[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

webfs 1.21+ds1-3: Please update debconf PO translation for the package webfsHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
webfs. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Tuesday, March 23, 2010.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webfs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: webfs@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-09 07:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-28 19:43+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "IP address webfsd should listen on:"
msgid "IP address webfsd should listen to:"
msgstr "IP adresa, na které má webfsd poslouchat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"On a system with multiple IP addresses, webfsd can be configured to listen "
"to only one of them."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "If you leave this empty, webfsd will listen to all IP addresses."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Timeout for network connections:"
msgstr "Doba pro vypršení neaktivních síťových spojení:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Number of parallel network connections:"
msgstr "Počet paralelních síťových spojení:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"For small private networks, the default number of parallel network "
"connections should be fine. This can be increased for larger networks."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Directory cache size:"
msgstr "Velikost adresářové mezipaměti:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "webfsd can keep cached directory listings. By default, the size of the "
#| "cache is limited to 128 entries. If you have a very big directory tree, "
#| "you might want to raise this value."
msgid ""
"Directory listings can be cached by webfsd. By default, the size of the "
"cache is limited to 128 entries. If the web server has very big directory "
"trees, you might want to raise this value."
msgstr ""
"webfsd si uchovává předchozí výpisy adresářů v mezipaměti. Výchozí velikost "
"mezipaměti je 128 záznamů. Jestliže máte opravdu velký adresářový strom, "
"můžete hodnotu zvýšit."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Host name for webfsd:"
msgid "Incoming port number for webfsd:"
msgstr "Jméno počítače pro webfsd:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please enter the port number for webfsd to listen to. If you leave this "
"blank, the default port (8000) will be used."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Enable virtual hosts?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please choose this option if you want webfsd support name-based virtual "
#| "hosts. The first directory level below your document root will then be "
#| "used as hostname."
msgid ""
"This option allows webfsd to support name-based virtual hosts, taking the "
"directories immediately below the document root as host names."
msgstr ""
"Chcete-li ve webfsd podporu pro virtuální servery založené na jménech (name-"
"based virtual hosts), odpovězte kladně. První úroveň adresářů pod kořenem "
"stromu dokumentů pak bude použita jako jména počítačů."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Document root for webfsd:"
msgstr "Kořen stromu dokumentů webfsd:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "webfsd is a lightweight HTTP server which only serves static files. You "
#| "can use it for example to provide HTTP access to your anonymous FTP "
#| "server."
msgid ""
"Webfsd is a lightweight HTTP server for mostly static content. Its most "
"obvious use is to provide HTTP access to an anonymous FTP server."
msgstr ""
"webfsd je lehký HTTP server, který nabízí pouze statické soubory. Můžete jej "
"například využít pro zpřístupnění obsahu anonymního FTP serveru přes HTTP."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You need to specify the document root for the webfs daemon, i.e. the "
#| "directory tree which will be exported."
msgid "Please specify the document root for the webfs daemon."
msgstr ""
"Musíte zadat kořen stromu dokumentů pro daemon webfsd, jinými slovy adresář, "
"jehož obsah (včetně podadresářů) se bude exportovat."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Leave this blank if you don't want webfsd started by the system at boot "
#| "time."
msgid "If you leave this field blank, webfsd will not be started at boot time."
msgstr ""
"Nechcete-li, aby se webfsd spouštěl při zavádění systému, ponechte pole "
"prázdné."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Host name for webfsd:"
msgstr "Jméno počítače pro webfsd:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "By default, webfsd uses the machine name as host name."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"You can specify an alternate host name to be used as an external alias name "
"(for instance \"ftp.example.org\") instead of the machine's fully qualified "
"domain name."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "User running the webfsd daemon:"
msgstr "Uživatel, pod kterým poběží daemon webfsd:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12001
#, fuzzy
#| msgid "Should webfsd log events (start/stop/...) to syslog?"
msgid "Log webfsd events (start, stop, etc.) to syslog?"
msgstr "Má webfsd zaznamenávat události (start/stop/...) do syslogu?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Access log file:"
msgstr "Logovací soubor pro přístupy:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Access to webfsd is logged in common log format."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"If this field is left empty, no logging of incoming connections will be done."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Should logging be buffered?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"With buffered logging, entries will be written in chunks, not as soon as "
"they are accepted as client calls."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Group running the webfsd daemon:"
msgstr "Skupina, pod kterou poběží daemon webfsd:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Directory index filename:"
msgstr "Jméno souboru s obsahem adresáře:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If webfsd receives a request for a directory, it can optionally look for "
#| "an index file it should send to the client. Common names are index.html "
#| "and default.html. If you want this, enter the filename here. If you "
#| "leave it blank or no such file exists, webfsd will send a directory "
#| "listing to the client."
msgid ""
"If webfsd receives a request for a directory, it can optionally look for an "
"index file to be sent to the client. Common names are \"index.html\" and "
"\"default.html\"."
msgstr ""
"Pokud webfsd obdrží požadavek na adresář, může klientovi volitelně místo "
"výpisu adresáře poslat indexový soubor. Běžná jména jsou index.html a "
"default.html. Jestliže tuto vlastnost chcete používat, zadejte zde jméno "
"souboru. Ponecháte-li pole prázdné, nebo pokud zadaný soubor neexistuje, "
"zašle webfsd klientovi výpis adresáře."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16001
msgid ""
"If you leave this field empty, webfsd will send a directory listing to the "
"client."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "CGI script catalog:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:17001
msgid ""
"Please specify the location for CGI scripts to be served by webfsd. This "
"path should be located immediately below the document root."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:17001
msgid ""
"Please specify the full path name, not a relative path. If this field is "
"left empty, CGI scripts will be disabled."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "Extra options to include:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "Please specify any webfsd options you want to use with the main daemon."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"For instance, webfsd can run chrooted, provide timed expiration of files, "
"and bind either IPv4 or IPv6 addresses."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "See webfsd's manual page for further options and details."
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "If your box has more than one IP address, you can pick one here for "
#~ "webfsd. Leaving this field blank will allow webfsd to listen on all IP "
#~ "addresses."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud má váš počítač více IP adres, můžete zde webfsd omezit, aby "
#~ "poslouchal pouze na jedné z nich. Ponecháte-li pole prázdné, použije se "
#~ "výchozí možnost, což je naslouchání na všech IP adresách."

#~ msgid ""
#~ "The default timeout is 60 seconds. You can pick another value here if "
#~ "you want."
#~ msgstr ""
#~ "Výchozí hodnota je 60 sekund. Chcete-li použít jinou dobu, zadejte ji zde."

#~ msgid ""
#~ "By default, webfsd allows 32 network connections. For private/small "
#~ "networks, the default should be fine. If you are running a big server, "
#~ "you probably want to use a higher number."
#~ msgstr ""
#~ "webfsd implicitně umožní 32 síťových spojení. Pro privátní/malé sítě by "
#~ "to mělo stačit. Plánujete-li nasazení na velkém serveru, měli byste počet "
#~ "zvýšit."

#~ msgid "Port number webfsd should listen on:"
#~ msgstr "Číslo portu, na kterém má webfsd naslouchat:"

#~ msgid ""
#~ "By default, webfsd listens on port 8000. If you want to use another "
#~ "port, enter it here."
#~ msgstr ""
#~ "webfsd implicitně naslouchá na portu 8000. Chcete-li použít jiný port, "
#~ "zadejte jej zde."

#~ msgid "Should virtual host support be enabled?"
#~ msgstr "Povolit podporu virtuálních serverů?"

#~ msgid ""
#~ "webfsd will use the machine's hostname by default. If this box has an "
#~ "alias name (like ftp.domain.org) which should be visible outside instead "
#~ "of the real hostname (say debian.domain.org), then enter this name here. "
#~ "Otherwise you can leave this blank."
#~ msgstr ""
#~ "webfsd implicitně použije jméno počítače. Pokud však má počítač několik "
#~ "jmen (aliasů) a chtěli byste zobrazit jedno konkrétní (třeba ftp.domena."
#~ "cz), místo opravdového názvu (řekněme michelle.domena.cz), zadejte jej "
#~ "zde. V opačném případě ponechte pole prázdné."

#~ msgid ""
#~ "webfsd can write an access log in common log format. If you want this, "
#~ "enter the log file name here. By default, no logfile will be written."
#~ msgstr ""
#~ "webfsd si může vést záznamy o přístupech v běžném logovacím formátu. "
#~ "Pokud chcete tuto vlastnost zapnout, zadejte zde jméno logovacího "
#~ "souboru. Implicitně se tyto záznamy vést nebudou."

Reply to: