[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

lilo 1:23.2-2.1: Please update debconf PO translation for the package liloHi,

A non-maintainer upload (NMU) will happen on lilo pretty soon, in
order to fix some pending bugs related to localization (most often new
or updated translations).

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Monday, February 27, 2012.

Thanks,

# Translation of Lilo debconf templates to Czech
# This file is distributed under the same license as the Lilo package.
#
# Translators:
#     Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2008
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lilo 1:23.1-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lilo@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-14 15:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-17 21:02+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
msgid "LILO configuration"
msgstr "Konfigurace zavaděče LILO"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
msgid ""
"It seems to be your first LILO installation. It is absolutely necessary to "
"run liloconfig(8) when you complete this process and execute /sbin/lilo "
"after this."
msgstr ""
"Zdá se, že to je první instalace LILA. Je nezbytné, abyste po skončení "
"tohoto procesu a spustili liloconfig(8) a poté /sbin/lilo."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
msgid "LILO won't work if you don't do this."
msgstr "Pokud to neuděláte, LILO nebude fungovat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid "Do you want to add the large-memory option?"
msgstr "Přidat volbu large-memory?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default, LILO loads the initrd file into the first 15MB of memory "
#| "to avoid a BIOS limitation with older systems (earlier than 2001). "
msgid ""
"Usually LILO loads the initrd file into the first 15MB of memory to avoid a "
"BIOS limitation with older systems (earlier than 2001 and few systems until "
"2004)."
msgstr ""
"LILO implicitně zavádí initrd do prvních 15MB paměti, aby tak obešlo omezení "
"BIOSu starších systémů (před rokem 2001)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "However, with newer kernels the combination of kernel and initrd "
#| "may not fit into the first 15MB of memory and so the system will not "
#| "boot properly. It seems that the boot issues appear when the "
#| "kernel+initrd combination is larger than 8MB. "
msgid ""
"With newer kernels the combination of kernel and initrd may not fit into the "
"first 15MB of memory. LILO compute the needed size of memory and will "
"automatically use the memory above 15MB, too, if there is enough physical "
"memory."
msgstr ""
"U novějších jader se však nemusí kombinace jádra a initrd vlézt do prvních "
"15MB paměti a tím pádem by systém nenastartoval. Zdá se, že problémy se "
"zaváděním začínají v okamžiku, kdy jádro spolu s initrd překročí 8MB."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
"If this machine has a recent BIOS without a 15MB limitation and you want to "
"use memory above 15MB for all kernels, set the 'large-memory' option."
msgstr ""
"Pokud počítač obsahuje aktuální BIOS bez omezení na 15MB a chcete u všech \n"
"jader použít paměť nad 15MB, nastavte volbu „large-memory“."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid "Do you want to run /sbin/lilo now?"
msgstr "Chcete nyní spustit /sbin/lilo?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid ""
"It was detected that it's necessary to run /sbin/lilo in order to activate "
"the new LILO configuration."
msgstr ""
"Bylo zjištěno, že pro použití nové konfigurace LILA je nutné spustit /sbin/"
"lilo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid ""
"WARNING: This procedure will write data in your MBR and may overwrite some "
"data there. If you skip this step, you must run /sbin/lilo before rebooting "
"your computer, or your system may not boot again."
msgstr ""
"VAROVÁNÍ: Tento postup zapíše data do MBR a tím přepíše data tam umístěná. "
"Pokud tento krok přeskočíte, musíte spustit /sbin/lilo ještě před restartem "
"počítače, protože jinak by systém nemusel nastartovat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:4001
msgid "Do you want to convert boot and root options?"
msgstr "Přidat volbu large-memory?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Until kernel using the newer disk interface 'libata' you need the newer "
#| "DiskID and/or UUID in your /etc/lilo.conf the for boot and root options. For "
#| "the most modern systems you should use this conversion and then run '/sbin/"
#| "lilo'."
msgid ""
"Since kernel using the newer disk interface 'libata' you need the newer "
"DiskID and/or UUID in your /etc/lilo.conf for the boot and root options. For "
"the most modern systems you should use this conversion and then run '/sbin/"
"lilo'."
msgstr ""
"Pokud jádro používá nové diskové rozhraní „libata“, budete pro volby boot "
"a root v /etc/lilo.conf potřebovat nové DiskID a nebo UUID. Na většině "
"moderních systémů byste měli tento převod povolit a potom spustit "
"„/sbin/lilo“."

Reply to: