[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mariadb-10.0 10.0.13-1: Please update debconf PO translation for the package mariadb-10.0Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
mariadb-10.0. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against mariadb-10.0.

The deadline for receiving the updated translation is
Sat, 04 Oct 2014 23:54:14 +0300.

Thanks in advance,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mariadb-10.0@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-09 12:48+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-01 13:01+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
msgid "Really proceed with downgrade?"
msgstr "Opravdu pokračovat v degradaci?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
msgstr "V systému existuje soubor /var/lib/mysql/debian-*.flag."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Such file is an indication that a mariadb-server package with a higher "
#| "version has been installed earlier."
msgid ""
"Such a file is an indication that a mariadb-server package with a higher "
"version has been installed previously."
msgstr ""
"To znamená, že již byl nainstalován balík mariadb-server s vyšší verzí."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
msgid ""
"There is no guarantee that the version you're currently installing will be "
"able to use the current databases."
msgstr ""
"Neexistuje žádná záruka, že momentálně instalovaná verze bude umět pracovat "
"se stávajícími databázemi."

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:3001
msgid "Important note for NIS/YP users"
msgstr "Důležitá poznámka pro uživatele NIS/YP"

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:3001
msgid ""
"Using MariaDB under NIS/YP requires a mysql user account to be added on the "
"local system with:"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You should also check the permissions and the owner of the /var/lib/mysql "
#| "directory:"
msgid ""
"You should also check the permissions and ownership of the /var/lib/mysql "
"directory:"
msgstr ""
"Také byste měli zkontrolovat vlastníka a oprávnění adresáře /var/lib/mysql:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:4001
msgid "Remove all MariaDB databases?"
msgstr "Odstranit všechny MariaDB databáze?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:4001
msgid ""
"The /var/lib/mysql directory which contains the MariaDB databases is about "
"to be removed."
msgstr ""
"Adresář /var/lib/mysql, ve kterém se nachází MariaDB databáze, bude "
"odstraněn."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:4001
msgid ""
"If you're removing the MariaDB package in order to later install a more "
"recent version or if a different mariadb-server package is already using it, "
"the data should be kept."
msgstr ""
"Jestliže odstraňujete balík MariaDB za účelem instalace novější verze "
"MariaDB, nebo pokud tato data souběžně využívá jiný balík mariadb-server, "
"měli byste data ponechat."

#. Type: password
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:5001
msgid "New password for the MariaDB \"root\" user:"
msgstr "Nové heslo MariaDB uživatele \"root\":"

#. Type: password
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:5001
msgid ""
"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
"the MariaDB administrative \"root\" user."
msgstr ""
"Přestože to není nezbytné, je silně doporučeno nastavit heslo u "
"správcovského MariaDB účtu \"root\"."

#. Type: password
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "If that field is left blank, the password will not be changed."
msgid "If this field is left blank, the password will not be changed."
msgstr "Ponecháte-li pole prázdné, heslo se nezmění."

#. Type: password
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
msgid "Repeat password for the MariaDB \"root\" user:"
msgstr "Nové heslo MariaDB uživatele \"root\":"

#. Type: error
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:7001
msgid "Unable to set password for the MariaDB \"root\" user"
msgstr "Nelze nastavit heslo MariaDB uživatele \"root\""

#. Type: error
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:7001
msgid ""
"An error occurred while setting the password for the MariaDB administrative "
"user. This may have happened because the account already has a password, or "
"because of a communication problem with the MariaDB server."
msgstr ""
"Během nastavování hesla pro správcovského uživatele MariaDB se vyskytla "
"chyba. To se mohlo stát třeba proto, protože uživatel již měl heslo "
"nastaveno, nebo protože nastal problém v komunikaci s MariaDB serverem."

#. Type: error
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You should check the account's password after tha package installation."
msgid "You should check the account's password after the package installation."
msgstr "Po instalaci balíku byste měli heslo ověřit."

#. Type: error
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please read the /usr/share/doc/mysql-server-5.1/README.Debian file for "
#| "more information."
msgid ""
"Please read the /usr/share/doc/mariadb-server-10.0/README.Debian file for "
"more information."
msgstr ""
"Více informací naleznete v /usr/share/doc/mariadb-server-10.0/README.Debian."

#. Type: error
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:8001
msgid "Password input error"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:8001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:9001
msgid "NDB Cluster seems to be in use"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:9001
msgid ""
"MySQL-5.1 no longer provides NDB Cluster support. Please migrate to the new "
"mysql-cluster package and remove all lines starting with \"ndb\" from all "
"config files below /etc/mysql/."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:10001
msgid "Really migrate to MariaDB?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:10001
msgid ""
"MariaDB is a drop-in replacement for MySQL. It will use your current "
"configuration file (my.cnf) and current databases."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:10001
msgid ""
"Note that MariaDB has some enhanced features, which do not exist in MySQL "
"and thus migration back to MySQL might not always work, at least not as "
"automatically as migrating from MySQL to MariaDB."
msgstr ""

#~ msgid "Start the MariaDB server on boot?"
#~ msgstr "Spustit MariaDB server při startu systému?"

#~ msgid ""
#~ "The MariaDB server can be launched automatically at boot time or manually "
#~ "with the '/etc/init.d/mysql start' command."
#~ msgstr ""
#~ "MariaDB se může spouštět automaticky při startu systému, nebo ručně "
#~ "příkazem '/etc/init.d/mysql start'."

#~ msgid ""
#~ "To use MariaDB, the following entries for users and groups should be "
#~ "added to the system:"
#~ msgstr ""
#~ "Abyste mohli MariaDB používat, musíte v systému založit následující "
#~ "uživatele a skupiny:"

#~ msgid "Cannot upgrade if ISAM tables are present!"
#~ msgstr "Aktualizace nelze provést pokud jsou přítomny tabulky ISAM!"

#~ msgid ""
#~ "Recent versions of MySQL can no longer use the old ISAM table format and "
#~ "it is necessary to convert your tables to e.g. MyISAM before upgrading by "
#~ "using \"mysql_convert_table_format\" or \"ALTER TABLE x ENGINE=MyISAM\". "
#~ "The installation of mysql-server-5.1 will now abort. In case your old "
#~ "mysql-server-4.1 gets removed nevertheless just reinstall it to convert "
#~ "those tables."
#~ msgstr ""
#~ "Poslední verze MySQL již nemohou používat starý formát tabulek ISAM a "
#~ "před aktualizací je nutné převést tyto tabulky např. do formátu MyISAM "
#~ "pomocí \"mysql_convert_table_format\" nebo \"ALTER TABLE x ENGINE=MyISAM"
#~ "\". Instalace mysql-server-5.1 se nyní přeruší. V případě, že se mezitím "
#~ "odinstaloval původní mysql-server-4.1, jednoduše jej znovu nainstalujte a "
#~ "tabulky převeďte."

#~ msgid ""
#~ "Support MySQL connections from hosts running Debian \"sarge\" or older?"
#~ msgstr ""
#~ "Podporovat MySQL připojení z počítačů používajících Debian Sarge nebo "
#~ "starší?"

#~ msgid ""
#~ "In old versions of MySQL clients on Debian, passwords were not stored "
#~ "securely. This has been improved since then, however clients (such as "
#~ "PHP) from hosts running Debian 3.1 Sarge will not be able to connect to "
#~ "recent accounts or accounts whose password have been changed."
#~ msgstr ""
#~ "Způsob, jakým se dříve ukládala hesla, nebyl příliš bezpečný. To se nyní "
#~ "zlepšilo, ale nevýhodou je, že se klienti z Debianu 3.1 Sarge (např. PHP) "
#~ "nebudou moci připojit na nové účty, nebo na účty, u nichž se heslo "
#~ "změnilo."

#~ msgid ""
#~ "To use mysql you must install an equivalent user and group to the "
#~ "following and ensure yourself that /var/lib/mysql has the right "
#~ "permissions (the uid/gid may be different)."
#~ msgstr ""
#~ "Abyste mohli mysql používat, musíte do následujících souborů přidat "
#~ "ekvivalentního uživatele a skupinu a zajistit, že /var/lib/mysql má "
#~ "správná práva (uid/gid se mohou lišit)."

#~ msgid "Remove the databases used by all MySQL versions?"
#~ msgstr "Odstranit databáze používané všemi verzemi MySQL?"

#~ msgid ""
#~ "If you do not provide a password no changes will be made to the account."
#~ msgstr "Nezadáte-li heslo, žádné změny se s účtem neprovedou."

#~ msgid ""
#~ "When installation finishes, you should verify that the account is "
#~ "properly protected with a password (see README.Debian for more "
#~ "information)."
#~ msgstr ""
#~ "Po skončení instalace byste měli ověřit, že je účet chráněn heslem (více "
#~ "informací naleznete v souboru README.Debian)."

#~ msgid "Update Hints"
#~ msgstr "Poznámky k aktualizaci"

#~ msgid ""
#~ "You have to run \"mysql_upgrade\" after the upgrade, else tables can be "
#~ "corrupted! This script also enhances the privilege tables but is not "
#~ "supposed to give any user more rights that he had before,"
#~ msgstr ""
#~ "Po aktualizaci ještě musíte spustit \"mysql_upgrade\", protože jinak by "
#~ "se tabulky mohly narušit! Tento skript také rozšiřuje tabulky privilegií, "
#~ "ovšem neměl by uživatelům přidat více práv, než měli dosud."

#~ msgid "Please also read http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html";
#~ msgstr "Také si přečtěte http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html";

#~ msgid ""
#~ "MySQL will only install if you have a non-numeric hostname that is "
#~ "resolvable via the /etc/hosts file. E.g. if the \"hostname\" command "
#~ "returns \"myhostname\" then there must be a line like \"10.0.0.1 "
#~ "myhostname\"."
#~ msgstr ""
#~ "MySQL se nainstaluje pouze v případě, že používáte nenumerické jméno "
#~ "počítače, které se dá přeložit přes soubor /etc/hosts. Např. když příkaz "
#~ "\"hostname\" vrátí \"diamond\", tak v /etc/hosts musí existovat obdobný "
#~ "řádek jako \"10.0.0.1 diamond\"."

#~ msgid ""
#~ "A new mysql user \"debian-sys-maint\" will be created. This mysql account "
#~ "is used in the start/stop and cron scripts. Don't delete."
#~ msgstr ""
#~ "Bude vytvořen nový mysql uživatel \"debian-sys-maint\". Tento mysql účet "
#~ "se používá ve startovacích, ukončovacích a cronových skriptech. Nemažte "
#~ "jej."

#~ msgid ""
#~ "Please remember to set a PASSWORD for the MySQL root user! If you use a /"
#~ "root/.my.cnf, always write the \"user\" and the \"password\" lines in "
#~ "there, never only the password!"
#~ msgstr ""
#~ "Nezapomeňte nastavit heslo pro účet administrátora MySQL! Používáte-li /"
#~ "root/.my.cnf, vždy zde zadejte jak řádek \"user\", tak řádek \"password"
#~ "\". Nikdy zde nezadávejte jenom heslo!"

#~ msgid ""
#~ "Should I remove the complete /var/lib/mysql directory tree which is used "
#~ "by all MySQL versions, not necessarily only the one you are about to "
#~ "purge?"
#~ msgstr ""
#~ "Mám odstranit kompletní adresářový strom /var/lib/mysql, který se používá "
#~ "pro všechny verze MySQL, tedy ne nutně pouze pro verzi, kterou se "
#~ "chystáte vyčistit?"

Reply to: