[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

console-setup 1.26: Please update debconf PO translation for the package console-setupHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
console-setup. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.

I would be grateful if you could take the time and update it.

Please send the updated file as a wishlist bug
against console-setup.

If you have commit rights to Debian Installer SVN, you can also commit the
file in packages/console-setup

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 16 Jul 2008 19:31:12 +0200.

Thanks in advance,

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: console-setup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: console-setup@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-04 21:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-14 16:06+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item. Please keep below 55 columns
#: ../console-setup.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid "Origin of the keyboard:"
msgid "Configure the keyboard"
msgstr "Původ klávesnice:"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid ". Arabic"
msgstr ". Arabské"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Armenian"
msgstr "# Arménské"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Cyrillic - KOI8-R and KOI8-U"
msgstr "# Azbuka - KOI8-R a KOI8-U"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Cyrillic - non-Slavic languages"
msgstr "# Azbuka - jiné než slovanské jazyky"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Cyrillic - Slavic languages (also Bosnian and Serbian Latin)"
msgstr "# Azbuka - slovanské jazyky (také bosenská a srbská latinka)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid ". Ethiopic"
msgstr ". Etiopské"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Georgian"
msgstr "# Gruzínské"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Greek"
msgstr "# Řecké"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Hebrew"
msgstr "# Hebrejské"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Lao"
msgstr "# Laoské"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages"
msgstr "# Latin1 a Latin5 - západoevropské jazyky a turečtina"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Latin2 - central Europe and Romanian"
msgstr "# Latin2 - střední Evropa a rumunština"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh"
msgstr "# Latin3 a Latin8 - čičeva; esperanto; irština; maltština a velština"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori and Marshallese"
msgstr "# Latin7 - litevština; lotyština; maorština a maršalština"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid ". Latin - Vietnamese"
msgstr ". Latin - vietnamština"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Thai"
msgstr "# Thajské"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Hebrew; basic Arabic"
msgstr ""
". Kombinované - latinka; slovanská azbuka; hebrejština; základní arabština"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Greek"
msgstr ". Kombinované - latinka; slovanská azbuka; řečtina"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid ". Combined - Latin; Slavic and non-Slavic Cyrillic"
msgstr ". Kombinované - latinka; slovanská i jiná azbuka"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:2002
msgid "Set of characters that should be supported by the console font:"
msgstr "Množina znaků, které by měly být podporovány konzolovým fontem:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:2002
msgid ""
"If you don't use a framebuffer, the choices that start with \".\" will "
"reduce the number of available colors on the console."
msgstr ""
"Nepoužíváte-li framebuffer, pak volby začínající tečkou sníží počet barev "
"dostupných na konzoli."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Model klávesnice:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:4001
msgid "Origin of the keyboard:"
msgstr "Původ klávesnice:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Rozložení klávesnice:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:5001
msgid ""
"There is more than one keyboard layout with the origin you selected. Please "
"select the layout matching your keyboard."
msgstr ""
"Ke zvolenému původu existuje více klávesových rozložení. Vyberte si prosím "
"rozložení odpovídající vaší klávesnici."

#. Type: error
#. Description
#: ../console-setup.templates:6001
msgid "Unsupported settings in configuration file"
msgstr "Nepodporovaná nastavení v konfiguračním souboru"

#. Type: error
#. Description
#: ../console-setup.templates:6001
msgid ""
"The configuration file /etc/default/console-setup specifies a keyboard "
"layout and variant that are not supported by the configuration program. "
"Because of that, no questions about the keyboard layout will be asked and "
"your current configuration will be preserved."
msgstr ""
"Konfigurační soubor /etc/default/console-setup obsahuje variantu a rozložení "
"klávesnice, které nejsou podporovány tímto konfiguračním programem. Kvůli "
"tomu budou nyní přeskočeny otázky ohledně nastavení klávesnice a vaše "
"stávající nastavení bude zachováno."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists. If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#: ../console-setup.templates:7001
msgid "Font for the console:"
msgstr "Písmo pro konzoli:"

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists. If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#: ../console-setup.templates:7001
msgid "Please choose the font face you would like to use on Linux console."
msgstr "Zvolte si prosím typ písma, které chcete na konzoli používat."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists. If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#: ../console-setup.templates:7001
msgid ""
" - VGA has a traditional appearance and has medium coverage\n"
"  of international scripts;\n"
" - Fixed has a simplistic appearance and has better coverage\n"
"  of international scripts;\n"
" - Terminus is aimed to reduce eye fatigue, though some symbols\n"
"  have a similar aspect which may be a problem for programmers."
msgstr ""
" - VGA má tradiční vzhled a střední pokrytí mezinárodních\n"
"  znaků;\n"
" - Fixed má jednoduchý vzhled a má lepší pokrytí\n"
"  mezinárodních znaků;\n"
" - Terminus je zaměřen na snížení námahy očí, ačkoliv\n"
"  některé znaky mají podobný vzhled, což může být problém\n"
"  třeba pro programátory."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists. If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#: ../console-setup.templates:7001
msgid ""
"If you prefer a bold version of the Terminus font, then choose TerminusBold "
"if you use a framebuffer, otherwise TerminusBoldVGA."
msgstr ""
"Preferujete-li tučnou variantu písma Terminus a používáte framebuffer, "
"zvolte TerminusBold. Pokud framebuffer nepoužíváte, zvolte TerminusBoldVGA."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:8001 ../console-setup.templates:9001
msgid "Font size:"
msgstr "Velikost písma:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:8001
msgid ""
"Please select the size of the font for the Linux console. For reference, "
"the font your computer starts with has size 16."
msgstr ""
"Vyberte prosím velikost písma pro linuxovou konzoli. Pro orientaci: při "
"startu počítače se používá písmo o velikosti 16."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:9001
msgid ""
"Please select the size of the font for the Linux console. When the size is "
"represented as a plain number then the corresponding font can be used with "
"all console drivers and the number measures the height of the symbols (in "
"number of scan lines). Otherwise the size has the format HEIGHTxWIDTH and "
"the corresponding fonts can be used only if you use framebuffer and the kbd "
"console package (console-tools doesn't work for such fonts). Currently "
"these fonts cannot be used if the framebuffer you use is based on the "
"RadeonFB kernel module."
msgstr ""
"Zadejte prosím velikost písma pro linuxovou konzoli. Pokud je velikost "
"zadána jako přirozené číslo, pak můžete použít odpovídající font se všemi "
"ovladači konzole. Číslo znamená výšku symbolů (měřeno počtem rozkladových "
"řádků). V ostatních případech má velikost formát VÝŠKAxŠÍŘKA a příslušný "
"font lze použít pouze pokud používáte framebuffer a konzolový balík kbd "
"(console-tools pro tyto fonty nefungují). Tato písma také nemůžete použít v "
"případech, kdy používáte framebuffer založený na jaderném modulu RadeonFB."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:9001
msgid ""
"You can use the height of the fonts in order to figure out the real size of "
"the symbols on the console. For reference, the font your computer starts "
"with has height 16."
msgstr ""
"Výšku fontů můžete použít pro odhad reálné velikosti symbolů na obrazovce. "
"Pro orientaci: při startu počítače se používá písmo o velikosti 16."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:10001
msgid "Encoding on the console:"
msgstr "Kódování na konzoli:"

#. Type: string
#. Description
#: ../console-setup.templates:11001
msgid "Virtual consoles in use:"
msgstr "Používané virtuální konzoly:"

#. Type: string
#. Description
#: ../console-setup.templates:11001
msgid ""
"Please enter a space-delimited list of virtual consoles you use. The usual "
"Unix filename wildcards are allowed (*, ? and [...])."
msgstr ""
"Zadejte mezerami oddělený seznam virtuálních konzol, které používáte. "
"Povoleny jsou typické unixové zástupné znaky pro jména souborů (*, ? a "
"[...])."

#. Type: string
#. Description
#: ../console-setup.templates:11001
msgid ""
"If you are unsure, then use the default /dev/tty[1-6] which stands for six "
"virtual consoles. If you use devfs, then enter /dev/vc/[1-6] instead."
msgstr ""
"Pokud si nejste jisti, ponechte výchozí /dev/tty[1-6], což představuje šest "
"virtuálních konzol. Používáte-li devfs, zadejte /dev/vc/[1-6]."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:15001
msgid "Caps Lock"
msgstr "Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:13001
#: ../console-setup.templates:14001 ../console-setup.templates:15001
msgid "Right Alt"
msgstr "Pravý Alt"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:14001
#: ../console-setup.templates:15001
msgid "Right Control"
msgstr "Pravý Control"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Right Shift"
msgstr "Pravý Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:13001
#: ../console-setup.templates:14001 ../console-setup.templates:15001
msgid "Right Logo key"
msgstr "Pravá klávesa logo"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:14001
#: ../console-setup.templates:15001
msgid "Menu key"
msgstr "Klávesa Menu"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Alt+Shift"
msgstr "Alt+Shift"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Control+Shift"
msgstr "Control+Shift"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Control+Alt"
msgstr "Control+Alt"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Alt+Caps Lock"
msgstr "Alt+Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Left Control+Left Shift"
msgstr "Levý Control+levý Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:13001
#: ../console-setup.templates:14001
msgid "Left Alt"
msgstr "Levý Alt"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Left Control"
msgstr "Levý Control"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Left Shift"
msgstr "Levý Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:13001
#: ../console-setup.templates:14001 ../console-setup.templates:15001
msgid "Left Logo key"
msgstr "Levá klávesa logo"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Scroll Lock key"
msgstr "Klávesa Scroll Lock"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "No toggling"
msgstr "Bez přepínání"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:12002
msgid "Method for toggling between national and Latin mode:"
msgstr "Způsob přepínání mezi vstupem národních znaků a latinkou:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:12002
msgid ""
"You will need a way to toggle the keyboard between the national layout and "
"the standard Latin layout. Several options are available."
msgstr ""
"Potřebujete způsob, kterým se budete přepínat mezi vaším národním rozložením "
"a standardním rozložením latinky. K dispozici je několik možností."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:12002
msgid ""
"The most ergonomic choices seem to be the right Alt and the Caps Lock keys "
"(in the latter case, use the combination Shift+Caps Lock for normal Caps "
"toggle). Another popular choice is the Alt+Shift combination; note however "
"that in this case the combination Alt+Shift (or Control+Shift if you choose "
"it) will lose its usual meaning in Emacs and other programs using it."
msgstr ""
"Nejergonomičtější se zdá použití pravého Altu nebo Caps Lock (původní "
"funkčnost Caps Lock pak získáte kombinací kláves Shift+Caps Lock). Další "
"populární kombinací je Alt+Shift případně Control+Shift. V takovém případě "
"ale tato kombinace ztratí v aplikacích svůj původní význam (např. v Emacsu)."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:12002
msgid "Note that the listed keys are not present on all keyboards."
msgstr "Uvedené klávesy nejsou přítomny na všech klávesnicích."

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:13001
msgid "No temporary switch"
msgstr "Bez dočasného přepnutí"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:13001 ../console-setup.templates:14001
msgid "Both Logo keys"
msgstr "Obě klávesy logo"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:13002
msgid "Method for temporarily toggling between national and Latin input:"
msgstr "Způsob pro dočasné přepnutí mezi vstupem národních znaků a latinkou:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:13002
msgid ""
"Sometimes the keyboard is in national mode and you want to type only a few "
"Latin letters. In this case it may be desirable to have a key for "
"temporarily switching between national and Latin symbols. While this key is "
"pressed in national mode, the keyboard types Latin letters. Conversely, "
"when the keyboard is in Latin mode and this key is pressed, the keyboard "
"will type national letters."
msgstr ""
"Občas máte klávesnici v režimu vkládání národních znaků a potřebujete napsat "
"pouze několik písmen z latinky. V takových případech je užitečné mít klávesu "
"pro dočasné přepnutí mezi národními a latinkovými znaky. Během stisku této "
"klávesy v národním režimu se píší latinková písmena a obráceně při stisku v "
"latinkovém režimu se píší národní písmena."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:13002
msgid ""
"If you don't like this feature, choose the option \"No temporary switch\"."
msgstr ""
"Jestliže se vám tato vlastnost nelíbí, vyberte \"Bez dočasného přepnutí\"."

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:14001
msgid "No AltGr key"
msgstr "Bez klávesy AltGr"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:14001
msgid "Keypad Enter key"
msgstr "Klávesa Enter v numerickém bloku"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:14001
msgid "Both Alt keys"
msgstr "Obě klávesy Alt"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:14002
msgid "AltGr key replacement:"
msgstr "Náhrada za klávesu AltGr:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:14002
msgid ""
"With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some "
"characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard "
"layout, such as foreign currency symbols and accented letters. If a key has "
"a third symbol on it (on the front vertical face or the bottom right of the "
"key top, sometimes in a different color), then AltGr is often the means of "
"eliciting that symbol."
msgstr ""
"V některých klávesových rozloženích se modifikátor AltGr používá pro "
"zadávání některých znaků, hlavně těch, které jsou pro daný jazyk neobvyklé, "
"jako jsou cizí symboly měn nebo akcentovaná písmena. Pokud má klávesa na své "
"popisce třetí symbol (často odlišnou barvou), tak AltGr obvykle slouží pro "
"vybrání tohoto symbolu."

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:15001
msgid "No compose key"
msgstr "Bez klávesy Compose"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:15002
msgid "Compose key:"
msgstr "Klávesa Compose:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:15002
msgid ""
"The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret "
"the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not "
"found on the keyboard."
msgstr ""
"Klávesa Compose (také známá jako Multi_key) říká počítači, aby následující "
"stisky kláves interpretoval jako kombinaci, čímž můžete napsat znak, který "
"se normálně na klávesnici nenachází."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:15002
msgid ""
"On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in "
"Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use "
"the Alt+period combination as a Compose key."
msgstr ""
"Klávesa Compose bohužel nefunguje na textové konzoli v unicodovém režimu. "
"Nezávisle na tom, co zde vyberete, můžete vždy místo klávesy Compose použít "
"kombinaci Alt+tečka (tedy pouze pokud nepoužíváte režim unicode)."

#~ msgid "Shift+Caps Lock"
#~ msgstr "Shift+Caps Lock"

#~ msgid "Both Shift keys together"
#~ msgstr "Obě klávesy Shift současně"

#~ msgid "Both Control keys together"
#~ msgstr "Obě klávesy Control současně"

#~ msgid "Codeset for your language environment:"
#~ msgstr "Znaková sada pro vaše jazykové prostředí:"

Reply to: