[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

twiki 1:4.1.2-3.2: Please update debconf PO translation for the package twiki(2nd version of this call for translations. The former one was using an
incorrect templates file with too many strings. If you already began working
on it, that shouldn't be a problem, though)

Hi,

A l10n NMU will happen on twiki pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Tuesday, July 08, 2008.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: twiki\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: twiki@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-01 06:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-17 10:48+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
#, fuzzy
#| msgid "Top-level URL of the server TWiki runs under:"
msgid "URL of the server TWiki runs under:"
msgstr "Vrcholové URL serveru, pod kterým TWiki poběží:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Please enter the web server URL (such as \"http://www.example.org/\";). "
"Complete TWiki URLs will be constructed from this value plus the string "
"\"twiki/\"."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Email address of the webmaster for this TWiki:"
msgstr "E-mailová adresa správce tohoto TWiki:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This email address gets mail for new user registration, and is listed on "
#| "the \"oops\" page when things go wrong."
msgid ""
"Please enter the email address that will receive new user registration mail. "
"This address will also be displayed in the \"oops\" page when errors occur."
msgstr ""
"Na tuto emailovou adresu budou zasílány požadavky o registraci nových "
"uživatelů a také se bude zobrazovat na webové stránce v případě, že se věci "
"pokazí."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Install default wiki Topic Set on initial install?"
msgid "Perform install of default wiki Topic Set?"
msgstr "Instalovat při prvotní instalaci výchozí sadu stránek?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"TWiki includes a complete \"starter kit\" which includes user registration "
"pages, documentation, and tutorials."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Accept this option unless you want to use an existing TWiki data set (for "
"instance, one left over from a previous installation)."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "TWiki includes a complete \"starter kit\" which includes user "
#| "registration pages, documentation, and tutorials. Only decline if you're "
#| "re-installing TWiki after deleting the package and want to keep the old "
#| "data, or if you've got a TWiki data set from your own manual install. If "
#| "data/Main/WebHome.txt is present, the starter kit will not be unpacked. "
#| "The starter kit files can be found in /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz "
#| "(and twiki-pub.tar.gz), if you want to install it manually or compare "
#| "your topics with the new version."
msgid ""
"If data/Main/WebHome.txt is present, the starter kit will not be unpacked. "
"The starter kit files can be found in /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz "
"(and twiki-pub.tar.gz) if you want to install it manually or compare the "
"topics with the new version."
msgstr ""
"TWiki obsahuje kompletní \"sadu pro začátečníky\", která zahrnuje stránky s "
"registrací uživatelů, dokumentací a návody. Zamítněte pouze pokud "
"reinstalujete twiki po předchozím odstranění balíku a chcete zachovat svá "
"stará data, nebo pokud máte data po dřívější ruční instalaci. Sada pro "
"začátečníky se nerozbalí, pokud existuje soubor data/Main/WebHome.txt. "
"Budete-li chtít data nainstalovat ručně, nachází se v souboru /usr/share/doc/"
"twiki/twiki-data.tar.gz (a twiki-pub.tar.gz).)"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Admin User Registration configuration required"
msgstr "Vyžadována změna v nastavení registrace uživatelů"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"After you have created yourself a user, edit the Main.TWikiAdminGroup to "
"restrict Admin privileges to that user."
msgstr ""
"Až si pro sebe vytvoříte uživatele, upravte Main.TWikiAdminGroup a omezte "
"správcovská oprávnění na vytvořeného uživatele."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Apache user allowed access to 'configure' script:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#. Translators, do not translate "'configure'" script's name
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please enter the username of the apache user who will be allowed to run the "
"configure script at http://localhost/cgi-bin/twiki/configure.";
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Password for '${configuser}':"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#. Translators, do not translate "configuser" in the variable
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please enter the password of the apache user who will be allowed to run the "
"configure script at http://localhost/cgi-bin/twiki/configure.";
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Password confirmation:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please re-enter the same password, for verification."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Password mismatch"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"The passwords you entered didn't match. You will have to enter them again."
msgstr ""

#~ msgid "Top-level URL of the server TWiki runs under:"
#~ msgstr "Vrcholové URL serveru, pod kterým TWiki poběží:"

#~ msgid ""
#~ "For a normal install, this should be a URL for your web server's full "
#~ "name, which is used to construct URLs on some pages. The install will "
#~ "serve up the data by adding \"twiki\" to the end of this setting; it is "
#~ "also needed for certain redirections."
#~ msgstr ""
#~ "Pro běžné instalace by to měla být celá adresa vašeho webového serveru. "
#~ "Instalace přidá na konec této adresy řetězec \"twiki\", čímž vznikne URL, "
#~ "pod kterým bude vaše wiki dostupné. Zadané URL se použije pro vytváření "
#~ "odkazů na některých stránkách."

#~ msgid ""
#~ "This email address gets mail for new user registration, and is listed on "
#~ "the \"oops\" page when things go wrong."
#~ msgstr ""
#~ "Na tuto emailovou adresu budou zasílány požadavky o registraci nových "
#~ "uživatelů a také se bude zobrazovat na webové stránce v případě, že se "
#~ "věci pokazí."

#~ msgid "Install default wiki Topic Set on initial install?"
#~ msgstr "Instalovat při prvotní instalaci výchozí sadu stránek?"

#~ msgid ""
#~ "TWiki includes a complete \"starter kit\" which includes user "
#~ "registration pages, documentation, and tutorials. Only decline if you're "
#~ "re-installing TWiki after deleting the package and want to keep the old "
#~ "data, or if you've got a TWiki data set from your own manual install. If "
#~ "data/Main/WebHome.txt is present, the starter kit will not be unpacked. "
#~ "The starter kit files can be found in /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz "
#~ "(and twiki-pub.tar.gz), if you want to install it manually or compare "
#~ "your topics with the new version."
#~ msgstr ""
#~ "TWiki obsahuje kompletní \"sadu pro začátečníky\", která zahrnuje stránky "
#~ "s registrací uživatelů, dokumentací a návody. Zamítněte pouze pokud "
#~ "reinstalujete twiki po předchozím odstranění balíku a chcete zachovat svá "
#~ "stará data, nebo pokud máte data po dřívější ruční instalaci. Sada pro "
#~ "začátečníky se nerozbalí, pokud existuje soubor data/Main/WebHome.txt. "
#~ "Budete-li chtít data nainstalovat ručně, nachází se v souboru /usr/share/"
#~ "doc/twiki/twiki-data.tar.gz (a twiki-pub.tar.gz).)"

#~ msgid ""
#~ "The default debian installation of the TWiki is configured to create new "
#~ "users automatically when a user Registers. This is not as secure as the "
#~ "default TWiki but is more useful for trying TWiki out. To change it so "
#~ "the users are created manually by the administrator use TWiki RenameTopic "
#~ "to rename the TWikiRegistration to TWikiRegistrationPub, and "
#~ "TWikiRegistrationDefault to TWikiRegistration. IMPORTANT: After you have "
#~ "created yourself a user, edit the Main.TWikiAdminGroup to restrict Admin "
#~ "privileges"
#~ msgstr ""
#~ "Výchozí instalace TWiki v Debianu je nastavena tak, aby při registraci "
#~ "uživatele automaticky vytvářela nové uživatele. To není tak bezpečné, "
#~ "jako výchozí nastavení TWiki, avšak pro pouhé vyzkoušení TWiki je to "
#~ "užitečnější. Změnu, aby uživatele zakládal administrátor ručně, provedete "
#~ "pomocí TWiki RenameToppic, kde přejmenujete TWikiRegistration na "
#~ "TWikiRegistrationPub a poté TWikiRegistrationDefault na "
#~ "TWikiRegistration. DŮLEŽITÉ: Až si pro sebe vytvoříte uživatele, omezte "
#~ "administrátorská oprávnění úpravou Main.TWikiAdminGroup."

Reply to: