[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

twiki 1:4.1.2-3.2: Please update debconf PO translation for the package twikiHi,

A l10n NMU will happen on twiki pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Saturday, July 05, 2008.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: twiki\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: twiki@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-28 14:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-17 10:48+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
#, fuzzy
#| msgid "Top-level URL of the server TWiki runs under:"
msgid "URL of the server TWiki runs under:"
msgstr "Vrcholové URL serveru, pod kterým TWiki poběží:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Please enter the web server URL (such as \"http://www.example.org/\";). "
"Complete TWiki URLs will be constructed from this value plus the string "
"\"twiki/\"."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001 ../templates:9001
msgid "Email address of the webmaster for this TWiki:"
msgstr "E-mailová adresa správce tohoto TWiki:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This email address gets mail for new user registration, and is listed on "
#| "the \"oops\" page when things go wrong."
msgid ""
"Please enter the email address that will receive new user registration mail. "
"This address will also be displayed in the \"oops\" page when errors occur."
msgstr ""
"Na tuto emailovou adresu budou zasílány požadavky o registraci nových "
"uživatelů a také se bude zobrazovat na webové stránce v případě, že se věci "
"pokazí."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Install default wiki Topic Set on initial install?"
msgid "Perform install of default wiki Topic Set?"
msgstr "Instalovat při prvotní instalaci výchozí sadu stránek?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"TWiki includes a complete \"starter kit\" which includes user registration "
"pages, documentation, and tutorials."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Accept this option unless you want to use an existing TWiki data set (for "
"instance, one left over from a previous installation)."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "TWiki includes a complete \"starter kit\" which includes user "
#| "registration pages, documentation, and tutorials. Only decline if you're "
#| "re-installing TWiki after deleting the package and want to keep the old "
#| "data, or if you've got a TWiki data set from your own manual install. If "
#| "data/Main/WebHome.txt is present, the starter kit will not be unpacked. "
#| "The starter kit files can be found in /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz "
#| "(and twiki-pub.tar.gz), if you want to install it manually or compare "
#| "your topics with the new version."
msgid ""
"If data/Main/WebHome.txt is present, the starter kit will not be unpacked. "
"The starter kit files can be found in /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz "
"(and twiki-pub.tar.gz) if you want to install it manually or compare the "
"topics with the new version."
msgstr ""
"TWiki obsahuje kompletní \"sadu pro začátečníky\", která zahrnuje stránky s "
"registrací uživatelů, dokumentací a návody. Zamítněte pouze pokud "
"reinstalujete twiki po předchozím odstranění balíku a chcete zachovat svá "
"stará data, nebo pokud máte data po dřívější ruční instalaci. Sada pro "
"začátečníky se nerozbalí, pokud existuje soubor data/Main/WebHome.txt. "
"Budete-li chtít data nainstalovat ručně, nachází se v souboru /usr/share/doc/"
"twiki/twiki-data.tar.gz (a twiki-pub.tar.gz).)"

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001 ../templates:11001
msgid "Admin User Registration configuration required"
msgstr "Vyžadována změna v nastavení registrace uživatelů"

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001 ../templates:11001
msgid ""
"After you have created yourself a user, edit the Main.TWikiAdminGroup to "
"restrict Admin privileges to that user."
msgstr ""
"Až si pro sebe vytvoříte uživatele, upravte Main.TWikiAdminGroup a omezte "
"správcovská oprávnění na vytvořeného uživatele."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Apache user allowed access to 'configure' script:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#. Translators, do not translate "'configure'" script's name
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please enter the username of the apache user who will be allowed to run the "
"configure script at http://localhost/cgi-bin/twiki/configure.";
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Password for '${configuser}':"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#. Translators, do not translate "configuser" in the variable
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please enter the password of the apache user who will be allowed to run the "
"configure script at http://localhost/cgi-bin/twiki/configure.";
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Password confirmation:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please re-enter the same password, for verification."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Password mismatch"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"The passwords you entered didn't match. You will have to enter them again."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "Top-level URL of the server TWiki runs under:"
msgstr "Vrcholové URL serveru, pod kterým TWiki poběží:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"For a normal install, this should be a URL for your web server's full name, "
"which is used to construct URLs on some pages. The install will serve up "
"the data by adding \"twiki\" to the end of this setting; it is also needed "
"for certain redirections."
msgstr ""
"Pro běžné instalace by to měla být celá adresa vašeho webového serveru. "
"Instalace přidá na konec této adresy řetězec \"twiki\", čímž vznikne URL, "
"pod kterým bude vaše wiki dostupné. Zadané URL se použije pro vytváření "
"odkazů na některých stránkách."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"This email address gets mail for new user registration, and is listed on the "
"\"oops\" page when things go wrong."
msgstr ""
"Na tuto emailovou adresu budou zasílány požadavky o registraci nových "
"uživatelů a také se bude zobrazovat na webové stránce v případě, že se věci "
"pokazí."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Install default wiki Topic Set on initial install?"
msgstr "Instalovat při prvotní instalaci výchozí sadu stránek?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"TWiki includes a complete \"starter kit\" which includes user registration "
"pages, documentation, and tutorials. Only decline if you're re-installing "
"TWiki after deleting the package and want to keep the old data, or if you've "
"got a TWiki data set from your own manual install. If data/Main/WebHome.txt "
"is present, the starter kit will not be unpacked. The starter kit files can "
"be found in /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz (and twiki-pub.tar.gz), if "
"you want to install it manually or compare your topics with the new version."
msgstr ""
"TWiki obsahuje kompletní \"sadu pro začátečníky\", která zahrnuje stránky s "
"registrací uživatelů, dokumentací a návody. Zamítněte pouze pokud "
"reinstalujete twiki po předchozím odstranění balíku a chcete zachovat svá "
"stará data, nebo pokud máte data po dřívější ruční instalaci. Sada pro "
"začátečníky se nerozbalí, pokud existuje soubor data/Main/WebHome.txt. "
"Budete-li chtít data nainstalovat ručně, nachází se v souboru /usr/share/doc/"
"twiki/twiki-data.tar.gz (a twiki-pub.tar.gz).)"

#~ msgid ""
#~ "The default debian installation of the TWiki is configured to create new "
#~ "users automatically when a user Registers. This is not as secure as the "
#~ "default TWiki but is more useful for trying TWiki out. To change it so "
#~ "the users are created manually by the administrator use TWiki RenameTopic "
#~ "to rename the TWikiRegistration to TWikiRegistrationPub, and "
#~ "TWikiRegistrationDefault to TWikiRegistration. IMPORTANT: After you have "
#~ "created yourself a user, edit the Main.TWikiAdminGroup to restrict Admin "
#~ "privileges"
#~ msgstr ""
#~ "Výchozí instalace TWiki v Debianu je nastavena tak, aby při registraci "
#~ "uživatele automaticky vytvářela nové uživatele. To není tak bezpečné, "
#~ "jako výchozí nastavení TWiki, avšak pro pouhé vyzkoušení TWiki je to "
#~ "užitečnější. Změnu, aby uživatele zakládal administrátor ručně, provedete "
#~ "pomocí TWiki RenameToppic, kde přejmenujete TWikiRegistration na "
#~ "TWikiRegistrationPub a poté TWikiRegistrationDefault na "
#~ "TWikiRegistration. DŮLEŽITÉ: Až si pro sebe vytvoříte uživatele, omezte "
#~ "administrátorská oprávnění úpravou Main.TWikiAdminGroup."

Reply to: