[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nut 2.2.2-2.1: Please update debconf PO translation for the package nutHi,

A l10n NMU will happen on nut pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Friday, July 04, 2008.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nut\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: nut@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-04 14:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-10 21:05+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../nut.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid "Remove user \"nut\" from dialout group. Continue?"
msgid "Remove user \"nut\" from dialout group"
msgstr "Odstraním uživatele \"nut\" ze skupiny \"dialout\". Pokračovat?"

#. Type: note
#. Description
#: ../nut.templates:1001
msgid ""
"The system user, \"nut\", will be removed from the dialout group. A new "
"system group, \"nut\", will be created. Users must manually change the "
"permissions on the serial port devices, /dev/ttyS*, to permit access by the "
"nut group."
msgstr ""
"Systémový uživatel \"nut\" bude odstraněn ze skupiny \"dialout\" a bude "
"vytvořena nová systémová skupina \"nut\". Uživatelé musí ručně změnit práva "
"na zařízeních pro sériové porty (/dev/ttyS*), aby povolili přístup skupině "
"nut."

#. Type: note
#. Description
#: ../nut.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Please manually modify your configuration files! Continue?"
msgid "Please manually modify your configuration files"
msgstr "Ručně si upravte konfigurační soubory! Pokračovat?"

#. Type: note
#. Description
#: ../nut.templates:2001
msgid "This is a serious advisory. Please take note."
msgstr "Toto je velmi důležité."

#. Type: note
#. Description
#: ../nut.templates:2001
#, fuzzy
msgid ""
"There have been significant changes by the upstream authors to the behaviour "
"of this software. Specifically, the configuration files in /etc/nut are "
"different, some drivers have been renamed, ..."
msgstr ""
"Autor nutu provedl v programu významné změny, které ovlivnily chování tohoto "
"programu. Konkrétně se změnily konfigurační soubory v /etc/nut, některé "
"ovladače byly přejmenovány, atd."

#. Type: note
#. Description
#: ../nut.templates:2001
#, fuzzy
msgid ""
"If you continue with the installation of this package, NUT will NOT restart "
"unless you manually change your configuration files and edit /etc/default/"
"nut. You have been warned! Please read /usr/share/doc/nut/UPGRADING.gz for "
"the upgrading procedure."
msgstr ""
"Budete-li pokračovat v instalaci tohoto balíku, upsd/upsmod NEBUDOU "
"restartovány, dokud ručně neupravíte konfigurační soubory. Návod pro "
"aktualizaci naleznete v souboru /usr/share/doc/nut/UPGRADING.gz."

#~ msgid "Remove obsolete /etc/nut/debian.conf file?"
#~ msgstr "Odstranit zastaralý soubor /etc/nut/debian.conf?"

#~ msgid ""
#~ "The upstream author has changed the behaviour of upsd and upsmon. This "
#~ "has necessited modifications in /etc/init.d/nut, the start up script for "
#~ "the daemons. The init script no longer looks for /etc/nut/debian.conf. "
#~ "Instead it reads /etc/nut/upsd.conf and /etc/nut/upsmon.conf directly."
#~ msgstr ""
#~ "Autor nutu změnil chování upsd a upsmon, což nutně vyvolalo změny ve "
#~ "startovacím skriptu /etc/init.d/nut. Tento skript již nehledá soubor /etc/"
#~ "nut/debian.conf, ale čte přímo /etc/nut/upsd.conf a /etc/nut/upsmon.conf."

#~ msgid ""
#~ "Therefore, /etc/nut/debian.conf will be removed. Note that in order to "
#~ "get upsmon to work, you will have to modify /etc/nut/upsmon.conf by "
#~ "adding a MONITOR line. Please read the instructions in /usr/share/doc/nut/"
#~ "README.Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Nepotřebný soubor /etc/nut/debian.conf bude odstraněn. Pamatujte, že aby "
#~ "upsmon fungoval, musíte do souboru /etc/nut/upsmon.conf přidat řádek "
#~ "MONITOR. Návod si přečtěte v /usr/share/doc/nut/README.Debian."

#~ msgid ""
#~ "There has been a significant change by the upstream author to the syntax "
#~ "of the UPS lines in the /etc/nut/upsd.conf configuration file. The init "
#~ "script in this package takes advantage of this new syntax. You will need "
#~ "to manually modify your configuration file in order for the init script "
#~ "to work."
#~ msgstr ""
#~ "Autor nutu změnil v konfiguračním souboru /etc/nut/upsd.conf syntaxi UPS "
#~ "řádek. Spouštěcí skript využívá této nové syntaxe. Aby spouštěcí skript "
#~ "fungoval, budete muset ručně upravit konfigurační soubor."

#~ msgid ""
#~ "There has been a significant change to the syntax of the SHUTDOWNCMD line "
#~ "in the /etc/nut/upsmon.conf file. The SHUTDOWNCMD must use \"quotes\" "
#~ "around the command or only the first word will be invoked. The new style "
#~ "is:\n"
#~ " SHUTDOWNCMD \"/sbin/shutdown -h\""
#~ msgstr ""
#~ "V konfiguračním souboru /etc/nut/upsmon.conf se významně změnila syntaxe "
#~ "řádku SHUTDOWNCMD. SHUTDOWNCMD nyní musí mít kolem příkazu \"uvozovky\". "
#~ "Zapomenete-li na ně, spustí se pouze první slovo příkazu. Nově tedy řádek "
#~ "vypadá takto:\n"
#~ " SHUTDOWNCMD \"/sbin/shutdown -h\""

#~ msgid ""
#~ "There have been significant changes by the upstream author to the "
#~ "behaviour of this software. Specifically, the configuration files in /"
#~ "etc/nut are completely different, most of the ups drivers have been "
#~ "rewritten (those that weren't rewritten have been dropped), and the TCP "
#~ "port on which upsd listens has changed."
#~ msgstr ""
#~ "Autor nutu provedl v programu velké změny, které ovlivnily chování tohoto "
#~ "programu. Konkrétně se úplně změnily konfigurační soubory v /etc/nut, "
#~ "většina ovladačů byla přepsána (ty zbývající byly zahozeny) a také se "
#~ "změnil TCP port, na kterém naslouchá upsd."

#~ msgid ""
#~ "If you continue with the installation of this package, upsd/upsmon will "
#~ "NOT restart unless you manually change your configuration files and edit /"
#~ "etc/default/nut. You have been warned!"
#~ msgstr ""
#~ "Pokud budete pokračovat v instalaci tohoto balíku, upsd/upsmod NEBUDOU "
#~ "restartovány, dokud ručně neupravíte konfigurační soubory a nezměníte /"
#~ "etc/default/nut. Byli jste varováni."

Reply to: