[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

samba4 4.0.0~alpha4~20080617-1: Please update debconf PO translation for the package samba4Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
samba4. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against samba4.

The deadline for receiving the updated translation is
Fri, 27 Jun 2008 01:24:01 +0200.

Thanks in advance,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: samba4@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-22 20:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-13 22:31+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4-common.templates:1001
msgid "Realm:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4-common.templates:1001
msgid ""
"Please specify the Kerberos realm this server will be in. In many cases, "
"this will be the same as the DNS domain name."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4-common.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgid "Domain Name:"
msgstr "Skupina/název domény:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4-common.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
#| "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain "
#| "name used with the security=domain setting."
msgid ""
"Please specify the domain you want this server to appear to be in when "
"queried by clients."
msgstr ""
"Zadejte prosím jméno skupiny, do které má server patřit (resp. se to tak "
"bude jevit klientům. Tento parametr také určuje název domény v případech, "
"kdy používáte nastavení security=domain)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:1001
msgid "Upgrade from Samba 3?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:1001
msgid ""
"It is possible to migrate the existing configuration files from Samba 3 to "
"Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a "
"good starting point for most existing installations."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:2001
msgid "Set up Samba 4 as a PDC?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you do not choose this option, you will have to handle any "
#| "configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of "
#| "periodic configuration enhancements."
msgid ""
"If you do not choose this option, Samba will be left unconfigured, and you "
"will have to configure it yourself."
msgstr ""
"Pokud tuto možnost nepovolíte, budete muset zvládnout všechna nastavení sami "
"a nebudete moci využívat výhod pravidelných vylepšení tohoto souboru."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:2001
msgid ""
"Even when using this option, you will need to set up DNS such that it serves "
"the data from the zone file in that directory before you can use the Active "
"Directory domain."
msgstr ""

#~ msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
#~ msgstr "Upravit smb.conf, aby používal WINS nastavení z DHCP?"

#~ msgid ""
#~ "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
#~ "network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
#~ "(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a "
#~ "change to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will "
#~ "automatically be read from /etc/samba/dhcp.conf."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud váš počítač získává IP adresu z DHCP serveru, může vám tento server "
#~ "nabízet také informace o WINS serverech (jmenných serverech NetBIOSu), "
#~ "které jsou dostupné ve vaší síti. To vyžaduje zásah do souboru smb.conf, "
#~ "kde se nastaví, aby se informace o WINS serverech načítaly ze souboru /"
#~ "etc/samba/dhcp.conf."

#~ msgid ""
#~ "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this "
#~ "feature."
#~ msgstr ""
#~ "Pro využití této vlastnosti musíte mít nainstalovaný balík dhcp3-client."

#~ msgid "Configure smb.conf automatically?"
#~ msgstr "Konfigurovat smb.conf automaticky?"

#~ msgid ""
#~ "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
#~ "parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure "
#~ "the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an "
#~ "'include' line or an option that spans multiple lines, which could "
#~ "confuse the automated configuration process and require you to edit your "
#~ "smb.conf by hand to get it working again."
#~ msgstr ""
#~ "Zbytek konfigurace Samby se zabývá otázkami, které mění parametry v /etc/"
#~ "samba/smb.conf, což je soubor používaný pro nastavení programů nmbd a "
#~ "smbd (dohromady tvoří Sambu). Váš stávající smb.conf obsahuje řádek "
#~ "'include' nebo volbu, která se táhne přes více řádků, což může zmást "
#~ "proces automatického nastavení a může způsobit, že pro znovuzprovoznění "
#~ "Samby budete muset upravit smb.conf ručně."

#~ msgid "Use password encryption?"
#~ msgstr "Použít šifrování hesel?"

#~ msgid ""
#~ "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
#~ "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to "
#~ "change a parameter in your Windows registry."
#~ msgstr ""
#~ "Všichni současní windowsoví klienti používají pro komunikaci se SMB "
#~ "servery šifrovaná hesla. Pokud chcete použít hesla nešifrovaná, musíte "
#~ "změnit jeden parametr v registrech systému Windows."

#~ msgid ""
#~ "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have "
#~ "a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for "
#~ "each user using the smbpasswd command."
#~ msgstr ""
#~ "Povolení této volby je silně doporučeno. Dáte-li na naši radu, měli byste "
#~ "se ujistit, že máte platný soubor /etc/samba/smbpasswd a že v něm "
#~ "nastavíte hesla všech uživatelů příkazem smbpasswd."

#~ msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr "Vytvořit databázi hesel /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#~ msgid ""
#~ "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba "
#~ "must be configured to use encrypted passwords. This requires user "
#~ "passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd. This file "
#~ "can be created automatically, but the passwords must be added manually by "
#~ "running smbpasswd and be kept up-to-date in the future."
#~ msgstr ""
#~ "Aby byla Samba kompatibilní s výchozím nastavením většiny verzí Windows, "
#~ "musí být nastavena pro používání šifrovaných hesel. To vyžaduje, aby byla "
#~ "uživatelská hesla uložena v jiném souboru než /etc/passwd. Tento soubor "
#~ "může být vytvořen automaticky, ale hesla do něj musíte přidat ručně "
#~ "programem smbpasswd a také ho musíte udržovat aktualizovaný."

#~ msgid ""
#~ "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
#~ "your client machines) to use plaintext passwords."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud soubor nevytvoříte, budete muset nastavit Sambu (a pravděpodobně "
#~ "také klienty), aby používali nešifrovaná hesla."

#~ msgid ""
#~ "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
#~ "package for more details."
#~ msgstr ""
#~ "Podrobnosti naleznete v souboru /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/"
#~ "ENCRYPTION.html z balíku samba-doc."

#~ msgid "daemons"
#~ msgstr "démoni"

#~ msgid "inetd"
#~ msgstr "inetd"

#~ msgid "How do you want to run Samba?"
#~ msgstr "Jak chcete spouštět Sambu?"

#~ msgid ""
#~ "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running "
#~ "as a daemon is the recommended approach."
#~ msgstr ""
#~ "Server Samby smbd může běžet jako obyčejný daemon (doporučeno), nebo se "
#~ "může spouštět z inetd."

#~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
#~ msgstr "Řetězení backendů passdb není podporováno"

#~ msgid ""
#~ "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
#~ "backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb."
#~ "conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of "
#~ "backends. The new version of samba will not work until you correct this."
#~ msgstr ""
#~ "Počínaje verzi 3.0.23 již Samba v parametru \"passdb backend\" "
#~ "nepodporuje řetězení několika backendů. Zdá se, že váš soubor smb.conf "
#~ "obsahuje v parametru passdb backend několik backendů. Dokud to "
#~ "neopravíte, nová verze Samby nebude fungovat."

#~ msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr "Přesunout /etc/samba/smbpasswd do /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#~ msgid ""
#~ "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which "
#~ "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
#~ msgstr ""
#~ "Samba 3.0 zavedla nové, kompletnější rozhraní k SAM databázi, jež "
#~ "překonává původní soubor /etc/samba/smbpasswd."

#~ msgid ""
#~ "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
#~ "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
#~ "option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
#~ msgstr ""
#~ "Prosím potvrďte, zda chcete automaticky převést stávající soubor "
#~ "smbpasswd na /var/lib/samba/passwd.tdb. Pokud plánujete použít jinou pdb "
#~ "databázi (třeba LDAP), měli byste odpovědět záporně."

Reply to: