[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Překlad unattended-upgrades 0.35debian2Zdravím,
v anglickém originále byly nalezeny ještě dvě drobné chyby.. Nabídka
překladu pro zájemce trvá a posílám aktualizovaný soubor.

Martin Š.

On Wed, 10 Dec 2008 13:32:40 +0100
Martin Šín <martin.sin@zshk.cz> wrote:

> Zdravím,
> 
> měl bych jednu malou debconf šablonu k přeložení. Máte-li někdo zájem,
> napište to v reakci na tento email a přeloženou šablonu pak pošlete
> standardní cestou jako "wishlist bug report" proti balíčku
> unattended-upgrades.
> 
> Šablona je v příloze a přeložit to je potřeba do 22. letošního
> (prosince).
> 
> Díky,
> Martin Š.
> 

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: unattended-upgrades@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-12-11 07:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Automatically download and install stable updates?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Applying updates on a frequent basis is an important part of keeping systems "
"secure. By default, updates need to be applied manually using package "
"management tools. Alternatively, you can choose to have this system "
"automatically download and install security updates."
msgstr ""

Reply to: