[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#687194] po-debconf://uswsusp/cs.poAktualizace překladu PO debconf šablony balíčku uswsusp
1.0+20110509-2. Překlad proveden za půovního překladatele, protože
nereagoval, překlad ale ponechán.


Reply to: