[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nový překlad PO debconf šablony balíčku memtest86 virtuoso-opensource 6.1.0+dfsg2-2Hotovo, bugreport číslo: 573772

-- 
Michal Šimůnek


Reply to: