[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

cacti 0.8.7g-2.1: Please update debconf PO translation for the package cactiHi,

A non-maintainer upload (NMU) will happen on cacti pretty soon, in
order to fix some pending bugs related to localization (most often new
or updated translations).

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Tuesday, June 28, 2011.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cacti 0.8.6f-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: cacti@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-16 06:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-06 16:30+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../cacti.templates:1001
msgid "Apache2"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../cacti.templates:1001
msgid "None"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../cacti.templates:1002
msgid "Webserver type"
msgstr "Typ webového serveru"

#. Type: select
#. Description
#: ../cacti.templates:1002
msgid ""
"Please select the webserver type for which cacti should be automatically "
"configured."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../cacti.templates:1002
msgid "Select \"None\" if you would like to configure your webserver by hand."
msgstr "Pokud chcete nastavit webový server ručně, vyberte \"Žádný\"."

#~ msgid "Which kind of web server should be used by cacti?"
#~ msgstr "Jaký typ webového serveru použít pro cacti?"

#~ msgid "Apache, Apache-SSL, Apache2, All, None"
#~ msgstr "Apache, Apache-SSL, Apache2, Všechny, Žádný"

#~ msgid "MySQL installs and upgrades must be performed manually!"
#~ msgstr "Instalace a aktualizace serveru MySQL musí být provedeny ručně!"

#~ msgid ""
#~ "For the time being, support for automatic upgrading of the cacti mysql "
#~ "database has been disabled. Please see the rationale and what you will "
#~ "need to do for either installing or upgrading cacti in /usr/share/doc/"
#~ "cacti/README.Debian.gz."
#~ msgstr ""
#~ "Prozatím bude podpora pro automatické aktualizace MySQL databáze cacti "
#~ "zakázána. Důvody tohoto rozhodnutí a návod, jak instalovat či "
#~ "aktualizovat cacti, jsou uloženy v souboru /usr/share/doc/cacti/README."
#~ "Debian.gz."

#~ msgid ""
#~ "Note that you will still be prompted for the relevant information, which "
#~ "will be used to generate the appropriate configuration files."
#~ msgstr ""
#~ "Poznámka: budete dotázáni na podstatné informace, které se použijí pro "
#~ "vytvoření odpovídajících konfiguračních souborů."

#~ msgid "Database structure changes in cacti configuration"
#~ msgstr "Změny databázové struktury v konfiguraci cacti"

#~ msgid ""
#~ "You are upgrading from a pre 0.8.x version. Unfortunately, your old "
#~ "database will not work with the latest version of cacti. Please see /usr/"
#~ "share/doc/cacti/README.Debian.gz to see what your options are."
#~ msgstr ""
#~ "Aktualizujete z dřívější verze než 0.8.x. Bohužel, vaše současná databáze "
#~ "nebude pracovat s poslední verzí programu cacti. Vaše dostupné možnosti "
#~ "naleznete v souboru /usr/share/doc/cacti/README.Debian.gz."

#~ msgid "MySQL server host name"
#~ msgstr "Jméno počítače s MySQL serverem"

#~ msgid "Please enter the name of the machine hosting the cacti database."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím jméno počítače, na kterém bude umístěna databáze cacti."

#~ msgid "Database name for cacti"
#~ msgstr "Jméno databáze programu cacti"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the cacti database name. Cacti will store and fetch data "
#~ "there."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím jméno databáze programu cacti. Cacti zde bude ukládat a "
#~ "poté načítat svá data."

#~ msgid "MySQL administrator username"
#~ msgstr "Uživatelské jméno administrátora MySQL"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the MySQL administrator name (needed for cacti database "
#~ "creation)."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím jméno administrátora databáze MySQL (nutné pro vytvoření "
#~ "databáze cacti)."

#~ msgid "MySQL administrator password"
#~ msgstr "Heslo administrátora MySQL"

#~ msgid "Enter \"none\" if there is no password for MySQL administration."
#~ msgstr "Pokud heslo pro správu MySQL nepoužíváte, zadejte \"none\"."

#~ msgid "Cacti database username"
#~ msgstr "Uživatelské jméno databáze Cacti"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the name which will be used for connecting to the cacti "
#~ "database."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím jméno, které se použije pro připojení k databázi cacti."

#~ msgid "Cacti user password"
#~ msgstr "Heslo uživatele Cacti"

#~ msgid ""
#~ "Please enter a password for the Cacti database user (default is \"cacti"
#~ "\")."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím heslo pro databázového uživatele Cacti (výchozí je \"cacti"
#~ "\")."

#~ msgid "Do you want to purge the database when purging the package?"
#~ msgstr "Přejete si odstranit databázi při smazání balíčku?"

#~ msgid ""
#~ "Accept here if you want to drop the database and the corresponding user "
#~ "when purging the package."
#~ msgstr ""
#~ "Budete-li zde souhlasit, bude při odstranění balíčku smazána databáze a "
#~ "odpovídající uživatel."

#~ msgid "MySQL administrator password confirmation"
#~ msgstr "Potvrzení hesla administrátora MySQL"

#~ msgid "Please confirm the password for the MySQL administrator."
#~ msgstr "Zadejte prosím pro potvrzení heslo administrátora MySQL."

#~ msgid "Error"
#~ msgstr "Chyba"

#~ msgid ""
#~ "The password and its confirmation do not match. Please re-enter the "
#~ "password!"
#~ msgstr "Hesla nesouhlasí. Zadejte je prosím znovu!"

Reply to: