[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

citadel 7.61-1: Please update debconf PO translation for the package citadelHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
citadel. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against citadel.

The deadline for receiving the updated translation is
Sat, 22 Aug 2009 14:33:10 +0200.

Thanks in advance,

Michael

# Czech translation of citadel debconf messages.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the citadel package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2008, 2009
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: citadel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: citadel@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-12 14:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-09 20:06+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:1001
msgid "Listening address for the Citadel server:"
msgstr "IP adresa, na které má Citadel naslouchat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:1001
msgid ""
"Please specify the IP address which the server should be listening to. If "
"you specify 0.0.0.0, the server will listen on all addresses."
msgstr ""
"Zadejte IP adresu, na které má server naslouchat. Zadáte-li 0.0.0.0, bude "
"server naslouchat na všech adresách."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:1001
msgid ""
"This can usually be left to the default unless multiple instances of Citadel "
"are running on the same computer."
msgstr ""
"Pokud na tomto počítači nemáte více instancí Citadel, můžete nejspíš "
"ponechat výchozí hodnotu."

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid "Internal, Host, LDAP, Active Directory"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2002
msgid "Enable external authentication mode?"
msgstr "Povolit externí autentizaci?"

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please choose the user authentication mode. By default Citadel will use "
#| "its own internal user accounts database. If you accept this option, "
#| "Citadel users will have accounts on the host system, authenticated via /"
#| "etc/passwd (or LDAP)."
msgid ""
"Please choose the user authentication mode. By default Citadel will use its "
"own internal user accounts database. If you choose Host, Citadel users will "
"have accounts on the host system, authenticated via /etc/passwd or a PAM "
"source. LDAP chooses an RFC 2307 compliant directory server, the last option "
"chooses the nonstandard MS Active Directory LDAP scheme."
msgstr ""
"Zvolte si způsob autentizace uživatelů. Ve výchozím nastavení používá "
"Citadel svou vlastní databázi uživatelských účtů. Povolíte-li tuto možnost, "
"budou mít uživatelé Citadel účty na hostitelském systému a budou se ověřovat "
"oproti /etc/passwd (nebo LDAPu)."

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Do not accept this option unless you are sure it is required, since "
#| "changing back requires a full reinstall of Citadel."
msgid ""
"Do not change this option unless you are sure it is required, since changing "
"back requires a full reinstall of Citadel."
msgstr ""
"Pokud si nejste jisti, že tuto možnost opravdu chcete, raději ji "
"nevybírejte, protože návrat zpět znamená kompletní reinstalaci Citadel."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "LDAP host:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "Please enter host name or IP address of your LDAP server."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:4001
msgid "LDAP port number:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:4001
msgid "Please enter the port number of your LDAP service (usually 389)."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:5001
msgid "LDAP base DN:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:5001
msgid ""
"Please enter the Base DN to search for authentication (for example: "
"dc=example,dc=com),"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:6001
msgid "LDAP bind DN:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:6001
msgid ""
"Please enter the DN of an account to use for binding to the LDAP server for "
"performing queries. The account does not require any other privileges. If "
"your LDAP server allows anonymous queries, you can. leave this blank."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Administrator password:"
msgid "LDAP bind password:"
msgstr "Správcovské heslo:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:7001
msgid ""
"If you entered a Bind DN in the previous question, you must now enter the "
"password associated with that account.  Otherwise, you can leave this blank."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:8001
msgid "Citadel administrator username:"
msgstr "Uživatelské jméno správce Citadel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:8001
msgid ""
"Please enter the name of the Citadel user account that should be granted "
"administrative privileges once created. If using internal authentication "
"this user account will be created if it does not exist. For external "
"authentication this user account has to exist."
msgstr ""
"Zadejte jméno uživatelského účtu Citadel, který bude mít správcovská "
"oprávnění. Používáte-li interní autentizaci Citadel, bude uživatelský účet v "
"případě potřeby vytvořen. Pokud používáte externí autentizaci, musí již "
"uživatelský účet existovat."

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:9001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Správcovské heslo:"

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:9001
msgid ""
"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
"the administrator user."
msgstr ""
"I když není heslo pro správce povinné, důrazně doporučujeme jej nastavit."

#~ msgid ""
#~ "Specify the IP address on which your server will run. If you specify "
#~ "0.0.0.0, Citadel will listen on all addresses. You can usually skip this "
#~ "unless you are running multiple instances of Citadel on the same computer."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte IP adresu, na které má server naslouchat. Zadáte-li 0.0.0.0, bude "
#~ "Citadel naslouchat na všech adresách. Pokud na tomto počítači nemáte více "
#~ "instancí Citadel, nejspíš můžete otázku přeskočit."

#~ msgid ""
#~ "Specify the way authentication is done, either host based or Citadel "
#~ "internal. Host based accounting could be /etc/passwd or an LDAP "
#~ "directory. WARNING: do not change this setting once your system is "
#~ "installed. Answer \"no\" unless you completely understand this option."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte způsob autentizace - buď založený na mechanismech hostitelského "
#~ "počítače, nebo na interní správě přímo v Citadel. Ověřováním podle "
#~ "hostitelského počítače se myslí /etc/passwd nebo LDAP adresář. VAROVÁNÍ: "
#~ "po instalaci systému již toto nastavení neměňte. Pokud si nejste zcela "
#~ "jisti, zda otázce rozumíte, odpovězte „ne“."

#~ msgid ""
#~ "Enter the name of the Citadel administrator (which is probably you). When "
#~ "an account is created with this name, it will automatically be given "
#~ "administrator-level access."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte jméno správce Citadel (což budete pravděpodobně vy). Při "
#~ "vytvoření účtu se zadaným jménem mu budou automaticky přidána správcovská "
#~ "oprávnění."

#~ msgid "Citadel/UX"
#~ msgstr "Citadel/UX"

#~ msgid ""
#~ "For post configuring your Citadel Server, use citadel-webcit with your "
#~ "browser, log in as the user you specified as the Administrator, and "
#~ "review the Points under the Administration menu. If you have further "
#~ "questions review www.citadel.org, specialy the FAQ and Documentation "
#~ "section."
#~ msgstr ""
#~ "Pro poinstalační nastavení Citadel serveru si nainstalujte balík citadel-"
#~ "webcit. Ve webovém prohlížeči se přihlaste pod uživatelem, kterého jste "
#~ "zvolili za správce a projděte si menu Administration. Máte-li další "
#~ "otázky, podívejte se na http://www.citadel.org do částí Dokumentace a FAQ."

Reply to: