[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Souhrn roku 2009 a pohled na rok 2010Zdravím všechny,

Při příležitosti nového roku mi dovolte krátké shrnutí toho minulého a 
pohled do blízké budoucnosti.

Celkově jsme si myslím vedli velice dobře, vzhledem k tomu, že náš tým
čítá 6 překladatelů.

Vezmu to podle jednotlivých druhů překladů.

Překlady balíčků - software

Tomu jsme se letos nevěnovali, přesto se čeština drží na 11 místě ze
všech jazyků. Tento druh překladu ale zdaleka nezávisí jen na nás.

Debfonf šablony

U tohoto druhu překladu jsme dosáhli největšího a zároveň maximálního
možného pokroku. I když oficiální statistika tvrdí, že je přeloženo 97%,
přeložili a aktualizovali jsme všechno, překlady jen čekají, až se
dostanou do balíčků a do statistik.

Překlady popisů balíčků

Protože jsme se dohodli, že budeme k překladu používat webové rozhraní
DDTSS (s jednou vyjimkou), budu hodnotit pouze toto. Počet překladů se v
DDTSS od srpna, kdy jsme začali, více jak zdvojnásobil. Původně bylo
293, nyní 724.

Překlad dokumentace a instalátoru

V instalátoru si tradičně vedeme na 100% a nezměněna a beze změny
zůstává i dokumentace.

Překlad oficiálního webu

Počet přeložených stránek narostl téměř o třetinu (101 původně a 138
nyní). Co se aktuálnosti překladů stránek týče, tak jsme dosáhli 100%.

Pokud si udržíme toto tempo, tak se příští rok posuneme výrazně dopředu.

V roce 2010 (do vydání squeeze) budeme udržovat překlad debconf šablon,
pokračovat v překladu popisů balíčků a dokončíme překlad webu
(statických stránek, nikoli bezpečnostních zpráv a podobně). Po vydání
squeeze začneme s aktualizací překladů balíčků - software.

Za váš čas, skvělou práci, vytrvalost a vše děkuji. V novém roce, přeji
hodně štěstí, zdraví úspěchu a vytrvalost s překladem.

-- 
Michal Šimůnek


Reply to: