[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-installer: yet another update neededHi,

You are noted as the last translator of the translation for
debian-installer. 

The English template changed again (sorry for that...last minute
changes), and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.

The new strings are related to EFI boot support in D-I, a quite
important item.

I would be grateful if you could take the time and update it.

Please coordinate with the person in your team who has commit access.
If, really, you can't do anything else, send the file to me
(preferrably compress it with gzip beforehand).

The deadline for receiving the updated translation is
Fri, 28 Sep 2012 06:58:24 +0200....roughly..:-)

Thanks in advance,

# Czech messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-20 18:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-18 20:10+0200\n"
"Last-Translator:  Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team:  Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:2001
msgid "Auto-configure networking?"
msgstr "Nastavit síť automaticky?"

#. Type: boolean
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:2001
msgid ""
"Networking can be configured either by entering all the information "
"manually, or by using DHCP (or a variety of IPv6-specific methods) to detect "
"network settings automatically. If you choose to use autoconfiguration and "
"the installer is unable to get a working configuration from the network, you "
"will be given the opportunity to configure the network manually."
msgstr ""
"Síťování můžete nastavit buď automaticky přes DHCP (resp. různými způsoby "
"specifickými pro IPv6), nebo ručně zadat požadované informace. Pokud zvolíte "
"automatické nastavení a instalační systém neobdrží ze sítě funkční "
"nastavení, vždy můžete přejít k ručnímu nastavení sítě."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:7001
msgid "Attempting to find an available wireless network failed."
msgstr "Nalezení bezdrátové sítě selhalo."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:7001
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. To connect to any "
"available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} je rozhraní k bezdrátové síti. Zadejte jméno (ESSID) bezdrátové "
"sítě, kterou chcete přes rozhraní ${iface} používat. Jestliže chcete použít "
"libovolnou dostupnou síť, ponechte pole prázdné."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Neplatné ESSID"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to ${max_essid_len} "
"characters, but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID „${essid}“ je neplatné. ESSID může obsahovat libovolné znaky, ale musí "
"být kratší než ${max_essid_len} znaků."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid "Waiting time (in seconds) for link detection:"
msgstr "Čas (v sekundách) pro rozpoznání spojení:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid ""
"Please enter the maximum time you would like to wait for network link "
"detection."
msgstr ""
"Zadejte nejdelší čas, během kterého chcete počkat na rozpoznání síťového "
"spojení."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid "Invalid network link detection waiting time"
msgstr "Neplatný čas pro rozpoznání síťového spojení"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid ""
"The value you have provided is not valid. The maximum waiting time (in "
"seconds) for network link detection must be a positive integer."
msgstr ""
"Zadaná hodnota není platná. Nejdelší čas (v sekundách) pro rozpoznání "
"síťového spojení musí být kladné celé číslo."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators: please do not translate the variable essid_list
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50001
msgid "${essid_list} Enter ESSID manually"
msgstr "${essid_list} Zadat ESSID ručně"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50002
msgid "Wireless network:"
msgstr "Bezdrátová síť:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50002
msgid "Select the wireless network to use during the installation process."
msgstr "Vyberte bezdrátovou síť, kterou chcete použít během instalace."

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-dhcp.templates:12001 ../netcfg-dhcp.templates:14001
msgid "Attempting IPv6 autoconfiguration..."
msgstr "Pokus o automatické nastavení IPv6..."

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-dhcp.templates:13001
msgid "Waiting for link-local address..."
msgstr "Čekání na lokální linkovou adresu..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-dhcp.templates:16001
msgid "Configuring the network with DHCPv6"
msgstr "Nastavuje se síť pomocí DHCPv6"

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "IP address:"
msgstr "IP adresa:"

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "The IP address is unique to your computer and may be:"
msgstr "IP adresa je jedinečná pro váš počítač a mohou to být:"

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid ""
" * four numbers separated by periods (IPv4);\n"
" * blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6)."
msgstr ""
" * čtyři čísla oddělená tečkami (IPv4);\n"
" * skupiny hexadecimálních znaků oddělené dvojtečkami (IPv6)."

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "You can also optionally append a CIDR netmask (such as \"/24\")."
msgstr "Volitelně můžete zadat i síťovou masku ve tvaru CIDR (např. „/24“)."

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "If you don't know what to use here, consult your network administrator."
msgstr "Pokud nevíte co zadat, poraďte se se svým správcem sítě."

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Zkomolená IP adresa"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255 (an IPv4 address), or a sequence of "
"blocks of hexadecimal digits separated by colons (an IPv6 address). Please "
"try again."
msgstr ""
"Zadaná IP adresa je zkomolená. Měla by být ve tvaru x.x.x.x, kde každé x je "
"číslo menší nebo rovno 255 (IPv4 adresa), nebo ve tvaru několika bloků "
"hexadecimálních čísel oddělených dvojtečkami (IPv6 adresa). Zkuste to znovu."

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:7001
msgid "IPv6 unsupported on point-to-point links"
msgstr "IPv6 není na linkách typu point-to-point podporováno"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:7001
msgid ""
"IPv6 addresses cannot be configured on point-to-point links.  Please use an "
"IPv4 address, or go back and select a different network interface."
msgstr ""
"Na linkách typu point-to-point nelze nastavit IPv6 adresu. Použijte buď "
"adresu IPv4, nebo se vraťte zpět a vyberte jiné síťové rozhraní."

#. Type: text
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6001
msgid "Scanning the release updates repository..."
msgstr "Prohledává se archiv s aktualizacemi vydání..."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "security updates (from ${SEC_HOST})"
msgstr "bezpečnostní opravy (z ${SEC_HOST})"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "release updates"
msgstr "aktualizace vydání"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid "Services to use:"
msgstr "Používat služby:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Debian has two services that provide updates to releases: security and "
"release updates."
msgstr ""
"Debian má dvě služby, které poskytují aktualizované balíky: bezpečnostní "
"opravy a aktualizace vydání."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling "
"this service is strongly recommended."
msgstr ""
"Bezpečnostní opravy udržují váš systém chráněný proti útokům. Povolení této "
"služby je důrazně doporučováno."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Release updates provide more current versions for software that changes "
"relatively frequently and where not having the latest version could reduce "
"the usability of the software. It also provides regression fixes. This "
"service is only available for stable and oldstable releases."
msgstr ""
"Aktualizace vydání poskytují novější verze balíků, které se mění relativně "
"často a u nichž by nedostupnost poslední verze znamenala horší použitelnost. "
"Opravuje také regresní chyby. Tato služba je dostupná pouze pro stabilní a "
"předchozí stabilní vydání."

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid "Interface to use:"
msgstr "Použít rozhraní:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration share a common look and feel. "
"You can select the type of user interface they use."
msgstr ""
"Balíky, které pro svou konfiguraci využívají debconf, sdílí stejný vzhled a "
"ovládání. Nyní si můžete zvolit typ uživatelského rozhraní, které budou "
"používat."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Žádné"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "'None' will never ask you any question."
msgstr "„Žádné“ se nikdy na nic neptá."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "Text"
msgstr "Text"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "'Text' is a traditional plain text interface."
msgstr "„Text“ je tradiční textové rozhraní."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "Newt"
msgstr "Newt"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "'Newt' is a full-screen, character based interface."
msgstr "„Newt“ je celoobrazovkové textové rozhraní."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid "GTK"
msgstr "GTK"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid ""
"'GTK' is a graphical interface that may be used in any graphical environment."
msgstr ""
"„GTK“ je grafické rozhraní, které lze použít v libovolném grafickém "
"prostředí."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../network-console.templates:10001
msgid "Could not fetch SSH authorized keys"
msgstr "Nelze stáhnout autorizované SSH klíče"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#. Translators: do NOT translate the "LOCATION" variable name
#: ../network-console.templates:10001
msgid "An error occurred while fetching SSH authorized keys from ${LOCATION}."
msgstr "Během stahování autorizovaných SSH klíčů z ${LOCATION} nastala chyba."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../partman-efi.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Partitions to assemble:"
msgid "EFI partition too small"
msgstr "Oblasti k sestavení:"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../partman-efi.templates:8001
msgid ""
"EFI boot partitions on this architecture cannot be created with a size less "
"than 35 MB. Please make the EFI boot partition larger."
msgstr ""

Reply to: