[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE#606109] po-debconf://tomcat6/cs.poNový překlad PO debconf šablony balíčku tomcat6 přijat v
rámci NMU, objeví se v další verzi.

Toto je zpráva pro robota

-- 
Michal Šimůnek


Reply to: