[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nový překlad PO debconf šablony balíčku goto-fai-progress 2.0-1Hotovo a poslano.

M.


On Sat, 08 Aug 2009 21:39:11 +0200
Michal Šimůnek <michal.simunek@gmail.com> wrote:

> Zdravím,
> 
> V příloze posílám k přeložení PO debconf šablonu balíčku
> goto-fai-progress 2.0-1.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the goto-fai-progress package.
# Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: goto-fai-progress 2.0-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: fai-progress@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-27 11:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-09 07:57+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: title
#. Description
#. Type: text
#. Description
#. Type: text
#. Description
#. Type: text
#. Description
#. Type: text
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../fai-progress.templates:1001 ../fai-progress.templates:2001
#: ../fai-progress.templates:3001 ../fai-progress.templates:6001
#: ../fai-progress.templates:9001 ../fai-progress.templates:15001
msgid "${i}"
msgstr "${i}"

#. Type: title
#. Description
#: ../fai-progress.templates:4001
msgid "GOto - Hardware detection"
msgstr "GOto - Detekce hardwaru"

#. Type: text
#. Description
#: ../fai-progress.templates:5001
msgid "Progress of hardware detection"
msgstr "Postup detekce hardwaru"

#. Type: title
#. Description
#: ../fai-progress.templates:7001
msgid "GOto - System Activation"
msgstr "GOto - Aktivace systému"

#. Type: text
#. Description
#: ../fai-progress.templates:8001
msgid "Waiting"
msgstr "Ä?ekání"

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../fai-progress.templates:10001 ../fai-progress.templates:11001
msgid "Error in network configuration"
msgstr "Chyba v nastavení sítÄ?"

#. Type: error
#. Description
#: ../fai-progress.templates:10001
msgid "The system could not determine a network address."
msgstr "Systém nemohl zjistit síťovou adresu."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../fai-progress.templates:10001 ../fai-progress.templates:11001
msgid "The installation cannot continue without this information."
msgstr "Instalace nebude bez této informace pokraÄ?ovat."

#. Type: error
#. Description
#: ../fai-progress.templates:11001
msgid "The system could not determine a system name for ip ${i}."
msgstr "Systém nemohl zjistit jméno systému pro ip ${i}."

#. Type: error
#. Description
#: ../fai-progress.templates:12001
msgid "FAI error"
msgstr "Chyba FAI"

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../fai-progress.templates:12001 ../fai-progress.templates:14001
msgid ""
"The last installation failed. Please unlock this system after the error has "
"been resolved."
msgstr ""
"Poslední instalace selhala. Po odstranÄ?ní této chyby prosím odemknÄ?te tento "
"systém."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../fai-progress.templates:12001 ../fai-progress.templates:14001
msgid "Error code: ${i}"
msgstr "Chybový kód: ${i}"

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../fai-progress.templates:12001 ../fai-progress.templates:13001
#: ../fai-progress.templates:14001 ../fai-progress.templates:15001
msgid "Please inform your administrator."
msgstr "Informujte prosím vašeho správce."

#. Type: error
#. Description
#: ../fai-progress.templates:13001
msgid "GOto error"
msgstr "Chyba GOto"

#. Type: error
#. Description
#: ../fai-progress.templates:13001
msgid "Cannot register client. There is no activation server available."
msgstr "Nemohu registrovat klienta. K dispozici není žádný aktivaÄ?ní server."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../fai-progress.templates:14001 ../fai-progress.templates:15001
msgid "LDAP error"
msgstr "Chyba LDAP"

#. Type: error
#. Description
#: ../fai-progress.templates:15001
msgid "Cannot retrieve information about this system."
msgstr "Nemohu získat informace o tomto systému."

#. Type: text
#. Description
#: ../fai-progress.templates:16001
msgid "Debconf language"
msgstr "Jazyk Debconf"

Reply to: