[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

interchange 5.5.1-1.1: Please update debconf PO translation for the package interchangeHi,

A l10n NMU will happen on interchange pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Wednesday, May 14, 2008.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: interchange 5.2.0-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: racke@linuxia.de\n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-21 15:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-26 14:08+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@katalog.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:1001
msgid "Create the Interchange demo catalog?"
msgstr "Vytvořit ukázkový katalog programu Interchange?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:1001
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
"manually install it with makecat."
msgstr ""
"Nainstalovat ze základní šablony ukázkový katalog, nebo si ho přejete "
"vytvořit ručně pomocí makecat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:2001
msgid "Remove demo catalog on package purge?"
msgstr "Smazat ukázkový katalog při odstranění balíčku?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:2001
msgid ""
"Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
"purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
msgstr ""
"Mám při odstranění tohoto balíčku také smazat všechny soubory, které na něm "
"závisí, např. pomocí dpkg --purge nebo apt-get remove --purge ?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange-cat-standard.templates:3001
msgid "always, ask, never"
msgstr "vždy, zeptat se, nikdy"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:3002
msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
msgstr "Politika odstranění stávajících ukázkových katalogů:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:3002
msgid ""
"Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
"confirmation or never touch an existing installation."
msgstr ""
"Mám odstranit demonstrační katalog tiše, vyžádat si potvrzení nebo "
"existující katalog nikdy neodstraňovat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:4001
msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
msgstr "Odstranit ukázkový katalog Interchange?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:4001
msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
msgstr "Zdá se, že ukázkový katalog Interchange již existuje."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:5001
#, fuzzy
msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
msgstr "Vytvořit ukázkový katalog programu Interchange?"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:5001
msgid ""
"You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
"virtual host for the demo catalog."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:6001
msgid "Username for this catalog's administration:"
msgstr "Uživatelské jméno pro správu katalogu."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:6001
msgid ""
"Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
"must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
"underscore, @ or the dot as characters."
msgstr ""
"Zadejte prosím uživatelské jméno pro administraci ukázkového katalogu. "
"Uživatelské jméno musí být alespoň 2 znaky dlouhé a smí obsahovat pouze "
"písmena, číslice, podtržítko, @ nebo tečku."

#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:7001
msgid "Password for this catalog's administration:"
msgstr "Heslo pro administraci tohoto katalogu:"

#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:7001
#, fuzzy
msgid ""
"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
"underscore @ or the dot as characters."
msgstr ""
"Zadejte prosím heslo pro administraci hlavní části ukázkového katalogu. "
"Zvolte takové, které nelze snadno uhádnout. Výchozí hodnotou je pass. Heslo "
"musí být dlouhé alespoň 4 znaky a smí obsahovat pouze písmena, číslice, "
"podtržítko, @ nebo tečku."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:8001
msgid "Enable demo mode?"
msgstr "Povolit ukázkový režim?"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:9001
msgid "Additional locales for the storefront:"
msgstr "Dodatečná místní nastavení pro výlohu:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:9001
msgid ""
"The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
"of different languages. Each selected locale will increase the memory "
"footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
"choose only locales which are really needed."
msgstr ""
"Ukázkový katalog Interchange může zobrazovat výlohu v řadě různých jazyků. "
"Čím více jazyků zvolíte, tím více operační paměti bude program potřebovat, "
"takže se doporučuje vybrat pouze takové, které skutečně použijete."

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:10001
msgid "Default locale for the storefront:"
msgstr "Výchozí jazyk pro výlohu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:10001
msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
msgstr "Zvolte prosím výchozí hodnotu locale pro ukázkový katalog Interchange."

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange-cat-standard.templates:11001
msgid "PostgreSQL"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange-cat-standard.templates:11001
msgid "MySQL"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:11002
msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:11002
msgid "Please select the database type."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:12001
msgid "Database name"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:12001
#, fuzzy
msgid "Please select the name of the database."
msgstr "Zvolte prosím výchozí hodnotu locale pro ukázkový katalog Interchange."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:13001
msgid "Database user"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:13001
#, fuzzy
msgid "Please specify the username for connecting to the database."
msgstr "Zvolte prosím výchozí hodnotu locale pro ukázkový katalog Interchange."

#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:14001
msgid "Database password"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:14001
#, fuzzy
msgid "Please specify the password for connecting to the database."
msgstr "Zvolte prosím výchozí hodnotu locale pro ukázkový katalog Interchange."

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange.templates:1001
msgid "unix mode, internet mode, both"
msgstr "unixový režim, internetový režim, oba"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:1002
msgid "Start mode:"
msgstr "Režim spuštění:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:1002
msgid ""
"Unix mode is is the most secure way to run Interchange, for there is no way "
"for systems on the internet to interact with the Interchange server."
msgstr ""
"Pro spuštění Interchange je nejbezpečnější unixový režim, protože se k "
"Interchange nemohou připojit počítače z internetu."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:2001
msgid "Username to run the server as:"
msgstr "Uživatelské jméno, pod kterým se bude server spouštět:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:2001
msgid ""
"This determines the user for the interchange server and for file "
"permissions. Please note that using another user has serious security "
"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
"anyway."
msgstr ""
"Zde určíte uživatele serveru interchange; tento uživatel je také důležitý "
"pro nastavení práv k souborům. Pamatujte, že použití jiného uživatele má "
"vážné bezpečnostní důsledky. Použití roota se nedoporučuje a program vám ho "
"zvolit nedovolí."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:3001
msgid "Create the user ${USER}?"
msgstr "Vytvořit uživatele ${USER}?"

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../interchange.templates:4001 ../interchange.templates:6001
msgid "Impossible to run interchange as root !"
msgstr "Není možné spustit interchange jako root!"

#. Type: note
#. Description
#: ../interchange.templates:4001
msgid ""
"You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
"default."
msgstr ""
"Byli jste varováni. Buď vyberte vhodného uživatele, nebo použijte výchozí "
"hodnotu."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:5001
msgid "Group name to run the server as:"
msgstr "Jméno skupiny, pod kterou se bude server spouštět:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:5001
msgid ""
"This determines the group for the interchange server and for file "
"permissions. Please note that using another user has serious security "
"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
"anyway."
msgstr ""
"Zde určíte skupinu serveru interchange; tato skupina se také použije pro "
"nastavení oprávnění k souborům. Pamatujte, že použití jiného uživatele má "
"vážné bezpečnostní důsledky. Použití roota se nedoporučuje a program vám ho "
"ani zvolit nedovolí."

#. Type: note
#. Description
#: ../interchange.templates:6001
msgid ""
"You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
"default."
msgstr ""
"Byli jste varováni. Buď vyberte vhodnou skupinu, nebo použijte výchozí "
"hodnotu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:7001
msgid "Create the group ${GROUP}?"
msgstr "Vytvořit skupinu ${GROUP}?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange.templates:9001
msgid "Apache2"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange.templates:9001
msgid "Apache"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:9002
msgid "Which webserver are you running ?"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:9002
msgid ""
"This information is necessary for the makecat script. Please specify which "
"webserver you want to use for your Interchange applications."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:10001
msgid "Static HTML files location:"
msgstr "Umístění statických HTML souborů:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:10001
msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
msgstr ""
"Instalace katalogu potřebuje adresář, kam je možné umístit HTML soubory."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:11001
msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
msgstr "Adresář pro úschovu veřejných GnuPG klíčů:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:11001
msgid ""
"For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
"be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
"server."
msgstr ""
"Pro zvýšení bezpečnosti nebudou informace o kreditních kartách (získané od "
"zákazníků) uloženy na serveru, ale budou zakódovány a poslány vlastníkovi "
"obchodu."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:11001
msgid ""
"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
msgstr ""
"Zvolte prosím adresář, kde budou uloženy veřejné GnuPG klíče nutné pro "
"uživatele programu Interchange."

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange.templates:12001
msgid "low, high, rpc"
msgstr "nízký, vysoký, rpc"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:12002
msgid "Set of server parameters:"
msgstr "Parametry spuštění serveru:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:12002
msgid ""
"You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
"foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
"Interchange server will run in PreFork mode."
msgstr ""
"Můžete zvolit různé skupiny parametrů serveru. Jakýkoliv obchod založený na "
"základě dema tím také změní své chování. Pokud zvolíte rpc, pak se server "
"Interchange spustí v módu PreFork."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:13001
msgid "Enable the FullURL directive?"
msgstr "Povolit volbu FullURL?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:13001
msgid ""
"This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
"the corresponding catalog."
msgstr ""
"Tato volba určuje, zda se při kontrole odpovídajícího katalogu bude používat "
"kompletní adresa URL."

#. Type: note
#. Description
#: ../interchange.templates:14001
msgid "SOAP server not available"
msgstr "SOAP server není k dispozici"

#. Type: note
#. Description
#: ../interchange.templates:14001
msgid ""
"Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
"the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
"Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
msgstr ""
"Protože není nainstalován modul Perlu SOAP::Lite, nebudete schopni spustit "
"Interchange SOAP server. Napravit to můžete instalací balíčku libsoap-lite-"
"perl a následným spuštěním interchangeconfig SOAP=1."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:15001
msgid "Enable the SOAP server?"
msgstr "Povolit server SOAP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:15001
msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
msgstr "Toto nastavení určuje, zda spustit server SOAP či nikoliv."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:16001
msgid "Enable robots settings?"
msgstr "Povolit nastavení robotů?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:16001
msgid ""
"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
"between robots and ordinary users."
msgstr ""
"Debianí balíček Interchange používá pro nastavení RobotUA, RobotIP a "
"RobotHost samostatný konfigurační soubor /etc/interchange/robots.cfg. "
"Doporučujeme zahrnout tato nastavení tak, aby Interchange mohl rozlišit "
"roboty a běžné uživatele."

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-ui.templates:1001
msgid "Default language for user interface:"
msgstr "Výchozí jazyk pro uživatelské rozhraní:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-ui.templates:1001
msgid ""
"The administration interface for Interchange catalogs, called UI, has been "
"translated to Danish (da_DK), Dutch (nl_NL), German (de_DE), Italian (it_IT) "
"and Swedish (sv_SE). You can choose the default language here. Any user may "
"change this default at login time."
msgstr ""
"Administrátorské rozhraní pro katalogy programu Interchange (nazývané UI), "
"bylo přeloženo do dánštiny (da_DK), holandštiny (nl_NL), němčiny (de_DE), "
"italštiny (it_IT) a švédštiny (sv_SE). Zde si můžete zvolit výchozí jazyk. "
"Každý uživatel si pak může změnit jazyk při přihlášení."

#~ msgid "Important Perl Incompatibility"
#~ msgstr "Důležitá nekompatibilita s Perlem"

#~ msgid ""
#~ "The authors of Interchange strongly disencourage the use of their "
#~ "software on top of a thread enabled Perl. It is likely to cause serious "
#~ "problems, especially in high load situations, and has no benefit at all "
#~ "for Interchange servers. The development team asserts that the thread-"
#~ "safeness of Perl and the bunch of modules Interchange uses can hardly be "
#~ "relied upon. Please use this package only for testing and debugging "
#~ "purposes."
#~ msgstr ""
#~ "Autoři Interchange silně odrazují od použití jejich softwaru nad Perlem s "
#~ "podporou vláken, protože to může způsobit vážné problémy, které se "
#~ "projeví zejména u vysoce zatížených serverů, ovšem přínos pro Interchange "
#~ "je nulový. Vývojový tým trvá na tom, že na kombinaci vláknově bezpečného "
#~ "Perlu a hromady modulů, které Interchange používá, se nedá spoléhat. "
#~ "Používejte prosím tyto balíčky pouze k testovacím a ladicím účelům."

#~ msgid "Enable debug mode?"
#~ msgstr "Povolit ladící mód?"

#~ msgid ""
#~ "Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
#~ "accordingly."
#~ msgstr ""
#~ "Ladící mód je užitečný pouze v případě pokud jste měnili zdrojové soubory "
#~ "programu Interchange."

Reply to: