[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nvidia-support 20120630+2: Please update debconf PO translation for the package nvidia-supportHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
nvidia-support. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against nvidia-support.

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 31 Jul 2012 17:52:26 +0200.

Thanks in advance,

Andreas

# Czech PO debconf template translation of nvidia-support.
# Copyright (C) 2010 Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the nvidia-support package.
# Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nvidia-support 20111111+1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nvidia-support@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-19 15:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-17 17:31+0100\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid "Run 'nvidia-installer --uninstall'?"
msgid "Run \"nvidia-installer --uninstall\"?"
msgstr "Spustit 'nvidia-installer --uninstall'?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The 'nvidia-installer' program was found on your system.  This is "
#| "probably left over from an earlier installation of the non-free NVIDIA "
#| "graphics driver, installed using the NVIDIA *.run file directly.  This "
#| "installation is incompatible with the Debian packages.  To install the "
#| "Debian packages safely, it is therefore necessary to undo the changes "
#| "performed by 'nvidia-installer'."
msgid ""
"The nvidia-installer program was found on this system. This is probably left "
"over from an earlier installation of the non-free Nvidia graphics driver, "
"installed using the Nvidia *.run file directly. This installation is "
"incompatible with the Debian packages. To install the Debian packages "
"safely, it is therefore necessary to undo the changes performed by nvidia-"
"installer."
msgstr ""
"Ve vašem systému byl nalezen program 'nvidia-installer'. To je pravděpodobně "
"pozůstatek z předchozí instalace nesvobodného ovladače grafických karet "
"NVIDIA, nainstalovaného přímo pomocí souboru *.run od NVIDIA. Tato instalace "
"není kompatibilní s balíčky Debianu. K bezpečnému nainstalování balíčků "
"Debianu je proto nutné vrátit zpět změny provedené programem 'nvidia-"
"installer'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Delete 'nvidia-installer' files?"
msgid "Delete nvidia-installer files?"
msgstr "Smazat soubory po 'nvidia-installer'?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Some files from the 'nvidia-installer' still remain on your system. These "
#| "probably come from an earlier installation of the non-free NVIDIA "
#| "graphics driver using the *.run file directly.  Running the "
#| "uninstallation procedure may have failed and left these behind.  These "
#| "files conflict with the packages providing the non-free NVIDIA graphics "
#| "driver and must be removed before the package installation can continue."
msgid ""
"Some files from the nvidia-installer program still remain on this system. "
"These probably come from an earlier installation of the non-free Nvidia "
"graphics driver using the *.run file directly. Running the uninstallation "
"procedure may have failed and left these behind. These files conflict with "
"the packages providing the non-free Nvidia graphics driver and must be "
"removed before the package installation can continue."
msgstr ""
"Některé soubory z programu 'nvidia-installer' nadále zůstávají ve vašem "
"systému. Ty pravděpodobně zůstaly z předchozí instalace nesvobodného "
"ovladače grafických karet NVIDIA, nainstalovaného přímo pomocí souboru *."
"run. Spuštění procesu odinstalace by mohlo selhat a tyto soubory zanechat. "
"Soubory jsou v konfliktu s balíčky, které poskytuje nesvobodný ovladač "
"grafických karet NVIDIA a musí být před pokračováním instalace odstraněny."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid "Remove conflicting library files?"
msgstr "Odstranit konfliktní soubory s knihovnami?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The following libraries were found on your system and conflict with the "
#| "current installation of the NVIDIA graphics drivers:"
msgid ""
"The following libraries were found on this system and conflict with the "
"current installation of the Nvidia graphics drivers:"
msgstr ""
"Ve vašem systému byly nalezeny následující knihovny, které jsou v konfliktu "
"se současnou instalací ovladačů grafických karet NVIDIA:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "These libraries are most likely remnants of an old installation using the "
#| "nvidia-installer and do not belong to any package managed by dpkg.  It "
#| "should be safe to delete them."
msgid ""
"These libraries are most likely remnants of an old installation using the "
"nvidia-installer program and do not belong to any package managed by dpkg. "
"It should be safe to delete them."
msgstr ""
"Tyto knihovny jsou ve většině případů pozůstatky staré instalace pomocí "
"programu nvidia-installer a nenáleží k žádnému balíčku spravovaným dpkg. "
"Mělo by být bezpečné je smazat."

#. Type: error
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid "Mismatching nvidia kernel module loaded"
msgstr "Zaveden neodpovídající jaderný modul nvidia"

#. Type: error
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The nvidia driver that is being installed (version ${new-version}) does "
#| "not match the nvidia kernel module currently loaded (version ${running-"
#| "version})."
msgid ""
"The Nvidia driver that is being installed (version ${new-version}) does not "
"match the nvidia kernel module currently loaded (version ${running-version})."
msgstr ""
"Právě instalovaná verze ovladačů nvidia (verze ${new-version}) neodpovídá "
"jadernému modulu nvidia, který je aktuálně zaveden (version ${running-"
"version})."

#. Type: error
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "The X server, OpenGL or GPGPU applications may not work properly."
msgid "The X server, OpenGL, and GPGPU applications may not work properly."
msgstr "X server, OpenGL či GPGPU aplikace nemusí fungovat správně."

#. Type: error
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The easiest way to 'fix' this is to reboot the machine once the "
#| "installation has finished.  You can also stop the X server (usually by "
#| "stopping the login manager, e.g. gdm3, kdm or xdm), manually unload the "
#| "module (rmmod nvidia) and restart the X server."
msgid ""
"The easiest way to fix this is to reboot the machine once the installation "
"has finished. You can also stop the X server (usually by stopping the login "
"manager, e.g. gdm3, kdm, or xdm), manually unload the module (\"rmmod nvidia"
"\"), and restart the X server."
msgstr ""
"Nejsnazší způsob, jak tento 'problém opravit', je po dokončení instalace "
"restartovat počítač. Můžete také zastavit X server (obvykle zastavením "
"správce přihlášení, např. gdm3, kdm nebo xdm), ručně odebrat modul (rmmod "
"nvidia) a znovu spustit X server."

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
msgid "Conflicting nouveau kernel module loaded"
msgstr "Zaveden konfliktní jaderný modul nouveau"

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The free 'nouveau' kernel module is currently loaded and conflicts with "
#| "the non-free 'nvidia' kernel module."
msgid ""
"The free nouveau kernel module is currently loaded and conflicts with the "
"non-free nvidia kernel module."
msgstr ""
"Nyní je zaveden jaderný modul 'nouveau', který je v konfliktu s nesvobodným "
"jaderným modulem 'nvidia'."

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
msgid ""
"The easiest way to fix this is to reboot the machine once the installation "
"has finished."
msgstr ""
"Nejsnazší způsob, jak tento problém opravit, je po dokončení instalace "
"restartovat počítač."

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:5001
msgid "Manual configuration required to enable Nvidia driver"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:5001
msgid ""
"The Nvidia driver is not yet configured; it needs to be enabled in xorg.conf "
"before it can be used."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:5001
msgid "Please see the package documentation for instructions."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:7001
msgid "Nvidia driver is still enabled in xorg.conf"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:7001
msgid ""
"The Nvidia driver was just removed, but it is still enabled in the Xorg "
"configuration. X cannot be (re-)started successfully until Nvidia is "
"disabled in the following config file(s):"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:7001
msgid ""
"Note that switching to the free Nouveau driver requires the nvidia-kernel-"
"common package to be purged (not just removed)."
msgstr ""

Reply to: