[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

citadel 7.42-1: Please update debconf PO translation for the package citadelHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
citadel. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against citadel.

The deadline for receiving the updated translation is
Thu, 12 Mar 2009 13:32:14 +0100.

Thanks in advance,

Michael

# Czech translation of citadel debconf messages.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the citadel package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2008
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: citadel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: citadel@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-02 13:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-08 16:10+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid "Listen IP for Citadel:"
msgid "Listening address for the Citadel server:"
msgstr "IP adresa, na které má Citadel naslouchat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:1001
msgid ""
"Please specify the IP address which the server should be listening to. If "
"you specify 0.0.0.0, the server will listen on all addresses."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:1001
msgid ""
"This can usually be left to the default unless multiple instances of Citadel "
"are running on the same computer."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Enable external accounting mode?"
msgid "Enable external authentication mode?"
msgstr "Povolit externí správu účtů?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid ""
"Please choose the user authentication mode. By default Citadel will use its "
"own internal user accounts database. If you accept this option, Citadel "
"users will have accounts on the host system, authenticated via /etc/passwd "
"(or LDAP)."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid ""
"Do not accept this option unless you are sure it is required, since changing "
"back requires a full reinstall of Citadel."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Citadel administrator:"
msgid "Citadel administrator username:"
msgstr "Správce Citadel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid ""
"Please enter the name of the Citadel user account that should be granted "
"administrative privileges once created. If using internal authentification "
"this user account will be created if it does not exist. For external "
"authentification this user account has to exist."
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:4001
msgid "Administrator password:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:4001
msgid ""
"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
"the administrator user."
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "Specify the IP address on which your server will run. If you specify "
#~ "0.0.0.0, Citadel will listen on all addresses. You can usually skip this "
#~ "unless you are running multiple instances of Citadel on the same computer."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte IP adresu, na které má server naslouchat. Zadáte-li 0.0.0.0, bude "
#~ "Citadel naslouchat na všech adresách. Pokud na tomto počítači nemáte více "
#~ "instancí Citadel, nejspíš můžete otázku přeskočit."

#~ msgid ""
#~ "Specify the way authentication is done, either host based or Citadel "
#~ "internal. Host based accounting could be /etc/passwd or an LDAP "
#~ "directory. WARNING: do not change this setting once your system is "
#~ "installed. Answer \"no\" unless you completely understand this option."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte způsob autentizace - buď založený na mechanismech hostitelského "
#~ "počítače, nebo na interní správě přímo v Citadel. Ověřováním podle "
#~ "hostitelského počítače se myslí /etc/passwd nebo LDAP adresář. VAROVÁNÍ: "
#~ "po instalaci systému již toto nastavení neměňte. Pokud si nejste zcela "
#~ "jisti, zda otázce rozumíte, odpovězte „ne“."

#~ msgid ""
#~ "Enter the name of the Citadel administrator (which is probably you). When "
#~ "an account is created with this name, it will automatically be given "
#~ "administrator-level access."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte jméno správce Citadel (což budete pravděpodobně vy). Při "
#~ "vytvoření účtu se zadaným jménem mu budou automaticky přidána správcovská "
#~ "oprávnění."

#~ msgid "Citadel/UX"
#~ msgstr "Citadel/UX"

#~ msgid ""
#~ "For post configuring your Citadel Server, use citadel-webcit with your "
#~ "browser, log in as the user you specified as the Administrator, and "
#~ "review the Points under the Administration menu. If you have further "
#~ "questions review www.citadel.org, specialy the FAQ and Documentation "
#~ "section."
#~ msgstr ""
#~ "Pro poinstalační nastavení Citadel serveru si nainstalujte balík citadel-"
#~ "webcit. Ve webovém prohlížeči se přihlaste pod uživatelem, kterého jste "
#~ "zvolili za správce a projděte si menu Administration. Máte-li další "
#~ "otázky, podívejte se na http://www.citadel.org do částí Dokumentace a FAQ."

Reply to: