[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apt-cacher-ng 0.8.1-1: Please update debconf PO translation for the package apt-cacher-ngHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
apt-cacher-ng. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against apt-cacher-ng.

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 06 Apr 2015 12:16:37 +0200.

Thanks in advance,
Eduard Bloch.

# Czech translation of apt-cacher-ng debconf messages.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the apt-cacher-ng package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009--2014
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt-cacher-ng\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: apt-cacher-ng@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-17 19:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-09 16:37+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../apt-cacher-ng.templates:2001
msgid "Set up once"
msgstr "Nastavit jednou"

#. Type: select
#. Choices
#: ../apt-cacher-ng.templates:2001
msgid "Set up now and update later"
msgstr "Nastavit nyní a průběžně aktualizovat"

#. Type: select
#. Choices
#: ../apt-cacher-ng.templates:2001
msgid "No automated setup"
msgstr "Nenastavovat automaticky"

#. Type: select
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:2002
msgid "Automatic remapping of client requests:"
msgstr "Automatické přesměrování klientských požadavků:"

#. Type: select
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:2002
msgid ""
"Apt-Cacher NG can download packages from repositories other than those "
"requested by the clients. This allows it to cache content effectively, and "
"makes it easy for an administrator to switch to another mirror later. The "
"URL remapping can be set up automatically, using a configuration based on "
"the current state of /etc/apt/sources.list."
msgstr ""
"Apt-Cacher NG umí stahovat balíky i z jiných repositářů, než které si "
"vyžádali klienti. To umožňuje efektivní používání lokální mezipaměti a také "
"to správcům umožňuje jednoduše měnit používané zrcadlo. Přepisování URL je "
"možné nastavit automaticky na základě aktuálního obsahu /etc/apt/sources."
"list."

#. Type: select
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:2002
msgid ""
"Please specify whether the remapping should be configured once now, or "
"reconfigured on every update of Apt-Cacher NG (modifying the configuration "
"files each time), or left unconfigured."
msgstr ""
"Vyberte si, zda se má přesměrování nastavit pouze jednou (nyní), při každé "
"aktualizaci Apt-Cacher NG, nebo ponechat nenastavené."

#. Type: select
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"No automated setup\" will leave the existing configuration "
"unchanged. It will need to be updated manually."
msgstr ""
"Možnost „Nenastavovat automaticky“ ponechá stávající nastavení nedotčeno a "
"budete je muset upravit ručně."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001
msgid "Listening address(es) for Apt-Cacher NG:"
msgstr "Adresy, na kterých má Apt-Cacher NG naslouchat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001
msgid ""
"Please specify the local addresses that Apt-Cacher NG should listen on "
"(multiple entries must be separated by spaces)."
msgstr ""
"Zadejte lokální adresy, na kterých má Apt-Cacher NG naslouchat (adresy musí "
"být odděleny mezerami)."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001
msgid ""
"Each entry must be an IP address or hostname associated with a local network "
"interface. Generic protocol-specific addresses are also supported, such as "
"0.0.0.0 for listening on all IPv4-enabled interfaces."
msgstr ""
"Každý záznam musí být IP adresou nebo jménem počítače svázaným s lokálním "
"síťovým rozhraním. Podporovány jsou i obecné adresy jako např. 0.0.0.0 pro "
"naslouchání na všech rozhraních s IPv4."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001
msgid ""
"If this field is left empty, Apt-Cacher NG will listen on all interfaces, "
"with all supported protocols."
msgstr ""
"Ponecháte-li prázdné, bude Apt-Cacher NG naslouchat na všech rozhraních "
"všemi podporovanými protokoly."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001 ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid ""
"The special word \"keep\" keeps the value from the current (or default) "
"configuration unchanged."
msgstr ""
"Speciální slovo „keep“ ponechá hodnotu ze současného (nebo výchozího) "
"nastavení."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:4001
msgid "Listening TCP port:"
msgstr "TCP port:"

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:4001
msgid ""
"Please specify the TCP port that Apt-Cacher NG should listen on for incoming "
"HTTP (proxy) requests. The default value is port 3142, but it can be set to "
"9999 to emulate apt-proxy."
msgstr ""
"Zadejte TCP port, na kterém má Apt-Cacher NG naslouchat příchozím HTTP "
"požadavkům. Výchozí port je 3142, ale pro emulaci apt-proxy můžete použít "
"hodnotu 9999."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:4001
msgid ""
"If this field is left empty, the value from the current configuration "
"remains unchanged."
msgstr "Ponecháte-li prázdné, použije se hodnota ze současného nastavení."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:5001
msgid "Top-level directory for package cache:"
msgstr "Hlavní adresář pro cache balíků:"

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:5001
msgid ""
"The main cache storage directory should be located on a file system without "
"file name restrictions."
msgstr ""
"Hlavní adresář pro uchovávání cache balíků by měl být umístěn na souborovém "
"systému, který neomezuje názvy souborů."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:5001
msgid ""
"If this field is left empty, the value from the current configuration "
"remains unchanged or is set to the default of /var/cache/apt-cacher-ng."
msgstr ""
"Ponecháte-li prázdné, použije se hodnota ze stávajícího nastavení, nebo "
"výchozí hodnota /var/cache/apt-cacher-ng."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid "Proxy to use for downloads:"
msgstr "Proxy pro stahování:"

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid "Please specify the proxy server to use for downloads."
msgstr "Zadejte proxy server pro stahování."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid ""
"Username and password for the proxy server can be included here following "
"the user:pass@host:port scheme. However, please check the documentation for "
"limitations."
msgstr ""
"Případné uživatelské jméno a heslo k proxy serveru můžete zadat ve tvaru "
"uživatel:heslo@počítač:port. Podrobnosti a omezení tohoto přístupu naleznete "
"v dokumentaci."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid ""
"If this field is left empty, Apt-Cacher NG will not use any proxy server."
msgstr ""
"Ponecháte-li prázdné, Apt-Cacher NG nebude používat žádný proxy server."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:7001
msgid "Allow HTTP tunnels through Apt-Cacher NG?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:7001
msgid ""
"Apt-Cacher NG can be configured to allow users to create HTTP tunnels, which "
"can be used to access remote servers that might otherwise be blocked by (for "
"instance) a firewall filtering HTTPS connections."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:7001
msgid ""
"This feature is usually disabled for security reasons; enable it only for "
"trusted LAN environments."
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "This remapping of URLs can be configured now in an automated way based on "
#~ "the current state of /etc/apt/sources.list. Optionally, this process can "
#~ "be repeated on every package update (modifying the configuration files "
#~ "each time)."
#~ msgstr ""
#~ "Toto přesměrování URL se nyní může nastavit zcela automaticky podle "
#~ "aktuálního /etc/apt/sources.list. Další možností je opakovat tento proces "
#~ "při každé aktualizaci balíků (tzn. konfigurační soubory se pokaždé změní)."

Reply to: