[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xmail 1.25-4.1: Please update debconf PO translation for the package xmailHi,

A l10n NMU will happen on xmail pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Friday, October 02, 2009.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xmail\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: radu@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-16 16:40+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-27 17:41+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../xmail.templates:1001
msgid "Default Local Domain Name:"
msgstr "Výchozí lokální doménové jméno:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xmail.templates:1001
#, fuzzy
msgid ""
"Xmail server has a sendmail replacement that is mostly used by system "
"programs and daemons to send mail containing their output or results."
msgstr ""
"Server xmail obsahuje náhradu sendmailu, kterou většinou používají systémové "
"programy a daemoni, kteří tak zasílají chybová hlášení nebo výsledky své "
"práce."

#. Type: string
#. Description
#: ../xmail.templates:1001
msgid ""
"Historically, those programs use a user name (usually root) that is not "
"followed by a domain."
msgstr ""
"Historicky tyto programy používají uživatelské jméno (obvykle root), za "
"kterým nenásleduje doména."

#. Type: string
#. Description
#: ../xmail.templates:1001
#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"Xmail server is a 100% RFC compliant server that does not allow \"default\" "
"domains. Its users are completely virtual and separated from the system "
"users."
msgstr ""
"Server xmail je 100% kompatibilní s RFC a tedy nepodporuje používání "
"\"výchozích\" domén. Jeho uživatelé jsou kompletně virtuální a odděleni od "
"běžných uživatelů systému."

#. Type: string
#. Description
#: ../xmail.templates:1001
msgid ""
"You must have at least one valid domain and one valid user created to "
"receive mail from those programs."
msgstr ""
"Abyste mohli dostávat poštu od zmíněných programů, musíte mít alespoň jednu "
"platnou doménu a jednoho uživatele."

#. Type: string
#. Description
#: ../xmail.templates:2001
msgid "User that will receive the system mail:"
msgstr "Uživatel, který má dostávat systémovou poštu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xmail.templates:2001
msgid ""
"The RFC and best practice instructions for setting a mail server require "
"having at least valid root, postmaster, and abuse addresses. Historically, "
"it was usually the root user that received that mail in addition to other "
"system-related mail, e.g., from cron daemons and log watchers."
msgstr ""
"RFC i běžná praxe pro nastavení poštovního serveru vyžaduje mít funkční "
"alespoň adresy root, postmaster a abuse. Historicky tuto poštu dostával "
"uživatel root společně s další poštou týkající se sytému, např. od daemona "
"cron nebo od programu hlídajícího systémové logy."

#. Type: string
#. Description
#: ../xmail.templates:2001
msgid ""
"You may now choose user other than root to receive those messages if you "
"wish to do so."
msgstr ""
"Pokud chcete, můžete si nyní vybrat jiného uživatele než root, který bude "
"dostávat tyto zprávy."

#. Type: string
#. Description
#: ../xmail.templates:3001
msgid "User Password:"
msgstr "Uživatelské heslo:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xmail.templates:3001
msgid ""
"Please enter a password for that user. You will need this when you log in to "
"the POP3 or IMAP server."
msgstr ""
"Zadejte prosím heslo tohoto uživatele. Budete je potřebovat pro přihlášení k "
"POP3 nebo IMAP serveru."

#. Type: string
#. Description
#: ../xmail.templates:4001
msgid "Forward to email address:"
msgstr "Přeposlat na emailovou adresu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xmail.templates:4001
msgid ""
"Optionally you can choose to forward the postmaster's mails to another "
"mailbox."
msgstr ""
"Volitelně můžete nechat posílat poštu pro postmastera do jiné schránky."

#. Type: string
#. Description
#: ../xmail.templates:4001
msgid ""
"This change will not take effect if you already have a redirect in place."
msgstr "Pokud již nějaké přesměrování existuje, změna se neprojeví."

Reply to: