[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

hesiod 3.0.2-18.2: Please update debconf PO translation for the package hesiodHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
hesiod. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Wednesday, December 12, 2007.

Thanks,

# translation of hesiod_3.0.2-18_cs.po to czech
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Jakub Kasparec <mr.k@centrum.cz>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: hesiod_3.0.2-18_cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: hesiod@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-28 06:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-01 22:14+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Kasparec <mr.k@centrum.cz>\n"
"Language-Team: czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libhesiod0.templates:2001
msgid "Hesiod domain for searches:"
msgstr "Doména hesiodu pro vyhledávání:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libhesiod0.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Hesiod looks up keys using the standard Domain Name System. Enter the "
#| "right-hand side of the domain name to do searches in. This name should "
#| "begin with a \".\"."
msgid ""
"Hesiod looks up keys using the standard Domain Name System. Please enter the "
"rightmost part of the domain name to do searches in. This name should begin "
"with a '.' character."
msgstr ""
"Hesiod vyhledává klíče s použitím standardního DNS (jmenného doménového "
"systému). Zadejte doménové jméno (jeho pravou část), které se má "
"prohledávat. Toto jméno by mělo začínat \".\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../libhesiod0.templates:3001
msgid "Hesiod prefix for searches:"
msgstr "Prefix hesiodu pro vyhledávání:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libhesiod0.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Hesiod lookups generally happen in a subdomain of the main domain. Enter "
#| "the name of the subdomain here. This name should begin with a \".\". At "
#| "most sites, this entry should be \".ns\"."
msgid ""
"Hesiod lookups generally happen in a subdomain of the main domain. Please "
"enter the name of the subdomain. This name should begin with a '.' "
"character. This entry is '.ns' at many sites."
msgstr ""
"Vyhledávání hesiodu se obecně děje v poddoméně domény. Zadejte jméno této "
"poddomény. Jméno by mělo začínat \".\". U většiny serverů to pravděpodobně "
"bude \".ns\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../libhesiod0.templates:4001
msgid "DNS class search order:"
msgstr "Pořadí prohledávání DNS tříd:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libhesiod0.templates:4001
msgid ""
"Hesiod looks up names using DNS TXT records. In addition to using the "
"standard IN DNS class for Internet names, it also uses by default the "
"special HS class."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../libhesiod0.templates:4001
msgid ""
"Please enter the class search order (the default value is suitable for most "
"sites). There should be no spaces in this search order value."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../libhesiod0.templates:4001
msgid ""
"Sites using older Hesiod installations may need to use the 'HS,IN' search "
"order."
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "Hesiod looks up names using DNS TXT records. In addition to using the "
#~ "standard IN DNS class for Internet names, it also uses by default the "
#~ "special HS class. You can change the class search order here, or leave "
#~ "out IN or HS if you want to. Don't insert extra spaces in the value. "
#~ "The default search path is \"IN,HS\" to search both classes. At some "
#~ "sites where older hesiod installations are still in use, you may need to "
#~ "specify \"HS,IN\" instead."
#~ msgstr ""
#~ "Hesiod prohledává jména za použití DNS TXT záznamů. Jako doplňku k "
#~ "použití standardní třídy IN DNS pro internetová jména se jako výchozí "
#~ "používá také speciální třída HS. Nyní můžete změnit pořadí prohledávání "
#~ "podle tříd, nebo podle uvážení vynechat IN nebo HS. Nevkládejte do hodnot "
#~ "mezery navíc. Výchozí vyhledávací cesta k prohledání obou tříd je \"IN,HS"
#~ "\". Avšak na serverech, na kterých se stále používá starší verze hesiodu, "
#~ "zřejmě budete muset zadat \"HS,IN\"."

Reply to: