[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dnprogs 2.56: Please update debconf PO translation for the package dnprogsflum,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
dnprogs. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against dnprogs.

The deadlion for receiving the updated translation is
Sun, 30 Jan 2011 20:00:00 +0100.

Thanks in advance,
Philipp 'ph3-der-loewe' Schafft,
 Rah of PH2.

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dnprogs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: chrissie@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-18 15:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-12 11:46+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../dnet-common.templates:1001
msgid "DECnet node name:"
msgstr "Jméno uzlu v síti DECnet:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dnet-common.templates:1001
msgid ""
"All nodes on a DECnet network have a node name. This is similar to the IP "
"hostname but can only be a maximum of 6 characters long. It is common that "
"the DECnet name is the same as the IP name (if your machine has one). If you "
"do not know the answer to this question please contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Všechny uzly v síti DECnet mají své jméno. To je podobné jako jméno počítače "
"v IP sítích, avšak je omezeno na maximálně 6 znaků. Běžně se pro DECnet "
"použije stejné jméno jako má počítač v síti založené na protokolu IP (pokud "
"nějaké máte). Nevíte-li co zadat, zeptejte se svého správce systému."

#. Type: string
#. Description
#: ../dnet-common.templates:2001
msgid "DECnet node address:"
msgstr "Adresa uzlu v síti DECnet:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dnet-common.templates:2001
msgid ""
"All nodes on a DECnet network have a node address. This is two numbers "
"separated with a period (e.g. 3.45) where the first number denotes the area "
"and the second is the node within that area."
msgstr ""
"Všechny uzly na síti DECnet mají svou adresu. Formát adresy jsou dvě čísla "
"oddělená tečkou (např. 3.45), kde první číslo označuje oblast a druhé uzel v "
"dané oblasti."

#. Type: string
#. Description
#: ../dnet-common.templates:2001
msgid ""
"Do not make up a number here. If you do not know your DECnet node address "
"then ask your system administrator."
msgstr ""
"Adresu DECnet uzlu si nevymýšlejte. Pokud ji neznáte, zeptejte se svého "
"systémového správce."

#. Type: note
#. Description
#: ../dnet-common.templates:3001
msgid "DECnet startup changes your ethernet hardware address"
msgstr "Spuštění DECnetu změní vaši ethernetovou hardwarovou adresu"

#. Type: note
#. Description
#: ../dnet-common.templates:3001
msgid ""
"The \"setether\" program in this package will change the hardware (MAC) "
"address of all ethernet cards in your system (by default) to match the "
"DECnet node address. This is essential for the operation of DECnet and so is "
"not optional. However, if you have more than one ethernet card you may want "
"to edit /etc/default/decnet to alter the list of cards whose hardware "
"addresses are changed."
msgstr ""
"Program \"setether\" změní hardwarovou (MAC) adresu všech ethernetových "
"karet v systému, aby odpovídaly adrese uzlu DECnet. To je nezbytné pro "
"správné fungování DECnetu a tudíž se musí provést. Pokud však máte více "
"síťových karet, můžete v souboru /etc/default/decnet upravit seznam karet, "
"jejichž hardwarová adresa se má změnit."

#. Type: note
#. Description
#: ../dnet-common.templates:3001
msgid ""
"Be aware that any other machines that have your system's MAC address in "
"their ARP cache may no longer be able to communicate with you via IP "
"protocols until this cache has timed out or been flushed."
msgstr ""
"Pamatujte, že okolní počítače, které mají MAC adresu vaší síťové karty "
"uloženu ve své ARP tabulce, s vámi nebudou moci komunikovat přes IP "
"protokoly do té doby, než jim platnost vašeho záznamu v ARP tabulce vyprší, "
"nebo dokud ARP tabulku nevyprázdníte."

#. Type: note
#. Description
#: ../dnet-common.templates:3001
msgid ""
"The MAC address cannot be changed on-the-fly so you will need to reboot your "
"machine before DECnet can function."
msgstr ""
"MAC adresy nemohou být měněny za běhu a proto budete muset před použitím "
"DECnetu restartovat svůj počítač."

#. Type: note
#. Description
#: ../dnet-common.templates:3001
msgid ""
"You should also edit /etc/decnet.conf to add the names and addresses of "
"DECnet nodes you want to communicate with."
msgstr ""
"Také byste měli do souboru /etc/decnet.conf přidat jména a adresy DECnet "
"uzlů, se kterými chcete komunikovat."

#. Type: select
#. Description
#: ../dnet-common.templates:4001
msgid "Configure DECnet now:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dnet-common.templates:4001
msgid ""
"You can configure your system as a DECnet node now or later. If you have "
"already set up your system to use DECnet you can skip this and leave the "
"configuration as it is."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dnet-common.templates:4001
msgid ""
"If you choose to configure now this will set up your system. This operation "
"needs to change the MAC address of your network cards, it may work directly "
"or it may require a reboot. Please close all open connections such as ssh "
"sessions and downloads before you continue."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dnet-common.templates:4001
msgid ""
"If you opt to configure later you can run this configure step again with: "
"dpkg-reconfigure dnet-common"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dnet-common.templates:4001
msgid ""
"If you are unsure, select 'configure later' and contact your system "
"administrator."
msgstr ""

Reply to: