[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-edu-install 0.668+nmu1: Please update debconf PO translation for the package debian-edu-installHi,

A l10n NMU will happen on debian-edu-install pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Wednesday, May 07, 2008.

Thanks,

# #-#-#-#-# cs.po (debian-installer) #-#-#-#-#
# #-#-#-#-# cs.po (nn) #-#-#-#-#
# #-#-#-#-# cs.po (debian-edu-install) #-#-#-#-#
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# #-#-#-#-# cs.po.newstring (nn) #-#-#-#-#
# THIS FILE IS AUTOMATICALLY GENERATED FROM THE MASTER FILE
# packages/po/nn.po
#
# DO NOT MODIFY IT DIRECTLY : SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
# translation of debian-installer.po to Norwegian nynorsk
# Norwegian Nynorsk messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004, 2005, 2006.
#
# #-#-#-#-# cs.po.newstring (debian-installer) #-#-#-#-#
# THIS FILE IS AUTOMATICALLY GENERATED FROM THE MASTER FILE
# packages/po/cs.po
#
# DO NOT MODIFY IT DIRECTLY : SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# Czech messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
# #-#-#-#-# cs.po (popularity-contest) #-#-#-#-#
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: popularity-contest\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-18 20:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-01 11:39+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"#-#-#-#-# cs.po (debian-installer) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po (nn) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po (debian-edu-install) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po.newstring (nn) #-#-#-#-#\n"
"nynorsk@lists.debian.org>\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"#-#-#-#-# cs.po.newstring (debian-installer) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po (popularity-contest) #-#-#-#-#\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Zvolte profil Debian Edu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Main-Server"
msgstr "Hlavní-Server"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Stanice"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Thin-Client-Server"
msgstr "Tenký-Klient-Server"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Samostatný"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
msgstr "Vyberte prosím, které profily se mají použít na tomto počítači."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
"box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
msgstr ""
"Profily, které vyberete, určují použití počítače. Můžete vybrat několik "
"profilů, ale vždy nejméně jeden."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the 'Main-"
"Server' profile. This machine provides the (network) services (mainly file/"
"network and LDAP), so without this machine the network does not work. Since "
"this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk space. "
"Installing this option solely results in a machine without a Graphical User "
"Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need to include the workstation "
"profile or 'Thin-Client-Server'."
msgstr ""
"V každé síti Debian Edu musí být právě jeden počítač, na kterém běží profil "
"„Hlavní-Server“. Tento počítač poskytuje (síťové) služby (hlavně souborový "
"server a LDAP), tudíž by bez něj síť nefungovala. Protože budou na tomto "
"počítači uložena všechna data, měl by mít spousty diskového prostoru. "
"Instalací této možnosti získáte počítač bez grafického uživatelského "
"rozhraní (GUI). Pokud GUI vyžadujete, musíte přidat profil pro pracovní "
"stanici nebo „Tenký-Klient-Server“."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
"logging on a workstation are authenticated by the machine running the 'Main-"
"Server' profile, and have their documents and personal settings stored in "
"home directories on the machine running the 'Main-Server' profile."
msgstr ""
"Počítače, na kterých poběží profil „Stanice“, budou běžné pracovní stanice. "
"Uživatelé se budou při přihlašování ověřovat proti počítači s profilem "
"„Hlavní-Server“, na kterém také budou mít veškeré dokumenty a osobní "
"nastavení."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Thin-Client-Server' profile are able to accept thin "
"client connections. This profile includes the 'Workstation' profile to "
"provide the applications also installed on a regular workstation. To prevent "
"network congestion, machines running this profile need to have two network "
"cards. All three profiles named so far can be installed on the same machine."
msgstr ""
"Počítače s profilem „Tenký-Klient-Server“ umí obsluhovat požadavky od "
"tenkých klientů. Součástí tohoto profilu je i profil „Stanice“, který "
"poskytuje aplikace běžně dostupné na pracovních stanicích. Aby se zamezilo "
"ucpání sítě, musí mít počítač s tímto profilem dvě síťové karty. Všechny tři "
"dosud vyjmenované profily mohou být nainstalovány na jednom počítači."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The profile 'Standalone' cannot be installed on the same machine together "
"with any of the profiles 'Main-Server', 'Thin-Client-Server' or "
"'Workstation'."
msgstr ""
"Profil „Samostatný“ nelze nainstalovat na jeden počítač spolu s profily "
"„Hlavní-Server“, „Tenký-Klient-Server“ nebo „Stanice“."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
"Debian Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
"standalone machine."
msgstr ""
"Profil „Samostatný“ je určen pro samostatné počítače, které nejsou součástí "
"sítě Debian Edu (např. domácí počítače studentů nebo učitelů)."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Barebone"
msgstr "Holý"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The 'Barebone' profile is a poor installation for admins, so that they can "
"choose what they want to install. It has network connection and is "
"integrated into the debian-edu network."
msgstr ""
"Profil „Holý“ je očesaná instalace pro administrátory, aby si mohli vybrat, "
"co přesně chtějí instalovat. Součástí je síťové připojení a integrace do "
"sítě Debian Edu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Standalone profile can only be used alone"
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Profil „Samostatný“ se může používat pouze samostatně"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Profil „Samostatný“ nemůže být nainstalován na jednom počítači současně s "
"jiným profilem. Vyberte prosím buď jenom „Samostatný“, nebo libovolnou jinou "
"kombinaci profilů nezahrnující profil „Samostatný“."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "Standalone installation is partly manual."
msgstr "Instalace samostatného počítače vyžaduje ruční zásah."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Instalace samostatného počítače zatím není tak automatická jako ostatní "
"profily, aby bylo jednodušší rozdělit disk ručně. Nyní jste posláni do "
"hlavního menu instalačního programu. Pro přechod zpět k automatické "
"instalaci použijte menu „Změnit prioritu otázek“ a vyberte „vysokou“ "
"prioritu."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Opravdu chcete použít automatické rozdělení disku?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Tímto zničíte tabulku oddílů na všech discích v počítači. OPAKUJI: TÍMTO "
"VYMAŽETE OBSAH VŠECH DISKŮ V POČÍTAČI! Jestliže máte důležitá, dosud "
"nezazálohovaná data, můžete nyní ukončit instalaci a vrátit se sem později."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Připojit se k průzkumu o nejpopulárnější balíky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Systém může anonymně posílat vývojářům distribuce statistiku o nejvíce "
"využívaných balících na tomto systému. Tyto informace pomáhají vývojářům v "
"rozhodování, které balíky by měly být umístěny na prvním instalačním CD."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Pokud se rozhodnete připojit, automatický skript bude jednou týdně odesílat "
"statistiku zpět vývojářům distribuce. Zpracované statistiky si můžete "
"prohlédnout na http://popcon.debian.org/.";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit, stačí spustit: „dpkg-reconfigure "
"popularity-contest“."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Instalovat profil Debian Edu (vynutit uspořádání menu)"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
msgstr "Ujistěte se, že je instalační CD v mechanice"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid ""
"The installation is mostly automatic and will use the CD if it is available "
"in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please make sure the CD "
"is in the CD tray now."
msgstr ""
"Instalace je většinou automatická a pokud je v mechanice CD, automaticky jej "
"použije. Pokud tam CD není, instalace selže. Ujistěte se nyní, že je "
"instalační CD v mechanice."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "Something went wrong during the Debian Edu install process."
msgstr "Během instalace Debian Edu se něco nepovedlo."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid ""
"Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.no/>, and remember "
"to attach the content of /var/log/installer.log to the bug report."
msgstr ""
"Nahlaste prosím chybu na <URL:http://bugs.skolelinux.no/> a nezapomeňte k ní "
"připojit obsah souboru /var/log/installer.log."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "These are the reported errors:"
msgstr "Toto jsou nahlášené chyby:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "${errorlist}"
msgstr "${errorlist}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:5001
msgid "The machine will now reboot"
msgstr "Počítač bude nyní restartován"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:5001
msgid ""
"To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
"now needs to reboot."
msgstr ""
"Aby se všechny služby a aplikace nastartovaly správně, musí se nyní počítač "
"restartovat."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "Some errors were found during installation:"
msgstr "Během instalace se vyskytly chyby:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Nahlaste je prosím vývojářům Debian Edu."

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:8001
msgid "Skip questions until package install (debian-edu)"
msgstr "Přeskočit otázky až k instalaci balíků (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:9001
msgid "Skip questions until password (debian-edu)"
msgstr "Přeskočit otázky až k zadání hesla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:10001
msgid "Skip manual package selection (debian-edu)"
msgstr "Přeskočit ruční výběr balíků (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:11001
msgid "Check installed system (debian-edu)"
msgstr "Zkontrolovat nainstalovaný systém (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:12001
msgid "Set up packages (debian-edu)"
msgstr "Nastavit balíky (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:13001
msgid "Finish install (debian-edu)"
msgstr "Dokončit instalaci (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:14001
msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
msgstr "Požádat o CD (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:15001
msgid "Select packages to install (debian-edu)"
msgstr "Vybrat balíky k instalaci (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:16001
msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
msgstr "Znovu vstoupit do interaktivního režimu pro zadání hesla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:17001
msgid "Get installation profile (debian-edu)"
msgstr "Získat instalační profil (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:18001
msgid "Check for and report installation errors (debian-edu)"
msgstr "Zkontrolovat a nahlásit chyby při instalaci (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:19001
msgid "Override defaults with profile (debian-edu)"
msgstr "Přepsat výchozí hodnoty profilem (debian-edu)"

#~ msgid "Should the installation run on automatic?"
#~ msgstr "Má instalace probíhat automaticky?"

#~ msgid ""
#~ "Select yes to avoid any further questions during the second stage "
#~ "installation. Select no to get all the questions asked."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud odpovíte ano, budou potlačeny veškeré otázky ve druhé fázi "
#~ "instalace. Odpovíte-li ne, uvidíte všechny otázky."

#~ msgid ""
#~ "The 'Standalone' profile is experimental and not yet functioning. "
#~ "Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
#~ "Debian Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
#~ "standalone machine."
#~ msgstr ""
#~ "Profil 'Samostatný' je zatím experimentální a ne zcela funkční. Tento "
#~ "profil je určen pro samostatné počítače, které nejsou součástí sítě "
#~ "Debian Edu (např. domácí počítače studentů a učitelů)."

#~ msgid ""
#~ "The 'Standalone-Extras' profile is complementary to the 'Standalone' "
#~ "profile, providing extra programs for it."
#~ msgstr ""
#~ "Profil 'Samostatný-Extra' doplňuje profil 'Samostatný' o dodatečné "
#~ "programy."

#~ msgid "Generating unique host identifier failed"
#~ msgstr "Vytváření jednoznačné identifikace počítače selhalo"

#~ msgid ""
#~ "The install script could not generate a unique host identifier. This is a "
#~ "fatal error, as all hosts submitting information need to have an unique "
#~ "identifier."
#~ msgstr ""
#~ "Instalační skript nemohl vytvořit jednoznačný identifikátor počítače. "
#~ "Toto je osudová chyba, protože každý počítač posílající informace musí "
#~ "mít jednoznačnou identifikaci."

#~ msgid ""
#~ "Please report this problem as a bug against the popularity-contest "
#~ "package, and include information about your configuration."
#~ msgstr ""
#~ "Nahlaste to prosím jako chybu proti balíku popularity-contest a uveďte "
#~ "informace o své konfiguraci."

#~ msgid "Use HTTP to submit reports?"
#~ msgstr "Použít pro odesílání HTTP?"

#~ msgid "If you do not want to use HTTP, email is used instead."
#~ msgstr "Nebudete-li chtít pro odesílání použít HTTP, použije se email."

Reply to: