[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

jspwiki 2.5.139-2: Please update debconf PO translation for the package jspwikiHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
jspwiki. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Friday, November 30, 2007.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: jspwiki\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: jspwiki@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-16 07:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-21 22:16+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Default application name"
msgid "Default application name:"
msgstr "Výchozí jméno aplikace"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Which application name is used. It affects the HTML titles and logging. "
#| "This is usually the same as the web name (http://www.example.com/JSPWiki) "
#| "but can be different."
msgid ""
"Please enter the name of the wiki. This name appears in HTML titles and log "
"files, and is usually the same as the top level URL (for instance 'http://";
"www.example.org/JSPWiki')."
msgstr ""
"Jaké jméno aplikace se má použít. Ovlivňuje titulky HTML stránek a logování. "
"Obvykle se používá stejné jméno jako pro web (http://www.priklad.cz/";
"JSPWiki), ale klidně to může být něco jiného."

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:3001
msgid "Page storage mechanism to be used by JSPWiki:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:3001
msgid "Please choose the mechanism that should be used for storing pages:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:3001
msgid ""
" FileSystemProvider:   simply storing pages as files;\n"
" RCSFileProvider:    using an external Revision Control System;\n"
" VersioningFileProvider: versioning storage implemented in Java."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Should JSPWiki use page cache"
msgid "Should JSPWiki use a page cache?"
msgstr "Má JSPWiki cachovat stránky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Should JSPWiki store pages in memory cache. This usually improves "
#| "performance but increases memory usage."
msgid "Page caching usually improves performance but increases memory usage."
msgstr ""
"Zda má JSPWiki ukládat stránky v cache v operační paměti. To obvykle zlepší "
"výkon, ale zvýší paměťové nároky."

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:5001
msgid "JSPWiki base URL:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:5001
msgid "Base URLs are used to rewrite all of JSPWiki's internal references."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:5001
msgid "A trailing slash ('/') character is mandatory."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "Page encoding"
msgid "Page encoding:"
msgstr "Kódování stránek"

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:6001
msgid ""
"Please choose which character encoding should be used by JSPWiki. UTF-8 is "
"strongly recommended."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Break at capitals in page names"
msgid "Break at capitals in page names?"
msgstr "Mezery za velkými písmeny v názvech stránek"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Should page titles be rendered using an extra space after each capital "
#| "letter. This causes RSSPage to show as R S S Page."
msgid ""
"Please choose whether page titles should be rendered using an extra space "
"after each capital letter. This causes 'RSSPage' to be shown as 'R S S Page'."
msgstr ""
"Mají se názvy stránek vykreslit se speciální mezerou po každém velkém "
"písmenu. To znamená, že RSSStránka se zobrazí jako R S S Stránka."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Match plural form to singular form in page names"
msgid "Match plural form to singular form in page names?"
msgstr "Převádět názvy stránek z množného čísla na jednoduché"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Match \"PageLinks\" to \"PageLink\" if \"PageLinks\" is not found."
msgid ""
"Choosing this option will cause JSPWiki to match 'PageLinks' to 'PageLink' "
"if 'PageLinks' is not found."
msgstr ""
"Pokud např. nenalezne \"PageLinks\", zkusí variantu \"PageLink\". Na češtinu "
"to evidentně fungovat nebude."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid "Use CamelCase links"
msgid "Use CamelCase links?"
msgstr "Používat VelbloudíOdkazy?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Should JSPWiki consider traditional WikiNames (names of pages "
#| "JustSmashedTogether without square brackets) as hyperlinks."
msgid ""
"Please choose whether JSPWiki should consider traditional WikiNames (names "
"of pages JustSmashedTogether without square brackets) as hyperlinks."
msgstr ""
"Zda má JSPWiki považovat tradiční WikiJména (jména stránek StlacenaDohromady "
"bez hranatých závorek) za hypertextové odkazy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid "Generate RSS feed"
msgid "Generate RSS feed?"
msgstr "Vytvářet RSS kanál"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "JSPWiki can generate Rich Site Summary feed. This allows users to "
#| "automatically find out if anything has changed on the site recently."
msgid ""
"JSPWiki can generate a Rich Site Summary feed so that users can track "
"changes to the wiki."
msgstr ""
"JSPWiki může vytvořit RSS (Rich Site Summary) kanál, díky kterému mohou "
"uživatelé automaticky zjistit, zda se na stránkách v poslední době něco "
"změnilo."

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:11001
#, fuzzy
#| msgid "RSS refresh time in seconds"
msgid "RSS refresh time in seconds:"
msgstr "Obnovování RSS (v sekundách)"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:11001
msgid "Please choose the delay between RSS feed refreshes."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:12001
#, fuzzy
#| msgid "RSS channel description"
msgid "RSS channel description:"
msgstr "Popis RSS kanálu"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:12001
msgid ""
"Please give a channel description for the RSS feed, to be shown in channel "
"catalogs. There is no maximum length, so include whatever details users may "
"find helpful."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid "RSS channel language"
msgid "RSS channel language:"
msgstr "Jazyk RSS kanálu"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:13001
msgid ""
"Please choose the RSS feed language. This should match the language of the "
"wiki."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../jspwiki.templates:14001
msgid "BasicAttachmentProvider, nothing"
msgstr "BasicAttachmentProvider, žádný"

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:14002
#, fuzzy
#| msgid "Attachment provider to use"
msgid "Attachment storage mechanism to use:"
msgstr "Který správce příloh se má použít"

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:14002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "BasicAttachmentProvider uses the same directory structure as the selected "
#| "page provider. It simply stores the attachments in a dedicated directory "
#| "for a page."
msgid ""
"'BasicAttachmentProvider' uses the same directory structure as the selected "
"page storage mechanism. It simply stores the attachments in a dedicated "
"directory for a page."
msgstr ""
"BasicAttachmentProvider používá stejnou adresářovou strukturu jako zvolený "
"správce stránek. Přílohy jednoduše ukládá ve vyhrazeném adresáři dané "
"stránky."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:15001
#, fuzzy
#| msgid "Should ALL wiki pages be deleted"
msgid "Should all wiki pages be deleted on package purge?"
msgstr "Mají se smazat všechny stránky wiki?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:15001
msgid ""
"Please choose whether you want all wiki pages to be removed when the package "
"is purged.."
msgstr ""

#~ msgid "Which page provider JSPWiki should use"
#~ msgstr "Kterého správce stránek má JSWiki použít"

#~ msgid ""
#~ "Which page provider class to use. FileSystemProvider is a simple file "
#~ "based page storage, RCSFileProvider uses RCS as the page store, and "
#~ "VersioningFileProvider is a pure Java implementation of a versioning page "
#~ "store."
#~ msgstr ""
#~ "Kterého správce stránek použít. FileSystemProvider je úložiště stránek "
#~ "založené na jednoduchých souborech. RCSFileProvider používá pro ukládání "
#~ "stránek RCS a třída VersioningFileProvider je čistě javovská implementace "
#~ "verzovaného ukládání stránek."

#~ msgid "JSPWiki base URL (http://www.example.com/JSPWiki/)"
#~ msgstr "Základní adresa JSPWiki (http://www.priklad.cz/JSPWiki/)"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Base URL's are used to rewrite all of JSPWiki's internal references. "
#~| "Don't forget the trailing slash. This must be used if the URL that "
#~| "JSPWiki sees through the servlet container is different from the real "
#~| "URL."
#~ msgid ""
#~ "Base URLs are used to rewrite all of JSPWiki's internal references. Don't "
#~ "forget the trailing slash. This must be used if the URL that JSPWiki sees "
#~ "through the servlet container is different from the real URL."
#~ msgstr ""
#~ "Základní adresa se používá pro přepisování interních odkazů JSPWiki. "
#~ "Nezapomeňte koncové lomítko. Tuto volbu musíte použít v případě, že se "
#~ "adresa, kterou vidí JSPWiki přes servletový kontejner, liší od skutečné "
#~ "adresy."

#~ msgid ""
#~ "Determines which character encoding JSPWiki should use. UTF-8 may cause "
#~ "problems on some Tomcat 4 installations but is otherwise a good choice."
#~ msgstr ""
#~ "Určí kódování znaků, které má JSPWiki používat. UTF-8 může na některých "
#~ "instalacích Tomcatu 4 způsobovat problémy, ale jinak je dobrou volbou."

#~ msgid ""
#~ "How often the RSS feed should be refreshed. An hour (3600 seconds) is a "
#~ "good starting choice."
#~ msgstr ""
#~ "Jak často se má RSS kanál obnovovat. Rozumná počáteční hodnota je jedna "
#~ "hodina (3600 sekund)."

#~ msgid ""
#~ "This describes your RSS channel. Be as verbose as you want, there is no "
#~ "upper limit, and it helps the users."
#~ msgstr ""
#~ "Tímto popíšete svůj RSS kanál. Buďte upovídaní, protože neexistuje horní "
#~ "limit pro délku a pomůže to vašim uživatelům."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "This should match the language of your Wiki. It let's people know what "
#~| "language they should expect in the RSS feed."
#~ msgid ""
#~ "This should match the language of your Wiki. It lets people know what "
#~ "language they should expect in the RSS feed."
#~ msgstr ""
#~ "Toto by mělo odpovídat jazyku vaší Wiki. Dáte tím světu na vědomí, jaký "
#~ "jazyk by měli ve vašem RSS kanálu očekávat."

#~ msgid ""
#~ "If you have no important information stored in your wiki and really want "
#~ "to get rid of the page data, the purge process can do this for you."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud ve wiki nemáte žádné důležité informace a chcete se svých stránek "
#~ "zbavit, tento skript se o to může postarat."

Reply to: