[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pppconfig 2.3.18+nmu1: Please update the PO translation for the package pppconfigHi,

A l10n NMU will happen on pppconfig pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

(there are many translations for this package as it was listed in D-I
statistics in the past)

The deadline for receiving the updated translation is
Sunday, April 11, 2010.

Thanks,

# Czech translation of pppconfig.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pppconfig\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-05 09:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-22 17:02+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <provoz@debian.cz>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../pppconfig:69
msgid "\"GNU/Linux PPP Configuration Utility\""
msgstr "\"Program pro nastavení PPP v GNU/Linuxu\""

#: ../pppconfig:128
#, fuzzy
msgid "No UI\n"
msgstr "Žádné UI"

#: ../pppconfig:131
msgid "You must be root to run this program.\n"
msgstr "Pro spuštění tohoto programu musíte být root.\n"

#: ../pppconfig:132 ../pppconfig:133
#, c-format
msgid "%s does not exist.\n"
msgstr "%s neexistuje.\n"

#: ../pppconfig:161
msgid "Can't close WTR in parent: "
msgstr "U rodiče nemohu zavřít WTR: "

#: ../pppconfig:167
msgid "Can't close RDR in parent: "
msgstr "U rodiče nemohu zavřít RDR: "

#: ../pppconfig:171
msgid "cannot fork: "
msgstr "Nemohu rozdvojit: "

#: ../pppconfig:172
msgid "Can't close RDR in child: "
msgstr "U potomka nemohu zavřít RDR: "

#: ../pppconfig:173
msgid "Can't redirect stderr: "
msgstr "Nelze přesměrovat stderr: "

#: ../pppconfig:174
msgid "Exec failed: "
msgstr "Selhalo spuštění: "

#: ../pppconfig:178
msgid "Internal error: "
msgstr "Vnitřní chyba: "

#: ../pppconfig:255
msgid "Create a connection"
msgstr "Vytvořit spojení"

#: ../pppconfig:259
#, c-format
msgid "Change the connection named %s"
msgstr "Změnit spojení nazvané %s"

#: ../pppconfig:262
#, c-format
msgid "Create a connection named %s"
msgstr "Vytvořit spojení nazvané %s"

#: ../pppconfig:270
#, fuzzy
msgid ""
"This is the PPP configuration utility. It does not connect to your isp: "
"just configures ppp so that you can do so with a utility such as pon. It "
"will ask for the username, password, and phone number that your ISP gave "
"you. If your ISP uses PAP or CHAP, that is all you need. If you must use a "
"chat script, you will need to know how your ISP prompts for your username "
"and password. If you do not know what your ISP uses, try PAP. Use the up "
"and down arrow keys to move around the menus. Hit ENTER to select an item. "
"Use the TAB key to move from the menu to <OK> to <CANCEL> and back. To move "
"on to the next menu go to <OK> and hit ENTER. To go back to the previous "
"menu go to <CANCEL> and hit enter."
msgstr ""
"Toto je nástroj pro nastavení PPP připojení. PPPconfig samotný neprovádí \n"
"připojení k poskytovateli, ale pouze nastaví systém tak, abyste se mohli \n"
"připojit např. programem pon. Budete dotázáni na uživatelské jméno, heslo, \n"
"telefonní číslo a typ autentizace, kterou váš poskytovatel vyžaduje. \n"
"Musíte-li použít chat autentizaci, musíte znát i veškeré výzvy vyžadované \n"
"pro přihášení. Pokud nevíte, jakou autentizaci váš poskytovatel používá, \n"
"zkuste PAP. \n"
"Pro pohyb v menu použijte šipky nahoru a dolů, výběr potvrďte klávesou \n"
"Enter. Klávesou Tab můžte přeskakovat mezi menu a tlačítky <OK> a \n"
"<Cancel>, jež vás v průvodci přesouvají dopředu/zpět."

#: ../pppconfig:271
msgid "Main Menu"
msgstr "Hlavní menu"

#: ../pppconfig:273
msgid "Change a connection"
msgstr "Změnit spojení"

#: ../pppconfig:274
msgid "Delete a connection"
msgstr "Smazat spojení"

#: ../pppconfig:275
msgid "Finish and save files"
msgstr "Skončit a uložit soubory"

#: ../pppconfig:283
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Please select the authentication method for this connection. PAP is the "
"method most often used in Windows 95, so if your ISP supports the NT or "
"Win95 dial up client, try PAP. The method is now set to %s."
msgstr ""
"\n"
"Vyberte autentizační metodu pro toto spojení. Na Windows se nejčastěji \n"
"používá metoda PAP, takže je pravděpodobné, že ji váš poskytovatel \n"
"podporuje. Momentálně vybraná metoda je %s."

#: ../pppconfig:284
#, c-format
msgid " Authentication Method for %s"
msgstr " Autentizační metoda pro %s"

#: ../pppconfig:285
msgid "Peer Authentication Protocol"
msgstr "PAP (Peer Authentication Protocol)"

#: ../pppconfig:286
msgid "Use \"chat\" for login:/password: authentication"
msgstr "Pro autentizaci pomocí výzvy:/hesla: použijte metodu \"chat\""

#: ../pppconfig:287
msgid "Crypto Handshake Auth Protocol"
msgstr "CHAP (Crypto Handshake Auth Protocol)"

#: ../pppconfig:309
#, fuzzy
msgid ""
"Please select the property you wish to modify, select \"Cancel\" to go back "
"to start over, or select \"Finished\" to write out the changed files."
msgstr ""
"\n"
"Vyberte vlastnost, kterou chcete upravit, \"Cancel\" pro návrat zpět, nebo \n"
"\"Hotovo\" pro uložení provedených změn."

#: ../pppconfig:310
#, c-format
msgid "\"Properties of %s\""
msgstr "\"Vlastnosti připojení %s\""

#: ../pppconfig:311
#, c-format
msgid "%s Telephone number"
msgstr "%s Telefonní číslo"

#: ../pppconfig:312
#, c-format
msgid "%s Login prompt"
msgstr "%s Výzva k přihlášení"

#: ../pppconfig:314
#, c-format
msgid "%s ISP user name"
msgstr "%s Uživatelské jméno"

#: ../pppconfig:315
#, c-format
msgid "%s Password prompt"
msgstr "%s Výzva pro zadání hesla"

#: ../pppconfig:317
#, c-format
msgid "%s ISP password"
msgstr "%s Heslo pro připojení"

#: ../pppconfig:318
#, c-format
msgid "%s Port speed"
msgstr "%s Rychlost portu"

#: ../pppconfig:319
#, c-format
msgid "%s Modem com port"
msgstr "%s Port pro modem"

#: ../pppconfig:320
#, c-format
msgid "%s Authentication method"
msgstr "%s Autentizační metoda"

#: ../pppconfig:322
msgid "Advanced Options"
msgstr "Rozšířené možnosti"

#: ../pppconfig:324
msgid "Write files and return to main menu."
msgstr "Zapsat soubory a vrátit se zpět do hlavního menu."

#: ../pppconfig:360
#, fuzzy
msgid ""
"This menu allows you to change some of the more obscure settings. Select "
"the setting you wish to change, and select \"Previous\" when you are done. "
"Use the arrow keys to scroll the list."
msgstr ""
"Toto menu vám umožňuje změnit\n"
" některé z méně obvyklých nastavení. Až budete s nastavováním hotovi, \n"
"zvolte \"Předchozí\"."

#: ../pppconfig:361
#, c-format
msgid "\"Advanced Settings for %s\""
msgstr "\"Rozšířené možnosti pro %s\""

#: ../pppconfig:362
#, c-format
msgid "%s Modem init string"
msgstr "%s Inicializační řetězec modemu"

#: ../pppconfig:363
#, c-format
msgid "%s Connect response"
msgstr "%s Odpověď na připojení"

#: ../pppconfig:364
#, c-format
msgid "%s Pre-login chat"
msgstr "%s Konverzace před připojením"

#: ../pppconfig:365
#, c-format
msgid "%s Default route state"
msgstr "%s Stav implicitního směrování"

#: ../pppconfig:366
#, c-format
msgid "%s Set ip addresses"
msgstr "%s Nastaví ip adresy"

#: ../pppconfig:367
#, c-format
msgid "%s Turn debugging on or off"
msgstr "%s Zapne/vypne ladění"

#: ../pppconfig:368
#, c-format
msgid "%s Turn demand dialing on or off"
msgstr "%s Zapne/vypne vytáčení na žádost"

#: ../pppconfig:369
#, c-format
msgid "%s Turn persist on or off"
msgstr "%s Zapne/vypne trvalé spojení"

#: ../pppconfig:371
#, c-format
msgid "%s Change DNS"
msgstr "%s Změní DNS"

#: ../pppconfig:372
msgid "           Add a ppp user"
msgstr "           Přidá ppp uživatele"

#: ../pppconfig:374
#, c-format
msgid "%s Post-login chat "
msgstr "%s Konverzace po připojení"

#: ../pppconfig:376
#, c-format
msgid "%s Change remotename "
msgstr "%s Změní vzdálené jméno"

#: ../pppconfig:378
#, c-format
msgid "%s Idle timeout "
msgstr "%s Doba nečinnosti"

#: ../pppconfig:389
msgid "Return to previous menu"
msgstr "Návrat do předchozího menu"

#: ../pppconfig:391
msgid "Exit this utility"
msgstr "Ukončení tohoto programu"

#: ../pppconfig:539
#, c-format
msgid "Internal error: no such thing as %s, "
msgstr "Vnitřní chyba: %s neexistuje, "

#: ../pppconfig:546
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the text of connect acknowledgement, if any. This string will be sent "
"when the CONNECT string is received from the modem. Unless you know for "
"sure that your ISP requires such an acknowledgement you should leave this as "
"a null string: that is, ''."
msgstr ""
"\n"
"Pokud jej používáte, zadejte text potvrzující spojení. Tento řetězec \n"
"odeslán po obdržení řetězce CONNECT. Pokud stoprocentně nevíte, zda váš \n"
"poskytovatel toto potvrzení vyžaduje, měli byste zde ponechat prázdný \n"
"řetězec, tj. ''.\n"

#: ../pppconfig:547
msgid "Ack String"
msgstr "Potvrzovací řetězec"

#: ../pppconfig:555
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the text of the login prompt. Chat will send your username in "
"response. The most common prompts are login: and username:. Sometimes the "
"first letter is capitalized and so we leave it off and match the rest of the "
"word. Sometimes the colon is omitted. If you aren't sure, try ogin:."
msgstr ""
"\n"
"Zadejte text výzvy k přihlášení. Chat jako odpověď odešle vaše uživatelské \n"
"jméno. Nejčastější výzvy jsou login: a username:. Občas bývá první písmeno \n"
"velké, tudíž se vynechává a porovnává se pouze zbytek slova. Poskytovatel \n"
"někdy vynechává i závěrečnou dvojtečku. Pro začátek zkuste ogin:.\n"

#: ../pppconfig:556
msgid "Login Prompt"
msgstr "Výzva k přihlášení"

#: ../pppconfig:564
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the text of the password prompt. Chat will send your password in "
"response. The most common prompt is password:. Sometimes the first letter "
"is capitalized and so we leave it off and match the last part of the word."
msgstr ""
"\n"
"Zadejte text výzvy k zadání hesla. Chat jako odpověď odešle vaše heslo. \n"
"Nejčastější výzva je password:. Občas bývá první písmeno velké, tudíž se \n"
"vynechává a porovnává se pouze zbytek slova. \n"

#: ../pppconfig:564
msgid "Password Prompt"
msgstr "Výzva k zadání hesla"

#: ../pppconfig:572
#, fuzzy
msgid ""
"You probably do not need to put anything here. Enter any additional input "
"your isp requires before you log in. If you need to make an entry, make the "
"first entry the prompt you expect and the second the required response. "
"Example: your isp sends 'Server:' and expect you to respond with "
"'trilobite'. You would put 'erver trilobite' (without the quotes) here. "
"All entries must be separated by white space. You can have more than one "
"expect-send pair."
msgstr ""
"\n"
"Velmi pravděpodobně zde nemusíte zadávat nic. Pokud váš poskytovatel \n"
"vyžaduje tuto položku, zadejte nejprve očekávanou výzvu a pak odpověď. \n"
"Například: Poskytovatel pošle výzvu 'Server:' a očekává, že odpovíte \n"
"'trilobit'. V tomto případě zde zadejte 'erver trilobit' (bez apostrofů). \n"
"Všechny položky musí být odděleny bílým místem. Můžete použít několik \n"
"párů výzva-odpověď.\n"
" "

#: ../pppconfig:572
msgid "Pre-Login"
msgstr "Před přihlášením"

#: ../pppconfig:580
#, fuzzy
msgid ""
"You probably do not need to change this. It is initially '' \\d\\c which "
"tells chat to expect nothing, wait one second, and send nothing. This gives "
"your isp time to get ppp started. If your isp requires any additional input "
"after you have logged in you should put it here. This may be a program name "
"like ppp as a response to a menu prompt. If you need to make an entry, make "
"the first entry the prompt you expect and the second the required response. "
"Example: your isp sends 'Protocol' and expect you to respond with 'ppp'. "
"You would put 'otocol ppp' (without the quotes) here. Fields must be "
"separated by white space. You can have more than one expect-send pair."
msgstr ""
"\n"
"Pravděpodobně zde nemusíte nic měnit. Implicitně je zde '' \\d\\c, \n"
"což znamená, že chat nemá nic očekávat, má počkat jednu sekundu a poté se \n"
"nemá nic odesílat. To dá vašemu poskytovateli dostatek času pro spuštění \n"
"ppp. Vyžaduje-li poskytovatel nějaké další odezvy, můžete je zadat zde. \n"
"Například: Poskytovatel pošle výzvu 'Protokol:' a očekává, že odpovíte \n"
"'ppp'. V takovém případě zde zadejte 'otocol ppp' (bez apostrofů). \n"
"Všechny položky musí být odděleny bílým místem. Můžete použít několik \n"
"párů výzva-odpověď.\n"
" "

#: ../pppconfig:580
msgid "Post-Login"
msgstr "Po přihlášení"

#: ../pppconfig:603
#, fuzzy
msgid "Enter the username given to you by your ISP."
msgstr ""
"\n"
"Zadejte uživatelské jméno přidělené poskytovatelem."

#: ../pppconfig:604
msgid "User Name"
msgstr "Uživatelské jméno"

#: ../pppconfig:621
#, fuzzy
msgid ""
"Answer 'yes' to have the port your modem is on identified automatically. It "
"will take several seconds to test each serial port. Answer 'no' if you "
"would rather enter the serial port yourself"
msgstr ""
"\n"
"Pokud chcete, aby pppconfig automaticky rozpoznal port, na kterém je modem \n"
"připojen, odpovězte 'ano'. (Zkoušení každého portu může trvat několik \n"
"sekund). Chctele-li zadat port ručně, odpovězte \"ne\"."

#: ../pppconfig:622
msgid "Choose Modem Config Method"
msgstr "Vyberte způsob nastavení modemu"

#: ../pppconfig:625
#, fuzzy
msgid "Can't probe while pppd is running."
msgstr ""
"\n"
"Nelze zkoušet zatímco pppd běží."

#: ../pppconfig:632
#, c-format
msgid "Probing %s"
msgstr "Zkouším %s"

#: ../pppconfig:639
#, fuzzy
msgid ""
"Below is a list of all the serial ports that appear to have hardware that "
"can be used for ppp. One that seems to have a modem on it has been "
"preselected. If no modem was found 'Manual' was preselected. To accept the "
"preselection just hit TAB and then ENTER. Use the up and down arrow keys to "
"move among the selections, and press the spacebar to select one. When you "
"are finished, use TAB to select <OK> and ENTER to move on to the next item. "
msgstr ""
"\n"
"Níže je seznam všech sériových portů, které by k sobě mohly mít připojen \n"
"modem. Port, ke kterému je modem připojen, je předvybrán. \n"
"Pro pohyb mezi volbami použijte šipku nahoru a dolů, výběr provedete \n"
"klávesou mezera. Po skončení výběru skočte na tlačítko <OK> klávesou \n"
"Tab a potvrďte klávesou Enter. "

#: ../pppconfig:639
msgid "Select Modem Port"
msgstr "Vyberte modemový port"

#: ../pppconfig:641
msgid "Enter the port by hand. "
msgstr "Zadat port ručně. "

#: ../pppconfig:649
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the port your modem is on. /dev/ttyS0 is COM1 in DOS. /dev/ttyS1 is "
"COM2 in DOS. /dev/ttyS2 is COM3 in DOS. /dev/ttyS3 is COM4 in DOS. /dev/"
"ttyS1 is the most common. Note that this must be typed exactly as shown. "
"Capitalization is important: ttyS1 is not the same as ttys1."
msgstr ""
"\n"
"Zadejte port, na kterém se nachází modem. \n"
"/dev/ttyS0 je v DOSu COM1. \n"
"/dev/ttyS1 je v DOSu COM2. \n"
"/dev/ttyS2 je v DOSu COM3. \n"
"/dev/ttyS3 je v DOSu COM4. \n"
"/dev/ttyS1 je nejčastější. Při zadávání si dejte pozor na velká a malá \n"
"písmena: ttyS1 není stejné jako ttys1."

#: ../pppconfig:655
msgid "Manually Select Modem Port"
msgstr "Ručně vybrat port modemu"

#: ../pppconfig:670
#, fuzzy
msgid ""
"Enabling default routing tells your system that the way to reach hosts to "
"which it is not directly connected is via your ISP. This is almost "
"certainly what you want. Use the up and down arrow keys to move among the "
"selections, and press the spacebar to select one. When you are finished, "
"use TAB to select <OK> and ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Povolením implicitního směrování říkáte systému, že cesta k neznámým \n"
"počítačům má vést přes vašeho poskytovatele, což je obvykle to, co chcete. \n"
"Pro pohyb mezi volbami použijte šipku nahoru a dolů, výběr provedete \n"
"klávesou mezera. Po skončení výběru skočte na tlačítko <OK> klávesou \n"
"Tab a potvrďte klávesou Enter."

#: ../pppconfig:671
msgid "Default Route"
msgstr "Implicitní směrování"

#: ../pppconfig:672
msgid "Enable default route"
msgstr "Povolit implicitní směrování"

#: ../pppconfig:673
msgid "Disable default route"
msgstr "Zakázat implicitní směrování"

#: ../pppconfig:680
#, fuzzy
msgid ""
"You almost certainly do not want to change this from the default value of "
"noipdefault. This not the place for your nameserver ip numbers. It is the "
"place for your ip number if and only if your ISP has assigned you a static "
"one. If you have been given only a local static ip, enter it with a colon "
"at the end, like this: 192.168.1.2: If you have been given both a local and "
"a remote ip, enter the local ip, a colon, and the remote ip, like this: "
"192.168.1.2:10.203.1.2 "
msgstr ""
"\n"
"Téměř jistě zde chcete ponechat standardní hodnotu noipdefault. Konkrétní \n"
"IP adresu sem zadejte pouze v případě, že vám poskytovatel přidělil \n"
"statickou adresu. Máte-li pouze lokální statickou ip adresu, zadejte ji \n"
"s dvojtečkou na konci - např. 192.168.1.2: Znáte-li lokální i vzdálenou \n"
"statickou ip adresu, zadejte lokální ip adresu, dvojtečku a vzdálenou ip \n"
"adresu - např. 192.168.1.2:10.203.1.2 "

#: ../pppconfig:681
msgid "IP Numbers"
msgstr "IP adresy"

#: ../pppconfig:688
#, fuzzy
msgid ""
"Enter your modem port speed (e.g. 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). I "
"suggest that you leave it at 115200."
msgstr ""
"\n"
"Zadejte rychlost modemu (např. 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). \n"
"Doporučuji ponechat 115200."

#: ../pppconfig:689
msgid "Speed"
msgstr "Rychlost"

#: ../pppconfig:697
#, fuzzy
msgid ""
"Enter modem initialization string. The default value is ATZ, which tells "
"the modem to use it's default settings. As most modems are shipped from the "
"factory with default settings that are appropriate for ppp, I suggest you "
"not change this."
msgstr ""
"\n"
"Zadejte inicializační řetězec pro modem. Implicitní hodnota je ATZ, což \n"
"říká, že se mají použít tovární nastavení. Protože je většina modemů \n"
"nastavena správně již od výrobce, doporučuji tuto hodnotu neměnit."

#: ../pppconfig:698
msgid "Modem Initialization"
msgstr "Inicializace modemu"

#: ../pppconfig:711
#, fuzzy
msgid ""
"Select method of dialing. Since almost everyone has touch-tone, you should "
"leave the dialing method set to tone unless you are sure you need pulse. "
"Use the up and down arrow keys to move among the selections, and press the "
"spacebar to select one. When you are finished, use TAB to select <OK> and "
"ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Zadejte způsob vytáčení. Pulzní vytáčení vyberte pouze v případě, že jste \n"
"připojeni na velmi starou ústřednu. \n"
"Pro pohyb mezi volbami použijte šipku nahoru a dolů, výběr provedete \n"
"klávesou mezera. Po skončení výběru skočte na tlačítko <OK> klávesou \n"
"Tab a potvrďte klávesou Enter."

#: ../pppconfig:712
msgid "Pulse or Tone"
msgstr "pulsní nebo tónová"

#: ../pppconfig:719
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the number to dial. Don't include any dashes. See your modem manual "
"if you need to do anything unusual like dialing through a PBX."
msgstr ""
"\n"
"Zadejte telefonní číslo, které se bude vytáčet. Vynechejte mezery a \n"
"pomlčky. Pro případné speciality se podívejte do návodu ke svému modemu."

#: ../pppconfig:720
msgid "Phone Number"
msgstr "Telefonní číslo"

#. ;
#: ../pppconfig:732
#, fuzzy
msgid "Enter the password your ISP gave you."
msgstr ""
"\n"
"Zadejte heslo, které vám poskytovatel přidělil."

#: ../pppconfig:733
msgid "Password"
msgstr "Heslo"

#: ../pppconfig:797
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the name you wish to use to refer to this isp. You will probably want "
"to give the default name of 'provider' to your primary isp. That way, you "
"can dial it by just giving the command 'pon'. Give each additional isp a "
"unique name. For example, you might call your employer 'theoffice' and your "
"university 'theschool'. Then you can connect to your isp with 'pon', your "
"office with 'pon theoffice', and your university with 'pon theschool'. "
"Note: the name must contain no spaces."
msgstr ""
"\n"
"Zadejte jméno, kterým se chcete odkazovat na tohoto poskytovatele. "
"Hlavnímu \n"
"poskytovateli můžete ponechat implicitní jméno 'provider', protože pak se \n"
"můžte připojit příkazem 'pon' bez dalších parametrů. Dalším poskytovatelům \n"
"pak přidělte vhodná jedinečná jména, jako 'monopol' nebo 'univerzita'. \n"
"K těmto poskytovatelům se pak můžete připojit příkazem 'pon monopol' nebo \n"
"'pon univerzita'. \n"
"Poznámka: jména nesmí obsahovat mezery."

#: ../pppconfig:798
msgid "Provider Name"
msgstr "Jméno poskytovatele"

#: ../pppconfig:802
msgid "This connection exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Toto spojení již existuje. Chcete jej přepsat?"

#: ../pppconfig:803
msgid "Connection Exists"
msgstr "Spojení existuje"

#: ../pppconfig:816
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Finished configuring connection and writing changed files. The chat strings "
"for connecting to the ISP are in /etc/chatscripts/%s, while the options for "
"pppd are in /etc/ppp/peers/%s. You may edit these files by hand if you "
"wish. You will now have an opportunity to exit the program, configure "
"another connection, or revise this or another one."
msgstr ""
"\n"
"Spojení je nastaveno a změny uloženy. Řetězce pro chat jsou uloženy v \n"
"/etc/chatscripts/%s, parametry pro pppd jsou v /etc/ppp/peers/%s. Tyto \n"
"soubory můžete upravit i ručně. Nyní můžete opustit program, vytvořit \n"
"nové připojení, nebo upravit některé stávající."

#: ../pppconfig:817
msgid "Finished"
msgstr "Hotovo"

#: ../pppconfig:853
msgid "Create Connection"
msgstr "Vytvořit spojení"

#: ../pppconfig:886
msgid "No connections to change."
msgstr "Žádná spojení pro úpravu."

#: ../pppconfig:886 ../pppconfig:890
msgid "Select a Connection"
msgstr "Vyberte spojení"

#: ../pppconfig:890
msgid "Select connection to change."
msgstr "Vyberte spojení, které chcete změnit."

#: ../pppconfig:913
msgid "No connections to delete."
msgstr "Žádná spojení pro smazání."

#: ../pppconfig:913 ../pppconfig:917
msgid "Delete a Connection"
msgstr "Smazat spojení"

#: ../pppconfig:917
#, fuzzy
msgid "Select connection to delete."
msgstr ""
"\n"
"Vyberte spojení, které chcete smazat."

#: ../pppconfig:917 ../pppconfig:919
msgid "Return to Previous Menu"
msgstr "Návrat do předchozího menu"

#: ../pppconfig:926
#, fuzzy
msgid "Do you wish to quit without saving your changes?"
msgstr ""
"\n"
"Chcete skončit bez uložení provedených změn?"

#: ../pppconfig:926
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"

#: ../pppconfig:938
msgid "Debugging is presently enabled."
msgstr ""

#: ../pppconfig:938
msgid "Debugging is presently disabled."
msgstr ""

#: ../pppconfig:939
#, fuzzy, c-format
msgid "Selecting YES will enable debugging. Selecting NO will disable it. %s"
msgstr ""
"\n"
"Výberem ANO povolíte informace pro ladění, výběrem NE tyto informace \n"
"zakážete. Momentálně je vybráno %s."

#: ../pppconfig:939
msgid "Debug Command"
msgstr "Ladění"

#: ../pppconfig:954
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Selecting YES will enable demand dialing for this provider. Selecting NO "
"will disable it. Note that you will still need to start pppd with pon: "
"pppconfig will not do that for you. When you do so, pppd will go into the "
"background and wait for you to attempt access something on the Net, and then "
"dial up the ISP. If you do enable demand dialing you will also want to set "
"an idle-timeout so that the link will go down when it is idle. Demand "
"dialing is presently %s."
msgstr ""
"\n"
"Výběrem ANO/NE povolíte/zakážete pro tohoto poskytovatele vytáčení na \n"
"vyžádání. Poznamenejme, že pppd stále budete muset spustit ručně příkazem \n"
"pon. pppd se tak spustí na pozadí, kde bude čekat, až zachytí pokus o "
"přístup \n"
"k Internetu a pak se automaticky připojí k poskytovateli. Při zapnutí této \n"
"volby také budete chtít nastavit dobu nečinnosti, po které se má linka "
"shodit. \n"
"Vytáčení na vyžádání je momentálně %s."

#: ../pppconfig:954
msgid "Demand Command"
msgstr "Vytáčení na vyžádání"

#: ../pppconfig:968
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Selecting YES will enable persist mode. Selecting NO will disable it. This "
"will cause pppd to keep trying until it connects and to try to reconnect if "
"the connection goes down. Persist is incompatible with demand dialing: "
"enabling demand will disable persist. Persist is presently %s."
msgstr ""
"\n"
"Výběrem ANO/NE povolíte/zakážete trvalý režim. Tímto způsobíte, že pppd \n"
"se bude snažit připojit tak dlouho, dokud se mu to nepovede. Spadne-li \n"
"spojení, pppd se jej bude snažit obnovit. Trvalý režim je neslučitelný \n"
"s vytáčením na vyžádání (zapnete-li jedno, druh0 se vypne). \n"
"Trvalý režim je nyní %s."

#: ../pppconfig:968
msgid "Persist Command"
msgstr "Trvalý režim"

#: ../pppconfig:992
#, fuzzy
msgid ""
"Choose a method. 'Static' means that the same nameservers will be used "
"every time this provider is used. You will be asked for the nameserver "
"numbers in the next screen. 'Dynamic' means that pppd will automatically "
"get the nameserver numbers each time you connect to this provider. 'None' "
"means that DNS will be handled by other means, such as BIND (named) or "
"manual editing of /etc/resolv.conf. Select 'None' if you do not want /etc/"
"resolv.conf to be changed when you connect to this provider. Use the up and "
"down arrow keys to move among the selections, and press the spacebar to "
"select one. When you are finished, use TAB to select <OK> and ENTER to move "
"on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Vyberte způsob práce s DNS. 'Statické DNS' znamená, že se pokaždé použijí \n"
"stejné DNS servery, na jejichž ip adresy budete dotázáni na další \n"
"obrazovce. 'Dynamické DNS' znamená, že pppd získá ip adresy jmenných \n"
"serverů při každém připojení k poskytovateli. 'Jiný způsob' znamená, že \n"
"budete DNS spravovat jiným způsobem, např. pomocí BINDu (named) nebo \n"
"ruční úpravou /etc/resolv.conf. \n"
"Pro pohyb mezi volbami použijte šipku nahoru a dolů, výběr provedete \n"
"klávesou mezera. Po skončení výběru skočte na tlačítko <OK> klávesou \n"
"Tab a potvrďte klávesou Enter."

#: ../pppconfig:993
msgid "Configure Nameservers (DNS)"
msgstr "Nastavit jmenné servery (DNS)"

#: ../pppconfig:994
msgid "Use static DNS"
msgstr "Použít statické DNS"

#: ../pppconfig:995
msgid "Use dynamic DNS"
msgstr "Použít dynamické DNS"

#: ../pppconfig:996
msgid "DNS will be handled by other means"
msgstr "DNS bude spravováno jiným způsobem"

#: ../pppconfig:1001
#, fuzzy
msgid "Enter the IP number for your primary nameserver."
msgstr ""
"\n"
"Zadejte IP adresu primárního jmenného serveru."

#: ../pppconfig:1002 ../pppconfig:1012
msgid "IP number"
msgstr "IP adresa"

#: ../pppconfig:1012
#, fuzzy
msgid "Enter the IP number for your secondary nameserver (if any)."
msgstr ""
"\n"
"Zadejte IP adresu sekundárního jmenného serveru (pokud existuje)."

#: ../pppconfig:1043
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the username of a user who you want to be able to start and stop ppp. "
"She will be able to start any connection. To remove a user run the program "
"vigr and remove the user from the dip group. "
msgstr ""
"\n"
"Zadejte uživatele, který má mít právo spustit a zastavit ppp. (Může pak \n"
"spustit libovolné spojení.) Chcete-li uživateli odebrat práva na spuštění \n"
"ppp, spusťte program vigr a odeberte uživatele ze skupiny dip. "

#: ../pppconfig:1044
msgid "Add User "
msgstr "Přidat uživatele "

#: ../pppconfig:1047
#, fuzzy, c-format
msgid "No such user as %s. "
msgstr ""
"\n"
"Uživatel %s neexistuje. "

#: ../pppconfig:1060
#, fuzzy
msgid ""
"You probably don't want to change this. Pppd uses the remotename as well as "
"the username to find the right password in the secrets file. The default "
"remotename is the provider name. This allows you to use the same username "
"with different providers. To disable the remotename option give a blank "
"remotename. The remotename option will be omitted from the provider file "
"and a line with a * instead of a remotename will be put in the secrets file."
msgstr ""
"\n"
"Tuto položku pravděpodobně nepotřebujete měnit. PPPD používá vzdálené \n"
"jméno zároveň s uživatelským jménem pro nalezení správného hesla \n"
"v utajovaném souboru. Implicitní vzdálené jméno je jméno poskytovatele, \n"
"což vám umožňuje použít stejné přihlašovací jméno pro různé poskytovatele. \n"
"Pro zakázání této vlastnosti zadejte prázdné jméno - tato volba pak bude \n"
"v souboru o poskytovateli vynechána a do tajného souboru s hesly se místo \n"
"vzdáleného jména vloží hvězdička. \n"

#: ../pppconfig:1060
msgid "Remotename"
msgstr "Vzdálené jméno"

#: ../pppconfig:1068
#, fuzzy
msgid ""
"If you want this PPP link to shut down automatically when it has been idle "
"for a certain number of seconds, put that number here. Leave this blank if "
"you want no idle shutdown at all."
msgstr ""
"\n"
"Chcete-li, aby se toto PPP spojení automaticky ukončilo po určité době \n"
"nečinnosti, zadejte zde požadovaný počet sekund. Nechcete-li spojení \n"
"ukončovat, ponechte pole prázdné. \n"

#: ../pppconfig:1068
msgid "Idle Timeout"
msgstr "Doba nečinnosti"

#: ../pppconfig:1078 ../pppconfig:1689
#, c-format
msgid "Couldn't open %s.\n"
msgstr "Nelze otevřít %s.\n"

#: ../pppconfig:1394 ../pppconfig:1411 ../pppconfig:1588
#, c-format
msgid "Can't open %s.\n"
msgstr "Nelze otevřít %s.\n"

#: ../pppconfig:1396 ../pppconfig:1413 ../pppconfig:1591
#, c-format
msgid "Can't lock %s.\n"
msgstr "Nelze zamknout %s.\n"

#: ../pppconfig:1690
#, c-format
msgid "Couldn't print to %s.\n"
msgstr "Nelze zapisovat do %s.\n"

#: ../pppconfig:1692 ../pppconfig:1693
#, c-format
msgid "Couldn't rename %s.\n"
msgstr "Nelze přejmenovat %s.\n"

#: ../pppconfig:1709
#, fuzzy
msgid ""
"pppconfig is an interactive, menu driven utility to help automate setting up "
"a dial up ppp connection. It currently supports PAP, CHAP, and chat "
"authentication. It uses the standard pppd configuration files. It does not "
"make a connection to your isp, it just configures your system so that you "
"can do so with a utility such as pon. It can detect your modem, and it can "
"configure ppp for dynamic dns, multiple ISP's and demand dialing. Before "
"running pppconfig you should know what sort of authentication your isp "
"requires, the username and password that they want you to use, and the phone "
"number. If they require you to use chat authentication, you will also need "
"to know the login and password prompts and any other prompts and responses "
"required for login. If you can't get this information from your isp you "
"could try dialing in with minicom and working through the procedure until "
"you get the garbage that indicates that ppp has started on the other end. "
"Since pppconfig makes changes in system configuration files, you must be "
"logged in as root or use sudo to run it. \n"
msgstr ""
"pppconfig je interaktivní nástroj pro vytvoření a správu vytáčeného ppp \n"
"připojení. Momentálně podporuje autentizace PAP, CHAP a chat. PPPconfig \n"
"samotný neprovádí připojení k poskytovateli, ale pouze nastaví systém tak, \n"
"abyste se mohli připojit např. programem pon. Používá standardní \n"
"konfigurační soubory programu pppd, umí rozpoznat připojený modem a zvládá \n"
"i pokročilejší funkce jako vytáčení na vyžádání. \n"
"\n"
"Před spuštěním pppconfigu byste si měli zjistit uživatelské jméno, heslo, \n"
"telefonní číslo a typ autentizace, kterou váš poskytovatel vyžaduje. \n"
"Při použití chat autentizace musíte znát i veškeré výzvy vyžadované pro \n"
"přihášení. Nemůžete-li tyto informace od svého poskytovatele získat, \n"
"můžete se zkusit přihlásit minicomem a prokousat se přihlášením ručně. \n"
"\n"
"Protože pppconfig mění některé systémové soubory, musíte být přihlášeni \n"
"jako root, nebo použít program sudo. \n"
" \n"

#: ../pppconfig:1698
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] | [--"
"gdialog] [--noname] | [providername]]'--version' prints the version. '--"
"help' prints a help message.'--dialog' uses dialog instead of gdialog. '--"
"whiptail' uses whiptail."
msgstr ""
"Použití: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] |\n"
" [--gdialog] [--noname] | [jméno_poskytovatele]]\n"
"\n"
"'--version' zobrazí verzi. '--help' zobrazí nápovědu.\n"
"'--dialog' místo gdialogu použije dialog. '--whiptail' použije whiptail.\n"
"'--gdialog' použije gdialog. '--noname' vynutí název poskytovatele "
"'provider'.\n"
"'jméno_poskytovatele' použije pro jméno poskytovatele "
"'jméno_poskytovatele'.\n"

Reply to: