[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

gclcvs 2.7.0-84.1: Please update debconf PO translation for the package gclcvsHi,

A l10n NMU will happen on gclcvs pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Wednesday, April 09, 2008.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-21 08:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-24 17:53+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../in.gcl.templates:1001
#, fuzzy
msgid "Use the work-in-progress ANSI build by default?"
msgstr "Používat implicitně ansi verzi (stále ve vývoji)"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../in.gcl.templates:1001
msgid ""
"GCL is in the process of providing an ANSI compliant image in addition to "
"its traditional CLtL1 image still in production use. Please see the README."
"Debian file for a brief description of these terms. Setting this variable "
"will determine which image you will use by default on executing 'gcl@EXT@'. "
"You can locally override this choice by setting the GCL_ANSI environment "
"variable to any non-empty string for the ANSI build, and to the empty string "
"for the CLtL1 build, e.g. GCL_ANSI=t gcl@EXT@. The flavor of the build in "
"force will be reported in the initial startup banner."
msgstr ""
"GCL se nachází ve fázi, kdy kromě tradičního obrazu CLtL1 (který se ještě "
"používá) poskytuje i obraz kompatibilní s ANSI. Pro stručný popis těchto "
"termínů si prosím přečtěte soubor README.Debian. To, která verze se spustí "
"po zadání 'gcl@EXT@', je určeno proměnnou prostředí. Lokálně můžete mezi "
"verzemi přepínat nastavením proměnné prostředí GCL_ANSI na neprázdný řetězec "
"(použije ANSI verzi) nebo na prázdnou hodnotu (použije CLtL1 verzi). "
"Například GCL_ANSI=t gcl@EXT@. Aktuálně použitá verze se zobrazí na úvodní "
"obrazovce."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../in.gcl.templates:2001
#, fuzzy
msgid "Use the profiling build by default?"
msgstr "Používat implicitně profilování"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../in.gcl.templates:2001
msgid ""
"GCL now has optional support for profiling via gprof. Please see the "
"documentation for si::gprof-start and si::gprof-quit for details. As this "
"build is slower than builds without gprof support, it is not recommended for "
"final production use. You can locally override the default choice made here "
"by setting the GCL_PROF environment variable to any non-empty string for "
"profiling support, and to the empty string for the more optimized builds, e."
"g. GCL_PROF=t gcl@EXT@. If profiling is enabled, this will be reported in "
"the initial startup banner."
msgstr ""
"GCL nyní podporuje profilování přes gprof. Podrobnosti naleznete v "
"dokumentaci si::gprof-start a si::gprof-quit. Tato verze je pomalejší než "
"verze bez podpory gprof, tudíž ji nedoporučujeme pro koncové produkční "
"nasazení. Lokálně můžete toto nastavení přepsat nastavením proměnné "
"prostředí GCL_PROF na neprázdný řetězec (zapne profilování) nebo na prázdnou "
"hodnotu (povolí lepší optimalizace). Například GCL_PROF=t gcl@EXT@. Pokud je "
"profilování zapnuto, dozvíte se o tom z úvodní obrazovky."

#~ msgid ""
#~ "GCL is one of the oldest free common lisp systems still in use. Several "
#~ "production systems have used it for over a decade. The common lisp "
#~ "standard in effect when GCL was first released is known as \"Common Lisp, "
#~ "the Language\" (CLtL1) after a book by Steele of the same name providing "
#~ "this specification. Subsequently, a much expanded standard was adopted "
#~ "by the American National Standards Institute (ANSI), which is still "
#~ "considered the definitive common lisp language specification to this "
#~ "day. GCL is in the process of providing an ANSI compliant image in "
#~ "addition to its traditional CLtL1 image still in production use. Setting "
#~ "this variable will determine which image you will use by default on "
#~ "executing 'gcl'. You can locally override this choice by setting the "
#~ "GCL_ANSI environment variable to any non-empty string for the ANSI build, "
#~ "and to the empty string for the CLtL1 build, e.g. GCL_ANSI=t gcl. You "
#~ "may be interested in reviewing the ANSI test results sketching the level "
#~ "of compliance achieved thus far in /usr/share/doc/gcl/test_results.gz. "
#~ "The flavor of the build in force will be reported in the initial startup "
#~ "banner."
#~ msgstr ""
#~ "GCL je jedním z nejstarších svobodných systémů common lispu, který se "
#~ "dosud používá. Několik produkčních systémů jej používá déle než dekádu. "
#~ "Při prvním vydání GCL byl v platnosti standard common lispu známý jako "
#~ "\"Common Lisp, the Language\" (CLtL1) pojmenovaný podle Steelovy knihy "
#~ "stejného jména, která tento standard definovala. Americkým národním "
#~ "institutem pro standardizaci (ANSI) pak byl přijat podstatně rozšířený "
#~ "standard, který se do dnešní doby považuje za konečnou specifikaci common "
#~ "lispu. Kromě tradičního CLtL1 se GCL snaží nabídnout i verzi odpovídající "
#~ "ANSI standardu. Nastavením této proměnné určíte, jakým způsobem se má "
#~ "binárka 'gcl' chovat. Lokálně můžete toto nastavení přepsat nastavením "
#~ "proměnné prostředí GCL_ANSI na neprázdný řetězec (zapne ANSI chování) "
#~ "nebo na prázdnou hodnotu (zapne CLtL1 chování). Například GCL_ANSI-t gcl. "
#~ "Aktuálně vybraný standard bude zobrazen v úvodní obrazovce prostředí. "
#~ "Zajímavé může být porovnání dosud dosažené shody s ANSI standardem v "
#~ "souboru /usr/share/doc/gcl/test_results.gz."

Reply to: