[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: V DDTSS přeloženo více jak 1000 popisů balíčkůZpráva od Michal Simunek, 19. červen 2010; 10:54:56 +0200
> [...]
> Než Vás mezi překladatele zařadím, rád bych se zeptal, jestli s překládáním
> popisů balíčků Debianu máte nějakou zkuešenost a také s webovým rozhraním
> pro překlad - DDTSS?
> [...]

S DDTSS určité zkušenosti mám — občas jsem tam opravil nějaký drobný překlep,
nebo potvrdil pár článků jako prověřené. Naopak s překládáním popisů vlastně
zkušenost nemám — nevzpomínám si, že bych někdy přeložil nějaký popis. Pokud
ano, šlo nanejvýš o jeden či dva případy.

Jsem přihlášený do konference, takže stačí odpovídat buď do ní, nebo mně.

Jan Jeroným Zvánovec

-- 
Jan Jeroným Zvanovec, jero@zvano.net
Jabber: JanJeronym@jabber.cz
OpenPGP: A583 9D8D 64E2 3030 42BE FE33 0EB7 F529 4D58 0B93
Rozumíte někdo hrobům? — http://web.zvano.net/drupal6/node/4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: