[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

krb5 1.6.dfsg.4~beta1-10: Please update debconf PO translation for the package krb5Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
krb5. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Pleasesubmit the updated file as a wishlist bug
against krb5.

The deadline for receiving the updated translation is
Sun, 15 Mar 2009 10:20:21 -0400.

Thanks in advance,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: krb5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: krb5@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-21 13:55-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-22 21:07+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "Setting up a Kerberos Realm"
msgstr "Nastavení Kerberovy říše"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"This package contains the administrative tools required to run the Kerberos "
"master server."
msgstr ""
"Tento balík obsahuje nezbytné administrativní nástroje pro běh hlavního "
"kerberovského serveru."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"However, installing this package does not automatically set up a Kerberos "
"realm. This can be done later by running the \"krb5_newrealm\" command."
msgstr ""
"Pouhou instalací tohoto balíku se však Kerberova říše nenastaví. Pro "
"vytvoření říše spusťte po instalaci příkaz „krb5_newrealm“."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"Please also read the /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC file and the "
"administration guide found in the krb5-doc package."
msgstr ""
"Také je vhodné si přečíst soubor /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC a "
"příručku administrátora v balíku krb5-doc."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid "Run the Kerberos V5 administration daemon (kadmind)?"
msgstr "Spustit administrační daemon Kerbera v5 (kadmind)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"Kadmind serves requests to add/modify/remove principals in the Kerberos "
"database."
msgstr ""
"Kadmind obsluhuje požadavky na přidání/změnu/smazání záznamů v databázi "
"Kerbera."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"It is required by the kpasswd program, used to change passwords. With "
"standard setups, this daemon should run on the master KDC."
msgstr ""
"Také je vyžadován programem kpasswd, který se používá pro změnu hesel. Tento "
"daemon obvykle běží na hlavním KDC."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "Create the Kerberos KDC configuration automatically?"
msgstr "Vytvořit nastavení KDC automaticky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The Kerberos Domain Controller (KDC) configuration files, in /etc/"
#| "krb5kdc, may be created automatically."
msgid ""
"The Kerberos Key Distribution Center (KDC) configuration files, in /etc/"
"krb5kdc, may be created automatically."
msgstr ""
"Konfigurační soubory KDC (Kerberos Domain Controller) v /etc/krb5kdc mohou "
"být vytvořeny automaticky."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"By default, an example template will be copied into this directory with "
"local parameters filled in."
msgstr ""
"Standardně se do tohoto adresáře nakopíruje ukázková šablona s "
"předvyplněnými lokálními údaji."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"Administrators who already have infrastructure to manage their Kerberos "
"configuration may wish to disable these automatic configuration changes."
msgstr ""
"Administrátoři, kteří již disponují infrastrukturou pro správu konfigurace "
"Kerbera, budou nejspíš chtít tyto automatické změny v konfiguraci zakázat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "Should the KDC database be deleted?"
msgstr "Má se smazat KDC databáze?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid ""
"By default, removing this package will not delete the KDC database in /var/"
"lib/krb5kdc/principal since this database cannot be recovered once it is "
"deleted."
msgstr ""
"Ve výchozím nastavení se při odstranění balíku ze systému nesmaže KDC "
"databáze ve /var/lib/krb5kdc/principal, protože ji po smazání nelze obnovit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid ""
"Choose this option if you wish to delete the KDC database now, deleting all "
"of the user accounts and passwords in the KDC."
msgstr ""
"Chcete-li nyní smazat KDC databázi, tuto volbu povolte. Smazáním databáze se "
"odstraní všechny uživatelské účty a všechna hesla v KDC."

#~ msgid "Kerberos V4 compatibility mode to use:"
#~ msgstr "Režim zpětné kompatibility s Kerberem v4:"

#~ msgid ""
#~ "By default, Kerberos V4 requests are allowed from principals that do not "
#~ "require preauthentication (\"nopreauth\"). This allows Kerberos V4 "
#~ "services to exist while requiring most users to use Kerberos V5 clients "
#~ "to get their initial tickets. These tickets can then be converted to "
#~ "Kerberos V4 tickets."
#~ msgstr ""
#~ "Ve výchozím nastavení jsou povoleny požadavky z Kerbera v4, které "
#~ "nevyžadují předautentizaci („nopreauth“). To umožňuje, aby existovaly "
#~ "služby Kerbera v4, ovšem vyžaduje, aby většina klientů používala pro "
#~ "získání prvotního lístku klienta Kerbera v5. Tyto lístky pak mohou být "
#~ "přeměněny na lístky Kerbera v4."

#~ msgid ""
#~ "Alternatively, the mode can be set to \"full\", allowing Kerberos V4 "
#~ "clients to get initial tickets even when preauthentication would normally "
#~ "be required; to \"disable\", returning protocol version errors to all "
#~ "Kerberos V4 clients; or to \"none\", which tells the KDC to not respond "
#~ "to Kerberos V4 requests at all."
#~ msgstr ""
#~ "Volitelně můžete zapnout plnou podporu („full“), což umožní klientům "
#~ "Kerbera v4 získat prvotní lístky i když by normálně byla vyžadována "
#~ "předautentizace. Možnost zakázat („disable“) bude všem klientům Kerbera "
#~ "v4 vracet chyby o nepodporované verzi, režim žádný („none“) znamená, že "
#~ "Kerberos nebude na tyto požadavky odpovídat vůbec."

#~ msgid "Run a Kerberos V5 to Kerberos V4 ticket conversion daemon?"
#~ msgstr "Spustit daemon pro konverzi lístků Kerbera v5 na lístky Kerbera v4?"

#~ msgid ""
#~ "The krb524d daemon converts Kerberos V5 tickets into Kerberos V4 tickets "
#~ "for programs, such as krb524init, that obtain Kerberos V4 tickets for "
#~ "compatibility with old applications."
#~ msgstr ""
#~ "Daemon krb524d převádí lístky z Kerbera5 na lístky Kerbera4 pro programy "
#~ "typu krb524init, které vyžadují lístky Kerbera v4 pro zajištění "
#~ "kompatibility se staršími aplikacemi."

#~ msgid ""
#~ "It is recommended to enable that daemon if Kerberos V4 is enabled, "
#~ "especially when Kerberos V4 compatibility is set to \"nopreauth\"."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže používáte aplikace pro Kerbera v4, doporučuje se povolit i "
#~ "tohoto daemona, obzvláště pokud je kompatibilita s Kerberem v4 nastavena "
#~ "na „nopreauth“."

#~ msgid "Should the data be purged as well as the package files?"
#~ msgstr "Mají se při úplném odstranění balíku smazat i data?"

#~ msgid "disable"
#~ msgstr "zakázat"

#~ msgid "full"
#~ msgstr "plný"

#~ msgid "nopreauth"
#~ msgstr "nopreauth"

#~ msgid "none"
#~ msgstr "žádný"

#~ msgid ""
#~ "Don't forget to set up DNS information so your clients can find your KDC "
#~ "and admin servers. Doing so is documented in the administration guide."
#~ msgstr ""
#~ "Nezapomeňte nastavit DNS, aby klienti mohli najít váš KDC a "
#~ "administrátorské servery. Vše je popsáno v příručce administrátora."

#~ msgid ""
#~ "Many sites will wish to have this script automatically create Kerberos "
#~ "KDC configuration files in /etc/krb5kdc. By default an example template "
#~ "will be copied into this directory with local parameters filled in. Some "
#~ "sites who already have infrastructure to manage their own Kerberos "
#~ "configuration will wish to disable any automatic configuration changes."
#~ msgstr ""
#~ "Mnoho správců bude chtít, aby za ně debconf provedl počáteční nastavení "
#~ "kerberova KDC v /etc/krb5kdc. Standardně se do tohoto adresáře zkopíruje "
#~ "šablona s předvyplněnými parametry. Některé servery, které již mají svou "
#~ "vlastní infrastrukturu pro správu Kerbera, asi tuto automatickou "
#~ "konfiguraci nepovolí, aby se jim nepřepsalo nastavení."

Reply to: