je vytvořen nový konfigurační soubor /etc/mono-server2/mono-server2-"
#~ "hosts.conf a případně restartovat Apache, aby se změny projevily. Chcete "
#~ "restartovat Apache v případě nového konfiguračního souboru mono-server2-"
#~ "hosts.conf?"

#~ msgid ""
#~ "If this is true, then XSP2 will automatically start when the computer is "
#~ "turned on."
#~ msgstr ""
#~ "Odpovíte-li kladně, bude se XSP2 spouštět automaticky po zapnutí počítače."

#~ msgid ""
#~ "To function properly, XSP2 needs to be bound to an IP address. The "
#~ "default (\"0.0.0.0\") binds to all addresses of the server, but a "
#~ "specific port can be selected. To use XSP2 only locally, use "
#~ "\"127.0.0.1\" for the address."
#~ msgstr ""
#~ "Aby XSP2 pracoval správně, musí se navázat na IP adresu. Výchozí "
#~ "„0.0.0.0“ se naváže na všechny adresy na serveru, nicméně stále si můžete "
#~ "zvolit port. Chcete-li XSP2 používat pouze lokálně, použijte adresu "
#~ "„127.0.0.1“."

#~ msgid ""
#~ "You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-"
#~ "server1. Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and "
#~ "above, and you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must "
#~ "reconfigure XSP to serve these sites using either 2.0 or 4.0 profiles, "
#~ "assuming your application is compatible. Please see mono-server2-admin(8) "
#~ "or mono-server4-admin(8) to see how to regenerate a configuration for "
#~ "use  with 2.0 or 4.0 profiles."
#~ msgstr ""
#~ "Zdá se, že v /etc/mono-server1 jsou nakonfigurovány nějaké weby pro ASP."
#~ "NET 1.0. Podpora pro profil 1.0 byla z Mona 2.8 odstraněna, což znamená, "
#~ "že již nemůžete hostovat weby pro ASP.NET 1.0. Pokud je aplikace "
#~ "kompatibilní, stačí přenastavit XSP tak, aby tyto weby hostovalo pomocí "
#~ "profilu 2.0 nebo 4.0. Postup, jak upravit nastavení pro profily 2.0 resp. "
#~ "4.0, naleznete v manuálové stránce mono-server2-admin(8) resp. mono-"
#~ "server4-admin(8)."

#~ msgid "Autostart XSP?"
#~ msgstr "Spouštět XSP automaticky?"

#~ msgid ""
#~ "Would you like to autostart the XSP process when you start your computer?"
#~ msgstr "Chcete XSP spouštět automaticky při startu počítače?"

#~ msgid ""
#~ "What address would you like XSP to bind to? To bind to all of them, enter "
#~ "0.0.0.0."
#~ msgstr ""
#~ "Na kterou adresu se má XSP navázat? Pokud se má svázat se všemi adresami, "
#~ "zadejte 0.0.0.0."

#~ msgid "Autostart XSP 2?"
#~ msgstr "Spouštět XSP 2 automaticky?"

#~ msgid ""
#~ "Would you like to autostart the XSP2 process when you start your computer?"
#~ msgstr "Chcete XSP 2 spouštět automaticky při startu počítače?"

#~ msgid ""
#~ "What address would you like XSP 2 to bind to? To bind to all of them, "
#~ "enter 0.0.0.0."
#~ msgstr ""
#~ "Na kterou adresu se má XSP 2 navázat? Pokud se má svázat se všemi "
#~ "adresami, zadejte 0.0.0.0."

#~ msgid ""
#~ "What port would you like the XSP 2 process to bind to on start? Common "
#~ "values are 80, 8080, or 8081."
#~ msgstr ""
#~ "Na který port se má XSP 2 při startu navázat? Běžné hodnoty jsou 80, 8080 "
#~ "nebo 8081."

Reply to: