[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#724289] po-debconf://snort/cs.poAktualizace překladu PO debconf šablony balíčku  snort 2.9.5.3-2

Překlad převzat po původním překladateli, který nereagoval.

Reply to: