[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

wu-ftpd 2.6.2-28.2: Please update debconf PO translation for the package wu-ftpdHi,

A l10n NMU will happen on wu-ftpd pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Friday, May 23, 2008.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wu-ftpd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: chrisb@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-21 12:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-04 18:50+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "inetd, standalone"
msgstr "inetd, samostatně"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid "Mode of running wu-ftpd:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid ""
"wu-ftpd can now be run as a standalone daemon instead of being called from "
"inetd. This means wu-ftpd can respond slightly faster to a new connection, "
"especially under high load."
msgstr ""
"wu-ftpd se již nemusí spouštět jen z inetd, ale může také běžet jako "
"samostatný démon. To znamená, že wu-ftpd může trošku rychleji reagovat na "
"příchozí spojení, což je poznat hlavně pod velkou zátěží."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
msgid "Copying ${target} to make ${ftpusers} a regular file."
msgstr "Kopíruji ${target}, aby se z ${ftpusers} stal normální soubor."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Your ${ftpusers} file is currently a symbolic link. Due to new restrictions "
"in the PAM package, this is no longer allowed."
msgstr ""
"Stávající soubor ${ftpusers} je symbolický odkaz, což již nová omezení v "
"balíku PAM nedovolují."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Update out-of-date binaries in ${ftphome}?"
msgstr "Aktualizovat zastaralé binárky v ${ftphome}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Your binaries and libraries in ${ftphome} are out-of-date. This could break "
"your anonymous FTP services."
msgstr ""
"Binární soubory a knihovny v ${ftphome} jsou již zastaralé. Tímto můžete "
"narušit službu anonymního FTP."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Do you want to allow anonymous ftp access?"
msgstr "Chcete povolit anonymní ftp přístup?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Anonymous FTP allows users to log in to the server using the username "
"\"anonymous\" and their e-mail address as a password. This is usually used "
"to give people access to public files."
msgstr ""
"Anonymní FTP umožňuje přihlášení uživatelům k serveru pod jménem \"anonymous"
"\" a emailovou adresou místo hesla. Toho se obvykle využívá pro přístup k "
"veřejným souborům."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"If you accept here, a user called 'ftp' will be created, along with a home "
"directory (which will be the root of the anonymous FTP area). The home "
"directory will be populated with the binaries, libraries and configuration "
"files necessary for anonymous FTP to work."
msgstr ""
"Pokud odpovíte kladně, vytvoří se uživatel 'ftp' společně s jeho domovským "
"adresářem, což bude kořen anonymního FTP. Domovský adresář bude obsahovat "
"binární soubory, knihovny a konfigurační soubory nezbytné pro chod "
"anonymního FTP."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
msgid "Location of the FTP home directory:"
msgstr "Kde leží domovský adresář pro FTP?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"This is the directory where the anonymous FTP area will be created, and the "
"home directory for the \"ftp\" user. It must be an absolute path (ie: it "
"must begin with a '/')."
msgstr ""
"V tomto adresáři bude vytvořena oblast pro anonymní FTP a současně to bude "
"domovský adresář uživatele \"ftp\". Adresář musíte zadat jako absolutní "
"cestu, tj. musí začínat lomítkem '/'."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
msgid "The FTP home directory you specified is not an absolute path"
msgstr "Zadaný domovský adresář pro FTP není absolutní cesta."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"The FTP home directory must be an absolute path. In other words, it must "
"start with a '/', eg: \"/home/ftp\"."
msgstr ""
"Domovský adresář pro FTP musí být absolutní cesta. Jinými slovy musí začínat "
"lomítkem '/', např. \"/home/ftp\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "${homedir} already exists, use it?"
msgstr "${homedir} již existuje. Využít jej?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
#, fuzzy
msgid "The FTP home directory you specified (${homedir}) already exists."
msgstr "Zadaný adresář (${homedir}) již existuje. Chcete jej využít?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Do you want to create a directory for user uploads?"
msgstr "Chcete vytvořit adresář, kam mohou uživatelé nahrávat soubory?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"If you accept here, a directory called ${homedir}/pub/incoming (/pub/"
"incoming on the FTP site) will be created and set up to be a secure place "
"for uploading files."
msgstr ""
"Budete-li souhlasit, vytvoří se adresář ${homedir}/pub/incoming (na FTP se "
"bude tvářit jako /pub/incoming), který bude soužit jako bezpečné místo pro "
"nahrávání souborů."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Please look at /etc/wu-ftpd/ftpaccess and its manual page for more "
"information on making /pub/incoming more secure."
msgstr ""
"Pro více informací o zabezpečení /pub/incoming si přečtěte /etc/wu-ftpd/"
"ftpaccess a jeho manuálovou stránku."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "libnss_files.so needs manual installation"
msgstr "libnss_files.so vyžaduje ruční instalaci"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Anonymous FTP users will only see UID and GID numbers, instead of names, "
"because the libnss_files.so library hasn't been installed."
msgstr ""
"Anonymní FTP uživatelé uvidí místo jmen uživatelů a skupin pouze UID a GID "
"čísla, protože nebyla nainstalována knihovna libnss_files.so."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
msgid ""
"It is not installed by default, since there is no easy way to find out what "
"version needs to be installed."
msgstr ""
"Knihovna nebyla nainstalována proto, protože neexistuje jednoduché pravidlo, "
"které by řeklo, kterou verzi instalovat."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"If you want to install it manually, it should be placed in ${homedir}/lib "
"owned by root, and with permissions of 444 (r--r--r--)"
msgstr ""
"Chcete-li knihovnu nainstalovat ručně, měli byste ji umístit do adresáře "
"${homedir}/lib s právy 444 (r--r--r--) a jako vlastník bude root."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Remove anonymous entries from ${ftpusers}?"
msgstr "Odstranit anonymní záznamy z ${ftpusers}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Your ${ftpusers} file contains entries for 'ftp' and/or 'anonymous', the "
"anonymous ftp usernames."
msgstr ""
"Váš soubor ${ftpusers} obsahuje anonymní uživatele 'ftp' a/nebo 'anonymous'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
#, fuzzy
msgid "To enable access to anonymous ftp, these entries must be removed."
msgstr ""
"Pro povolení přístupu k anonymnímu ftp musí být tyto záznamy odstraněny. "
"Chcete je odstranit?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "${homedir} doesn't exist, create it?"
msgstr "${homedir} neexistuje. Má se vytvořit?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"You already have an anonymous FTP account, but the FTP home directory "
"[${homedir}] does not exist!"
msgstr ""
"Máte vytvořen anonymní FTP účet, ale domovský FTP adresář [${homedir}] "
"neexistuje!"

#~ msgid "Do you want to run wu-ftpd as a standalone daemon or from inetd?"
#~ msgstr "Spouštět wu-ftpd z inetd nebo jako samostatný server?"

#~ msgid "Do you want them updated now?"
#~ msgstr "Chcete je nyní aktualizovat?"

Reply to: