[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Aktualizace překladu balíčku drivel 3.0.0-1Hotovo, bugreport 545180


-- 
Michal Šimůnek
# Czech translation of drivel.
# Copyright (C) 2004, 2005, 2008 the author(s) of drivel.
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is distributed under the same license as the drivel package.
#
# Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: drivel 3.0.0-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-31 20:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-05 16:08+0200\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../data/drivel.schemas.in.h:1
msgid "A list of every journal username previously used on this machine."
msgstr "Seznam všech jmen uživatelů deníku dříve použitých na tomto počítači."

#: ../data/drivel.schemas.in.h:2
msgid "A list of moods for the drivel menu."
msgstr "Seznam nálad pro menu drivel."

#: ../data/drivel.schemas.in.h:3
msgid "The currently logged-in user."
msgstr "Momentálně přihlášený uživatel."

#: ../data/drivel.schemas.in.h:4
msgid "The number of moods stored locally."
msgstr "Počet lokálně uložených nálad."

#: ../data/gnome-drivel.desktop.in.h:1 ../src/about.c:98
msgid "Drivel Journal Editor"
msgstr "Editor deníku Drivel"

#: ../data/gnome-drivel.desktop.in.h:2
msgid "Journal Editor"
msgstr "Editor deníku"

#: ../data/gnome-drivel.desktop.in.h:3
msgid "Update and manage your online journal"
msgstr "Aktualizovat a spravovat váš deník online"

#: ../data/mime/drivel.xml.in.h:1
msgid "Draft journal entry"
msgstr "Koncept záznamu v deníku"

#.
#. * Translators should localize the following string
#. * which will give them credit in the About box.
#. * E.g. "Fulano de Tal <fulano@detal.com>"
#: ../src/about.c:68
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
"Michal Šimůnek <michal.simunek@gmail.com>"

#: ../src/about.c:85
msgid "With help from:"
msgstr "S pomocí od:"

#: ../src/about.c:90
msgid "And many others--thank you, all!"
msgstr "A mnoho dalších--všem děkujeme!"

#: ../src/about.c:102
msgid "A journal client for the GNOME desktop."
msgstr "Klient deníků pro GNOME desktop."

#: ../src/about.c:108
msgid "Homepage:"
msgstr "Domovská stránka:"

#: ../src/blog_atom.c:293 ../src/network.c:309 ../src/network.c:315
#: ../src/network.c:330
msgid "Server error"
msgstr "Chyba serveru"

#: ../src/blog_atom.c:294
msgid "The server did not return a valid Atom response."
msgstr "Server nevrátil platnou odpověď Atom."

#: ../src/blog_atom.c:400
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznámá chyba"

#: ../src/blog_atom.c:403
msgid "Error Posting Entry"
msgstr "Chyba při vystavování záznamu"

#: ../src/blog_lj.c:285
msgid "default"
msgstr "implicitní"

#: ../src/blog_mt.c:136 ../src/insert_poll_dialog.c:175 ../src/main.c:631
#: ../src/main.c:633
msgid "None"
msgstr "Nikdo"

#: ../src/blog_offline.c:41
msgid "Offline"
msgstr "Odpojen"

#: ../src/dialogs.c:319 ../src/dialogs.c:714
msgid "[No journal entries]"
msgstr "[Žádné záznamy deníku]"

#. Context: Spell check dictionary
#: ../src/dialogs.c:394
msgid "System default"
msgstr "Implicitní nastavení systému"

#: ../src/dialogs.c:426
msgid "Missing username"
msgstr "Chybí jméno uživatele"

#: ../src/dialogs.c:427
msgid "Please enter a username to add."
msgstr "Zadejte prosím jméno uživatele, které přidat."

#: ../src/dialogs.c:650 ../src/main.c:348 ../src/utils.c:595
msgid "Public"
msgstr "Veřejné"

#: ../src/dialogs.c:655 ../src/main.c:352 ../src/utils.c:589
msgid "Private"
msgstr "Soukromé"

#: ../src/dialogs.c:809
msgid "Community"
msgstr "Komunita"

#: ../src/dialogs.c:811
msgid "Syndicated Feed"
msgstr "Sdružený tok"

#: ../src/dialogs.c:813
msgid "User"
msgstr "Uživatel"

#: ../src/dialogs.c:867
msgid "Add Friend"
msgstr "Přidat přítele"

#: ../src/dialogs.c:895
msgid "_Friend's username:"
msgstr "Jméno uživatele _přítele:"

#: ../src/dialogs.c:914
msgid "_Text color:"
msgstr "Barva _textu:"

#: ../src/dialogs.c:929
msgid "_Background color:"
msgstr "Barva _pozadí:"

#: ../src/dialogs.c:1261
msgid "Could not perform the file operation"
msgstr "Nemohu provést operaci se souborem"

#: ../src/dialogs.c:1275
msgid "Could not open the selected file"
msgstr "Nemohu otevřít zvolený soubor"

#: ../src/dialogs.c:1323
msgid "Save the content of this journal entry instead of clearing?"
msgstr "Uložit před zavřením změny v tomto záznamu deníku?"

#: ../src/dialogs.c:1324
msgid "If you don't save, content of this entry will be discarded."
msgstr "Pokud záznam neuložíte, změny v něm budou zahozeny."

#: ../src/dialogs.c:1359
msgid "Save changes to this journal entry before closing?"
msgstr "Uložit před zavřením změny v tomto záznamu deníku?"

#: ../src/dialogs.c:1360
msgid "If you don't save, changes to this entry will be discarded."
msgstr "Pokud záznam neuložíte, změny v ní budou zahozeny."

#: ../src/dialogs.c:1442
msgid "Time"
msgstr "Čas"

#: ../src/dialogs.c:1450
msgid "Journal Entry"
msgstr "Záznam deníku"

#: ../src/dialogs.c:1526 ../src/insert_poll_dialog.c:193
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: ../src/dialogs.c:1534 ../src/drivel-gtk.glade.h:43
msgid "Link"
msgstr "Odkaz"

#: ../src/dialogs.c:1542
msgid "Username"
msgstr "Jméno uživatele"

#: ../src/dialogs.c:1552
msgid "Name"
msgstr "Jméno"

#: ../src/dialogs.c:1795 ../src/dialogs.c:1802
msgid "Available"
msgstr "K dispozici"

#: ../src/dialogs.c:1809
msgid "In Group"
msgstr "Ve skupině"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:1
msgid "Add _Answer"
msgstr "Přidat od_pověď"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:2
msgid "Add _Question"
msgstr "Přidat o_tázku"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:3
msgid "Alert the popular journal search engine Technorati of new entries"
msgstr ""
"Upozorňovat populární engine hledání v denících Technorati na nové záznamy"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:4
msgid "Ans_wer:"
msgstr "Od_pověď:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:5
msgid "Attributes (Optional)"
msgstr "Atributy (volitelné)"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:6
msgid "Automatically minimize the journal window after logging in"
msgstr "Automaticky minimalizovat okno deníku po přihlášení"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:7
msgid "Automatically minimize the journal window after posting an entry"
msgstr "Automaticky minimalizovat okno deníku po vystavení záznamu"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:8
msgid "Background color:"
msgstr "Barva pozadí:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:9
msgid "Ca_tegory:"
msgstr "_Kategorie:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:10
msgid "Choose a background color"
msgstr "Zvolte barvu pozadí"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:11
msgid "Choose a text color"
msgstr "Zvolte barvu textu"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:12
msgid "Create a link to..."
msgstr "Vytvořit odkaz na..."

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:13
msgid "Default Post Options"
msgstr "Nastavení výchozího portu"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:14
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:15
msgid "Display HTML keywords in different colors than normal text"
msgstr "Zobrazovat klíčová slova HTML jinými barvami než normální text"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:16
msgid ""
"Display an alert when your Friends Page is updated\n"
"(Paid LiveJournal users only)"
msgstr ""
"Zobrazit upozornění, když je aktualizována vaše strana přátel\n"
"(jen platící uživatelé LiveJournal)"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:18
msgid "Do not allow users to comment on this entry"
msgstr "Nepovolit uživatelům komentovat tento záznam"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:19
msgid "Do not automatically parse line-breaks into HTML tags"
msgstr "Nezpracovávat automaticky konce řádků jako značky HTML"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:20
msgid "Do not automatically parse line-breaks or website links into HTML tags"
msgstr ""
"Nezpracovávat automaticky konce řádků nebo odkazy na WWW servery jako značky "
"HTML"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:21
msgid "Don't auto-format _text"
msgstr "Ne_formátovat text automaticky"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:22
msgid "Drivel"
msgstr "Drivel"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:23
msgid "Drivel Preferences"
msgstr "Nastavení drivel"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:24
msgid "Edit Friends"
msgstr "Upravit přátele"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:25
msgid "Edit History"
msgstr "Upravit historii"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:26
msgid "Editor font:"
msgstr "Písmo editoru:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:27
msgid "Entry Behavior"
msgstr "Chování záznamu"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:28
msgid "Entry Defaults"
msgstr "Implicitní nastavení záznamu"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:29
msgid "Example:"
msgstr "Příklad:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:30
msgid "Font Property"
msgstr "Vlastnosti písma"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:31
msgid "General"
msgstr "Obecné"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:32
msgid "Group Details"
msgstr "Podrobnosti o skupině"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:33
msgid "Groups"
msgstr "Skupiny"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:34
msgid "Highlight misspelled _words"
msgstr "Zvýrazňovat slova s _překlepy"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:35
msgid "Highlight words not found in your computer's dictionary"
msgstr "Zvýrazňovat slova nenalezená ve slovníku vašeho počítače"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:36
msgid "Image"
msgstr "Obrázek"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:37
msgid "Insert Image"
msgstr "Vložit obrázek"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:38
msgid "Insert Link"
msgstr "Vložit odkaz"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:39
msgid "Insert Poll"
msgstr "Vložit průzkum"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:40
msgid "Journal Login"
msgstr "Přihlášení k deníku"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:41
msgid "Journal Type:"
msgstr "Typ deníku:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:42
msgid "Journal _type:"
msgstr "_Typ deníku:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:44
msgid "M_usic:"
msgstr "_Hudba:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:45
msgid "Mark entry as having been posted on the selected date"
msgstr "Označit záznam, že byl vystaven zvoleného dne"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:46
msgid "Maximum text _length (optional):"
msgstr "Maximální _délka textu (volitelné):"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:47
msgid "Minimize after _logging in"
msgstr "Minimalizovat po _přihlášení"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:48
msgid "Minimize after _posting"
msgstr "Minimalizovat po _vystavení"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:49
msgid "Notification Area"
msgstr "Oznamovací oblast"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:50
msgid "Notify _Technorati on updates"
msgstr "Upozorňovat _Technorati na aktualizace"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:51
msgid "Notify when _friends update"
msgstr "Upozornit při _aktualizaci přátel"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:52
msgid "Past d_ate:"
msgstr "_Datum v minulosti:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:53
msgid "Pictu_re:"
msgstr "_Obrázek:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:54
msgid "Poll _name (optional):"
msgstr "_Název průzkumu (volitelné):"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:55
msgid "Publication"
msgstr "Publikace"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:56
msgid "Qu_estion:"
msgstr "O_tázka:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:57
msgid "Questions:"
msgstr "Otázky:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:58
msgid "Save Dra_ft"
msgstr "_Uložit koncept"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:59
msgid "Securit_y:"
msgstr "_Zabezpečení:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:60 ../src/journal.c:3330
msgid "Security Groups"
msgstr "Skupiny zabezpečení"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:61
msgid "Show more _options"
msgstr "Zobrazit další _možnosti"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:62
msgid "Ta_gs:"
msgstr "Značk_y:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:63
msgid "Text _field size (optional):"
msgstr "_Velikost textového pole (volitelné):"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:64
msgid "Text color:"
msgstr "Barva textu:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:65
msgid "To:"
msgstr "Do:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:66
msgid "Tur_n off comments"
msgstr "_Vypnout komentáře"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:67
msgid "Up"
msgstr "Nahoru"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:68
msgid "Upd_ate"
msgstr "_Aktualizovat"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:69
msgid "Use default _theme font"
msgstr "Použít výchozí písmo tématu"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:70
msgid "Username:"
msgstr "Jméno uživatele:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:71
msgid "Voter_s:"
msgstr "Hla_sující:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:72
msgid "Work _Offline"
msgstr "Pracovat _odpojen"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:73
msgid "_Automatically login"
msgstr "_Automaticky přihlásit"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:74
msgid "_By:"
msgstr "_Po:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:75
msgid "_Description:"
msgstr "_Popis:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:76
msgid "_Dictionary:"
msgstr "_Slovník:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:77 ../src/journal.c:3308 ../src/login.c:921
msgid "_Edit"
msgstr "_Upravit"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:78
msgid "_From:"
msgstr "_Od:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:79
msgid "_Height:"
msgstr "_Výška:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:80
msgid "_Highlight HTML in journal entry"
msgstr "_Zvýrazňovat HTML v záznamu deníku"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:81
msgid "_Insert"
msgstr "V_ložit"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:82
msgid "_Insert Image..."
msgstr "V_ložit obrázek..."

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:83
msgid "_Insert Link..."
msgstr "Vložit od_kaz..."

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:84
msgid "_Location:"
msgstr "_Umístění:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:85
msgid "_Log In"
msgstr "_Přihlásit"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:86
msgid "_Mood:"
msgstr "_Nálada:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:87
msgid "_Name:"
msgstr "_Jméno:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:88
msgid "_Order"
msgstr "_Pořadí"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:89
msgid "_Password:"
msgstr "_Heslo:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:90
msgid "_Post"
msgstr "_Vystavit"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:91
msgid "_Public"
msgstr "_Veřejné"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:92
msgid "_Remember password"
msgstr "Za_pamatovat si heslo"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:93
msgid "_Results visible to:"
msgstr "_Výsledky viditelné pro:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:94
msgid "_Server address:"
msgstr "_Adresa serveru:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:95
msgid "_Subject:"
msgstr "_Předmět:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:96
msgid "_Text:"
msgstr "_Text:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:97
msgid "_Type:"
msgstr "_Typ:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:98
msgid "_Username:"
msgstr "_Jméno uživatele:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:99
msgid "_View journal"
msgstr "_Zobrazit deník"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:100
msgid "_Width:"
msgstr "Šířk_a:"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:101
msgid "a _site on the Internet"
msgstr "_server na Internetu"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:102
msgid "another Live_Journal user"
msgstr "jiného uživatele _LiveJournal"

#. abbreviated form of 'pixels'
#: ../src/drivel-gtk.glade.h:104
msgid "px"
msgstr "px"

#: ../src/drivel-gtk.glade.h:105
msgid "the _rest of this entry"
msgstr "z_bytek tohoto záznamu"

#: ../src/insert_poll_dialog.c:155 ../src/insert_poll_dialog.c:171
msgid "All users"
msgstr "Všichni uživatelé"

#: ../src/insert_poll_dialog.c:157 ../src/insert_poll_dialog.c:173
msgid "Friends"
msgstr "Přátelé"

#: ../src/insert_poll_dialog.c:197
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: ../src/insert_poll_dialog.c:220
msgid "Dropdown selection"
msgstr "Kontextové menu"

#: ../src/insert_poll_dialog.c:222
msgid "Radio selection"
msgstr "Přepínací tlačítka"

#: ../src/insert_poll_dialog.c:224
msgid "Checkbox selection"
msgstr "Zaškrtávací pole"

#: ../src/insert_poll_dialog.c:226
msgid "Text entry"
msgstr "Zadání vstupu"

#: ../src/insert_poll_dialog.c:228
msgid "Scale"
msgstr "Stupnice"

#: ../src/journal.c:306
msgid "Open this entry for editing"
msgstr "Otevřít tento záznam pro úpravy"

#: ../src/journal.c:322
msgid "Refresh this list"
msgstr "Obnovit tento seznam"

# Ouch
#: ../src/journal.c:387
#, c-format
msgid "%s's Journal - Drivel"
msgstr "Deník uživatele %s - Drivel"

#: ../src/journal.c:390
#, c-format
msgid "The %s Community - Drivel"
msgstr "Komunita %s - Drivel"

#: ../src/journal.c:405
msgid "Offline - Drivel"
msgstr "Odpojen - Drivel"

#: ../src/journal.c:818
msgid "Drivel - Open Draft"
msgstr "Drivel - Otevřít koncept"

#: ../src/journal.c:827 ../src/journal.c:1092
msgid "All XML Files"
msgstr "Všechny soubory XML"

#: ../src/journal.c:831 ../src/journal.c:1096 ../src/login.c:1144
msgid "Draft drivel posts"
msgstr "Navrhnout odeslání"

#. FIXME: add something to override .drivel extension or something like that
#: ../src/journal.c:1081
msgid "Drivel - Save Draft"
msgstr "Drivel - Uložit koncept"

#: ../src/journal.c:2745
msgid "Please select a journal account"
msgstr "Zvolte prosím účet deníku"

#: ../src/journal.c:2746
msgid ""
"Preferences apply to each account separately, so you must select your "
"account before you can edit its preferences."
msgstr ""
"Nastavení se týkají každého účtu zvlášť, takže před úpravou nastavení musíte "
"zvolit účet."

#: ../src/journal.c:3034
msgid "Select a journal to post to"
msgstr "Zvolte deník, kam vystavit"

#: ../src/journal.c:3307 ../src/login.c:920
msgid "_Journal"
msgstr "_Deník"

#: ../src/journal.c:3309
msgid "_View"
msgstr "_Zobrazit"

#: ../src/journal.c:3310
msgid "_Format"
msgstr "_Formát"

#: ../src/journal.c:3311
msgid "_Web Links"
msgstr "Odkazy na _WWW"

#: ../src/journal.c:3312 ../src/login.c:922
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"

#: ../src/journal.c:3313
msgid "_Open Draft..."
msgstr "_Otevřít koncept..."

#: ../src/journal.c:3313
msgid "Open an unfinished journal entry"
msgstr "Otevřít nedokončený záznam deníku"

#: ../src/journal.c:3314
msgid "_Save Draft"
msgstr "_Uložit koncept"

#: ../src/journal.c:3314 ../src/journal.c:3315
msgid "Save the current entry without adding it to your journal"
msgstr "Uložit aktuální záznam bez přidání do deníku"

#: ../src/journal.c:3315
msgid "Save Draft _as..."
msgstr "Uložit koncept _jako..."

#: ../src/journal.c:3316
msgid "_Recent Entries"
msgstr "_Nedávné záznamy"

#: ../src/journal.c:3317
msgid "Recent _Drafts"
msgstr "Nedávné _koncepty"

#: ../src/journal.c:3318
msgid "_Post Entry"
msgstr "_Vystavit záznam"

#: ../src/journal.c:3318
msgid "Post the current entry to your journal"
msgstr "Vystavit aktuální záznam do vašeho deníku"

#. FIXME: make an icon for update-entry
#: ../src/journal.c:3320
msgid "_Update Entry"
msgstr "_Aktualizovat záznam"

#: ../src/journal.c:3320
msgid "Update the selected entry in your journal"
msgstr "Aktualizovat vybraný záznam vašeho deníku"

#: ../src/journal.c:3321
msgid "_Delete Entry"
msgstr "_Odstranit záznam"

#: ../src/journal.c:3321
msgid "Delete the selected entry from your journal."
msgstr "Odstranit vybraný záznam z vašeho deníku."

#: ../src/journal.c:3322
msgid "_Log Out"
msgstr "_Odhlásit"

#: ../src/journal.c:3322
msgid "Switch usernames"
msgstr "Přepnout jména uživatelů"

#: ../src/journal.c:3324
msgid "C_lear Entry"
msgstr "_Vymazat záznam"

#: ../src/journal.c:3325
msgid "Select _All"
msgstr "Vybrat _vše"

#. FIXME: make an icon for edit-last-entry
#: ../src/journal.c:3327
msgid "Last _Entry"
msgstr "_Poslední záznam"

#: ../src/journal.c:3327
msgid "Edit the last entry you posted"
msgstr "Upravit poslední vystavený záznam"

#: ../src/journal.c:3328
msgid "_Friends"
msgstr "_Přátelé"

#: ../src/journal.c:3328
msgid "Edit your friends list"
msgstr "Upravit váš seznam přátel"

#: ../src/journal.c:3329
msgid "_History"
msgstr "_Historie"

#: ../src/journal.c:3329
msgid "View or edit a previous entry"
msgstr "Zobrazit nebo upravit předchozí záznam"

#: ../src/journal.c:3330
msgid "Edit specific groups of people able to read your entries"
msgstr "Upravit konkrétní skupiny lidí, kteří mohou číst vaše záznamy"

#: ../src/journal.c:3331
msgid "Active _Journal"
msgstr "_Aktivní deník"

#: ../src/journal.c:3337
msgid "Supe_rscript"
msgstr "_Horní index"

#: ../src/journal.c:3338
msgid "Subs_cript"
msgstr "_Dolní index"

#: ../src/journal.c:3339
msgid "Lis_t"
msgstr "_Seznam"

#: ../src/journal.c:3340
msgid "List Ite_m"
msgstr "_Položka seznamu"

#: ../src/journal.c:3341
msgid "I_ndent"
msgstr "Od_sazení"

#: ../src/journal.c:3342
msgid "Insert _Link..."
msgstr "Vložit _odkaz..."

#: ../src/journal.c:3342
msgid "Create a link to a web page, livejournal user, or a long journal entry"
msgstr ""
"Vytvořit odkaz na WWW stránku, uživatele livejournal nebo dlouhý záznam "
"deníku"

#: ../src/journal.c:3343
msgid "Insert Ima_ge..."
msgstr "Vložit _obrázek..."

#: ../src/journal.c:3343
msgid "Insert an image into your journal entry"
msgstr "Vložit do vašeho záznamu deníku obrázek"

#: ../src/journal.c:3344
msgid "Insert _Poll..."
msgstr "Vložit _průzkum..."

#: ../src/journal.c:3345 ../src/login.c:927
msgid "_Contents"
msgstr "_Obsah"

#: ../src/journal.c:3346 ../src/login.c:928
msgid "_Frequently Asked Questions"
msgstr "Č_asto kladené otázky"

#: ../src/journal.c:3347 ../src/login.c:929
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"

#: ../src/journal.c:3351
msgid "More Entry _Options"
msgstr "Ví_ce možností záznamu"

#: ../src/journal.c:3352
msgid "Highlight _Spelling Errors"
msgstr "Zvýrazňovat slova s _překlepy"

#: ../src/journal.c:3353
msgid "Highlight _HTML"
msgstr "Zvýrazňovat _HTML"

#: ../src/login.c:499
msgid "Bad username"
msgstr "Špatné jméno uživatele"

#: ../src/login.c:500
msgid "Username contains invalid characters."
msgstr "Jméno uživatele obsahuje neplatné znaky."

#: ../src/login.c:924
msgid "Remove Account"
msgstr "Odstranit účet"

#: ../src/login.c:926
msgid "_Preferences"
msgstr "_Nastavení"

#: ../src/login.c:1131
msgid "Drafts"
msgstr "Koncepty"

#: ../src/main.c:58
msgid "Error"
msgstr "Chyba"

#: ../src/main.c:64
msgid "Oh bother, there's a server error.  Please try again later."
msgstr "Ale, došlo k chybě serveru. Zkuste to prosím později znovu."

#: ../src/main.c:350
msgid "Friends Only"
msgstr "Jen pro přátele"

#: ../src/main.c:766
msgid "Display debugging output"
msgstr "Zobrazovat chybové hlášení"

#: ../src/main.c:769
msgid "file"
msgstr "soubor"

#: ../src/main.c:786
#, c-format
msgid "GConf init failed: %s"
msgstr "Inicializace GConf selhala: %s"

#: ../src/main.c:792
msgid "Could not initialize GnomeVFS!\n"
msgstr "Nemohu inicializovat GnomeVFS!\n"

#: ../src/network.c:64
msgid "Done"
msgstr "Budiž"

#. Translators: this particular string needs to be short
#. * in length. There isn't much room.
#: ../src/network.c:71
msgid "Logging in . . "
msgstr "Přihlašování na . . "

#: ../src/network.c:76
msgid "Downloading user pictures"
msgstr "Stahuji obrázky uživatelů"

#: ../src/network.c:81
msgid "Posting journal entry"
msgstr "Vystavuji záznam v deníku"

#: ../src/network.c:86
msgid "Updating journal entry"
msgstr "Aktualizuji záznam v deníku"

#: ../src/network.c:91
msgid "Retrieving journal entries"
msgstr "Stahuji záznamy deníku"

#: ../src/network.c:96
msgid "Retrieving journal history"
msgstr "Stahuji historii deníku"

#: ../src/network.c:101
msgid "Updating Friends list"
msgstr "Aktualizuji seznam přátel"

#: ../src/network.c:107
msgid "Retrieving Friends list"
msgstr "Stahuji seznam přátel"

#: ../src/network.c:113
msgid "Retrieving categories"
msgstr "Stahuji kategorie"

#: ../src/network.c:118
msgid "Setting categories"
msgstr "Nastavuji kategorie"

#: ../src/network.c:123
msgid "Publishing journal entry"
msgstr "Zveřejňuji záznam deníku"

#: ../src/network.c:128
msgid "Deleting journal entry"
msgstr "Odstraňuji záznam z deníku"

#: ../src/network.c:133
msgid "Notifying Technorati"
msgstr "Upozorňuji Technorati"

#: ../src/network.c:138
msgid "Retrieving security groups"
msgstr "Stahuji skupiny zabezpečení"

#: ../src/network.c:143
msgid "Updating security groups"
msgstr "Aktualizuji skupiny zabezpečení"

#: ../src/network.c:309
msgid "Network connection failed"
msgstr "Připojení k síti selhalo"

#: ../src/network.c:315
msgid "Could not understand server response"
msgstr "Nepodařilo se porozumět odpovědi serveru"

#: ../src/query_music_players.c:115
msgid "No song playing"
msgstr "Nepřehrává se žádná skladba"

#: ../src/tray.c:129
msgid "_View Friends Page"
msgstr "Zobrazit přítelovu _stránku"

#: ../src/tray.c:135
msgid "_Remove From Tray"
msgstr "O_dstranit z oznamovací oblasti"

#: ../src/utils.c:612 ../src/utils.c:659
msgid "Untitled"
msgstr "Nepojmenovaný"

Reply to: