[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

aolserver4 4.5.1-2: Please update debconf PO translation for the package aolserver4(2nd call: a minor error was discovered just after I sent the first call for
translations)

Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
aolserver4. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Sunday, April 12, 2009.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: aolserver4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: aolserver4@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-29 10:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-26 19:48+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../aolserver4.templates:2001
msgid "Server hostname:"
msgstr "Jméno serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../aolserver4.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The server needs an hostname to be exposed on redirect pages URL and for "
#| "informative purposes to identify itself."
msgid ""
"AOLserver needs a hostname to use for redirect page URLs and for identifying "
"itself."
msgstr ""
"Server potřebuje znát jméno počítače, které se má zobrazovat v URL "
"přesměrovaných stránek a také pro účely vlastní identifikace."

#. Type: string
#. Description
#: ../aolserver4.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "It is generally the fully-qualified DNS hostname of the computer or "
#| "localhost, if it is not networked. Any name which can be legally "
#| "considered for a URL string can be used."
msgid ""
"It is generally the fully-qualified DNS hostname of the computer, or "
"localhost if it is not networked. Any name valid for a URL string can be "
"used."
msgstr ""
"Obvykle se zadává plně kvalifikované doménové jméno počítače, nebo v "
"případě, že počítač není v síti, „localhost“. Zadejte libovolné jméno, které "
"se ve vašem prostředí může považovat za platné URL."

#. Type: string
#. Description
#: ../aolserver4.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Server IP address number:"
msgid "Server IP address:"
msgstr "IP adresa serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../aolserver4.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "IP address to listen to:"
msgid "AOLserver needs an IP address to listen to."
msgstr "IP adresa, na které naslouchat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../aolserver4.templates:3001
msgid ""
"The default is the address of the loopback interface. If the server is to be "
"remotely accessible this should be replaced by the address of the "
"appropriate network interface."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../aolserver4.templates:4001
msgid "Server TCP port:"
msgstr "TCP port serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../aolserver4.templates:4001
msgid ""
"AOLserver needs a port number assigned for its use. This is almost always "
"port 80 (the standard HTTP port), but might be different if another web "
"server is installed, or some other service is listening on that port."
msgstr ""
"AOLserver vyžaduje pro své použití přiřazené číslo portu. Nejčastěji to bývá "
"port 80 (standardní HTTP port), ale můžete zvolit nějaký jiný, třeba v "
"případě, že již máte port 80 obsazen druhým webovým serverem nebo jinou "
"službou."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "The server needs at least an IP address to listen to. It is generally "
#~| "the primary Ethernet interface (or the loopback address, if the server "
#~| "will be used just locally)."
#~ msgid ""
#~ "AOLserver needs at least an IP address to listen to. It is generally the "
#~ "primary Ethernet interface (or the loopback address, if the server will "
#~ "be used just locally)."
#~ msgstr ""
#~ "Server vyžaduje minimálně IP adresu, na které má poslouchat. Obvykle to "
#~ "bývá adresa na primárním ethernetovém rozhraní (nebo adresa lokální "
#~ "smyčky, pokud používáte server pouze místně)."

#~ msgid ""
#~ "The default address is the loopback one, which is not recommended for "
#~ "general (network or Internet) use."
#~ msgstr ""
#~ "Výchozí adresou je adresa lokální smyčky, což se pro běžné použití (v "
#~ "síti nebo Internetu) nedoporučuje."

#~ msgid "It is recommended using the default."
#~ msgstr "Doporučuje se použít výchozí hodnotu."

#~ msgid "Welcome to the AOLserver 4"
#~ msgstr "Vítejte v AOLserveru 4"

#~ msgid ""
#~ "AOLserver is a multithreaded, Tcl-enabled, high-performance webserver."
#~ msgstr ""
#~ "AOLserver je vysoce výkonný vícevláknový webový server s podporou Tcl."

#~ msgid ""
#~ "This software is designed to run multiple domains on a single machine. "
#~ "Just one (main) will be setup right now. The configuration file in /etc/"
#~ "aolserver4 and its init script can be modified for more complicated multi-"
#~ "site configurations."
#~ msgstr ""
#~ "Tento software byl navržen pro běh několika domén na jediném počítači. "
#~ "Nyní nastavíme pouze jednu (hlavní) doménu, další si můžete nastavit v "
#~ "konfiguračním souboru /etc/aolserver4. Pro komplikovanější nasazení "
#~ "můžete upravit i spouštěcí skript aolserveru."

#~ msgid "The default value is recommended."
#~ msgstr "Doporučuje se použít výchozí hodnotu."

Reply to: