[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

qmail 1.03-49: Please update debconf PO translation for the package qmailHi,

A maintainer upload will happen on qmail pretty soon, in
order to fix some pending bugs related to localization (most often new
or updated translations).

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Saturday, September 18, 2010.

Thanks,

# Czech PO debconf template translation of qmail.
# Copyright (C) 2010 Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the qmail package.
# Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: qmail 1.03-49\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: qmail@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-06-10 00:47-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-20 18:01+0200\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../qmail.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Notice for qmail users"
msgid "Notice for Qmail users"
msgstr "Poznámka pro uživatele qmailu"

#. Type: note
#. Description
#: ../qmail.templates:2001
msgid ""
"Before making any changes to Qmail configuration, please read /usr/share/doc/"
"qmail/README.Debian.gz. This file includes a description of the differences "
"between Qmail in Debian, Qmail in other systems, and other mail transfer "
"agents."
msgstr ""
"Před provedením jakékoli změny v nastavení Qmailu si prosím přečtěte /usr/"
"share/doc/qmail/README.Debian.gz. Tento soubor obsahuje popis rozdílů mezi "
"Qmailem v Debianu, Qmailem v ostatních systémech, a mezi ostatními "
"poštovními agenty."

#. Type: note
#. Description
#: ../qmail.templates:2001
msgid ""
"If you were using a more conventional MTA previously, you will also want to "
"read the \"qmail-upgrade\" manpage, which details user-visible differences "
"between Sendmail and Qmail."
msgstr ""
"Pokud jste před tím používali konvenčnější MTA, budete si také chtít přečíst "
"manuálovou stránku \"qmail-upgrade\", která upřesňuje viditelné rozdíly mezi "
"Sendmailem a Qmailem."

#. Type: note
#. Description
#: ../qmail.templates:2001
msgid ""
"If you are new to Qmail, you will want to at least peruse the Qmail FAQ, "
"which can be found in /usr/share/doc/qmail."
msgstr ""
"Jste-li v Qmailu nováčkem, budete si chtít alespoň prohlédnout Qmail FAQ, "
"které naleznete v /usr/share/doc/qmail."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../qmail.templates:3001
msgid "Start Qmail now?"
msgstr "Spustit nyní Qmail?"

#. Type: note
#. Description
#: ../qmail.templates:4001
msgid "Qmail will be started at the next reboot"
msgstr "Qmail bude spuštěn při příštím restartu systému"

#. Type: note
#. Description
#: ../qmail.templates:4001
msgid ""
"You chose not to start Qmail now. It will be started automatically at next "
"reboot."
msgstr ""
"Zvolili jste Qmail nyní nespouštět. Qmail bude spuštěn automaticky při při "
"příštím restartu systému."

#. Type: note
#. Description
#: ../qmail.templates:4001
msgid ""
"You can also start it manually with \"/etc/init.d/qmail start\" (as root) at "
"a shell prompt."
msgstr ""
"Můžete jej také spustit ručně na příkazové řádce pomocí příkazu \"/etc/init."
"d/qmail start\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../qmail.templates:5001
msgid "Remove Qmail users during a purge?"
msgstr "Při odstraňování vymazat také uživatele Qmailu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../qmail.templates:5001
msgid ""
"Please choose whether you want users created by the qmail package to be "
"removed when this package is purged."
msgstr ""
"Zvolte prosím, zda chcete při odstranění balíčku qmail odstranit uživatelé, "
"kteří byli vytvořeni při jeho instalaci."

#. Type: error
#. Description
#: ../qmail.templates:6001
msgid "Changes for virtual users"
msgstr "Změny ve virtuálních uživatelích"

#. Type: error
#. Description
#: ../qmail.templates:6001
msgid ""
"recipientmap is gone from Qmail 1.03. The virtualdomains mechanism has been "
"expanded to support virtual users. This machine's setup needs to be fixed."
msgstr ""
"Od verze 1.03 přichází Qmail s recipientmap. Mechanizmus virtualdomains byl "
"rozšířen o podporu virtuálních uživatelů. Nastavení na tomto počítači je "
"třeba opravit."

#. Type: note
#. Description
#: ../qmail.templates:7001
msgid "qlist utility discontinued"
msgstr "Podpora nástroje qlist přerušena"

#. Type: note
#. Description
#: ../qmail.templates:7001
msgid ""
"The qlist utility was split out into a separate tarball by the upstream "
"developer in Qmail 1.02."
msgstr ""
"Nástroj qlist byl hlavním vývojářem v Qmailu 1.02 oddělen a přesunut do "
"samostatného balíčku."

#. Type: note
#. Description
#: ../qmail.templates:7001
msgid ""
"This utility has not been packaged as it can be replaced by ezmlm. It can "
"however be downloaded from http://pobox.com/~djb/qlist.html.";
msgstr ""
"Tento nástroj není součástí balíčku, protože byl nahrazen ezmlm. Můžete si "
"jej ale stáhnout z http://pobox.com/~djb/qlist.html.";

#. Type: note
#. Description
#: ../qmail.templates:7001
msgid ""
"Please check in /usr/share/doc/qmail and the man pages for changes since "
"Qmail 1.01."
msgstr ""
"Pro změny v Qmailu od verze 1.01 se prosím podívejte do /usr/share/doc/qmail "
"a do manuálových stránek."

#. Type: error
#. Description
#: ../qmail.templates:8001
msgid "Internet superserver configuration file (inetd.conf) changes"
msgstr "Změny v souboru pro nastavení Internetového superserveru (inetd.conf)"

#. Type: error
#. Description
#: ../qmail.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The inetd superserver is not very efficient at handling Qmail, so  the "
#| "default installation uses tcpserver from ucspi-tcp instead."
msgid ""
"The inetd superserver is not very efficient at handling Qmail, so the "
"default installation uses tcpserver from ucspi-tcp instead."
msgstr ""
"Superserver inetd není příliš vhodný pro obsluhu Qmailu, takže výchozí "
"instalace místo něj používá tcpserver z ucspi-tcp."

#. Type: error
#. Description
#: ../qmail.templates:8001
msgid "For this reason, the smtp line in /etc/inetd.conf has been disabled."
msgstr "Z tohoto důvodu byla v /etc/inetd.conf zakázána řádka smtp."

#. Type: error
#. Description
#: ../qmail.templates:8001
msgid ""
"This means that you must configure things such as RELAYCLIENT using /etc/tcp."
"smtp, rather than /etc/hosts.allow (see /usr/share/doc/qmail/README for "
"details)."
msgstr ""
"To znamená, že musíte nastavit věci jako RELAYCLIENT spíše pomocí /etc/tcp."
"smtp, než v /etc/hosts.allow (pro podrobnosti se podívejte do /usr/share/doc/"
"qmail/README)."

#. Type: note
#. Description
#: ../qmail.templates:9001
msgid "Updating /etc/tcp.smtp database for tcpserver"
msgstr "Aktualizuje se databáze /etc/tcp.smtp pro tcpserver"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../qmail.templates:10001
msgid "Override pre-existing Qmail installation?"
msgstr "Nahradit předchozí instalaci Qmailu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../qmail.templates:10001
msgid ""
"An existing installation of Qmail has been detected. Please choose whether "
"you want this installation to be overridden."
msgstr ""
"Byla nalezena existující instalace Qmailu. Vyberte prosím, zda chcete, aby "
"byla tato instalace nahrazena."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../qmail.templates:10001
msgid ""
"Do not choose this option if you need to preserve the current setup for "
"Qmail."
msgstr ""
"Tuto volbu nevybírejte, pokud chcete zachovat stávající nastavení pro Qmail."

Reply to: