[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nový překlad PO debconf šablony balíčku debian-installer-launcher 1Hotovo, bugreport číslo: 591502

-- 
Michal Šimůnek


Reply to: