[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debconf 1.5.28: Please update debconf PO translation for the package debconfHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
...debconf (yes, even that package has debconf strings!).

A new string was added so that dialogs that prompt users for media changes
when debconf-apt-progress is used (for instance in D-I) have a properly
translated title.

I would be grateful if you could take the time and update it.

To avoid a huge number of bug reports, I suggest you send your updates
directly to me as it wouldn't you too long to make the update, including a
review.

There is no strict deadline as there will probably be several releases of
debconf until Squeeze is released.

Thanks in advance,

# Czech messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debconf@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-24 19:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-30 10:03+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "Dialog"
msgstr "Dialog"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "Readline"
msgstr "Readline"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "Editor"
msgstr "Editor"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "Noninteractive"
msgstr "Neinteraktivní"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid "Interface to use:"
msgstr "Použít rozhraní:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration share a common look and feel. "
"You can select the type of user interface they use."
msgstr ""
"Balíky, které pro svou konfiguraci využívají debconf, používají stejný "
"vzhled a ovládání. Nyní si můžete zvolit typ uživatelského rozhraní, které "
"budou používat."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid ""
"The dialog frontend is a full-screen, character based interface, while the "
"readline frontend uses a more traditional plain text interface, and both the "
"gnome and kde frontends are modern X interfaces, fitting the respective "
"desktops (but may be used in any X environment). The editor frontend lets "
"you configure things using your favorite text editor. The noninteractive "
"frontend never asks you any questions."
msgstr ""
"Dialog je celoobrazovkové textové rozhraní, readline používá tradiční "
"textové prostředí a gnome s kde jsou moderní grafická rozhraní (samozřejmě "
"je můžete použít v libovolném jiném X prostředí). Editor vás nechá nastavit "
"věci prostřednictvím vašeho oblíbeného textového editoru. Neinteraktivní "
"rozhraní se nikdy na nic neptá."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "critical"
msgstr "kritická"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "high"
msgstr "vysoká"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "medium"
msgstr "střední"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "low"
msgstr "nízká"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Ignore questions with a priority less than:"
msgstr "Ignorovat otázky s prioritou menší než:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Debconf prioritizes the questions it asks you. Pick the lowest priority of "
"question you want to see:\n"
" - 'critical' only prompts you if the system might break.\n"
"  Pick it if you are a newbie, or in a hurry.\n"
" - 'high' is for rather important questions\n"
" - 'medium' is for normal questions\n"
" - 'low' is for control freaks who want to see everything"
msgstr ""
"Otázky kladené programem debconf mají různou prioritu. Můžete si zvolit "
"nejnižší prioritu otázek, které chcete vidět:\n"
" - 'kritická' se ptá pouze, pokud by se mohl systém porušit.\n"
"        Volba je vhodná pro začátečníky, nebo pokud nemáte čas.\n"
" - 'vysoká'  obsahuje spíše důležité otázky\n"
" - 'střední' slouží pro běžné otázky\n"
" - 'nízká'  je pro nadšence, kteří chtějí vidět vše"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Note that no matter what level you pick here, you will be able to see every "
"question if you reconfigure a package with dpkg-reconfigure."
msgstr ""
"Všimněte si, že při rekonfiguraci balíku programem dpkg-reconfigure uvidíte "
"všechny otázky bez ohledu na to, jakou prioritu zde zvolíte."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Installing packages"
msgstr "Instalují se balíky"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Please wait..."
msgstr "Čekejte prosím..."

#. Type: text
#. Description
#. This string is the 'title' of dialog boxes that prompt users
#. when they need to insert a new medium (most often a CD or DVD)
#. to install a package or a collection of packages
#: ../templates:6001
msgid "Media change"
msgstr ""

#~ msgid "Gnome"
#~ msgstr "Gnome"

#~ msgid "Kde"
#~ msgstr "Kde"

#~ msgid "Ignore questions with a priority less than..."
#~ msgstr "Ignorovat otázky s prioritou menší než..."

#~ msgid ""
#~ "Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they "
#~ "might ask you. Only questions with a certain priority or higher are "
#~ "actually shown to you; all less important questions are skipped."
#~ msgstr ""
#~ "Otázky, které vám kladou balíky používající pro konfiguraci debconf, mají "
#~ "různou prioritu. Zobrazeny budou pouze otázky s prioritou rovnou nebo "
#~ "větší než je priorita zadaná. Méně důležité otázky jsou přeskočeny."

#~ msgid ""
#~ "You can select the lowest priority of question you want to see:\n"
#~ " - 'critical' is for items that will probably break the system\n"
#~ "  without user intervention.\n"
#~ " - 'high' is for items that don't have reasonable defaults.\n"
#~ " - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.\n"
#~ " - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in\n"
#~ "  the vast majority of cases."
#~ msgstr ""
#~ "Můžete vybrat nejnižší prioritu otázek, které chcete vidět:\n"
#~ " - 'kritická' je pro položky, které by bez zásahu uživatele\n"
#~ "  pravděpodobně poškodily systém.\n"
#~ " - 'vysoká' je pro položky, které nemají rozumné standardní hodnoty.\n"
#~ " - 'střední' je pro obyčejné otázky s rozumnými přednastaveními\n"
#~ " - 'nízká' je pro triviální záležitosti, které budou v naprosté\n"
#~ "  většině případů fungovat samy od sebe."

#~ msgid ""
#~ "For example, this question is of medium priority, and if your priority "
#~ "were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question."
#~ msgstr ""
#~ "Například tato otázka má střední prioritu. Kdybyste již dříve nastavili "
#~ "prioritu na vysokou nebo kritickou, tuto otázku byste neviděli."

#~ msgid "Change debconf priority"
#~ msgstr "Změnit prioritu otázek"

#~ msgid "Continue"
#~ msgstr "Pokračovat"

#~ msgid "Go Back"
#~ msgstr "Jít zpět"

#~ msgid "Yes"
#~ msgstr "Ano"

#~ msgid "No"
#~ msgstr "Ne"

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Zrušit"

#~ msgid ""
#~ "<Tab> moves between items; <Space> selects; <Enter> activates buttons"
#~ msgstr ""
#~ "<Tab> skáče mezi položkami; <Mezera> vybírá; <Enter> aktivuje tlačítka"

#~ msgid "LTR"
#~ msgstr "LTR"

#~ msgid "Screenshot"
#~ msgstr "Snímek obrazovky"

#~ msgid "Screenshot saved as %s"
#~ msgstr "Snímek obrazovky uložen jako %s"

#~ msgid "!! ERROR: %s"
#~ msgstr "!! CHYBA: %s"

#~ msgid "KEYSTROKES:"
#~ msgstr "KLÁVESY:"

#~ msgid "Display this help message"
#~ msgstr "Zobrazí tuto nápovědu"

#~ msgid "Go back to previous question"
#~ msgstr "Vrátí se na předchozí otázku"

#~ msgid "Select an empty entry"
#~ msgstr "Vybrat prázdnou položku"

#~ msgid "Prompt: '%c' for help, default=%d> "
#~ msgstr "Prompt: '%c' pro nápovědu, předvoleno=%d> "

#~ msgid "Prompt: '%c' for help> "
#~ msgstr "Prompt: '%c' pro nápovědu> "

#~ msgid "Prompt: '%c' for help, default=%s> "
#~ msgstr "Prompt: '%c' pro nápovědu, předvoleno=%s> "

#~ msgid "[Press enter to continue]"
#~ msgstr "[Pro pokračování stiskněte enter]"

#~ msgid "Dialog, Readline, Gnome, Kde, Editor, Noninteractive"
#~ msgstr "Dialog, Readline, Gnome, Kde, Editor, Neinteraktivní"

#~ msgid "critical, high, medium, low"
#~ msgstr "kritická, vysoká, střední, nízká"

#~ msgid "What interface should be used for configuring packages?"
#~ msgstr "Které rozhraní se má použít pro konfigurování balíků?"

Reply to: