[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

kismet 2013.03.R1b-4: Please update debconf PO translation for the package kismetHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
kismet. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against kismet.

The deadline for receiving the updated translation is
Sat, 14 Nov 2015 07:13:17 +0100.

Thanks in advance,
# Czech PO debconf template translation of kismet.
# Copyright (C) 2012 Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the kismet package.
# Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kismet 2011.03.R2-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: kismet@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-04 05:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-30 10:31+0100\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kismet.templates:2001
msgid "Install Kismet \"setuid root\"?"
msgstr "Nainstalovat Kismet se \"setuid root\"?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kismet.templates:2001
msgid ""
"Kismet needs root privileges for some of its functions. However, running it "
"as root (\"sudo kismet\") is not recommended, since running all of the code "
"with elevated privileges increases the risk of bugs doing system-wide "
"damage. Instead Kismet can be installed with the \"setuid\" bit set, which "
"will allow it to grant these privileges automatically to the processes that "
"need them, excluding the user interface and packet decoding parts."
msgstr ""
"Kismet vyžaduje pro některé své funkce oprávnění uživatele root. Spouštět "
"jej jako root (\"sudo kismet\") se však nedoporučuje, protože spouštění "
"veškerého kódu s vyšším oprávněním zvyšuje riziko výskytu chyb, které "
"poškodí celý systém. Místo toho lze Kismet nainstalovat s nastaveným bitem "
"\"setuid\", který tato oprávnění umožní automaticky přidělovat procesům, "
"které je potřebují, s vyjimkou uživatelského rozhraní a částí pro dekódování "
"paketů."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kismet.templates:2001
msgid ""
"Enabling this feature allows users in the \"kismet\" group to run Kismet "
"(and capture packets, change wireless card state, etc), so only thoroughly "
"trusted users should be granted membership of the group."
msgstr ""
"Povolení této vlastnosti umožní uživatelům ve skupině \"kismet\" spustit "
"Kismet (a zachytávat pakety, měnit stav bezdrátové síťové karty, atd.), "
"takže je třeba členství v této skupině pečlivě zvažovat a udělovat jej pouze "
"důvěryhodným uživatelům."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kismet.templates:2001
msgid ""
"For more detailed information, see section 4 of the Kismet README "
"(\"Suidroot & Security\"), which can be found at /usr/share/doc/kismet/"
"README or \"http://www.kismetwireless.net/README\".";
msgstr ""
"Pro podrobnější informace se podívejte do sekce 4 (\"Suidroot & Security\") "
"v README souboru pro Kismet, který naleznete v /usr/share/doc/kismet/README, "
"nebo na \"http://www.kismetwireless.net/README\".";

#. Type: string
#. Description
#: ../kismet.templates:3001
msgid "Users to add to the kismet group:"
msgstr "Přidat uživatele do skupiny kismet:"

#. Type: string
#. Description
#: ../kismet.templates:3001
msgid ""
"Only users in the kismet group are able to use kismet under the setuid model."
msgstr ""
"U varianty se setuid je umožněno používat kismet pouze uživatelům ve skupině "
"kismet."

#. Type: string
#. Description
#: ../kismet.templates:3001
msgid ""
"Please specify the users to be added to the group, as a space-separated list."
msgstr ""
"Zadejte prosím uživatele, kteří se mají přidat do skupiny, oddělujte je "
"mezerou."

#. Type: string
#. Description
#: ../kismet.templates:3001
msgid ""
"Note that currently logged-in users who are added to a group will typically "
"need to log out and log in again before it is recognized."
msgstr ""
"Upozorňujeme, že právě připojení uživatelé, kteří jsou přidáváni do skupiny, "
"bude obvykle třeba odhlásit a po té, co budou rozpoznání znovu přihlásit."

#. Type: error
#. Description
#: ../kismet.templates:4001
msgid "The provided user list contains invalid usernames."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../kismet.templates:4001
msgid ""
"The users to be added to the kismet group have to be provided in a space-"
"separated list of usernames. It seems that the following usernames are not "
"valid: ${USERS}. Please revise the list."
msgstr ""

Reply to: