[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nut 2.4.1-3: Please update debconf PO translation for the package nutHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
nut. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Thursday, April 09, 2009.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nut\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nut@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-26 07:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-28 10:05+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../nut.templates:2001
msgid "Configuration changes required"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../nut.templates:2001
msgid ""
"Because of numerous changes by upstream authors to NUT's behavior and "
"configuration file handling, /etc/nut/nut.conf must be modified before NUT "
"can be restarted."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../nut.templates:2001
msgid ""
"Please read /usr/share/doc/nut/UPGRADING.gz for the upgrading procedure."
msgstr ""

#~ msgid "Please manually modify your configuration files"
#~ msgstr "Upravte prosím příslušné konfigurační soubory"

#~ msgid "This is a serious advisory. Please take note."
#~ msgstr "Toto je velmi důležité."

#~ msgid ""
#~ "There have been significant changes by the upstream authors to the "
#~ "behaviour of this software. Specifically, the configuration files in /etc/"
#~ "nut are different, some drivers have been renamed, ..."
#~ msgstr ""
#~ "Autor nutu provedl v programu významné změny, které ovlivnily chování "
#~ "tohoto programu. Konkrétně se změnily konfigurační soubory v /etc/nut, "
#~ "některé ovladače byly přejmenovány, atd."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "If you continue with the installation of this package, NUT will NOT "
#~| "restart unless you manually change your configuration files and edit /"
#~| "etc/default/nut. You have been warned! Please read /usr/share/doc/nut/"
#~| "UPGRADING.gz for the upgrading procedure."
#~ msgid ""
#~ "If you continue with the installation of this package, NUT will NOT "
#~ "restart unless you manually change your configuration files and edit /etc/"
#~ "nut/nut.conf. You have been warned! Please read /usr/share/doc/nut/"
#~ "UPGRADING.gz for the upgrading procedure."
#~ msgstr ""
#~ "Budete-li pokračovat v instalaci tohoto balíku, NEBUDE NUT restartován, "
#~ "dokud ručně neupravíte konfigurační soubory a /etc/default/nut. Návod pro "
#~ "aktualizaci naleznete v souboru /usr/share/doc/nut/UPGRADING.gz."

#~ msgid "Remove user \"nut\" from dialout group"
#~ msgstr "Odstranění uživatele „nut“ ze skupiny „dialout“"

#~ msgid ""
#~ "The system user, \"nut\", will be removed from the dialout group. A new "
#~ "system group, \"nut\", will be created. Users must manually change the "
#~ "permissions on the serial port devices, /dev/ttyS*, to permit access by "
#~ "the nut group."
#~ msgstr ""
#~ "Systémový uživatel „nut“ bude odstraněn ze skupiny „dialout“ a bude "
#~ "vytvořena nová systémová skupina „nut“. Uživatelé musí ručně změnit práva "
#~ "na zařízeních pro sériové porty (/dev/ttyS*), aby povolili přístup "
#~ "skupině nut."

#~ msgid "Remove obsolete /etc/nut/debian.conf file?"
#~ msgstr "Odstranit zastaralý soubor /etc/nut/debian.conf?"

#~ msgid ""
#~ "The upstream author has changed the behaviour of upsd and upsmon. This "
#~ "has necessited modifications in /etc/init.d/nut, the start up script for "
#~ "the daemons. The init script no longer looks for /etc/nut/debian.conf. "
#~ "Instead it reads /etc/nut/upsd.conf and /etc/nut/upsmon.conf directly."
#~ msgstr ""
#~ "Autor nutu změnil chování upsd a upsmon, což nutně vyvolalo změny ve "
#~ "startovacím skriptu /etc/init.d/nut. Tento skript již nehledá soubor /etc/"
#~ "nut/debian.conf, ale čte přímo /etc/nut/upsd.conf a /etc/nut/upsmon.conf."

#~ msgid ""
#~ "Therefore, /etc/nut/debian.conf will be removed. Note that in order to "
#~ "get upsmon to work, you will have to modify /etc/nut/upsmon.conf by "
#~ "adding a MONITOR line. Please read the instructions in /usr/share/doc/nut/"
#~ "README.Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Nepotřebný soubor /etc/nut/debian.conf bude odstraněn. Pamatujte, že aby "
#~ "upsmon fungoval, musíte do souboru /etc/nut/upsmon.conf přidat řádek "
#~ "MONITOR. Návod si přečtěte v /usr/share/doc/nut/README.Debian."

#~ msgid ""
#~ "There has been a significant change by the upstream author to the syntax "
#~ "of the UPS lines in the /etc/nut/upsd.conf configuration file. The init "
#~ "script in this package takes advantage of this new syntax. You will need "
#~ "to manually modify your configuration file in order for the init script "
#~ "to work."
#~ msgstr ""
#~ "Autor nutu změnil v konfiguračním souboru /etc/nut/upsd.conf syntaxi UPS "
#~ "řádek. Spouštěcí skript využívá této nové syntaxe. Aby spouštěcí skript "
#~ "fungoval, budete muset ručně upravit konfigurační soubor."

#~ msgid ""
#~ "There has been a significant change to the syntax of the SHUTDOWNCMD line "
#~ "in the /etc/nut/upsmon.conf file. The SHUTDOWNCMD must use \"quotes\" "
#~ "around the command or only the first word will be invoked. The new style "
#~ "is:\n"
#~ " SHUTDOWNCMD \"/sbin/shutdown -h\""
#~ msgstr ""
#~ "V konfiguračním souboru /etc/nut/upsmon.conf se významně změnila syntaxe "
#~ "řádku SHUTDOWNCMD. SHUTDOWNCMD nyní musí mít kolem příkazu \"uvozovky\". "
#~ "Zapomenete-li na ně, spustí se pouze první slovo příkazu. Nově tedy řádek "
#~ "vypadá takto:\n"
#~ " SHUTDOWNCMD \"/sbin/shutdown -h\""

#~ msgid ""
#~ "There have been significant changes by the upstream author to the "
#~ "behaviour of this software. Specifically, the configuration files in /"
#~ "etc/nut are completely different, most of the ups drivers have been "
#~ "rewritten (those that weren't rewritten have been dropped), and the TCP "
#~ "port on which upsd listens has changed."
#~ msgstr ""
#~ "Autor nutu provedl v programu velké změny, které ovlivnily chování tohoto "
#~ "programu. Konkrétně se úplně změnily konfigurační soubory v /etc/nut, "
#~ "většina ovladačů byla přepsána (ty zbývající byly zahozeny) a také se "
#~ "změnil TCP port, na kterém naslouchá upsd."

#~ msgid ""
#~ "If you continue with the installation of this package, upsd/upsmon will "
#~ "NOT restart unless you manually change your configuration files and edit /"
#~ "etc/default/nut. You have been warned!"
#~ msgstr ""
#~ "Pokud budete pokračovat v instalaci tohoto balíku, upsd/upsmod NEBUDOU "
#~ "restartovány, dokud ručně neupravíte konfigurační soubory a nezměníte /"
#~ "etc/default/nut. Byli jste varováni."

Reply to: