[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

atmailopen 1.02+dfsg+svn48-1: Please update debconf PO translation for the package atmailopenHi,

As suggested by Christian Perrier, I picked up the translations from roundcube that asks the very same
questions.


You are noted as the last translator of the debconf translation for
atmailopen. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please respect the Reply-To: field and send your updated translation to
487263@bugs.debian.org.

The deadline for receiving the updated translation is
Fri, 12 Sep 2008 11:21:23 +0200.

Thanks in advance,

Giuseppe Iuculano.

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: roundcube\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: atmailopen@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-28 18:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-09 13:03+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "apache2"
msgstr "apache2"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "lighttpd"
msgstr "lighttpd"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1002
msgid "Web server(s) to configure automatically:"
msgstr "Webové servery, které se mají nastavit automaticky:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "RoundCube supports any web server supported by PHP, however only Apache 2 "
#| "and lighttpd can be configured automatically."
msgid ""
"Atmailopen supports any web server supported by PHP, however only Apache 2 "
"and lighttpd can be configured automatically."
msgstr ""
"RoundCube podporuje libovolný webový server, pod kterým běží PHP, ovšem "
"automaticky lze nastavit pouze Apache 2 a lighttpd."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please select the web server(s) that should be configured automatically "
#| "for RoundCube."
msgid ""
"Please select the web server(s) that should be configured automatically for "
"Atmailopen."
msgstr ""
"Vyberte prosím webové servery, které se mají automaticky nastavit pro "
"RoundCube."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Should the webserver(s) be restarted now?"
msgid "Should ${webserver} be restarted?"
msgstr "Mají se webové servery restartovat nyní?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Remember that in order to activate the new configuration ${webserver} has to "
"be restarted. You can also restart ${webserver} by manually executing invoke-"
"rc.d ${webserver} restart."
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "In order to activate the new configuration, the reconfigured web server"
#~ "(s) have to be restarted."
#~ msgstr ""
#~ "Aby se nové nastavení projevilo, musí se příslušné webové servery "
#~ "restartovat."

#~ msgid "IMAP server(s) used with RoundCube:"
#~ msgstr "IMAP servery používané s RoundCube:"

#~ msgid "Please select the IMAP server that should be used with RoundCube."
#~ msgstr "Vyberte prosím IMAP server, který se má s RoundCube použít."

#~ msgid ""
#~ "If this is left blank, a text box will be displayed at login. Entering a "
#~ "space-separated list of hosts will display a pull-down menu. Entering a "
#~ "single host will enforce using this host."
#~ msgstr ""
#~ "Ponecháte-li prázdné, zobrazí se při přihlášení textové pole. Zadáte-li "
#~ "mezerami oddělený seznam serverů, zobrazí roletové menu. Zadání jediného "
#~ "serveru vynutí použití daného serveru."

#~ msgid ""
#~ "To use SSL connections, please enter host names as 'ssl://hostname:993'."
#~ msgstr ""
#~ "Pro použití SSL spojení zadejte jména serverů ve tvaru 'ssl://"
#~ "jmenoserveru:993'."

#~ msgid "Default language:"
#~ msgstr "Výchozí jazyk:"

#~ msgid "Please choose the default language for RoundCube."
#~ msgstr "Zadejte prosím výchozí jazyk RoundCube."

#~ msgid ""
#~ "This choice can be overridden by individual users in their preferences."
#~ msgstr "Tuto volbu mohou jednotliví uživatelé přepsat ve svých předvolbách."

#~ msgid ""
#~ "However, the default language will be used for the login screen and the "
#~ "first connection of users."
#~ msgstr ""
#~ "Výchozí jazyk se však použije na přihlašovací obrazovce a při prvním "
#~ "připojení uživatelů."

Reply to: