[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#687843] po-debconf://citadel/cs.poAktualizace překladu PO debconf šablony balíčku citadel 8.14-1.
Překlad proveden za původního překladatele, protože nereagoval,
překlad ale ponechán.


Reply to: