[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apt-listbugs 0.1.9: Please update the PO translation for the package apt-listbugsHi,

You are noted as the last translator of the translation for
apt-listbugs. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against apt-listbugs.

The deadline for receiving the updated translation is
Sat, 20 Oct 2012 18:39:12 +0200.

Thanks in advance,

# Czech translation on apt-listbugs
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2005, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt-listbugs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: invernomuto@paranoici.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-23 21:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-17 06:09+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: apt-listbugs:319
msgid "E: apt Pre-Install-Pkgs is not giving me expected 'VERSION 2' string.\n"
msgstr "E: apt Pre-Install-Pkgs nevrací očekávaný řetězec „VERSION 2“.\n"

#: apt-listbugs:344
#, fuzzy
msgid "E: apt Pre-Install-Pkgs is giving me fewer fields than expected.\n"
msgstr "E: apt Pre-Install-Pkgs nevrací očekávaný řetězec „VERSION 2“.\n"

#: apt-listbugs:368
#, fuzzy
msgid "E: apt Pre-Install-Pkgs is giving me an invalid direction of version change.\n"
msgstr "E: apt Pre-Install-Pkgs nevrací očekávaný řetězec „VERSION 2“.\n"

#: apt-listbugs:434
#, fuzzy
msgid "****** Exiting with an error in order to stop the installation. ******"
msgstr "********** Násilné přerušení s cílem ukončit instalaci. *********"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:40
msgid "Usage: "
msgstr "Použití: "

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:41
msgid " [options] <command> [arguments]"
msgstr " [volby] <příkaz> [argumenty]"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:43
msgid "Options:\n"
msgstr "Volby:\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:44
msgid " -h        : Display this help and exit.\n"
msgstr " -h        : Zobrazí tuto nápovědu a skončí.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:45
msgid " -v        : Show version number and exit.\n"
msgstr " -v        : Zobrazí číslo verze a skončí.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:46
#, python-format
msgid " -s <severities> : Severities you want to see [%s], or [all].\n"
msgstr " -s <závažnosti> : Závažnosti, které chcete vidět [%s] nebo [all].\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:47
msgid " -T <tags>    : Tags you want to see.\n"
msgstr " -T <značky>   : Značky, které chcete vidět.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:48
#, python-format
msgid " -S <stats>    : Stats you want to see [%s].\n"
msgstr " -S <stavy>    : Stavy, které chcete vidět [%s].\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:49
msgid " -B <bug#>    : Restrict reporting to specified bug#s only.\n"
msgstr " -B <chyba#>   : Omezí hlášení pouze na zadaná čísla chyb.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:50
msgid " -D        : Show downgraded packages, too.\n"
msgstr " -D        : Vypíše také chyby v degradovaných balících.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:51
#, python-format
msgid " -H <hostname>  : Hostname of Debian Bug Tracking System [%s].\n"
msgstr " -H <počítač>   : Jméno počítače na němž běží debianí BTS [%s].\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:52
#, python-format
msgid " -p <port>    : Port number of the server [%s].\n"
msgstr " -p <port>    : Číslo portu na serveru [%s].\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:53
#, fuzzy, python-format
msgid " -P <priority>  : Specifies Pin-Priority value [%s].\n"
msgstr " --pin-priority  : Určí hodnotu Pin-Priority [%s].\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:54
#, fuzzy
msgid " -E <title>    : Specifies the title of RSS output.\n"
msgstr " --title     : Určí titulek rss výstupu.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:55
msgid " -q        : Don't display progress bar.\n"
msgstr " -q        : Nebude zobrazovat postup.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:56
msgid " -C <apt.conf>  : Specify apt.conf.\n"
msgstr " -C <apt.conf>  : Vybere, který soubor apt.conf se má použít.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:57
msgid " -y        : Assume that you select yes for all questions.\n"
msgstr " -y        : Bude předpokládat, že na všechny otázky odpovíte ano.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:58
msgid " -n        : Assume that you select no for all questions.\n"
msgstr " -n        : Bude předpokládat, že na všechny otázky odpovíte ne.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:59
msgid " -d        : Debug.\n"
msgstr " -d        : Ladění.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:60
msgid "Commands:\n"
msgstr "Příkazy:\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:61
msgid " apt       : Apt mode.\n"
msgstr " apt       : režim pro apt.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:62
msgid " list <pkg...>  : List bug reports of the specified packages.\n"
msgstr " list <balík...> : k zadaným balíkům vypíše seznam chyb.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:63
#, fuzzy
msgid " rss <pkg...>   : List bug reports of the specified packages in RSS.\n"
msgstr " rss <balík...>  : k zadaným balíkům vypíše seznam chyb v rss.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:64
msgid "See the manual page for the long options.\n"
msgstr "Dlouhé varianty voleb naleznete v manuálové stránce.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:71
msgid "forwarded"
msgstr "přeposlána"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:72
msgid "marked as done in some version"
msgstr "označena jako vyřešena (v nějaké verzi)"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:73
msgid "unfixed"
msgstr "neopravena"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:74
msgid "tagged as pending a fix"
msgstr "označena jako čekající oprava"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:181
msgid "W: sanity check failed: environment variable http_proxy is unset and HTTP_PROXY is set."
msgstr "W: kontrola selhala: proměnná prostředí http_proxy není nastavena, HTTP_PROXY je nastavena."

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:217
msgid "E: You need to specify a command."
msgstr "E: Musíte zadat příkaz."

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:227
msgid "E: Unknown command "
msgstr "E: Neznámý příkaz "

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:238
msgid "W: cannot open /dev/tty - running inside su -c \"command\"? Switching to non-interactive failure mode (see /usr/share/doc/apt-listbugs/README.Debian.gz)"
msgstr ""

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:300
#, python-format
msgid "W: Cannot read from %s"
msgstr ""

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:318
#, fuzzy, python-format
msgid "W: Cannot write to %s"
msgstr "W: Nelze zapisovat do souboru ignorovaných chyb"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:337
msgid "********** on_hold IS DEPRECATED. USE p INSTEAD to use pin **********"
msgstr "******* on_hold JE ZASTARALÉ. Použijte vypichování pomocí p. ******"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:352
msgid "Are you sure you want to install/upgrade the above packages?"
msgstr "Opravdu chcete instalovat/aktualizovat výše zmíněné balíky?"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:396
msgid "You must install the reportbug package to be able to do this"
msgstr "Abyste to mohli provést, musíte si nainstalovat balík reportbug"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:402
#, python-format
msgid "%s ignored"
msgstr "%s ignorována"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:404
#, python-format
msgid "%s already ignored"
msgstr "%s již ignorována"

#. TRANSLATORS: %{plist} is a comma-separated list of %{npkgs} packages to be pinned or put on hold.
#: lib/apt-listbugs/logic.rb:451
#, fuzzy
msgid ""
"The following package will be pinned or on hold:\n"
" %{plist}\n"
"Are you sure?"
msgid_plural ""
"The following %{npkgs} packages will be pinned or on hold:\n"
" %{plist}\n"
"Are you sure?"
msgstr[0] ""
"Následující balíky (%s) budou vypíchnuty nebo podrženy:\n"
" %s\n"
"Jste si jisti "
msgstr[1] ""
"Následující balíky (%s) budou vypíchnuty nebo podrženy:\n"
" %s\n"
"Jste si jisti "

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:463
#, fuzzy, python-format
msgid "All selected packages are already pinned or on hold. Ignoring %s command."
msgstr "Všechny balíky jsou již vypíchnuty nebo podrženy. Ignoruji příkaz %s."

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:468
#, fuzzy
msgid "   y   - continue the apt installation, but do not mark the bugs as ignored.\n"
msgstr "   y   - bude pokračovat v instalaci.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:469
#, fuzzy
msgid "   a   - continue the apt installation and mark all the above bugs as ignored.\n"
msgstr "   y   - bude pokračovat v instalaci.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:472
msgid "   n   - stop the apt installation.\n"
msgstr "   n   - ukončí instalaci.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:473
msgid "  <num>  - query the specified bug number (requires reportbug).\n"
msgstr "  <čís>  - dotáže se na zadané číslo chyby (vyžaduje reportbug).\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:474
msgid " #<num>  - same as <num>\n"
msgstr " #<čís>  - stejné jako <čís>\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:475
msgid "   r   - redisplay bug lists.\n"
msgstr "   r   - znovu vypíše seznam chyb.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:476
#, fuzzy
msgid " p <pkg..> - pin pkgs (restart APT session to enable).\n"
msgstr " p <bal..> - vypíchne balíky, vyžaduje restart aptu.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:477
#, fuzzy
msgid " p     - pin all the above pkgs (restart APT session to enable).\n"
msgstr " p     - vypíchne všechny výše uvedené balíky, vyžaduje restart.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:478
#, fuzzy
msgid " i <num>  - mark bug number <num> as ignored.\n"
msgstr " i <čís>  - bude ignorovat číslo chyby <čís>.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:479
msgid "   ?   - print this help.\n"
msgstr "   ?   - zobrazí tuto nápovědu.\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:481
#, fuzzy, python-format
msgid "   w   - display bug lists in HTML (uses %s).\n"
msgstr "   w   - zobrazí seznam chyb v html (pomocí %s).\n"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:517
#, fuzzy, python-format
msgid "%s pinned by adding Pin preferences in /etc/apt/preferences. Restart APT session to enable"
msgstr "Balíky %s byly vypíchnuty nastavením v /etc/apt/preferences. Aby se změny projevily, musíte restartovat apt."

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:530
#, fuzzy, python-format
msgid "%s held. Restart APT session to enable"
msgstr "Balíky %s byly podrženy. Aby se změny projevily, musíte restartovat apt."

#. TRANSLATORS: %{sevty} is the severity of some of the bugs found for package %{packg}.
#: lib/apt-listbugs/logic.rb:552
#, fuzzy
msgid "%{sevty} bugs of %{packg} ("
msgstr "%s chyby v %s ("

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:560
#, python-format
msgid " (Found: %s)"
msgstr " (Nalezeno: %s)"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:561
#, python-format
msgid " (Fixed: %s)"
msgstr " (Opraveno: %s)"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:564
msgid "  Merged with:"
msgstr "  Sloučeno s:"

#. TRANSLATORS: %{nbugs} is the number of bugs found for package %{packg}.
#: lib/apt-listbugs/logic.rb:579
msgid "%{packg}(%{nbugs} bug)"
msgid_plural "%{packg}(%{nbugs} bugs)"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:586
msgid ""
"Summary:\n"
" "
msgstr ""
"Souhrn:\n"
" "

#. TRANSLATORS: %s is a bug status such as forwarded, done, pending, pending-fixed, etc. see the -S option in the man page.
#: lib/apt-listbugs/logic.rb:599
#, fuzzy, python-format
msgid "Bug reports which are marked as %s in the bug tracking system"
msgstr "Hlášení o chybách označená jako %s v systému sledování chyb"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:600
msgid "package"
msgstr "balík"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:600
msgid "severity"
msgstr "závažnost"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:600
msgid "bug number"
msgstr "č. chyby"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:600
msgid "description"
msgstr "popis"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:614 lib/apt-listbugs/logic.rb:615
#, fuzzy
msgid "Critical bugs for your upgrade"
msgstr "Kritické chyby v této aktualizaci"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:616
msgid "by apt-listbugs"
msgstr "přináší apt-listbugs"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:617
#, fuzzy
msgid "Bug reports"
msgstr "Hlášení o chybách"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:626
#, fuzzy
msgid "Package upgrade information in question"
msgstr "Informace o aktualizaci zmíněných balíků"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:644
#, fuzzy
msgid "W: Failed to invoke browser."
msgstr "W: Nepodařilo se spustit www-browser."

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:735 lib/apt-listbugs/logic.rb:815
#: lib/apt-listbugs/logic.rb:1009
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:747
msgid "Not Implemented"
msgstr "Neimplementováno"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:771 lib/apt-listbugs/logic.rb:779
#: lib/apt-listbugs/logic.rb:812 lib/apt-listbugs/logic.rb:815
msgid "Retrieving bug reports..."
msgstr "Stahuje se hlášení o chybách..."

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:782 lib/apt-listbugs/logic.rb:790
#: lib/apt-listbugs/logic.rb:798
msgid " Fail"
msgstr " Selhání"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:784
msgid " E: HTTP GET failed"
msgstr " E: HTTP GET selhalo"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:786 lib/apt-listbugs/logic.rb:794
#: lib/apt-listbugs/logic.rb:808
msgid "Retry downloading bug information?"
msgstr "Pokusit se o nové stažení informací o chybě?"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:787 lib/apt-listbugs/logic.rb:795
#: lib/apt-listbugs/logic.rb:809
msgid "Exiting with error"
msgstr "Končím s chybou"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:787 lib/apt-listbugs/logic.rb:795
#: lib/apt-listbugs/logic.rb:809
#, fuzzy
msgid "Continue the installation anyway?"
msgstr "Přerušit instalaci?"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:792
msgid " E: Empty stream from SOAP"
msgstr " E: Prázdný proud ze SOAPu"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:800
msgid "Error retrieving bug reports from the server with the following error message:"
msgstr "Chyba při stahování chybových hlášení ze serveru:"

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:803
msgid "It appears that your network connection is down. Check network configuration and try again"
msgstr "Zdá se, že vaše síťové připojení nefunguje. Zkontrolujte nastavení sítě a zkuste to znovu."

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:805
msgid "It could be because your network is down, or because of broken proxy servers, or the BTS server itself is down. Check network configuration and try again"
msgstr "Může to být proto, že je vaše síťové připojení shozené, nebo jsou nefunkční proxy servery, nebo neběží samotný BTS server. Zkontrolujte nastavení sítě a zkuste to znovu."

#: lib/apt-listbugs/logic.rb:989 lib/apt-listbugs/logic.rb:1000
#: lib/apt-listbugs/logic.rb:1008 lib/apt-listbugs/logic.rb:1009
msgid "Parsing Found/Fixed information..."
msgstr "Zpracovávají se nalezené informace..."

#~ msgid "W: sanity check failed: environment variable http_proxy is set and soap_use_proxy is not 'on'."
#~ msgstr "W: kontrola selhala: proměnná prostředí http_proxy je nastavena, soap_use_proxy nemá hodnotu 'on'."

#, fuzzy
#~ msgid "%s(%d bug)"
#~ msgid_plural "%s(%d bugs)"
#~ msgstr[0] "%s (chyb: %s)"
#~ msgstr[1] "%s (chyb: %s)"

#~ msgid "Reading package fields..."
#~ msgstr "Čte se pole v balíku..."

#~ msgid "Reading package status..."
#~ msgstr "Čte se stav balíku..."

#~ msgid "in the bug tracking system</caption>"
#~ msgstr "v systému sledování chyb</caption>"

#~ msgid "%s(%s bugs)"
#~ msgstr "%s (chyb: %s)"

#~ msgid " -f        : Retrieve bug reports from BTS forcibly.\n"
#~ msgstr " -f        : Vynutí stažení chybových hlášení přímo z BTS.\n"

#~ msgid "<html><head><title>critical bugs for your upgrade</title><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=#{Locale::LangInfo.langinfo(Locale::LangInfo::CODESET)}\"></head><body>"
#~ msgstr "<html><head><title>kritické chyby v této aktualiaci</title><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=#{Locale::LangInfo.langinfo(Locale::LangInfo::CODESET)}\"></head><body>"

#~ msgid " --indexdir    : Directory where index.db located [%s]\n"
#~ msgstr " --indexdir    : Adresář, ve kterém leží index.db [%s]\n"

#~ msgid " -c <dir>     : Specify cache_dir [%s].\n"
#~ msgstr " -c <dir>     : Určí adresář s lokální cache [%s].\n"

#~ msgid " -t <minutes>   : Specify cache expire timer in minutes"
#~ msgstr " -t <minuty>   : Určí čas vypršení platnosti cache (v minutách)"

#~ msgid "Error retrieving bug reports"
#~ msgstr "Chyba při stahování hlášení o chybách"

#~ msgid " -l        : Show bugs already existed in your system.\n"
#~ msgstr " -l        : Vypíše také chyby, které již máte v systému.\n"

#~ msgid " -g        : Show newer bugs than upgrade packages.\n"
#~ msgstr " -g        : Vypíše novější chyby, než jsou v aktualiz. balících.\n"

#~ msgid "Retrieving release-critical bug reports..."
#~ msgstr "Stahuji hlášení o kritických chybách"

#~ msgid "Retrieving extra bug reports..."
#~ msgstr "Stahuji další hlášení o chybách..."

#~ msgid "Newly installation package '%s' ignored"
#~ msgstr "Ignoruji nově instalovaný balík '%s'"

#~ msgid " -R        : Use Release-Critical bug reports\n"
#~ msgstr " -R        : Použije seznam kritických chyb\n"

#~ msgid "can't be used -s and -R together"
#~ msgstr "-s a -R nelze použít současně"

#~ msgid "Too many errors while retrieving bug reports"
#~ msgstr "Příliš mnoho chyb při stahování hlášení o chybách"

#~ msgid "Bugs of the following packages couldn't be fetched:"
#~ msgstr "Nepodařilo se stáhnout chyby v následujících balících:"

#~ msgid "Assuming that there are no grave bugs in these packages."
#~ msgstr "Předpokládám, že v těchto balících nejsou žádné vážné chyby."

#~ msgid "Are you sure"
#~ msgstr "Jste si jisti"

Reply to: