[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dbconfig-common 1.8.41: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
dbconfig-common. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Friday, February 20, 2009.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbconfig-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-06 07:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-03 17:41+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "Will this server be used to access remote databases?"
msgstr "Bude se tento server používat pro přístup ke vzdáleným databázím?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"For the database types that support it, dbconfig-common includes support for "
"configuring databases on remote systems. When installing a package's "
"database via dbconfig-common, the questions related to remote configuration "
"are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
msgstr ""
"Pro typy databází, které to podporují, obsahuje dbconfig-common podporu pro "
"nastavení databáze rovnou na vzdáleném počítači. Při instalaci databáze "
"nějakého balíku pomocí dbconfig-common jsou otázky ohledně vzdáleného "
"nastavení dotazovány s nízkou prioritou, takže se na většině systémů "
"nezobrazí."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you select this option, the default behaviour will be to prompt you "
#| "with questions related to remote database configuration when you install "
#| "new packages."
msgid ""
"If you select this option, the default behavior will be to prompt you with "
"questions related to remote database configuration when you install new "
"packages."
msgstr ""
"Zvolíte-li tuto možnost, změní se chování tak, aby se při instalaci nových "
"balíků zobrazovaly otázky spojené s nastavením vzdálené databáze."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you are unsure, you should not select this option."
msgstr "Pokud si nejste jisti, raději tuto možnost nevybírejte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Keep \"administrative\" database passwords in debconf?"
msgid "Keep \"administrative\" database passwords?"
msgstr "Uchovávat databázová administrátorská hesla v debconfu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default, you will be prompted for all administrator-level database "
#| "passwords when you configure, upgrade, or remove applications with "
#| "dbconfig-common. These passwords will not be stored in debconf for any "
#| "longer than they are needed."
msgid ""
"By default, you will be prompted for all administrator-level database "
"passwords when you configure, upgrade, or remove applications with dbconfig-"
"common. These passwords will not be stored in the configuration database "
"(debconf) for any longer than they are needed."
msgstr ""
"Při konfiguraci, aktualizaci nebo odstraňování aplikací, které využívají "
"dbconfig-common, budete dotázáni na všechna hesla pro administrátorský "
"přístup k databázím. Tato hesla nebudou držena v debconfu déle, než je nutné."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
#| "the debconf password database. The debconf password database is "
#| "protected by unix file permissions, though this is less secure and thus "
#| "not the default setting."
msgid ""
"This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
"the database. That database is protected by Unix file permissions, though "
"this is less secure and thus not the default setting."
msgstr ""
"Toto chování můžete zakázat, tj. hesla zůstanou uložena v debconf databázi "
"hesel. Debconf databáze hesel je chráněna unixovými přístupovými právy, ale "
"protože to je méně bezpečné, není to výchozí možnost."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"If you would rather not be bothered for an administrative password every "
"time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
"choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgstr ""
"Nechcete-li být obtěžováni zadáváním těchto hesel při každé aktualizaci "
"databázového serveru, odpovězte kladně. V opačném případě tuto možnost "
"odmítněte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Configure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Nastavit databázi pro ${pkg} pomocí dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "${pkg} must have a database installed and configured before it can be "
#| "used. If you like, this can be handled with dbconfig-common."
msgid ""
"The ${pkg} package must have a database installed and configured before it "
"can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Než budete moci používat balíček ${pkg}, musíte pro něj mít nainstalovanou a "
"nastavenou databázi. Pokud chcete, můžete to provést pomocí dbconfig-common."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid ""
"If you are an advanced database administrator and know that you want to "
"perform this configuration manually, or if your database has already been "
"installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
"needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgstr ""
"Pokud jste zkušený databázový administrátor a víte, že chcete nastavení "
"provést ručně, nebo pokud již byla databáze vytvořena a nastavena, měli "
"byste tuto možnost zamítnout. Podrobnosti o tom, co je třeba udělat, se "
"obvykle nacházejí v adresáři /usr/share/doc/${pkg}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
msgstr "Ve všech ostatních případech byste měli tuto možnost povolit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Re-install database for ${pkg}?"
msgid "Reinstall database for ${pkg}?"
msgstr "Znovu nainstalovat databázi pro ${pkg}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Since you are reconfiguring ${pkg}, you may also want to reinstall the "
"database which it uses."
msgstr ""
"Protože znovu konfigurujete balík ${pkg}, je možné, že také chcete znovu "
"nainstalovat databázi, kterou používá pro uložení svých dat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you wish to re-install the database for ${pkg}, you should select this "
#| "option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the "
#| "package for unrelated reasons), you should not select this option."
msgid ""
"If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this "
"option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the package "
"for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr ""
"Jestliže si přejete znovu nainstalovat databázi pro ${pkg}, měli byste tuto "
"možnost vybrat. Nechcete-li znovu instalovat databázi (protože měníte "
"nastavení balíku z jiných důvodů), tuto možnost zamítněte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "Perform upgrade on database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Provést aktualizaci databáze pro ${pkg} pomocí dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
#| "need to be formed on ${pkg}. Typically this is due to changes in how a "
#| "new upstream version of the package needs to store its data."
msgid ""
"According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
"need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how a "
"new upstream version of the package needs to store its data."
msgstr ""
"Podle správce balíku ${pkg} je potřeba aktualizovat jeho databázi. Obvykle "
"to bývá kvůli tomu, že se autor aplikace rozhodl změnit formát uložených dat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you want to handle this process manually, you should refuse this "
#| "option. Otherwise, you should choose this option. During the upgrade a "
#| "backup of your database will be made in /var/cache/dbconfig-common/"
#| "backups, from which the database can be restored in the case of problems."
msgid ""
"If you want to handle this process manually, you should refuse this option. "
"Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of "
"the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which "
"the database can be restored in the case of problems."
msgstr ""
"Chcete-li tento proces vyřešit ručně, tuto možnost zamítněte. V opačném "
"případě byste měli souhlasit. Během aktualizace se vytvoří záloha databáze "
"do /var/cache/dbconfig-common/backups, odkud ji můžete v případě problémů "
"obnovit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Odstranit databázi pro ${pkg} pomocí dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
"underlying database."
msgstr ""
"Protože odstraňujete balík ${pkg}, je možné, že již nepotřebujete databázi, "
"kterou používal pro uložení svých dat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "If you like, database removal can be handled with dbconfig-common."
msgstr "Pokud chcete, můžete databázi odstranit pomocí dbconfig-common."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"If you know that you do want to keep this database, or if you want to handle "
"the removal of this database manually, you should refuse this option."
msgstr ""
"Jestliže víte, že si chcete tuto databázi ponechat, nebo pokud ji chcete "
"odstranit ručně, nabízenou možnost zamítněte."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
msgstr "Typ databáze, který má ${pkg} použít:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "${pkg} can be configured to use one of many database types. Below, you "
#| "will be presented with the available choices."
msgid ""
"The ${pkg} package can be configured to use one of several database types. "
"Below, you will be presented with the available choices."
msgstr ""
"${pkg} může být nastaven, aby používal jeden z mnoha typů databází. Níže vám "
"budou nabídnuty dostupné možnosti."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid "Do you want to purge the database for ${pkg}?"
msgstr "Chcete smazat databázi balíku ${pkg}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you no longer need the database for ${pkg}, this is your chance to "
#| "remove them."
msgid ""
"If you no longer need the database for ${pkg}, you can choose to remove it "
"now."
msgstr ""
"Pokud již nepotřebujete databázi pro ${pkg}, máte nyní možnost ji smazat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
#| "choose this option. If you want to hold this data for another time, or "
#| "if you would rather handle this process manually, you should refuse this "
#| "option."
msgid ""
"If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
"choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather "
"handle this process manually, you should refuse this option."
msgstr ""
"Jestliže již nepotřebujete data uložená balíkem ${pkg}, můžete tuto možnost "
"vybrat. Chcete-li data uchovat pro příště, nebo pokud byste se raději o "
"odstranění postarali ručně, možnost zamítněte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid "Do you want to backup the database for ${pkg} before upgrading?"
msgid "Do you want to back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgstr "Chcete před aktualizací zazálohovat databázi balíku ${pkg}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
#| "installation progress. Just in case, the database can be backed up "
#| "before this is done, so that if something goes wrong, you can revert to "
#| "the previous package version and repopulate your database."
msgid ""
"The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
"installation process. Just in case, the database can be backed up before "
"this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
"previous package version and repopulate the database."
msgstr ""
"Součástí instalačního procesu je aktualizace databáze ${pkg} na novější "
"verzi. Ještě před tím můžete databázi zazálohovat, abyste se v případě "
"problémů mohli vrátit k předchozí verzi balíčku a použít data ze "
"zazálohované databáze."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:11001 ../dbconfig-common.templates:12001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Potvrzení hesla:"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid "Passwords do not match."
msgid "Password mismatch"
msgstr "Hesla nesouhlasí."

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid "Passwords do not match."
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "Hesla nesouhlasí."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "abort"
msgstr "přerušit"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry"
msgstr "opakovat"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr "opakovat (přeskočit otázky)"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "Next step for database upgrade:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
#, fuzzy
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while upgrading the database:"
msgstr "Zdá se, že se při odstraňování databáze objevila chyba."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Fortunately, there should be a backup of the database made just before "
#| "the upgrade in ${dbfile}."
msgid ""
"Fortunately, ${dbfile} holds a backup of the database, made just before the "
"upgrade."
msgstr ""
"Naštěstí by se měla v souboru ${dbfile} nacházet záloha databáze vytvořená "
"těsně před pokusem o aktualizaci."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002 ../dbconfig-common.templates:16002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "At this point, you have the option to retry or abort the operation. If "
#| "you choose \"retry\", you will be prompted with all the configuration "
#| "questions once more and another attempt will be made at performing the "
#| "operation. \"retry (skip questions)\" will immediately attempt the "
#| "operation again, skipping all questions. If you choose \"abort\", the "
#| "operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
#| "reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue "
#| "using it."
msgid ""
"If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
"configuration questions once more and another attempt will be made at "
"performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
"attempt the operation again, skipping all questions. If you choose \"abort"
"\", the operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
"reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue using "
"it."
msgstr ""
"V tomto okamžiku můžete operaci zkusit zopakovat nebo přerušit. Zvolíte-li "
"\"opakovat\", budete znovu dotázáni na všechny konfigurační otázky a poté se "
"pokusí znovu provést daná operace. Možnost \"opakovat (přeskočit otázky)\" "
"se pokusí operaci provést okamžitě bez nového kolečka otázek. Zvolíte-li "
"\"přerušit\", operace selže a abyste mohli používat balíček i nadále, musíte "
"se vrátit ke starší verzi balíčku, nebo jej zkusit přeinstalovat, "
"překonfigurovat nebo zasáhnout jiným způsobem."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:15001
msgid "ignore"
msgstr "ignorovat"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
#, fuzzy
#| msgid "Name of your database's administrative user:"
msgid "Next step for database installation:"
msgstr "Jméno administrativního databázového uživatele:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
#, fuzzy
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while installing the database:"
msgstr "Zdá se, že se při odstraňování databáze objevila chyba."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "At this point, you have the option to retry or abort the operation. If "
#| "you choose \"retry\", you will be prompted with all the configuration "
#| "questions once more and another attempt will be made at performing the "
#| "operation. \"retry (skip questions)\" will immediately attempt the "
#| "operation again, skipping all questions. If you choose \"abort\", the "
#| "operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
#| "reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue "
#| "using it. If you choose \"ignore\", the operation will continue, "
#| "ignoring further errors from dbconfig-common."
msgid ""
"If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
"configuration questions once more and another attempt will be made at "
"performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
"attempt the operation again, skipping all questions. If you choose \"abort"
"\", the operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
"reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue using "
"it. If you choose \"ignore\", the operation will continue, ignoring further "
"errors from dbconfig-common."
msgstr ""
"V tomto okamžiku můžete operaci zkusit zopakovat nebo přerušit. Zvolíte-li "
"\"opakovat\", budete znovu dotázáni na všechny konfigurační otázky a poté se "
"daná operace zkusí provést znovu. Možnost \"opakovat (přeskočit otázky)\" se "
"pokusí operaci provést okamžitě bez nového kolečka otázek. Zvolíte-li "
"\"přerušit\", operace selže a abyste mohli používat balíček i nadále, musíte "
"se vrátit ke starší verzi balíčku, nebo jej zkusit přeinstalovat, "
"překonfigurovat nebo zasáhnout jiným způsobem. Zvolíte-li \"ignorovat\", "
"bude operace pokračovat dále a bude ignorovat všechny chyby pocházející z "
"dbconfig-common."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "Next step for database removal:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
#, fuzzy
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while removing the database:"
msgstr "Zdá se, že se při odstraňování databáze objevila chyba."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For some reason it was not possible to perform some of the actions "
#| "necessary to remove the database for ${pkg}. At this point you have two "
#| "options: you can find out what has caused this error and fix it, or you "
#| "can refuse the offer for help removing the database (the latter implies "
#| "you will have to remove the database manually). If it's of any help, "
#| "this was the error encountered:"
msgid ""
"For some reason it was not possible to perform some of the actions necessary "
"to remove the database for ${pkg}. At this point you have two options: you "
"can find out what has caused this error and fix it, or you can refuse the "
"offer for help removing the database (the latter implies you will have to "
"remove the database manually)."
msgstr ""
"Z nějakého důvodu nebylo možné provést některé akce nutné k odstranění "
"databáze balíčku ${pkg}. V tomto okamžiku máte dvě možnosti: zjistíte, co "
"chybu způsobilo a napravíte to, nebo můžete nabízenou pomoc s odstraněním "
"databáze zamítnout (což znamená, že budete muset databázi odstranit ručně)."
"Pokud to něčemu pomůže, tady je zaznamenaná chyba:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Next step:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Configuring the database for ${pkg} requires the package ${dbpackage} to be "
"installed and configured first, which is not something that can be checked "
"for automatically."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"If in doubt, you should choose \"abort\", and install ${dbpackage} before "
"continuing with the configuration of this package. If you choose \"retry\", "
"you will be allowed to choose different answers (in case you chose the wrong "
"database type by mistake). If you choose \"ignore\", then installation will "
"continue as normal."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Host name of the ${dbvendor} database server for ${pkg}:"
msgstr "Jméno počítače databázového serveru ${dbvendor} pro balík ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid ""
"Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a "
"new host."
msgstr ""
"Vyberte jméno vzdáleného počítače, které se má použít, nebo vyberte \"new "
"host\" a zadejte nové jméno."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid "Port number for the ${dbvendor} service:"
msgstr "Číslo portu pro službu ${dbvendor}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If the ${dbvendor} database on the remote host is running on a non-"
#| "standard port, this is your opportunity to specify what it is. To use "
#| "the default port, leave this field blank."
msgid ""
"Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is "
"running on. To use the default port, leave this field blank."
msgstr ""
"Pokud běží databáze ${dbvendor} na vzdáleném počítači na nestandardním "
"portu, máte možnost jej nyní zadat. Pro použití výchozího portu ponechte "
"pole prázdné."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Host running the ${dbvendor} server for ${pkg}:"
msgstr "Počítač, na kterém běží ${dbvendor} server pro ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
msgstr "Zadejte prosím jméno vzdáleného ${dbvendor} serveru."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Note: you must have already arranged for the administrative account to be "
#| "able to remotely create databases and grant privileges."
msgid ""
"You must have already arranged for the administrative account to be able to "
"remotely create databases and grant privileges."
msgstr ""
"Poznámka: nyní již musíte mít nastaven administrátorský účet, abyste mohli "
"vzdáleně vytvářet databáze a přidělovat oprávnění."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "${dbvendor} database name for ${pkg}:"
msgstr "Jméno ${dbvendor} databáze pro ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid ""
"Please provide a name for the ${dbvendor} database to be used by ${pkg}."
msgstr "Zadejte jméno ${dbvendor} databáze, které bude ${pkg} používat."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "${dbvendor} username for ${pkg}:"
msgstr "Uživatelské jméno v ${dbvendor} pro ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
"database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system "
"login, especially if the database is on a remote server."
msgstr ""
"Zadejte prosím uživatelské jméno v ${dbvendor} pro ${pkg}, které se má "
"zaregistrovat s databázovým serverem. ${dbvendor} uživatel nemusí být nutně "
"shodný se systémovým uživatelem, obzvláště pokud se databáze nachází na "
"vzdáleném počítači."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"This is the user which will own the database, tables and other objects to be "
"created by this installation. This user will have complete freedom to "
"insert, change or delete data in the database."
msgstr ""
"Tento uživatel, bude vlastnit databázi, tabulky a ostatní objekty vytvořené "
"během instalace. Zadaný uživatel bude mít také úplnou kontrolu nad "
"vkládáním, úpravou a mazáním dat v databázi."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "${dbvendor} storage directory for ${pkg}:"
msgstr "Adresář, kam ${dbvendor} uloží data z ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"Please provide a path where the ${dbvendor} database file for ${pkg} should "
"be installed into."
msgstr ""
"Zadejte prosím cestu, kam se má nainstalovat soubor s ${dbvendor} databází "
"pro ${pkg}."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"The permissions for this directory will be set to match the permissions for "
"the generated database file."
msgstr ""
"Oprávnění k tomuto adresáři budou nastavena tak, aby odpovídala oprávněním "
"pro vytvořený databázový soubor."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "unix socket"
msgstr "unixový socket"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "tcp/ip"
msgstr "tcp/ip"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
msgstr "Způsob připojení k MySQL databázi pro balík ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local "
"unix socket (this provides the best performance). However, if you would like "
"to connect with a different method, or to a different server entirely, "
"select an option from the choices below."
msgstr ""
"Implicitně bude ${pkg} nastaven tak, aby používal MySQL server skrze lokální "
"unixový socket (což přináší největší rychlost). Nicméně pokud se chcete "
"připojit jiným způsobem nebo dokonce k jinému serveru, vyberte si z "
"nabízených možností."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
msgid "MySQL application password for ${pkg}:"
msgstr "Aplikační MySQL heslo pro balík ${pkg}:"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001 ../dbconfig-common.templates:29001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please provide a password for ${pkg} to register with the database "
#| "server. If left blank, a random password will be generated for you."
msgid ""
"Please provide a password for ${pkg} to register with the database server. "
"If left blank, a random password will be generated."
msgstr ""
"Zadejte heslo pro balík ${pkg}, které se zaregistruje s databázovým "
"serverem. Ponecháte-li pole prázdné, bude vytvořeno náhodné heslo."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
#, fuzzy
#| msgid "Name of your database's administrative user:"
msgid "Name of the database's administrative user:"
msgstr "Jméno administrativního databázového uživatele:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "What is the name of the account with which this package should perform "
#| "administrative actions? This user is the one which is able to create new "
#| "database users."
msgid ""
"Please provide the name of the account with which this package should "
"perform administrative actions. This user is the one which is able to "
"create new database users."
msgstr ""
"Jaké je jméno účtu, pod kterým má tento balík provádět administrační úkony? "
"Zadaný uživatel musí mít oprávnění vytvářet další databázové uživatele."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is NOT the "
#| "same as the UNIX login 'root'."
msgid ""
"For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is NOT the same "
"as the UNIX login \"root\"."
msgstr ""
"U MySQL to téměř vždy bývá \"root\". Poznamenejme, že to NENÍ stejný účet, "
"jako unixový účet 'root'."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
#, fuzzy
#| msgid "Password of your database's administrative user:"
msgid "Password of the database's administrative user:"
msgstr "Heslo administrativního databázového uživatele:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "What is the password for the administrative account with which this "
#| "package should create its MySQL database and user?"
msgid ""
"Please provide the password for the administrative account with which this "
"package should create its MySQL database and user."
msgstr ""
"Jaké je heslo administrativního účtu, skrze který má balíček vytvořit svou "
"MySQL databázi a uživatele?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "tcp/ip + ssl"
msgstr "tcp/ip + ssl"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid "Connection method for PostgreSQL database of ${pkg}:"
msgstr "Způsob připojení k PostgreSQL databázi pro balík ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through a "
"local unix socket (this provides the best performance). However, if you "
"would like to connect with a different method, or to a different server "
"entirely, select an option from the choices below."
msgstr ""
"Implicitně bude ${pkg} nastaven tak, aby používal PostgreSQL server skrze "
"lokální unixový socket (což přináší největší rychlost). Nicméně pokud se "
"chcete připojit jiným způsobem nebo dokonce k jinému serveru, vyberte si z "
"nabízených možností."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "PostgreSQL application password for ${pkg}:"
msgstr "Aplikační PostgreSQL heslo pro balík ${pkg}:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid ""
"If you are using \"ident\" based authentication, the supplied password will "
"not be used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to "
"be reconfigured to allow password-authenticated access."
msgstr ""
"Používáte-li autentizaci založenou na \"ident\", zadané heslo se nepoužije a "
"tedy můžete ponechat pole prázdné. V opačném případě možná bude potřeba "
"upravit přístup k PostgreSQL tak, aby umožňoval autentizaci heslem."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "Password of your database's administrative user:"
msgstr "Heslo administrativního databázového uživatele:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "What is the password for the administrative account with which this "
#| "package should create its MySQL database and user?"
msgid ""
"Please provide the password for the account with which this package should "
"perform administrative actions."
msgstr ""
"Jaké je heslo administrativního účtu, skrze který má balíček vytvořit svou "
"MySQL databázi a uživatele?"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "What is the password for the account with which this package should "
#| "perform administrative actions? (For a normal Debian PostgreSQL "
#| "installation, a database password is not required, since authentication "
#| "is done at the system level.)"
msgid ""
"For a standard PostgreSQL package installation, a database password is not "
"required, since authentication is done at the system level."
msgstr ""
"Jaké je heslo účtu, pod kterým má tento balík provádět administrační úkony? "
"(Pro běžné instalace PostgreSQL na Debianu není databázové heslo potřeba, "
"protože autentizace se provádí na systémové úrovni.)"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "ident"
msgstr "ident"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "password"
msgstr "password"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
#, fuzzy
#| msgid "Method for authenticating PostgreSQL administrator:"
msgid "Method for authenticating the PostgreSQL administrator:"
msgstr "Způsob autentizace administrátora PostgreSQL:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the administrative user should use "
"when connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL nabízí pro autentizaci příchozích spojení několik různých "
"mechanizmů. Vyberte, který ze způsobů autentizace se má použít, když se k "
"serveru bude připojovat administrátor."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
"that the owner of the unix socket is allowed to connect."
msgstr ""
"S autentizací \"ident\" na lokálním počítači server zkontroluje, že vlastník "
"unixového socketu má povoleno připojení."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC 1413 based ident is used "
"(note this can be considered a security risk)."
msgstr ""
"S autentizací \"ident\" na vzdálených počítačích se použije ident založený "
"na RFC 1413 (což může být považováno za bezpečnostní riziko)."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
#| "for use with some authentication backend (such as \"md5\" or \"pam\"). "
#| "Note that the password is still passed in the clear across network-based "
#| "connections if your connection is not configured to use SSL."
msgid ""
"With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
"for use with some authentication backend (such as \"md5\" or \"pam\"). Note "
"that the password is still passed in the clear across network connections if "
"your connection is not configured to use SSL."
msgstr ""
"S autentizací \"password\" bude serveru předáno heslo, které se použije s "
"autentizačními mechanismy jako \"md5\" nebo \"pam\". Poznamenejme, že pokud "
"nepoužijete SSL, je heslo přenášeno po síti v nešifrované podobě."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For a default Debian PostgreSQL installation running on the same host, "
#| "you probably want \"ident\"."
msgid ""
"For a standard PostgreSQL package installation running on the same host, "
"\"ident\" is recommended."
msgstr ""
"Pro běžnou instalaci PostgreSQL na Debianu běžící na stejném počítači "
"pravděpodobně chcete použít \"ident\"."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "Method for authenticating PostgreSQL user:"
msgstr "Způsob autentizace uživatele PostgreSQL:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the database user should use when "
"connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL nabízí pro autentizaci příchozích spojení několik různých "
"mechanizmů. Vyberte, který ze způsobů autentizace se má použít pro připojení "
"databázových uživatelů k serveru."

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34001
#, fuzzy
#| msgid "Choose a different PostgreSQL connection method?"
msgid "PostgreSQL connection method error"
msgstr "Zvolit jiný způsob připojení k PostgreSQL?"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid ""
"Unfortunately, it seems that the database connection method you have "
"selected for ${pkg} will not work, because it requires the existence of a "
"local user that does not exist."
msgstr ""
"Bohužel se zdá, že vybraný způsob připojení ${pkg} k databázi nebude "
"fungovat, protože vyžaduje existenci lokálního uživatele, který neexistuje."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid "Change PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Změnit nastavení PostgreSQL automaticky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:35001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "It has been determined that the database installation for ${pkg} can not "
#| "be automatically accomplished without making changes to your PostgreSQL "
#| "server's access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-"
#| "common when your package is installed. If you would prefer that this be "
#| "done manually (or not at all), please add the following line to your "
#| "pg_hba.conf:"
msgid ""
"It has been determined that the database installation for ${pkg} can not be "
"automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL server's "
"access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common when "
"the package is installed. If instead you would prefer it done manually, the "
"following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Zdá se, že instalace databáze balíku ${pkg} nemůže být dokončena "
"automaticky, protože vyžaduje změnu přístupových oprávnění k serveru "
"PostgreSQL. Navrhujeme ponechat změnu na nástroji dbconfig-common. Pokud "
"byste si přáli změnu provést ručně (nebo vůbec), přidejte do svého souboru "
"pg_hba.conf následující řádek:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid "Revert PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Vrátit nastavení PostgreSQL automaticky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:36001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
#| "access control entry in your PostgreSQL server's configuration. While "
#| "keeping such an entry will not break any software on your system, it may "
#| "be seen as a potential security concern. It is suggested that this be "
#| "done by dbconfig-common when your package is removed. If you would "
#| "prefer that this be done manually (or not at all), please remove the "
#| "following line from your pg_hba.conf:"
msgid ""
"As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
"access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While keeping "
"such an entry will not break any software on the system, it may be seen as a "
"potential security concern. It is suggested that this be done by dbconfig-"
"common when the package is removed. If instead you would prefer it done "
"manually, the following line needs to be removed from your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Jelikož se nyní odinstalovává balík ${pkg}, zřejmě již nebudete potřebovat "
"přístupový záznam v konfiguraci serveru PostgreSQL. Přestože ponecháním "
"tohoto záznamu nepoškodíte žádný software nainstalovaný v systému, dá se na "
"tento záznam pohlížet jako na potenciální bezpečnostní riziko. Navrhujeme "
"nechat odstranění na nástroji dbconfig-common. Jestliže chcete přístupový "
"záznam odstranit ručně, odstraňte prosím ze svého pg_hba.conf následující "
"řádek:"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:37001
#, fuzzy
#| msgid "Please change /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgstr "Upravte prosím /etc/postgresql/pg_hba.conf"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:37001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
#| "configuration of your PostgreSQL server. You may be able to find help in "
#| "the file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgid ""
"To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
"configuration of the PostgreSQL server. You may be able to find help in the "
"file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgstr ""
"Abyste rozjeli databázi pro balík ${pkg}, musíte upravit nastavení svého "
"PostgreSQL serveru. Pomoc často naleznete v souboru /usr/share/doc/${pkg}/"
"README.Debian."

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:38001
msgid "Empty passwords unsupported with PostgreSQL"
msgstr ""

#~ msgid "Otherwise, you should choose this option."
#~ msgstr "V opačném případě byste měli tuto možnost vybrat."

#~ msgid "The passwords you supplied do not match. Please try again."
#~ msgstr "Zadaná hesla nesouhlasí. Zkuste to znovu."

#~ msgid "Error upgrading database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr "Chyba při aktualizaci databáze pro ${pkg}. Zkusit znovu?"

#~ msgid ""
#~ "An error seems to have occurred while upgrading the database. If it's of "
#~ "any help, this was the error encountered:"
#~ msgstr ""
#~ "Zdá se, že se během aktualizace databáze objevila chyba. Pokud to něčemu "
#~ "pomůže, tady je zaznamenaná chyba:"

#~ msgid "${error}"
#~ msgstr "${error}"

#~ msgid "Error installing database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr "Chyba při instalaci databáze pro ${pkg}. Zkusit znovu?"

#~ msgid ""
#~ "An error seems to have occurred while installing the database. If it's of "
#~ "any help, this was the error encountered:"
#~ msgstr ""
#~ "Zdá se, že se při instalaci databáze objevila chyba. Pokud to něčemu "
#~ "pomůže, tady je zaznamenaná chyba:"

#~ msgid "Error removing database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr "Chyba při odstranění databáze ${pkg}. Zkusit znovu?"

#~ msgid ""
#~ "If you would like to reconfigure your application to use a different "
#~ "method, you should choose this option. If you know for certain that this "
#~ "method will work and you want to continue without changing your choice, "
#~ "you should refuse this option."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud chcete změnit nastavení aplikace, aby používala jiný způsob "
#~ "připojení, měli byste tuto volbu povolit. Jestliže jste si jisti, že "
#~ "současný způsob bude fungovat a chcete pokračovat beze změny, tuto volbu "
#~ "zamítněte."

#~ msgid "${pghbaline}"
#~ msgstr "${pghbaline}"

#~ msgid "PostgreSQL does not support empty passwords."
#~ msgstr "PostgreSQL nepodporuje prázdná hesla."

#~ msgid "dbconfig-common will attempt to load existing settings"
#~ msgstr "dbconfig-common se pokusí nahrát stávající nastavení"

#~ msgid ""
#~ "dbconfig-common will now attempt to load the pre-existing settings of "
#~ "${pkg}. Later, these settings will be validated, and if there is any "
#~ "problem with loading or using them you will be given the option to enter "
#~ "them again later."
#~ msgstr ""
#~ "dbconfig-common se nyní pokusí nahrát existující nastavení ${pkg}. "
#~ "Později budou tato nastavení ověřena a pokud se v nich vyskytne nějaký "
#~ "problém, dostanete možnost je zadat znovu."

#~ msgid ""
#~ "To enable bootstrapping the PostgreSQL database for ${pkg}, the "
#~ "configuration of PostgreSQL has to be changed. It is suggested that this "
#~ "is done by dbconfig-common when your package is installed."
#~ msgstr ""
#~ "Abyste rozjeli PostgreSQL databázi pro balík ${pkg}, musíte upravit "
#~ "nastavení PostgreSQL serveru. Navrhujeme, aby tuto práci provedl dbconfig-"
#~ "common po instalaci balíčku."

#~ msgid ""
#~ "At this point, you will need to downgrade, reinstall, or reconfigure this "
#~ "package, or otherwise manually intervene to continue using ${pkg} If it's "
#~ "of any help, this was the error encountered:"
#~ msgstr ""
#~ "V tomto okamžiku je jisté, že abyste mohli nadále používat ${pkg}, musíte "
#~ "se vrátit ke starší verzi balíčku, nebo jej zkusit přeinstalovat, "
#~ "překonfigurovat nebo zasáhnout jiným způsobem. Pokud to něčemu pomůže, "
#~ "tady je zaznamenaná chyba:"

#~ msgid ""
#~ "At this point, you will need to reinstall or reconfigure ${pkg}, or "
#~ "otherwise manually intervene before it will be of any use. If it's of any "
#~ "help, this was the error encountered:"
#~ msgstr ""
#~ "V tomto okamžiku musíte {pkg} přeinstalovat, překonfigurovat nebo "
#~ "zasáhnout jiným způsobem. Pokud to něčemu pomůže, tady je zaznamenaná "
#~ "chyba:"

Reply to: