[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

slapos.tool.format: Please update debconf PO translationHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
slapos.core.  The English template has been changed, and now some
messages are marked "fuzzy" in your translation or are missing. I
would be grateful if you could take the time and update it.

Please send the updated file to me to the corresponding bugs on
slapos.tool.format package on the BTS.

The deadline for receiving the updated translation is
Fri, 17 Jun 2011 16:54:35 +0200.

Thanks in advance,
Arnaud Fontaine
# Czech PO debconf template translation of slapos.tool.format.
# Copyright (C) 2010 Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the slapos.tool.format package.
# Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: slapos.tool.format 1.0~20110420+1.git67c5b39-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: slapos.core@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-06-10 11:29+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-27 17:31+0200\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "SlapOS master node URL:"
msgstr "URL hlavního uzlu SlapOS:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Master node key and certificate mandatory"
msgstr "Klíč hlavního uzlu a certifikát je povinný"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"You used an HTTPS URL for the SlapOS master node, so the corresponding "
"certificate must be placed in /etc/slapos/ssl/slapos.crt, and the key in /"
"etc/slapos/ssl/slapos.key, readable only to root."
msgstr ""
"Pro hlavní uzel SlapOS jste použili URL s HTTPS, takže v /etc/slapos/ssl/"
"slapos.crt musí být umístěn příslušný certifikát a v /etc/slapos/ssl/slapos."
"key klíč, čitelný pouze uživatelem root."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "SlapOS client ID:"
msgid "SlapOS computer ID:"
msgstr "ID klienta SlapOS:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Please specify a unique identifier for this SlapOS node."
msgstr "Zadejte prosím unikátní identifikátor pro tento uzel SlapOS."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Number of Computer Partitions on this computer:"
msgstr "Počet oddílů počítače na tomto počítači:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"A Computer Partition (CP) is an instance of a Software Release (SR). You can "
"now define how many instances will be available on this computer."
msgstr ""
"Oddíl počítače (CP) je instancí verze softwaru (SR). Nyní můžete určit, "
"kolik instancí bude na tomto počítači dostupných."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Note that the Software Releases will be stored in /var/lib/slapos/software/, "
"whereas the Computer Partition will be stored in /var/lib/slapos/instance/."
msgstr ""
"Vezměte na vědomí, že se verze softwaru budou ukládat do /var/lib/slapos/"
"software/, zatímco oddíly počítače do /var/lib/slapos/instance/."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Local IPv4 network to be used for Computer Partitions:"
msgstr "Místní IPv4 síť, která se má použít pro oddíly počítače:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Every Computer Partition must have an address on the same IPv4 network. "
"Please specify a network in CIDR notation (e.g.: 192.0.2.0/24)."
msgstr ""
"Každý oddíl počítače musí mít adresu ve stejné IPv4 síti. Zadejte prosím síť "
"v CIDR zápisu (např.: 192.0.2.0/24)."

#~ msgid "Network configuration note"
#~ msgstr "Poznámka k nastavení sítě"

#~ msgid ""
#~ "Before using the slapformat script, you must set up a network bridge to "
#~ "be used by the Computer Partitions, and ensure IPv6 is enabled."
#~ msgstr ""
#~ "Před použitím skriptu slapformat musíte nastavit síťový most, který budou "
#~ "oddíly počítače používat, a ujistit se, že je povoleno IPv6."

#~ msgid ""
#~ "You can find more information in /usr/share/doc/slapformat/README.Debian."
#~ msgstr "Více informací naleznete v /usr/share/doc/slapformat/README.Debian."

Reply to: