[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

clamav 0.95.1+dfsg-2: Please update debconf PO translation for the package clamavHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
clamav. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Sunday, May 03, 2009.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: clamav\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: clamav@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-16 22:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-15 19:16+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-freshclam.templates:2001
msgid "daemon"
msgstr "daemon"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-freshclam.templates:2001
msgid "manual"
msgstr "ruční"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid "Virus database update method:"
msgstr "Způsob aktualizace virové databáze:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid "Please choose the method for virus database updates."
msgstr "Vyberte způsob aktualizace virové databáze."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid ""
" daemon: freshclam is running as a daemon all the time. You should choose\n"
"     this option if you have a permanent network connection;\n"
" ifup.d: freshclam will be running as a daemon as long as your Internet\n"
"     connection is up. Choose this one if you use a dialup Internet\n"
"     connection and don't want freshclam to initiate new connections;\n"
" cron:  freshclam is started from cron. Choose this if you want full "
"control\n"
"     of when the database is updated;\n"
" manual: no automatic invocation of freshclam. This is not recommended,\n"
"     as ClamAV's database is constantly updated."
msgstr ""
" daemon : freshclam běží celý čas jako daemon. Tuto možnost vyberte,\n"
"     pokud máte trvalé síťové připojení.\n"
" ifup.d : freshclam poběží jako daemon pouze po dobu, kdy bude nahozeno\n"
"     internetové spojení. Tuto možnost vyberte, pokud máte vytáčené\n"
"     připojení a nechcete, aby freshclam spouštěl nová spojení.\n"
" cron  : freshclam se spouští z cronu. Toto zvolte v případě, že chcete\n"
"     mít plnou kontrolu nad časem, kdy se má databáze aktualizovat.\n"
" manual : freshclam se nebude spouštět automaticky. Toto nedoporučujeme,\n"
"     protože databáze clamavu se neustále aktualizuje."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid "Local database mirror site:"
msgstr "Lokální zrcadlo databáze:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid "Please select the closest local mirror site."
msgstr "Vyberte nejbližší zrcadlo s virovou databází."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid ""
"Freshclam updates its database from a world wide network of mirror sites. "
"Please select the closest mirror. If you leave the default setting, an "
"attempt will be made to guess a nearby mirror."
msgstr ""
"Freshclam aktualizuje svou databázi z celosvětové sítě zrcadel. Vyberte "
"nejbližší zrcadlo. Ponecháte-li výchozí nastavení, skript se pokusí "
"odhadnout rozumně blízké zrcadlo."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid "HTTP proxy information (leave blank for none):"
msgstr "HTTP proxy (pokud nepoužíváte, ponechte prázdné):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid ""
"If you need to use an HTTP proxy to access the outside world, enter the "
"proxy information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Potřebujete-li pro přístup k vnějšímu světu použít HTTP proxy, zadejte zde "
"příslušné informace. V ostatních případech nezadávejte nic."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid "Please use URL syntax (\"http://host[:port]\";) here."
msgstr "Zadejte URL ve tvaru \"http://počítač[:port]\".";

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid "Proxy user information (leave blank for none):"
msgstr "Proxy uživatel (pokud nepoužíváte, ponechte prázdné):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid ""
"If you need to supply a username and password to the proxy, enter it here. "
"Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Musíte-li zadat jméno a heslo k proxy serveru, zadejte zde příslušné "
"informace. V ostatních případech nezadávejte nic."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid "When entering user information, use the standard form of \"user:pass\"."
msgstr "Informace zadejte ve standardním tvaru „uživatel:heslo“."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:6001
msgid "Number of freshclam updates per day:"
msgstr "Počet denních aktualizací freshclamu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid "Network interface connected to the Internet:"
msgstr "Síťové rozhraní připojené k Internetu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the network interface connected to the Internet. "
"Example: eth0."
msgstr ""
"Zadejte prosím jméno síťového rozhraní připojeného k Internetu. Příklad: "
"eth0."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"If the daemon runs when the network is down, the log file will be filled "
"with entries like 'ERROR: Connection with database.clamav.net failed.', "
"making it easy to miss when freshclam really can't update the database."
msgstr ""
"Pokud daemon běží když je síť shozená, zaplní se log záznamy typu 'ERROR: "
"Connection with database.clamav.net failed.', což vede k tomu, že můžete "
"lehce přehlédnout případ, kdy freshclam skutečně nemůže aktualizovat "
"databázi."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"You can leave this field blank and the daemon will be started from the "
"initialization scripts instead. You should then make sure the computer is "
"permanently connected to the Internet to avoid filling the log files."
msgstr ""
"Ponecháte-li prázdné, daemon se místo toho bude spouštět z inicializačních "
"skriptů. V takovém případě byste však měli zabezpečit, aby byl počítač "
"připojený k Internetu permanentně, abyste předešli zaplnění logů."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid "Should clamd be notified after updates?"
msgstr "Má být clamd po aktualizaci upozorněn?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid ""
"Please confirm whether clamd should be notified to reload the database after "
"successful updates."
msgstr ""
"Potvrďte, zda má být po úspěšné aktualizaci clamd upozorněn, aby si nahrál "
"novou databázi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid ""
"If you do not choose this option, clamd's database reloads will be notably "
"delayed (it performs this check every 6 hours by default), posing the risk "
"that a new virus may slip through even if the database is up to date. Do not "
"use this if you do not use clamd, as it will produce errors."
msgstr ""
"Jestliže tuto možnost nevyberete, bude se databáze nahrávat se zpožděním "
"(implicitně každých 6 hodin), což vás vystavuje riziku, že nějaký nový vir "
"proklouzne, i když máte aktuální databázi. Pokud clamd nepoužíváte, tuto "
"volbu nepovolujte, protože by vyvolala nějaké chyby."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001 ../clamav-milter.templates:2001
msgid "Handle the configuration file automatically?"
msgstr "Spravovat konfigurační soubor automaticky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001
msgid "Some options must be configured for clamav-base."
msgstr "U clamav-base je několik voleb, které musíte nastavit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001
msgid ""
"The ClamAV suite won't work if it isn't configured. If you do not configure "
"it automatically, you'll have to configure /etc/clamav/clamd.conf manually "
"or run 'dpkg-reconfigure clamav-base' later. In any case, manual changes in /"
"etc/clamav/clamd.conf will be respected."
msgstr ""
"Pokud ClamAV nenastavíte, nebude fungovat. Nezvolíte-li automatickou "
"konfiguraci, budete muset /etc/clamav/clamd.conf nastavit ručně, nebo "
"později spustit příkaz „dpkg-reconfigure clamav-base“. V obou případech "
"budou ruční zásahy do /etc/clamav/clamd.conf respektovány."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid "Socket type:"
msgstr "Typ socketu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid "Please choose the type of socket clamd will be listening on."
msgstr "Vyberte typ socketu, na kterém bude clamd poslouchat."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid ""
"If you choose TCP, clamd can be accessed remotely. If you choose local UNIX "
"sockets, clamd can be accessed through a file. Local UNIX sockets are "
"recommended for security reasons."
msgstr ""
"Zvolíte-li TCP, budete moci k clamd přistupovat vzdáleně. Vyberete-li "
"lokální unixový socket, můžete k daemonu přistupovat skrze soubor. Z "
"bezpečnostních důvodů je preferována druhá možnost."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:4001
msgid "Local (UNIX) socket clamd will listen on:"
msgstr "Lokální (unixový) socket, na kterém bude clamd naslouchat:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:5001
msgid "Gracefully handle left-over UNIX socket files?"
msgstr "Elegantně zpracovat pozůstalé soubory unixových socketů?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:6001
msgid "TCP port clamd will listen on:"
msgstr "TCP port, na kterém bude clamd naslouchat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:7001
msgid "IP address clamd will listen on:"
msgstr "IP adresa, na které bude clamd naslouchat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:7001
msgid ""
"Enter \"any\" to listen on every IP address configured. If you want to "
"listen on a single address or host name, enter it here."
msgstr ""
"Má-li daemon poslouchat na každé nakonfigurované IP adrese, zadejte „any“. "
"Pokud jej chcete omezit na konkrétní adresu nebo jméno počítače, zadejte "
"příslušnou adresu nebo jméno počítače."

#. Type: error
#. Description
#: ../clamav-base.templates:8001
msgid "Mandatory numeric value"
msgstr "Povinná číselná hodnota"

#. Type: error
#. Description
#: ../clamav-base.templates:8001
msgid "This question requires a numeric answer."
msgstr "Tato otázka vyžaduje číselnou odpověď."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:9001
msgid "Do you want to enable mail scanning?"
msgstr "Chcete povolit prohledávání pošty?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:9001
msgid ""
"This option enables scanning mail contents for viruses. You need this option "
"enabled if you want to use clamav-milter. It is recommended that you use a "
"separate unpacker to extract any MIME parts of email messages if you want to "
"scan email."
msgstr ""
"Touto volbou povolíte prohledávání pošty na výskyt virů. Volba je nutnou "
"podmínkou pro použití clamav-milter. Při prohledávání pošty doporučujeme pro "
"rozbalení jednotlivých částí MIME zpráv použít samostatný program."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:10001
msgid "Do you want to enable archive scanning?"
msgstr "Chcete povolit prohledávání archivů?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:10001
msgid ""
"If archive scanning is enabled, the daemon will extract archives such as "
"bz2, tar.gz, deb and many more, to check their contents for viruses."
msgstr ""
"Jestliže odpovíte kladně, daemon bude hledat viry i v archivech typu bz2, "
"tar.gz, deb a mnoha dalších."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:10001
msgid ""
"For more information about what archives are supported, see /usr/share/doc/"
"clamav-docs/clamdoc.pdf or the manpage clamscan(5)."
msgstr ""
"Seznam podporovaných archivů naleznete v /usr/share/doc/clamav-docs/clamdoc."
"pdf nebo v manuálové stránce clamscan(5)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:11001
msgid "Maximum stream length (unit Mb) allowed:"
msgstr "Maximální povolená délka proudu (v Mb):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:11001
msgid "You can set a limit on the stream length that can be scanned."
msgstr "Můžete omezit délku prohledávaného proudu."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:11001 ../clamav-base.templates:12001
msgid "Entering '0' will disable this limit."
msgstr "Hodnotou „0“ limit zrušíte."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:12001
msgid "Maximum directory depth that will be allowed:"
msgstr "Maximální povolená hloubka adresářů:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:12001
msgid ""
"This value must be set if you want to allow the daemon to follow directory "
"symlinks."
msgstr ""
"Pokud chcete, aby daemon následoval symbolické odkazy na adresáře, musíte "
"tuto hodnotu nastavit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:13001
msgid "Do you want the daemon to follow directory symlinks?"
msgstr "Chcete, aby daemon následoval symbolické odkazy na adresáře?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:14001
msgid "Do you want the daemon to follow regular file symlinks?"
msgstr "Chcete, aby daemon následoval symbolické odkazy na běžné soubory?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:15001
msgid "Timeout for stopping the thread-scanner (seconds):"
msgstr "Časový limit pro zastavení thread-scanner (v sekundách):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:15001
msgid "Entering '0' will disable the timeout."
msgstr "Hodnotou „0“ časový limit zrušíte."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:16001
msgid "Number of threads for the daemon:"
msgstr "Počet vláken daemona:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:17001
msgid "Number of pending connections allowed:"
msgstr "Počet povolených čekajících spojení:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:18001
msgid "Do you want to use the system logger?"
msgstr "Chcete použít syslog?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:18001
msgid ""
"It is possible to log the daemon activity to the system logger. This can be "
"done independently of whether you want to log activity to a special file."
msgstr ""
"Aktivitu daemona můžete zaznamenávat do systémového logu, což se může dít "
"nezávisle na tom, zda má svou činnost zaznamenávat do speciálního souboru."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:19001
msgid "Log file for clamav-daemon (enter none to disable):"
msgstr ""
"Logovací soubor pro clamav-daemon (nechcete-li použít, ponechte prázdné):"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:20001
msgid "Do you want to log time information with each message?"
msgstr "Chcete s každou zprávou zaznamenat i čas události?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:21001
msgid "Delay in seconds between daemon self checks:"
msgstr "Čas mezi sebekontrolami daemona (v sekundách):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:21001
msgid ""
"During the SelfCheck the daemon checks if it needs to reload the virus "
"database. It also tries to repair problems caused by bugs in the daemon, "
"(that is, in some cases it's able to repair broken data structures)."
msgstr ""
"Během kontrol daemon zjišťuje, zda potřebuje nahrát novou virovou databázi a "
"také se snaží opravit problémy vzniklé chybami v programu (tzn. někdy je "
"schopen opravit své porušené datové struktury)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:22001
msgid "User to run clamav-daemon as:"
msgstr "Uživatel, pod kterým se má spouštět clamav-daemon:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:22001
msgid ""
"It is recommended to run the ClamAV programs as a non-privileged user. This "
"will work with most MTAs with a little tweaking, but if you want to use "
"clamd for filesystem scans, running as root is probably unavoidable. Please "
"see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr ""
"Doporučujeme spouštět programy ClamAVu pod neprivilegovaným uživatelem, což "
"bude (po nějakém úsilí) pracovat s většinou poštovních serverů. Pokud však "
"budete clamd používat pro prohledávání souborového systému, je spouštění pod "
"uživatelem root pravděpodobně nevyhnutelné. Podrobnosti naleznete v souboru "
"README.Debian v balíku clamav-base."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:23001
msgid "Groups for clamav-daemon (space-separated):"
msgstr "Skupiny pro clamav-daemon (oddělené mezerami):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:23001
msgid "Please enter any extra groups for clamd."
msgstr "Zadejte libovolné skupiny, do kterých má clamd patřit."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:23001
msgid ""
"By default, clamd runs as a non-privileged user. If you need clamd to be "
"able to access files owned by another user (e.g., in combination with an "
"MTA), then you will need to add clamd to the group for that piece of "
"software. Please see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr ""
"Clamd implicitně běží pod neprivilegovaným uživatelem. Pokud chcete, aby měl "
"clamd přístup k souborům vlastněným jiným uživatelem (třeba v kombinaci s "
"poštovním serverem), musíte clamd přidat do stejné skupiny, jako má daný "
"software. Podrobnosti naleznete v souboru README.Debian v balíku clamav-base."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:2001
#, fuzzy
msgid "Some options must be configured for clamav-milter."
msgstr "U clamav-base je několik voleb, které musíte nastavit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:2001
#, fuzzy
msgid ""
"It won't work if it isn't configured. If you do not configure it "
"automatically, you'll have to configure /etc/clamav/clamav-milter.conf "
"manually or run \"dpkg-reconfigure clamav-milter\" later. In any case, "
"manual changes in /etc/clamav/clamav-milter.conf will be respected."
msgstr ""
"Pokud ClamAV nenastavíte, nebude fungovat. Nezvolíte-li automatickou "
"konfiguraci, budete muset /etc/clamav/clamd.conf nastavit ručně, nebo "
"později spustit příkaz „dpkg-reconfigure clamav-base“. V obou případech "
"budou ruční zásahy do /etc/clamav/clamd.conf respektovány."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:3001
msgid "Communication interface with Sendmail:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:3001
msgid ""
"Please choose the method that should be used by clamav-milter to communicate "
"with Sendmail. The following formats can be used:\n"
" - Unix domain socket: [[unix|local]:]/path/to/file\n"
" - IPv4 socket    : inet:port@[hostname|ip-address]\n"
" - IPv6 socket    : inet6:port@[hostname|ip-address]"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:4001
msgid "Remove stale socket after unclean shutdown?"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:5001
#, fuzzy
msgid "User to run clamav-milter as:"
msgstr "Uživatel, pod kterým se má spouštět clamav-daemon:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "It is recommended to run the ClamAV programs as a non-privileged user. "
#| "This will work with most MTAs with a little tweaking, but if you want to "
#| "use clamd for filesystem scans, running as root is probably unavoidable. "
#| "Please see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgid ""
"It is recommended to run the ClamAV programs as a non-privileged user. This "
"will work with most MTAs with a little tweaking."
msgstr ""
"Doporučujeme spouštět programy ClamAVu pod neprivilegovaným uživatelem, což "
"bude (po nějakém úsilí) pracovat s většinou poštovních serverů. Pokud však "
"budete clamd používat pro prohledávání souborového systému, je spouštění pod "
"uživatelem root pravděpodobně nevyhnutelné. Podrobnosti naleznete v souboru "
"README.Debian v balíku clamav-base."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:5001 ../clamav-milter.templates:6001
msgid "Please see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:6001
#, fuzzy
msgid "Groups for clamav-milter (space-separated):"
msgstr "Skupiny pro clamav-daemon (oddělené mezerami):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:6001
#, fuzzy
msgid ""
"By default, clamav-milter runs as a non-privileged user. If you need clamav-"
"milter to be able to access files owned by another user (for instance when "
"it is used in combination with an MTA), the user running clamav-milter need "
"to be added to the relevant group(s)."
msgstr ""
"Clamd implicitně běží pod neprivilegovaným uživatelem. Pokud chcete, aby měl "
"clamd přístup k souborům vlastněným jiným uživatelem (třeba v kombinaci s "
"poštovním serverem), musíte clamd přidat do stejné skupiny, jako má daný "
"software. Podrobnosti naleznete v souboru README.Debian v balíku clamav-base."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001
msgid "Wait timeout for data coming from clamd:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001
msgid ""
"Please enter the delay (in seconds) before clamav-milter times out when it "
"is waiting for incoming data from clamd."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Entering '0' will disable the timeout."
msgid "Choosing \"0\" will disable this timeout."
msgstr "Hodnotou „0“ časový limit zrušíte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:8001
msgid "Should clamav-milter stay in foreground (not forking)?"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid "Chroot to directory:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid ""
"Clamav-milter can run in a chroot jail. It will enter it after reading the "
"configuration file and before dropping root privileges."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid "If this field is left empty, no chrooting will occur."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:10001
msgid "PID file:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:10001
msgid ""
"Please specify the process identifier file location for clamav-milter's "
"listening daemon (main thread)."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:11001
msgid "Temporary directory path:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:11001
msgid ""
"Please specify the directory for clamav-milter's temporary files. If unset, "
"$TMPDIR and $TEMP will be honored."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:12001
msgid "Clamd socket to connect to for scanning:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:12001
msgid ""
"Please specify the socket to use to connect to the ClamAV daemon for "
"scanning purposes. Possible choices are:\n"
" - a local unix socket using an absolute path, in \"unix:path\" format\n"
"  (for example: unix:/var/run/clamd/clamd.socket);\n"
" - a local or remote TCP socket in \"tcp:host:port\" format (for example:\n"
"  tcp:192.168.0.1). The \"host\" value can be either a hostname or an IP\n"
"  address, and the \"port\" is only required for IPv6 addresses,\n"
"  defaulting to 3310 otherwise."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:12001
msgid ""
"You may specify multiple choices, separated by spaces. In such case, the "
"clamd servers will be selected in a round-robin fashion."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:13001
msgid "Hosts excluded from scanning:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:13001
msgid ""
"Please specify, in CIDR notation (host(name)/mask), the hosts for which no "
"scanning should be performed on incoming mail. Multiple entries should be "
"separated by spaces. The \"local\" shortcut can be used to specify locally-"
"originated (non-SMTP) email."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:13001
msgid "If this field is left empty, all incoming mail will be scanned."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid "Mail addresses whitelist:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid ""
"Please specify the path to a whitelist file, listing email addresses that "
"should cause scanning to be bypassed."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid ""
"Each line in this file should be a POSIX regular expression; lines starting "
"with \"#\", \":\" or \"!\" will be ignored as comments."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid ""
"Lines may start with \"From:\" (with no space after the colon) to make the "
"whitelisting apply to matching sender addresses; otherwise, or with a \"To:"
"\" prefix, it affects recipient addresses."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001 ../clamav-milter.templates:16001
msgid "Accept"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001 ../clamav-milter.templates:16001
msgid "Reject"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001 ../clamav-milter.templates:16001
msgid "Defer"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001
msgid "Blackhole"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001
msgid "Quarantine"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15002
msgid "Action to perform on infected messages:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15002
msgid "Please choose the action to perform on \"infected\" messages:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15002
msgid ""
" - Accept  : accept the message for delivery;\n"
" - Reject  : immediately refuse delivery (with a 5xx error);\n"
" - Defer   : return a temporary failure message (4xx);\n"
" - Blackhole : accept the message then drop it;\n"
" - Quarantine: accept the message then quarantine it. With\n"
"        Sendmail, the quarantine queue can be examined\n"
"        with \"mailq -qQ\". With Postfix, such mails are placed\n"
"        on hold."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16002
msgid "Action to perform on error conditions:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16002
msgid ""
"Please choose the action to perform on errors such as failure to allocate "
"data structures, no scanners available, network timeouts, unknown scanner "
"replies...:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16002
msgid ""
" - Accept: accept the message for delivery;\n"
" - Reject: immediately refuse delivery (with a 5xx error);\n"
" - Defer : return a temporary failure message (4xx)."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17001
msgid "Specific rejection reason for infected messages:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17001
msgid ""
"Please specify the rejection reason that will be included in reject mails."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17001
msgid "This option is only useful together with \"OnInfected Reject\"."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17001
#, no-c-format
msgid "The \"%v\" string may be used to include the virus name."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:18001
msgid "Add headers to processed messages?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:18001
msgid ""
"If you choose this option, \"X-Virus-Scanned\" and \"X-Virus-Status\" "
"headers will be attached to each processed message, possibly replacing "
"existing similar headers."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
#, fuzzy
msgid "Log file for clamav-milter:"
msgstr "Uživatel, pod kterým se má spouštět clamav-daemon:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
msgid ""
"Specify the full path to the clamav-milter log file, which must be writable "
"for the clamav daemon."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
msgid "Logging via syslog is configured independently of this setting."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:20001
msgid "Disable log file locking?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:20001
msgid ""
"By default the log file is locked for writing. The lock protects against "
"running clamav-milter multiple times. This option disables log file locking."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:21001
#, fuzzy
msgid "Maximum size of the log file (MB):"
msgstr "Maximální povolená délka proudu (v Mb):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:21001
msgid ""
"Please specify the maximum size for the log file. Using \"0\" will allow "
"that file to grow indefinitely."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:22001
#, fuzzy
msgid "Log time with each message?"
msgstr "Chcete s každou zprávou zaznamenat i čas události?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:23001
#, fuzzy
#| msgid "Do you want to use the system logger?"
msgid "Use system logger?"
msgstr "Chcete použít syslog?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:23001
msgid ""
"Please choose whether you want to use the system logger (syslog). This "
"option can be used along with logging in a dedicated file."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:24001
msgid "Type of syslog messages:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:24001
msgid ""
"Please choose the type of syslog messages as detailed in the system logger's "
"documentation."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:25001
msgid "Enable verbose logging?"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:26001
msgid "Off"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:26001
msgid "Basic"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:26001
msgid "Full"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:26002
msgid "Information to log on infected messages:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:26002
msgid ""
"Please choose the level of information that will be logged when infected "
"messages are found:\n"
" - Off : no logging;\n"
" - Basic: minimal information;\n"
" - Full : verbose information."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:27001
msgid "Size limit for scanned messages (MB):"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:27001
msgid ""
"Please specify the maximum size for scanned messages. Messages bigger than "
"this limit will not be scanned."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:27001
msgid ""
"You should check that this value is lower than the value of \"StreamMaxLength"
"\" in the clamd.conf file."
msgstr ""

#, fuzzy
#~ msgid "Set to a value of '0' to disable the timeout."
#~ msgstr "Hodnotou „0“ časový limit zrušíte."

#, fuzzy
#~ msgid "Value of 0 disables the limit."
#~ msgstr "Hodnotou „0“ limit zrušíte."

#~ msgid "Do you want to enable RAR archive scanning?"
#~ msgstr "Chcete povolit prohledávání RAR archivů?"

#~ msgid ""
#~ "This enables the builtin RAR archiver. Use with caution, as the RAR code "
#~ "may have memory leaks. Clamscan can also use external RAR programs, such "
#~ "as unrar, although clamd does not."
#~ msgstr ""
#~ "Tímto povolíte zabudovaný RAR kompresor. Používejte s rozvahou, protože "
#~ "tento kód může neefektivně ujídat paměť. Přestože clamscan umí používat "
#~ "externí RAR programy jako unrar, clamd to neumí."

#~ msgid "Limit on the Archive recursion:"
#~ msgstr "Hloubka rekurze v archivech:"

#~ msgid ""
#~ "This setting places a limit on recursion within archives, for example, a "
#~ "tar file that is also gzipped."
#~ msgstr ""
#~ "Tímto nastavením omezíte počet prohledávaných vnořených archivů (např. "
#~ "tar soubor, který je zároveň komprimován gzipem)."

#~ msgid "Limit on Archive compression:"
#~ msgstr "Maximální komprese archivu:"

#~ msgid ""
#~ "This setting places a limit on compression within archives, to guard "
#~ "against archive bombs (small files that expand to massive ones, a form of "
#~ "Denial of Service attack). However, this limit may be too low for some "
#~ "settings."
#~ msgstr ""
#~ "Tímto nastavením omezíte kompresi archivů, abyste se bránili před "
#~ "komprimovanými bombami (malé soubory, které se rozbalí do obrovských "
#~ "rozměrů a mohou způsobit DoS útok -- útok odepřením služby). V některých "
#~ "případech může být nastavení příliš nízké."

#~ msgid "Limit for the maximum number of files in an archive:"
#~ msgstr "Maximální počet souborů v archivu:"

#~ msgid "Largest file size in Mb you will scan inside archives:"
#~ msgstr "Největší délka souboru v Mb, která se má v archivech prohledávat:"

#~| msgid "The use of mirrors.txt is no longer supported"
#~ msgid "Use of mirrors.txt no longer supported"
#~ msgstr "Použití mirrors.txt již není podporováno"

#~| msgid ""
#~| "During the transition to handling its mirror database through DNS, the "
#~| "clamav team dropped support for the 'mirrors.txt' config file."
#~ msgid ""
#~ "During the transition to handling its mirror database through DNS, the "
#~ "ClamAV team dropped support for the 'mirrors.txt' configuration file."
#~ msgstr ""
#~ "Během přechodu na udržování databáze zrcadel pomocí DNS se vývojáři "
#~ "ClamAVu rozhodli, že přestanou podporovat konfigurační soubor „mirrors."
#~ "txt“."

#~| msgid ""
#~| "If you have entered additional mirrors there, your file will be backed "
#~| "up as /var/lib/clamav/mirrors.txt.BACKUP."
#~ msgid ""
#~ "If additional mirrors are mentioned there, this file will be backed up "
#~ "as /var/lib/clamav/mirrors.txt.BACKUP."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud jste do souboru zadali vlastní zrcadla, bude soubor zazálohován "
#~ "jako /var/lib/clamav/mirrors.txt.BACKUP."

#~| msgid ""
#~| "If your file was modified, your old mirrors (which may be way too many) "
#~| "will be added to the new /etc/clamav/freshclam.conf configuration file, "
#~| "using the DatabaseMirror keyword. Please examine freshclam.conf "
#~| "carefully after the update is through."
#~ msgid ""
#~ "If the file was modified, old mirrors (which may be way too many) will be "
#~ "added to the new /etc/clamav/freshclam.conf configuration file, using the "
#~ "DatabaseMirror keyword. Please examine freshclam.conf carefully after the "
#~ "update completes."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud jste soubor změnili, budou stará zrcadla (kterých může být příliš "
#~ "mnoho) přidána do nového konfiguračního souboru /etc/clamav/freshclam."
#~ "conf pomocí klíčového slova DatabaseMirror. Po aktualizaci prosím soubor "
#~ "freshclam.conf prozkoumejte a opravte případné podivnosti."

#~| msgid "Clamav sockets and pids now in /var/run/clamav"
#~ msgid "ClamAV sockets and PID files now in /var/run/clamav"
#~ msgstr "ClamAV nyní ukládá sockety a pid soubory do /var/run/clamav"

#~| msgid ""
#~| "ClamAV now runs as the non-priviledged user clamav by default. If your "
#~| "previous configuration relied on a socket or pid in /var/run, clam will "
#~| "not start after this upgrade. Please run dpkg-reconfigure clamav-base, "
#~| "and when asked about the socket, please change its location to /var/run/"
#~| "clamav/, and update the configuration of any software that uses this "
#~| "socket (e.g., exim, amavis)."
#~ msgid ""
#~ "ClamAV now runs as the non-privileged user clamav by default. If the "
#~ "previous configuration relied on a socket or pid in /var/run, clam will "
#~ "not start after this upgrade. Please run 'dpkg-reconfigure clamav-base', "
#~ "and when asked about the socket, change its location to /var/run/clamav/, "
#~ "and update the configuration of any software that uses this socket (e.g., "
#~ "Exim, AMaVis)."
#~ msgstr ""
#~ "ClamAV nyní implicitně běží jako neprivilegovaný uživatel clamav. Pokud "
#~ "vaše předchozí konfigurace spoléhala na socket nebo pid ve /var/run, po "
#~ "této aktualizaci se clam nerozběhne. V takovém případě spusťte „dpkg-"
#~ "reconfigure clamav-base“ a na otázku o socketu změňte jeho umístění na /"
#~ "var/run/clamav/ a příslušně upravte nastavení ostatních programů, které "
#~ "tento socket používají (např. Exim, AMaVis)."

#~ msgid ""
#~ "If you don't know what network interface you use to connect to the "
#~ "internet leave this field blank and the daemon will be started from the "
#~ "init scripts instead."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže nevíte, jaké síťové rozhraní používáte pro připojení k "
#~ "Internetu, ponechte pole prázdné a daemon bude místo toho spuštěn z init "
#~ "skriptů."

#~ msgid ""
#~ "If you do leave it blank make sure the computer is connected to the "
#~ "internet at all times or your logs will be really hard to interpret."
#~ msgstr ""
#~ "Necháte-li pole prázdné, zajistěte aby byl váš počítač vždy připojen k "
#~ "Internetu, protože jinak se budou vaše logy velmi špatně interpretovat."

#~ msgid ""
#~ "You need to answer this question if you want to allow the daemon to "
#~ "follow directory symlinks. The value 0 disables maximal directory depth "
#~ "limit."
#~ msgstr ""
#~ "Chcete-li, aby daemon následoval symbolické odkazy na adresáře, musíte "
#~ "tuto otázku zodpovědět. Hodnotou 0 limit zrušíte."

Reply to: