[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[TAF] po-debconf://lemonldap-ng/cs.poProsím Daniela Kavana o aktualizaci svého překladu PO debconf šablony
balíčku lemonldap-ng do pátku čtvrtka 9. 12. a o informaci, že zaslal
bugreport s aktualizací. Jde o dopřeložení jednoho řetězce.

Verze balíčku je 1.0-2

Díky

-- 
Michal Šimůnek
# Czech translation of lemonldap-ng debconf messages.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lemonldap-ng 0.9.1-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lemonldap-ng@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-04 23:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-27 18:03+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Kavan <kuan@maradan.org>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:1001
msgid "LDAP server:"
msgstr "LDAP server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:1001
msgid ""
"Set here name or IP address of the LDAP server that has to be used by "
"Lemonldap::NG. You can modify this value later using the Lemonldap::NG "
"manager."
msgstr ""
"Nastavte jméno nebo IP adresu LDAP serveru, který má být používán Lemonldap::"
"NG. Tuto adresu můžete později změnit pomocí Lemonldap::NG manažeru."

#. Type: string
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:2001
msgid "Lemonldap::NG DNS domain:"
msgstr "Lemonldap::NG DNS doména:"

#. Type: string
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:2001
msgid ""
"Set here the main domain protected by Lemonldap::NG. You can modify this "
"value later using the Lemonldap::NG manager."
msgstr ""
"Vložte doménu, kterou bude Lemonldap::NG chránit. Tuto doménu můžete později "
"změnit pomocí Lemonldap::NG manažeru."

#. Type: string
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:3001
msgid "Lemonldap::NG portal:"
msgstr "Lemonldap::NG portál:"

#. Type: string
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:3001
msgid ""
"Set here the Lemonldap::NG portal URL. You can modify this value later using "
"the Lemonldap::NG manager."
msgstr ""
"Vložte URL portálu Lemonldap::NG. URL můžete později změnit pomocí "
"Lemonldap::NG manažeru."

#. Type: string
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:4001
msgid "LDAP server port:"
msgstr "Port LDAP serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:4001
msgid ""
"Set here the port used by the LDAP server. You can modify this value later "
"using the Lemonldap::NG manager."
msgstr ""
"Vložte port používaný LDAP serverem. Port můžete později změnit pomocí "
"Lemonldap::NG manažeru."

#. Type: string
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:5001
msgid "LDAP search base:"
msgstr "Kořen LDAP stromu pro prohledávání:"

#. Type: string
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:5001
msgid ""
"Set here the search base to use in LDAP queries. You can modify this value "
"later using the Lemonldap::NG manager."
msgstr ""
"Nastavte kořen LDAP stromu pro použití v LDAP dotazech. Hodnotu můžete "
"později změnit pomocí Lemonldap::NG manažeru."

#. Type: string
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:6001
msgid "LDAP account:"
msgstr "LDAP účet:"

#. Type: string
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:6001
msgid ""
"Set here the account that Lemonldap::NG has to use for its LDAP requests. "
"Leaving it blank causes Lemonldap::NG to use anonymous connections. You can "
"modify this value later using the Lemonldap::NG manager."
msgstr ""
"Nastavte účet, který bude Lemonldap::NG používat pro své LDAP dotazy. Pokud "
"necháte prázdné, Lemonldap::NG bude používat anonymní spojení. Účet můžete "
"později změnit pomocí Lemonldap::NG manažeru."

#. Type: string
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:7001
msgid "LDAP password:"
msgstr "LDAP heslo:"

#. Type: string
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:7001
msgid ""
"Set here the password for the Lemonldap::NG LDAP account. You can modify "
"this value later using the Lemonldap::NG manager."
msgstr ""
"Vložte heslo pro Lemonldap::NG LDAP účet. Hodnotu můžete později změnit "
"pomocí Lemonldap::NG manažeru."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../liblemonldap-ng-conf-perl.templates:8001
msgid ""
"Lemonldap::NG configuration files have changed, try to migrate your files?"
msgstr ""

#, fuzzy
#~| msgid "Lemonldap::NG DNS domain:"
#~ msgid "Lemonldap::NG migration:"
#~ msgstr "Lemonldap::NG DNS doména:"

Reply to: