[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nss-pam-ldapd 0.7.8: Please update debconf PO translation for the package nss-pam-ldapdHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
nss-pam-ldapd. The English template has been changed, and now some
messages are marked "fuzzy" in your translation or are missing. I would
be grateful if you could take the time and update it. Please send the
updated file to me, or submit it as a wishlist bug against
nss-pam-ldapd.

The deadline for receiving the updated translation is Friday, 27th of
August.

Thanks in advance,

-- 
-- arthur - adejong@debian.org - http://people.debian.org/~adejong --
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nss-ldapd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-15 14:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-09 10:04+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "LDAP server URI:"
msgstr "URI LDAP serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid ""
"Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format "
"is 'ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or "
"'ldapi://' can be used. The port number is optional."
msgstr ""
"Zadejte URI (Uniform Resource Identifier) LDAP serveru ve formátu „ldap://";
"<jmeno_nebo_IP_adresa_serveru>:<port>/“. Možné jsou i varianty „ldaps://“ a "
"„ldapi://“. Číslo portu není povinné."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid ""
"When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
"avoid failures when domain name services are unavailable."
msgstr ""
"Při použití schémat ldap nebo ldaps se doporučuje použít IP adresu, protože "
"tím předejdete chybám v případech, kdy je služba překladu jmen nedostupná."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "Multiple URIs can be be specified by separating them with spaces."
msgstr "Více URI je možno zadat tak, že je oddělíte mezerami."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid "LDAP server search base:"
msgstr "Kořen prohledávaného LDAP stromu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Zadejte rozlišitelný název prohledávaného LDAP stromu. Mnoho serverů pro "
"tento účel využívá části svých doménových jmen. Například doména „priklad."
"cz“ by jako rozlišitelné jméno svého stromu použila „dc=priklad,dc=cz“."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "LDAP database user:"
msgstr "LDAP uživatel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid ""
"If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name of "
"the account that will be used here. Leave it empty otherwise."
msgstr ""
"Pokud LDAP databáze vyžaduje pro běžné vyhledávání přihlášení, zadejte jméno "
"účtu, který se má použít. V opačném případě ponechte prázdné."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "This value should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr "Tato hodnota by měla být zadána jako rozlišitelné jméno (DN)."

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "LDAP user password:"
msgstr "Heslo LDAP uživatele:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr "Zadejte heslo, které se použije pro přístup k LDAP databázi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid "Use StartTLS?"
msgstr "Používat StartTLS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid ""
"Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS "
"to encrypt the connection."
msgstr ""
"Vyberte, zda má přpojení k LDAP serveru používat StartTLS pro šifrování "
"spojení."

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "never"
msgstr "nikdy"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "allow"
msgstr "povoleno"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "try"
msgstr "pokusit se"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "demand"
msgstr "vyžadováno"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6002
msgid "Check server's SSL certificate:"
msgstr "Kontrolovat SSL certifikát serveru:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6002
msgid ""
"When an encrypted connection is used, a server certificate can be requested "
"and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a "
"certificate, and whether certificates should be checked for validity:\n"
" * never: no certificate will be requested or checked;\n"
" * allow: a certificate will be requested, but it is not\n"
"     required or checked;\n"
" * try: a certificate will be requested and checked, but if no\n"
"    certificate is provided it is ignored;\n"
" * demand: a certificate will be requested, required, and checked.\n"
"If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or "
"tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
msgstr ""
"Při použití šifrovaného spojení, může být vyžádán a zkontrolován certifikát "
"serveru. Vyberte si, zda mají dotazy certifikát vyžadovat a zda se má "
"kontrolovat jeho platnost:\n"
" * nikdy: certifikát nebude nikdy vyžadován ani kontrolován;\n"
" * povoleno: certifikát bude vyžádán, ale není povinný a nebude\n"
"       kontrolován;\n"
" * pokusit se: certifikát bude vyžádán a zkontrolován, ale pokud\n"
"        nebude certifikát obdržen, bude to ignorováno;\n"
" * vyžadováno: certifikát je povinný a bude zkontrolován.\n"
"Je-li zapnuta kontrola certifikátů, musí být v /etc/nslcd.conf povolena "
"minimálně jedna z voleb tls_cacertdir a tls_cacertfile."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "Name services to configure:"
msgstr "Jmenné služby, které se mají nastavit:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid ""
"For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use "
"the ldap datasource."
msgstr ""
"Aby tento balík mohl fungovat, musíte upravit svůj /etc/nsswitch.conf tak, "
"aby používal datový zdroj ldap."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid ""
"You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new "
"LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these "
"changes."
msgstr ""
"Můžete si vybrat služby, které mají mít povoleno vyhledávání přes LDAP. "
"Vyhledávání přes LDAP bude přidáno jako poslední datový zdroj. Rozhodně "
"doporučujeme tyto změny zkontrolovat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
msgstr "Odstranit LDAP z nsswitch.conf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"The following services are still configured to use LDAP for lookups:\n"
" ${services}\n"
"but the libnss-ldapd package is about to be removed."
msgstr ""
"Následující služby jsou stále nastaveny, aby pro vyhledávání používaly "
"LDAP:\n"
" ${services}\n"
"avšak balík libnss-ldapd je právě odebírán ze systému."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for "
"name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for "
"most services, not cause problems, but host name resolution could be "
"affected in subtle ways."
msgstr ""
"Pokud již neplánujete používat pro překlad jmen LDAP, doporučujeme záznamy "
"odstranit. Neodstranění ldap záznamů z nsswitch.conf by většině služeb "
"nemělo dělat žádné problémy, ale překlad jmen by se mohl začít chovat "
"přinejmenším zajímavě."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
"automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
"you choose to remove the entries now."
msgstr ""
"/etc/nsswitch.conf můžete upravit ručně, nebo nechat záznamy odstranit "
"automaticky. Zvolíte-li automatické odstranění, rozhodně si provedené změny "
"v /etc/nsswitch.conf prohlédněte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-ldapd.templates:1001
msgid "Enable shadow lookups through NSS?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-ldapd.templates:1001
msgid ""
"To allow LDAP users to log in, the NSS module needs to be enabled to perform "
"shadow password lookups. The shadow entries themselves may be empty - that "
"is, there is no need for password hashes to be exposed. See http://bugs.";
"debian.org/583492 for background."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-ldapd.templates:1001
msgid ""
"Please choose whether /etc/nsswitch should have the required entry added "
"automatically (in which case it should be reviewed afterwards) or whether it "
"should be left for an administrator to edit manually."
msgstr ""

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
#~| "automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf "
#~| "if you choose to remove the entries now."
#~ msgid ""
#~ "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to add the entry "
#~ "automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
#~ "you choose to add the entry now."
#~ msgstr ""
#~ "/etc/nsswitch.conf můžete upravit ručně, nebo nechat záznamy odstranit "
#~ "automaticky. Zvolíte-li automatické odstranění, rozhodně si provedené "
#~ "změny v /etc/nsswitch.conf prohlédněte."

#~ msgid "LDAP server Uniform Resource Identifier:"
#~ msgstr "URI LDAP serveru:"

#~ msgid ""
#~ "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database when "
#~ "the root process does lookups."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte heslo, které se použije pro přístup k LDAP databázi v případech, ."
#~ "kdy rootovský proces něco vyhledává."

#~ msgid "LDAP version to use:"
#~ msgstr "Verze LDAPu, která se má použít:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter which version of the LDAP protocol is to use. It is usually "
#~ "a good idea to set this to highest available version number."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte verzi LDAP protokolu, kterou má se má používat. Obvykle se "
#~ "doporučuje použít nejvyšší dostupnou verzi."

#~ msgid ""
#~ "For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to "
#~ "use the ldap datasource. There is an example file at /usr/share/doc/"
#~ "libnss-ldap/examples/nsswitch.ldap which can be used as an example for "
#~ "your nsswitch setup."
#~ msgstr ""
#~ "Aby tento balík fungoval, musíte upravit svůj /etc/nsswitch.conf, aby "
#~ "jako zdroj dat používal ldap. V /usr/share/doc/libnss-ldap/examples/"
#~ "nsswitch.ldap se nachází vzorový soubor, který můžete použít jako základ "
#~ "pro vaše nastavení."

#~ msgid "distinguished name of the search base"
#~ msgstr "Rozlišitelný název prohledávaného stromu"

#~ msgid "password for database login account"
#~ msgstr "Heslo pro přihlášení k databázi"

#~ msgid "nsswitch.conf is not managed automatically"
#~ msgstr "nsswitch.conf není spravován automaticky"

#~ msgid "make configuration readable/writeable by owner only"
#~ msgstr "Umožnit čtení/zápis do konfigurace pouze vlastníkovi"

#~ msgid ""
#~ "Should the libnss-ldap configuration file be readable and writable only "
#~ "by the file owner?"
#~ msgstr ""
#~ "Nastavit oprávnění konfiguračního souboru libnss-ldap tak, aby jej mohl "
#~ "číst/zapisovat pouze vlastník souboru?"

#~ msgid ""
#~ "If you use passwords in your libnss-ldap configuration, it is usually a "
#~ "good idea to have the configuration set with mode 0600 (readable and "
#~ "writable only by the file's owner)."
#~ msgstr ""
#~ "Používáte-li ve své konfiguraci libnss-ldap hesla, je obvykle dobrým "
#~ "nápadem nastavit souboru práva 0600 (čtení a zápis pouze pro vlastníka "
#~ "souboru)."

#~ msgid ""
#~ "Note: As a sanity check, libnss-ldap will check if you have nscd "
#~ "installed and will only set the mode to 0600 if nscd is present."
#~ msgstr ""
#~ "Poznámka: libnss-ldap ještě zkontroluje, zda máte nainstalován nscd a "
#~ "oprávnění změní pouze v případě, že ano."

#~ msgid "database requires login"
#~ msgstr "Databáze vyžaduje přihlášení"

#~ msgid "Does the LDAP database require login?"
#~ msgstr "Vyžaduje LDAP databáze přihlášení?"

#~ msgid ""
#~ "Answer this question affirmatively only if you can't retreive entries "
#~ "from the database without logging in."
#~ msgstr ""
#~ "Souhlaste pouze v případě, že nemůžete získávat záznamy z databáze bez "
#~ "přihlášení."

#~ msgid "Note: Under a normal setup, this is not needed."
#~ msgstr "Poznámka: při běžném nastavení to není potřeba."

#~ msgid "enable automatic configuration updates by debconf"
#~ msgstr "Povolit automatické zásahy do konfigurace pomocí debconfu"

#~ msgid ""
#~ "Should debconf automatically update libnss-ldap's configuration file?"
#~ msgstr ""
#~ "Má debconf automaticky aktualizovat konfigurační soubor libnss-ldap?"

#~ msgid "libnss-ldap has been moved to use debconf for its configuration."
#~ msgstr ""
#~ "libnss-ldap se konečně pochlapil a pro svou konfiguraci používá debconf."

#~ msgid ""
#~ "The file will be prepended with \"###DEBCONF###\"; you can disable the "
#~ "debconf updates by removing that line."
#~ msgstr ""
#~ "Na začátek souboru bude přidán řádek \"###DEBCONF###\". Chcete-li, aby "
#~ "debconf do souboru nezasahoval, stačí zmíněný řádek odstranit."

#~ msgid "All new installations will have this by default."
#~ msgstr "Toto je výchozí nastavení pro všechny nové instalace."

#~ msgid ""
#~ "Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
#~ "database."
#~ msgstr "Zadejte jméno účtu, který se použije pro přístup k LDAP databázi."

#~ msgid ""
#~ "Also, before removing this package, it is wise to remove the ldap entries "
#~ "from nsswitch.conf to keep basic services functioning."
#~ msgstr ""
#~ "Podobně je vhodné při odinstalování balíčku tyto ldap záznamy z nsswitch."
#~ "conf zase odstranit, aby byla zachována funkčnost základních služeb."

#~ msgid "dc=example,dc=net"
#~ msgstr "dc=priklad,dc=cz"

#~ msgid "cn=proxyuser,dc=example,dc=net"
#~ msgstr "cn=proxyuzivatel,dc=priklad,dc=cz"

#~ msgid "Please enter the address of the LDAP server used."
#~ msgstr "Zadejte prosím adresu použitého LDAP serveru."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: